Category Archives: Schepper

Waarom moeten wij de Schepper creëren?

226Vraag: U zegt dat de Schepper niet bestaat en dat wij Hem moeten creëren. Wat is de Schepper? Waarom moeten wij Hem creëren?

Antwoord: Het woord “SchepperBoreh” is afkomstig van de Hebreeuwse woorden:  “Bo-reh – kom en zie.” Zolang je Hem nog niet bereikt hebt, zal er niets gebeuren of afgerond kunnen worden, want de Schepper bevindt zich niet buiten de mens. Op het moment dat wij Hem bereiken, laat Hij zich in ons zien.

Zo is het ook met betrekking tot onze wereld en alles wat zich daarin bevindt. Zolang wij haar gadeslaan, onthult zij zich in ons, op het moment dat wij daarmee stoppen, verdwijnt deze wereld. Wetenschappers zijn ook over dit verschijnsel gaan discussiëren

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

Zie Af Van Geloften

laitman_554Torah, Dewariem (Deuteronomium) 23:22 – 23:23: Wanneer je een gelofte aflegt voor de Eeuwige, je God, dan mag je niet achterstallig blijven die te voldoen, want de Eeuwige, je God, zal het van je opeisen, je zou je dan schuldig maken aan een zonde. Indien je je onthoudt van het doen van geloften heb je daardoor geen schuld op je geladen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Als je werkelijk het verlangen hebt om met de Schepper in contact te zijn en als je begrijpt dat er geen ander is dan Hij, kan je van tevoren niets beloven, je kunt niet op je eigen kracht rekenen en beloven dat je een bepaald iets zult doen.

Hoe zou je kunnen rekenen op het volgende moment, wat gebeurt er als plotseling het egoïsme in je oplaait? Wat dan?

Vraag: Met andere woorden: ik kan dus geen enkele verbintenis ondertekenen, geen enkel papier waarop staat: “Ik zal dit doen, ik vertrouw op mezelf,” want dat zou grote schade aanbrengen.

Antwoord: Innerlijk, in jezelf, is dit zeker waar! Alleen de Schepper bestuurt alles wat in je aanwezig is. Er kan alleen sprake zijn van verbinding met de Schepper als je volledig in Zijn eigenschappen vertoeft.

Als er “Geen ander is dan Hij”, kan het ook niet anders. Je begrijpt eenvoudigweg dat al je gedachten en handelingen altijd voor 100% van Hem afhankelijk zijn en niets minder.

Vraag: Dus we moeten altijd zeggen: ”Als je het “ik” laat meespelen ben je een verliezer”?

Antwoord: Je kunt het “ik” laten meedoen door het volledig te annuleren. Dit wordt je bondgenootschap met de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/26/16

 

Kabbalah En Gezinsrelaties

Laitman_725.jpgVraag: Er staat geschreven dat Kabbalisten de Goddelijke aanwezigheid kunnen brengen tussen een man en zijn vrouw. Hoe kan de Wijsheid van Kabbalah in de huidige tijd helpen bij het opbouwen van relaties in het gezin en het oplossen van conflicten?

Antwoord: Kabbalah geeft advies over de wijze waarop we elkaar correct kunnen behandelen, dit gaat over de gehele mensheid, inclusief een man en zijn vrouw. Als een echtpaar op de juiste wijze met elkaar omgaat, zullen zij de Schepper tussen hen kunnen onthullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Spirituele Anesthesie

Laitman_509Vraag: Hoe kunnen we onze gedachtestroom onder controle houden?

Antwoord: We hoeven niets onder controle te houden, een mens zou gek worden met al zijn gedachten. Het is noodzakelijk om je aan één gedachte vast te klampen: “Er is geen ander dan Hij” – Dewariem (Deuteronomium) 4:35 : Ik ben met Hem verbonden en alles wat ik in deze wereld doe, doe ik zodat ik niet van Hem verwijderd raak.

Opmerking: Als u dit zegt, voel ik me meteen omhuld door sereniteit. Alsof je jezelf zonder enige weerstand aan deze stroom overgeeft.

Antwoord: Dat komt omdat er niets anders bestaat. Geef jezelf over, dat is alles! Alsof je onder narcose bent gebracht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17

 

Hoe Voelen We De Onthulling Van De Schepper?

laitman_276_02Vraag: Op wat voor manier voelen we de onthulling van de Schepper? Gebeurt dat tussen een echtpaar of in een groep?

Antwoord: De onthulling van de Schepper wordt op een absoluut persoonlijke, individuele manier gevoeld. Nooit tussen een echtpaar of in een groep. Het is de onthulling van de relatie tussen de mens en de Schepper. De relatie die een mens als deel van een echtpaar heeft of als deel van een groep is alleen het middel voor de onthulling van de Schepper aan de individuele mens.

Vraag: Hoe kunnen we de onthulling van de Schepper beschrijven?

Antwoord: Als een oneindige, eeuwige zee van warme gevoelens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

De Gehele Wereld Is De Taal Van De Schepper

laitman_423_02Vraag: Spreekt de Schepper met ons via mensen?

Antwoord: Ja. Hij wendt zich tot iedereen via mensen, maar niet op dezelfde manier als waarop mensen zich tot jou wenden. Hij spreekt met jou door Zijn invloed op jou door middel van de omgeving, dieren, planten en zelfs stenen, door alles wat zich om je heen bevindt.

De hele wereld is de taal van de Schepper. Maak je innerlijk luisteren sterker, dan zal je het horen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Hoeveel Mensen Zullen Er Op Aarde Overblijven?

laitman_944Vraag: Als de ziel van Adam HaRishon (de eerste Mens) in 600.000 deeltjes uiteen is gevallen, betekent dit dan dat er uiteindelijk, aan het einde van de correctie, 600.000 mensen op dit aardoppervlak overblijven?

Waarom moeten we de Wijsheid van Kabbalah ontwikkelen als, volgens de Torah, alles al vastligt wat het totale aantal mensen betreft?

Antwoord: Hierover heb ik al meer dan eens geschreven, hoeveelheid is niet belangrijk, dat staat in alle oorspronkelijke boeken over de Wijsheid van Kabbalah. Het gaat uitsluitend over de intensiteit van de correctie van het egoïsme naar de eigenschap van geven.

De complete voltooiing wordt 600.000 genoemd. Het aantal mensen in de wereld heeft geen betekenis, want de lichamen van mensen bestaan niet in de spirituele wereld. Daar bestaan alleen verlangens die in één gemeenschappelijk verlangen naar de Schepper zijn verenigd.

 

De Vier Talen En De Vier-Letter Naam Van De Schepper

laitman_283_01Vraag: Stemmen de vier ‘talen’ (uitdrukkingsvormen) (Tanach, Halacha, Aggadah, Kabbalah) overeen met de niveaus van de naam HaVaYaH?

Antwoord: Jazeker. De vier-letter naam van de Schepper – “Yod-Hey-Vav-Hey” of “HaVaYaH”, bevat absoluut alle elementen van de wereld, zowel de spirituele wereld als onze wereld.

De vier letters van de naam van de Schepper karakteriseren de vier niveaus van de evolutie van de materie onder de invloed van het Hoge Licht en zij corresponderen met de vier belangrijke ‘talen’.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/24/16

 

Door Wie Is De Schepper Geschapen?

laitman_276_02Vraag: Waaruit is de Schepper gevormd en door wie is Hij geschapen? Bestaat er meer dan één Schepper?

Antwoord: De Schepper is gevormd uit een verlangen om te geven, te genieten en lief te hebben, zoals een grote, lieve, warme moeder.

De Schepper is door niemand geschapen, Hij bestaat eeuwig, voorbij tijd, beweging en ruimte. Wat door Hem is geschapen, bestaat tijdelijk.

Ieder van ons kan zijn eigen Schepper hebben totdat wij ons met elkaar verbinden en ons realiseren dat het één enkele Kracht is. In deze vorm bestaat de wereld.

Het is belangrijk dat wij de Schepper ontdekken en in direct contact met Hem komen. Dan ga je ontdekken Wie het is en Wat het is. Anderen zullen ook direct contact met Hem bereiken en ontdekken Wie dit is en Wat dit is. Dan zullen jullie in de verbinding tussen jullie samen kunnen verhelderen of het dezelfde Schepper is voor jullie allemaal of niet, het zal jullie duidelijk worden dat Hij Eén is.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 11/30/16

 

Fantasie En Werkelijkheid, Deel 3

Dr. Michael LaitmanVraag: Als onze hele wereld een illusie is, wat is dan de werkelijkheid?

Antwoord: De werkelijkheid is dat wat buiten een mens bestaat, onafhankelijk van hemzelf. Of de mensheid nu wel of niet bestaat, of de wereld nu wel of niet bestaat, deze werkelijkheid is eeuwig, boven tijd, ruimte en beweging. Deze werkelijkheid is van geen enkele driedimensionale beperking en tijd afhankelijk.

Wij leven in een denkbeeldige werkelijkheid, waarin boven en beneden bestaat, rechts en links, voorwaarts en achterwaarts en er een tijdsverloop is waarin er van alles verandert. De ware werkelijkheid bestaat echter voorbij de tijd, namelijk voorbij de lichtsnelheid. Zij is niet afhankelijkheid van de tijd en verandert niet.

Wij kunnen de ware werkelijkheid onthullen en dan zullen we ontdekken dat er slechts één Kracht bestaat, de Gevende Kracht. Deze Kracht wordt ‘hoog’ genoemd omdat zij onze gehele werkelijkheid geschapen heeft en in stand houdt, deze werkelijkheid leidt naar het bereiken van de Kracht van de Schepper, de Kracht van Geven en Liefde. Op deze manier ontdekken we Zijn Aanwezigheid. Wij weten niet wat Hij is, wij kunnen Hem alleen waarnemen in de mate waarin Hij zich in onze eigenschappen manifesteert, in onze waarneming, in relatie tot ons.

De houding van de Schepper naar ons, de wijze waarop wij Hem waarnemen, noemen wij de Schepper, “Boreh” van de woorden “kom” (Bo) en “zie” (Reh), zo ontdekken wij Hem.

Vraag: Zal ieder mens de Schepper op zijn of haar eigen manier ontdekken?

Antwoord: Jazeker. Zelfs één mens ontdekt de Schepper steeds in een nieuwe vorm.

Vraag: Is er nu maar één werkelijkheid of zijn er vele?

Antwoord: De Hoge Kracht is Eén, maar door onze innerlijke veranderingen nemen wij Hem iedere keer anders waar.

Kabbalah wordt een verborgen Wijsheid genoemd, omdat zij dat wat voor ons verborgen is, bestudeert en ons helpt om het verborgene te onthullen. Kabbalah leert een mens hoe hij boven zijn egoïstische manier van kijken uit kan stijgen, zich uit zijn begrenzingen kan bevrijden en de ware werkelijkheid kan ontdekken.

Vraag: En wat is het einddoel?

Antwoord: Het doel is de Hoge Kracht te onthullen. In de mate waarin wij Hem onthullen, stijgen wij naar Zijn niveau en worden wij net zo eeuwig en volmaakt als deze Kracht. Wij komen uit een illusie, een teleurstelling, en keren naar de waarheid terug, naar de ware wereld, daarom wordt Kabbalah de ware Wijsheid genoemd.

From a TV Program “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

 

Page 1 of 1112345...10...Last »