Category Archives: Rosh HaShana

Tijd Van Beoordeling

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom wordt er gedacht dat Rosh HaShana het begin is van het beoordelen van jezelf?

Antwoord: Het is duidelijk dat er vóór Rosh HaShana een periode is waarin een mens zijn voorbije staten analyseert en ze betreurt, er berouw over toont, huilt en vervolgens om Hulp van Boven vraagt. Zo verzacht hij blijkbaar zijn hart, door het van een hart van steen te transformeren tot een hart van vlees. Dit is volgens de traditie en het belangrijkste is dat hij tot het begrip zal komen dat hij zich op een nieuwe manier tot het leven moet verhouden.

Vraag: Betekent dit dat het gaat over de goede daden waarmee hij het nieuwe jaar moet beginnen, op Rosh Hashana?

Antwoord: Goede daden zijn correcties van het ik, want als hij zichzelf corrigeert, corrigeert hij de wereld. Zo bouwt hij een systeem van wederzijdse integratie en eenheid waarin de Schepper wordt geopenbaard, daarvoor is het nodig om alle substanties van het minerale, vegetatieve en animale niveau naar correctie te brengen, met name het sprekende niveau.

From KabTV’s “Holidays. Rosh HaShana” 8/6/12

 

Nieuw Jaar, Nieuwe Horizonten

Laitman_421_01Vraag: Hoe moeten wij het nieuwe jaar beginnen?

Antwoord: We moeten het nieuwe jaar beginnen met de erkenning dat wij een mogelijkheid hebben om aan de Schepper gelijkvormig te worden, dit betekent dat wij ons tot Hem verhouden zoals Hij zich tot ons verhoudt. Eerst moet je echter ontdekken dat de Schepper zich tot jou verhoudt met absolute liefde en uitsluitend vanuit geven, jij moet hetzelfde in jezelf ontwikkelen.

Maar je voelt de Schepper niet, je kent Hem niet. Op het moment dat je fantasieën over Hem creëert, creëer je een nieuwe religie, we hebben echter al genoeg religies in onze wereld.

Volgens de wijsheid van Kabbalah hebben we allemaal de mogelijkheden om de Schepper te bereiken. Je kunt het vergelijken met een legpuzzel: als je alles wat aan je gegeven wordt op de juiste manier gebruikt, zul je volkomen op de Schepper gaan lijken.

In feite heeft de Schepper de wereld geschapen in een situatie van totale destructie en verdeeldheid. Als je dit in orde krijgt, word je niet alleen aan Hem gelijkvormig, je zult ook op Zijn diepte lijken en zo zal je dezelfde staat bereiken, dezelfde gedachte, hetzelfde doel en hetzelfde startpunt waarop Hij is begonnen.

Je zult de volle diepte van Zijn Gedachte bereiken en het resultaat daarvan zal zijn dat je tot op zekere hoogte de Schepper zult bereiken. Kabbalisten vertellen ons niet wat daarna komt. Je zult het zelf zien als je dat hebt bereikt.

Daarom is voor ons Rosh Hashana, het nieuwe jaar, inderdaad een stap naar nieuwe horizonten.

From KabTV’s “Holidays. Rosh HaShana” 8/6/15