Category Archives: Schepper

Spirituele Anesthesie

Laitman_509Vraag: Hoe kunnen we onze gedachtestroom onder controle houden?

Antwoord: We hoeven niets onder controle te houden, een mens zou gek worden met al zijn gedachten. Het is noodzakelijk om je aan één gedachte vast te klampen: “Er is geen ander dan Hij” – Dewariem (Deuteronomium) 4:35 : Ik ben met Hem verbonden en alles wat ik in deze wereld doe, doe ik zodat ik niet van Hem verwijderd raak.

Opmerking: Als u dit zegt, voel ik me meteen omhuld door sereniteit. Alsof je jezelf zonder enige weerstand aan deze stroom overgeeft.

Antwoord: Dat komt omdat er niets anders bestaat. Geef jezelf over, dat is alles! Alsof je onder narcose bent gebracht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17

 

Hoe Voelen We De Onthulling Van De Schepper?

laitman_276_02Vraag: Op wat voor manier voelen we de onthulling van de Schepper? Gebeurt dat tussen een echtpaar of in een groep?

Antwoord: De onthulling van de Schepper wordt op een absoluut persoonlijke, individuele manier gevoeld. Nooit tussen een echtpaar of in een groep. Het is de onthulling van de relatie tussen de mens en de Schepper. De relatie die een mens als deel van een echtpaar heeft of als deel van een groep is alleen het middel voor de onthulling van de Schepper aan de individuele mens.

Vraag: Hoe kunnen we de onthulling van de Schepper beschrijven?

Antwoord: Als een oneindige, eeuwige zee van warme gevoelens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

De Gehele Wereld Is De Taal Van De Schepper

laitman_423_02Vraag: Spreekt de Schepper met ons via mensen?

Antwoord: Ja. Hij wendt zich tot iedereen via mensen, maar niet op dezelfde manier als waarop mensen zich tot jou wenden. Hij spreekt met jou door Zijn invloed op jou door middel van de omgeving, dieren, planten en zelfs stenen, door alles wat zich om je heen bevindt.

De hele wereld is de taal van de Schepper. Maak je innerlijk luisteren sterker, dan zal je het horen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Hoeveel Mensen Zullen Er Op Aarde Overblijven?

laitman_944Vraag: Als de ziel van Adam HaRishon (de eerste Mens) in 600.000 deeltjes uiteen is gevallen, betekent dit dan dat er uiteindelijk, aan het einde van de correctie, 600.000 mensen op dit aardoppervlak overblijven?

Waarom moeten we de Wijsheid van Kabbalah ontwikkelen als, volgens de Torah, alles al vastligt wat het totale aantal mensen betreft?

Antwoord: Hierover heb ik al meer dan eens geschreven, hoeveelheid is niet belangrijk, dat staat in alle oorspronkelijke boeken over de Wijsheid van Kabbalah. Het gaat uitsluitend over de intensiteit van de correctie van het egoïsme naar de eigenschap van geven.

De complete voltooiing wordt 600.000 genoemd. Het aantal mensen in de wereld heeft geen betekenis, want de lichamen van mensen bestaan niet in de spirituele wereld. Daar bestaan alleen verlangens die in één gemeenschappelijk verlangen naar de Schepper zijn verenigd.

 

De Vier Talen En De Vier-Letter Naam Van De Schepper

laitman_283_01Vraag: Stemmen de vier ‘talen’ (uitdrukkingsvormen) (Tanach, Halacha, Aggadah, Kabbalah) overeen met de niveaus van de naam HaVaYaH?

Antwoord: Jazeker. De vier-letter naam van de Schepper – “Yod-Hey-Vav-Hey” of “HaVaYaH”, bevat absoluut alle elementen van de wereld, zowel de spirituele wereld als onze wereld.

De vier letters van de naam van de Schepper karakteriseren de vier niveaus van de evolutie van de materie onder de invloed van het Hoge Licht en zij corresponderen met de vier belangrijke ‘talen’.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/24/16

 

Door Wie Is De Schepper Geschapen?

laitman_276_02Vraag: Waaruit is de Schepper gevormd en door wie is Hij geschapen? Bestaat er meer dan één Schepper?

Antwoord: De Schepper is gevormd uit een verlangen om te geven, te genieten en lief te hebben, zoals een grote, lieve, warme moeder.

De Schepper is door niemand geschapen, Hij bestaat eeuwig, voorbij tijd, beweging en ruimte. Wat door Hem is geschapen, bestaat tijdelijk.

Ieder van ons kan zijn eigen Schepper hebben totdat wij ons met elkaar verbinden en ons realiseren dat het één enkele Kracht is. In deze vorm bestaat de wereld.

Het is belangrijk dat wij de Schepper ontdekken en in direct contact met Hem komen. Dan ga je ontdekken Wie het is en Wat het is. Anderen zullen ook direct contact met Hem bereiken en ontdekken Wie dit is en Wat dit is. Dan zullen jullie in de verbinding tussen jullie samen kunnen verhelderen of het dezelfde Schepper is voor jullie allemaal of niet, het zal jullie duidelijk worden dat Hij Eén is.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 11/30/16

 

Fantasie En Werkelijkheid, Deel 3

Dr. Michael LaitmanVraag: Als onze hele wereld een illusie is, wat is dan de werkelijkheid?

Antwoord: De werkelijkheid is dat wat buiten een mens bestaat, onafhankelijk van hemzelf. Of de mensheid nu wel of niet bestaat, of de wereld nu wel of niet bestaat, deze werkelijkheid is eeuwig, boven tijd, ruimte en beweging. Deze werkelijkheid is van geen enkele driedimensionale beperking en tijd afhankelijk.

Wij leven in een denkbeeldige werkelijkheid, waarin boven en beneden bestaat, rechts en links, voorwaarts en achterwaarts en er een tijdsverloop is waarin er van alles verandert. De ware werkelijkheid bestaat echter voorbij de tijd, namelijk voorbij de lichtsnelheid. Zij is niet afhankelijkheid van de tijd en verandert niet.

Wij kunnen de ware werkelijkheid onthullen en dan zullen we ontdekken dat er slechts één Kracht bestaat, de Gevende Kracht. Deze Kracht wordt ‘hoog’ genoemd omdat zij onze gehele werkelijkheid geschapen heeft en in stand houdt, deze werkelijkheid leidt naar het bereiken van de Kracht van de Schepper, de Kracht van Geven en Liefde. Op deze manier ontdekken we Zijn Aanwezigheid. Wij weten niet wat Hij is, wij kunnen Hem alleen waarnemen in de mate waarin Hij zich in onze eigenschappen manifesteert, in onze waarneming, in relatie tot ons.

De houding van de Schepper naar ons, de wijze waarop wij Hem waarnemen, noemen wij de Schepper, “Boreh” van de woorden “kom” (Bo) en “zie” (Reh), zo ontdekken wij Hem.

Vraag: Zal ieder mens de Schepper op zijn of haar eigen manier ontdekken?

Antwoord: Jazeker. Zelfs één mens ontdekt de Schepper steeds in een nieuwe vorm.

Vraag: Is er nu maar één werkelijkheid of zijn er vele?

Antwoord: De Hoge Kracht is Eén, maar door onze innerlijke veranderingen nemen wij Hem iedere keer anders waar.

Kabbalah wordt een verborgen Wijsheid genoemd, omdat zij dat wat voor ons verborgen is, bestudeert en ons helpt om het verborgene te onthullen. Kabbalah leert een mens hoe hij boven zijn egoïstische manier van kijken uit kan stijgen, zich uit zijn begrenzingen kan bevrijden en de ware werkelijkheid kan ontdekken.

Vraag: En wat is het einddoel?

Antwoord: Het doel is de Hoge Kracht te onthullen. In de mate waarin wij Hem onthullen, stijgen wij naar Zijn niveau en worden wij net zo eeuwig en volmaakt als deze Kracht. Wij komen uit een illusie, een teleurstelling, en keren naar de waarheid terug, naar de ware wereld, daarom wordt Kabbalah de ware Wijsheid genoemd.

From a TV Program “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

 

De Gehele Schepping Is In Mij

laitman_929Zij moeten samengevoegd worden door de juiste verbinding tussen alle delen van de ene ziel en één geheel worden, zodat door die ziel gemeenschappelijke kennis, een gemeenschappelijke mening, gemeenschappelijk geloof en gemeenschappelijk ‘voedsel’ – namelijk aan elkaar geven en van elkaar ontvangen – heen stroomt, zodat dit ene systeem van harten (verlangens) en intenties (denken) correct werkt, en iedereen het gehele systeem voelt.

Wanneer we met elkaar in dit systeem verbonden zijn, voelt een ieder – door met iedereen verbonden te zijn – dat hij niet alleen een klein deeltje van het systeem is, maar dat hij ook het systeem zelf is: Adam. Met andere woorden: het is alles wat tot dit systeem behoort en alles wat in mij gecreëerd is.

Ik voel dat de Schepper zelf mij geschapen heeft, want als ik mij verbind met elk deeltje van de ziel, geef ik voeding aan de ziel en ontvang ik eruit. Dan blijkt dat mijn aandeel in geven en ontvangen absoluut uniek en individueel is omdat ik degene ben die dat doet. Dit geldt eveneens voor jou en voor hem.

Iedereen samen voelt als één geheel. Er is de Ene, de Schepper, die in een volkomen open contact staat met de ene schepping, met elk van de 600.000 stukjes waaruit de ziel bestaat.

Het spirituele niveau van een menselijk wezen bestaat uit een contact met de Schepper waaraan niets ontbreekt. Wij kunnen dat in onze wereld vergelijken met een vrouw die verwacht dat een man haar volledig toebehoort en niets achterhoudt: niet zijn leven, zijn werk, zijn denken en zijn verstand. Instinctief wil zij hem absorberen.

In principe wordt ditzelfde verlangen in een mens onthuld met betrekking tot de Schepper, in relatie tot Hem wordt een mens als het vrouwelijke (ontvangende) deel beschouwd. Zo werkt het, deze staat moeten wij bereiken. Dit manifesteert zich alleen op een spiritueel niveau, op geen enkel ander niveau wordt dit onthuld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 6/7/16

 

Hoe Kunnen We Respect Hebben Voor Luie Mensen?

laitman_564Vraag: Hoe kunnen we respect hebben voor luie mensen en hen steunen op het spirituele pad als ze lui zijn en angst voelen om met hun egoïsme te werken?

Antwoord: Het gaat hierbij niet om angst voor dit werk of luiheid, maar het is een speciaal soort weerstand die een mens na het breken van de alomvattende kli (vat) voelt. Dit breken heeft plaatsgevonden als gevolg van de zonde van de Boom der Kennis, dit betekent: als resultaat van de insluiting van het vrouwelijke deel.

Het verlangen van vrouwen naar spiritualiteit is veel groter dan dat van mannen, maar dit betekent absoluut niet dat wij een ongunstig oordeel moeten vellen over de mannen omdat zij niet hetzelfde grote verlangen hebben.

Alle wensen, alle diepe verlangens, alle omstandigheden, de innerlijke en uiterlijke gebeurtenissen, dat alles komt van Boven, van de Schepper, en als iemand zich in een situatie bevindt waarin hij alleen maar belangstelling heeft voor voetbal en bier, is dat geen reden om hem met minder respect te behandelen dan iemand die met heel zijn hart naar de Wijsheid van Kabbalah verlangt.

Beide staten worden door de Schepper gegeven en als de Schepper een voetbalfan hetzelfde verlangen geeft als iemand die naar de Wijsheid van Kabbalah verlangt, weten we niet hoe hij met het verlangen naar de Wijsheid van Kabbalah zou omgaan en die wens zou vervullen, misschien voelt hij zich nu wel beter. Wij hebben niet het recht om mensen te beoordelen of in een hokje te stoppen.

Alles wat er gebeurt moeten we met de Schepper verbinden en zo moeten we met iedereen op dezelfde manier omgaan, want als we dat niet doen, gebruiken we ons ego en willen we mensen veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

De Kracht Van Een Kabbalist Bestaat Uit Zijn Zwakheid

laitman_624_02_0Vraag: Moet een Kabbalist een moedig mens zijn?

Antwoord: Absoluut niet!

De Wijsheid van Kabbalah is voor zwakke mensen, zij bereiken het Doel namelijk veel sneller door zich te realiseren dat zij maar een “vod” zijn. Van daaruit zullen zij zich sneller tot de Schepper richten.

Iemand die komt en dan zegt: “Waar is de Schepper? Welke muur moet ik doorbreken om Hem te bereiken?!” moet heel wat klappen ondergaan voordat hij zover is dat hij een “vod” kan worden.

Een mens heeft namelijk geen kracht om de Hoge Wereld te bereiken. Hij moet tot een staat komen waarin hij alleen nog maar om kracht vraagt om het niveau van de volgende wereld te bereiken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/15/16

 

Page 1 of 1112345...10...Last »