Category Archives: Sefirot

Tien Sefirot en niet minder

laitman_231.04In spiritualiteit kunnen wij niet minder dan tien Sefirot voelen, omdat bij tien de drempel naar onze waarneming ligt. Na de eerste negen eigenschappen gaan we voelen dat wij bestaan, ontvangen, dingen begrijpen en voelen. Eerder niet.

We kunnen het vergelijken met een lichtstraal die nog niet alle kanalen van de hersenen bereikt heeft waardoor de hersenen zouden kunnen gaan reageren en voor ons een beeld zouden kunnen vormen van wat er gaande is.

Misschien is er al een signaal mijn hersenen binnengekomen, maar heeft het mij nog niet bereikt en begrijp ik het nog niet, ik voel het niet en reageer niet. Of ik hoor niet goed, ik heb het geluid niet gehoord terwijl het al gemaakt is, het is nog op weg naar mijn oren. Dit noemen we: de eerste negen Sefirot.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/27/18, Talmud Eser Sefirot, Part 2

De Tien Sefirot van een Kabbalist

laitman_250Vraag: Bezit een Kabbalist de eigenschappen van de negen hoge Sefirot?

Antwoord: Jazeker. Alle tien Sefirot zijn in hem aanwezig. De hoogste is Keter, de Schepper.  De laagste is Malchut, hijzelf. De overige acht Sefirot zijn de verbinding tussen hem en de Schepper.

Keter is de hoogste Sefira waarin de Kabbalist de Schepper bereikt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

Waar komen verlangens vandaan?

laitman_569_01Vraag: Is het verlangen van een steen om aan de kant van de weg te liggen ook een verlangen dat door de tien Sefirot is gevormd?

Antwoord: Het is de Malchut van het verlangen dat door de voorgaande negen invloeden is gevormd. De eerste negen Sefirot zijn de hogere invloed op een object om daarin het verlangen tot stand te brengen.

Vraag: Is zelfs het simpele verlangen van een mens om een Mercedes te kopen het resultaat van een dergelijke invloed?

Antwoord: Het geldt voor elk verlangen. Zelfs het verlangen van mensen om naar de sterren op te stijgen is een verlangen dat in Malchut is gevormd als resultaat van de negen invloeden daarop.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17

 

De tien Sefirot – De grondslag van de Schepping

laitman_548_02-jpgBaal HaSulam, “Preface to The Book of Zohar,” 2): Allereerst moet u weten dat alles wat in Het Boek De Zohar beschreven wordt – zelfs de legenden die erin beschreven staan – aanduidingen zijn van de tien Sefirot en de permutaties daarvan, genaamd: KHB (Keter, Hochma, Bina), HGT (Hesed, Gevura, Tifferet), NHYM (Netzach, Hod, Yesod, Malchut). Evenals de tweeëntwintig letters van de gesproken taal, waarvan de permutaties voldoende zijn om elk voorwerp en elk concept te benoemen, zijn de concepten en de permutaties van de concepten in de tien Sefirot voldoende om alle wijsheid van het Boek uit de hemel te ontsluiten (…)

Vraag: Wat zijn de tien Sefirot?

Antwoord: De grondslag van het universum is Licht, niet het zichtbare licht, maar een speciale energie die zich verspreidt, uitstroomt, vervult en alles verandert. In de oorsprong fase wordt het Keter (kroon) genoemd.

Als het Licht van Boven neerdaalt, creëert het een punt, een verlangen dat onder de invloed daarvan begint te groeien.

Vanaf fase nul, waar het punt alleen een eigenschap van het Licht vertegenwoordigt, verandert dat punt naar de eerste staat en begint het te voelen wat het verlangt. De eerste expansie van het verlangen wordt Hochma genoemd.

In de tweede fase verandert het verlangen onder de invloed van het Licht in een tegengestelde eigenschap: de eigenschap Bina. Ook hier is er verlangen, maar alleen om te geven.

Het verlangen begint de eigenschappen van het Licht – geven – waar te nemen en wordt eraan gelijkvormig, zoals een kind ten opzichte van een volwassene als het de eigenschappen, gewoonten en opvattingen van de volwassene ontdekt.

De derde fase is het verlangen van Bina om gelijkvormig te zijn aan Keter. Omdat Keter de eigenschap van Hochma heeft gecreëerd, brengt Bina de volgende eigenschap voort, namelijk Zeir Anpin (ZA), in het Aramees betekent dit Klein Gelaat. Klein omdat het niet van Keter afkomstig is maar van de gelijkvormigheid met Keter.

Dan verkrijgt het verlangen de aspiratie om meer te ontvangen: het totale, enorm grote Licht dat van fase nul afkomstig is. Dit is de vierde fase, Malchut, afkomstig van het woord “koninkrijk” – het koninkrijk van het verlangen.

Aan deze vier delen die in de natuur bestaan is niets meer toegevoegd. Het hele universum, de planeten, de innerlijke delen van de mens, onze psychologie, het denken, elk systeem, wat wij ook maar benoemen, alles bestaat uit deze delen en hun hiërarchie.

Daarbij bestaat Zeir Anpin uit zes delen. De gehele schepping vertegenwoordigt dus tien delen, ofwel tien Sefirot. Sefira, van het woord “lichtend”, is het schijnsel van een bepaalde eigenschap. Elke Sefira is een compleet systeem van op elkaar inwerkende krachten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17

 

“Koop” de eigenschappen van de Schepper

laitman_289Al onze aardse verlangens zijn een schepping, Malchut. Wij zijn de schepping. De negen delen die neerdalen in Malchut zijn de hoge krachten, de negen Sefirot van de invloed van de Schepper op ons. Daarom wordt een Partzuf – een spiritueel lichaam – altijd verdeeld in negen plus één.

Het is het doel van de Schepping dat wij opstijgen naar het niveau van de Schepper. Dit betekent dat wij ons vanuit onze staat meester moeten maken van de negen Sefirot en er onze eigen eigenschappen van moeten maken. Dan zullen we de Schepper bereiken.

De Wijsheid van Kabbalah gaat over de verwerkelijking van deze methode, zij legt uit hoe wij de negen hoge eigenschappen kunnen “kopen”, deze eigenschappen bestaan in een sfeer die volkomen onaards is; zo kunnen wij gelijkvormig worden aan de Schepper en oprijzen naar Zijn niveau van eeuwigheid, oneindigheid en absolute goedheid.

Daarom zijn deze negen eigenschappen – de eerste negen Sefirot – het allerbelangrijkste wat we moeten verwerven, zij zijn aanwezig tussen ons en de Schepper. We moeten ze in onszelf onthullen. Dan zullen wij ook de Schepper in onszelf onthullen, want alles wordt in de mens onthuld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/3/17

 

Het enige principe van de schepping

De namen van de Sefirot: Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut verwijzen naar de innerlijke inhoud van de verbindingen in de schepping.

Soms komen we nog een Sefira tegen in dit schema, Daat genaamd. Vanuit Keter ontstaan er twee richtingen: Hochma en Bina, onder de invloed van Keter creëren zij de Sefira Daat die niet tot de tien Sefirot gerekend wordt.

Vanuit Daat ontstaat een nieuwe richting naar Hesed en Gevura, zij komen samen in Tifferet. Op deze manier vindt de interactie tussen de Sefirot plaats. Er zijn nog veel meer dergelijke verbindingen. Alles in de schepping is op deze wijze georganiseerd en gerangschikt: iedere cel, iedere zandkorrel en heel het immens grote universum zijn volgens deze ene structuur van tien Sefirot opgebouwd.

Onze egoïstische verlangens bevinden zich in een zwart punt, Malchut genaamd, zij zijn het resultaat van alle krachten waardoor wij beïnvloed worden. Het maakt geen verschil op wat voor niveau van samenwerking de verlangens zich bevinden, of zij zich nu op psychologisch, fysiologisch of materieel niveau bevinden. Op elk kosmologisch niveau in het universum en in alle werelden, is het principe hetzelfde: tien Sefirot.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17

 

Wat Zijn Sefirot?

laitman_608_02Vraag van Facebook: Wat zijn Sefirot?

Antwoord: Een Sefira is iets wat schijnt. Het is allemaal heel eenvoudig. Ons ego dat alles wil opslokken, is een volkomen zwart lichaam dat niet kan schijnen. Maar als het zichzelf sluit en in de tegengestelde richting gaat werken, met de intentie om te geven, wordt het Licht, en alles wat dichterbij komt, door het lichaam gereflecteerd.

Een zwart lichaam waardoor het licht wordt opgeslokt, reflecteert geen lichtstralen, ook het lichaam zelf kunnen we dan niet zien. Maar als het schijnt en de lichtstralen niet worden opgeslokt, maar worden gereflecteerd, is het voor iedereen zichtbaar.

Een Sefira is het ego dat in zekere mate en op een bepaalde manier gecorrigeerd is. Daarom schijnt hij en wordt hij Sefira genoemd, (van het Hebreeuwse woord ספּיר) – schijnend.

Wij zitten zo in elkaar dat wij uit tien delen bestaan, wij moeten die delen zo helder mogelijk laten schijnen. Als die staat bereikt is door een mens, wordt dat “het voltooide einde van de correctie “ genoemd, het moment waarop hij een mens van het Licht wordt.

Vraag: Wordt dit bedoeld als we in de Torah lezen dat het gelaat van Mozes straalde?

Antwoord: Ja. Zijn gelaat straalde. In de vertaling klinkt het helaas als “hoorns”, want “straal” en “hoorn” zijn twee betekenissen van hetzelfde woord.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/6/17

 

Onbeperkte Vrijheid Van Het Licht Van Hassadim

laitman_568_01Vraag: Wat is de betekenis van: “Bina ging uit”? Kunnen Sefirot zelf bepalen waarheen zij zich bewegen?

Antwoord: Dit heeft betrekking op geven. Ik kan op elke plek geven, zonder enige beperking, want dit is de Kracht van Bina, het Licht van Hassadim (Genade). Met Hassadim kan ik op elke plek zijn, er zijn geen grenzen, en aan iedereen geven die bereid is om dit geven te ontvangen. Voor het Licht van Hochma gelden andere voorwaarden.

De foetus ervaart vreugde door het Licht van Hassadim, met andere woorden: van gelijkvormig zijn aan de Hogere. De foetus handelt niet, maar is gelijkvormig door devotie en het annuleren van het ego. De foetus wil zoals de moeder zijn, de Schepper. De foetus kan zich niet uitdrukken in actief geven zoals de Schepper. De bereidheid om zoals Hem te zijn, komt echter op een passieve manier tot uitdrukking.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 2/13/14, The Book of Zohar

 

Een Verschillend Lot, Eén Doel

Laitman_115_04Vraag: Waarom is er aan een ieder van ons een ander lot gegeven?

Antwoord: Omdat de acht miljard mensen die deze planeet bevolken met elkaar een integraal systeem vormen dat uit tien Sefirot bestaat. Tien Sefirot is het systeem van de mensheid, een krachtig systeem dat uit tien componenten bestaat, het is één compleet en uniek geheel dat ons allen omvat met al onze eigenschappen.

 

 

 

Kabbalisten bestuderen en onderzoeken het systeem: wie zich erin bevindt, tot welk deel men behoort, hoe de volkeren zich erin verbinden en de manier waarop het tot een totale integrale eenheid zal leiden. Dan zal de hele mensheid in evenwicht zijn met de ons omringende natuur en zullen we opstijgen naar het volgende niveau van onze evolutie, naar een andere dimensie.

Een mens die de Wijsheid van Kabbalah bestudeert en waarneemt, ziet deze tien Sefirot. Enerzijds is hij erin opgenomen, in de handelingen ervan, tegelijkertijd is hij nog steeds met handen en voeten aan de mensheid gebonden en moet hij zorgen voor haar spirituele opgang.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/8/15

 

De Meeteenheid Van Geven: De Tien Sefirot

Dr. Michael LaitmanVraag: Een wetenschapper heeft accurate meetinstrumenten nodig. Hoe kan een Kabbalist zijn effect op de werkelijkheid en de veranderingen in zichzelf meten? Dat lijkt niet mogelijk.

Antwoord: Integendeel, als wij de Hogere Wereld gaan bereiken, ontdekken we in welke mate het onmogelijk is om alles wat er in déze wereld is precies te meten. Een Kabbalist ontvangt een nauwkeurig meetinstrument – zoals een meetlat in onze wereld – de Tien Sefirot genaamd, daarmee meet hij alles.

Als wij het boek The Study of the Ten Sefirot (Talmud Eser Sefirot) openen, zullen we de precisie van alle definities zien. Het gaat over de natuurkunde van de Hogere Wereld, het effect van het Licht wordt nauwkeurig bepaald en gedefinieerd. En het gaat over het antwoord van de Kelim en de mate waarin de Kelim het Hogere Licht beïnvloeden. Zo krijgen we een gedetailleerd beeld van alle Hoge Krachten die om onze wereld heen aanwezig zijn en ons beïnvloeden. We ontdekken hoe we deze Krachten van beneden af kunnen beïnvloeden zodat zij een positief effect op ons kunnen hebben. Het gaat erom dat onze handelingen in relatie tot de Hoge Krachten nauwkeurig zijn.

De wijsheid van Kabbalah maakt gebruik van heel precieze hoeveelheden Licht, van verlangens en Kelim, hieruit bestaat het hoogste niveau van de psychologie van de mens. De Kabbalistische methode maakt het ons mogelijk om onze diepste eigenschappen te verhelderen en in contact te komen met de Hoge Krachten om gezamenlijk te werken met een maximale precisie.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/16/15

 

Page 1 of 212