Category Archives: Rabash

Student En Leraar, Twee Niveaus

Laitman_917_02Vraag: Wanneer kan een leraar voor de student een doorgever van spirituele energie worden?

Antwoord: Als een leraar als een kanaal kan fungeren waardoor het Hoge Licht naar een student doorgegeven wordt of als hij op z’n minst een student helpt om zich met een groep van Ten te verbinden die het Hoge Licht gaat absorberen.

Vraag: Maar bindt de leraar de student dan niet aan zichzelf?

Antwoord: In de Wijsheid van Kabbalah kan zoiets niet gebeuren!

Ik herinner het me van mijn leraar, Rabash, de laatste zeer grote Kabbalist. Hij stond nooit toe dat zijn grootheid, zijn immens grote belangrijkheid, zichtbaar was.

Nu lezen we zijn artikelen die voor mijn ogen geschreven werden. Ik herinner me alles wat er toen gebeurde, tot in het kleinste detail, de tijd van het jaar waarin we op een bank in een park zaten als hij schreef, ik herinner me letterlijk alles, zelfs de achtergrondgeluiden en de stemmen om ons heen. Als ik zijn artikelen nu weer lees, valt me op dat ik ze op een dieper niveau begrijp dan toen, terwijl er toch al zoveel jaren sindsdien verstreken zijn.

Je kunt een leraar niet meteen waarderen, zelfs als hij zijn innerlijke wereld niet zou verbergen, is dat niet mogelijk. Er wordt door niemand iets voor ons verborgen. Ik dacht in die tijd: “Ik ga verhuizen en naast hem wonen. Ik wil aan zijn zijde zijn en dan zal ik alles wat hij heeft uit hem persen!”

Er valt niets uit iemand te persen. De leraar is bereid om alles over te brengen. Maar het niveau van de student bepaalt in welke mate hij de leraar begrijpt. Student en leraar zijn twee verschillende niveaus.

Hoe een student een leraar echter kan benaderen om van hem te ontvangen, het te absorberen, tot zich te nemen … is een andere zaak en dat is verre van gemakkelijk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Voor De “Yahrzeit” Van Rabash (Gedenkdag van zijn overlijden)

Dr. Michael LaitmanBaruch Shalom HaLevi Ashlag (RABASH) was de schakel die ons het dichtst nabij is in de opeenvolging van de grote Kabbalisten door wie de Hoge Kracht Zich aan de wereld onthult en wij de Torah ontvangen. Hij is ons hogere niveau en het enige spirituele Partzuf waarvan wij afhankelijk zijn, daarom is onze studie voornamelijk gebaseerd op zijn artikelen. Rabash heeft alles gedaan om het fundament te leggen voor de komende generatie.

Hoewel het niet eenvoudig was, vond hij de kracht om zich volledig te annuleren voor zijn grote vader en leraar Baal HaSulam, zonder ook maar enigszins op eigen voordeel uit te zijn. Hieraan heeft hij te danken dat hij alle spirituele niveaus heeft bereikt. Het is nu aan ons om door middel van zijn werk te zien hoe hoog hij geklommen is (op de spirituele ladder). Zijn werk is in een heel warme stijl geschreven, met grote zorg voor de lezer, de student.

Hij had een heel groot, warm hart vol liefde. Als wij echter in staat zouden zijn om de diepte van zijn werken te begrijpen, zouden wij zien dat hij zich in de staat van GAR van de wereld Atzilut bevond, zelfs nog hoger. Dit kunnen wij ons moeilijk voorstellen.

Rabash plaveide de weg voor ons door artikelen te schrijven en gebruiken in te stellen waar wij ons aan proberen te houden. Hij gaf ons de vorm waarin een Kabbalistische groep behoort te leven en wij gaan er op deze wijze mee verder.

Baal HaSulam creëerde, zoals de ARI, een methode voor spirituele opgang, Rabash werkte de praktische toepassing ervan uit, hierin leek hij op de Baal Shem Tov. Ik heb in geen enkel Kabbalistisch geschrift zo’n gedetailleerde beschrijving gelezen over de orde van spiritueel werk: over de wijze waarop een mens moet omgaan met zijn onmiddellijke omgeving en zijn bredere omgeving, over zijn omgang met het systeem van de werelden en zijn verhouding tot de Schepper.

Al deze systemen waar een mens doorheen moet gaan om tot innige verbinding met de Hoge Kracht te komen, worden alleen in de artikelen van Rabash op zo’n systematische wijze uitgelegd, nergens anders. Een mens kan met deze artikelen in de hand de juiste houding en de juiste concepten in zichzelf bouwen.

Geen enkel boek kan dit evenaren. De artikelen van Rabash geven ons niet alleen een commentaar, maar eveneens nauwkeurige instructies over wat wij te doen hebben, welke reactie wij kunnen verwachten en hoe wij onze weg kunnen vervolgen. Hij legt ons het hele proces dat wij moeten voltooien uit, de reactie die wij daarop krijgen en de innerlijke staten waar onze ziel doorheen gaat.

Deze artikelen heb ik vele malen gelezen en ik zal ze natuurlijk blijven lezen, ik ben er getuige van dat zij verborgen zijn en niet onthuld. Nadat je enige jaren gestudeerd hebt, zal je ontdekken dat er een immens grote diepte in verborgen ligt. Je zult plotseling ontdekken dat Rabash over dingen schrijft die je niet opgemerkt hebt, niet begrepen hebt en eerder ook niet gevoeld hebt. Deze artikelen zijn niet eenvoudig, zij bestaan uit vele lagen die onthuld worden in de mate waarin de lezer eraan toe is. Zij geven zoveel houvast en hulp aan de beginners op het spirituele pad, dit kunnen wij zelfs van de werken van Baal HaSulam niet ontvangen.

Baal HaSulam is een Kabbalist van groot formaat, een wetenschapper, een onderzoeker en Rabash is een spirituele mentor: hij is zacht, liefhebbend, iemand die je bij de hand neemt en je door alle staten heen leidt. Alleen als wij spiritueel groeien, zullen wij in staat zijn om zijn heel grote betekenis naar waarde te schatten.

From the lesson “For Rabash’s Memorial Day” 10/6/2016

 

Een Baby Onder Het Hart Van Zijn Moeder

laitman_232_03_0Rabash: “Betreffende Waarheid en Geloof”: De ware vorm ervan is Ibur (conceptie), het niveau van kleinheid. Omdat het echter niet uitsluitend uit kleinheid bestaat, wordt het als een gemis beschouwd en overal waar er in Heiligheid een gemis is, hebben de Klipot (schillen) er grip op. Dan kunnen de Klipot tot een misgeboorte leiden, dit betekent dat het spirituele embryo zal ‘vallen’ voordat het de fase van conceptie heeft voltooid. Daarom moet er een factor van uitstel zijn die de fase van heelheid mogelijk maakt, namelijk de fase van grootheid, want een embryo is in de schoot van de moeder (deel van zijn moeder), daarom wordt de ongeborene niet bij de eigen naam genoemd. Daarom eet het embryo alles wat zijn moeder eet, dit betekent dat alles wat het embryo ontvangt in de Kelim (vaten) van de moeder aanwezig is. Dus zelfs als het embryo geen passende Kelim heeft om grootheid te ontvangen, kan het in de Kelim van de Hogere ontvangen, van de moeder, want het cijfert zichzelf volkomen weg voor de moeder en heeft geen eigen entiteit.

Dit wordt de fase van Ibur genoemd, als het zich volkomen wegcijfert voor de Hogere en dan grootheid ontvangt, bevindt het zich in een staat van heelheid, dan hebben de Klipot geen grip. Om deze reden wordt dit de uitstellende Kracht genoemd. Daarom is het bescherming, zodat het embryo in spiritualiteit niet zal vallen, zoals een misgeboorte in de fysieke wereld, want de fysieke moeder moet haar embryo bij zich houden zodat er – God verhoede het – niets verkeerd zal gaan, het is eveneens zo in spiritualiteit.

Het is moeilijk om de spirituele staat van het embryo uit te leggen, want in de fysieke wereld zien we alleen de uiterlijke vorm en externe verschijnselen en we weten niet welke innerlijke krachten hun invloed uitoefenen op zowel de moeder als het embryo. Het embryo moet zich in een staat van heelheid bevinden, anders kan het niet groeien. Het embryo kan niet groeien in omstandigheden van beperking, druk en gebrek. Het moet alles ontvangen wat de moeder heeft.

Hoewel er een compleet systeem is dat voor het embryo zorgt, is het met het lichaam van de moeder verbonden. Dit betekent dat het embryo kracht nodig heeft om zich voor de grootheid van het Hogere Niveau te annuleren. Dan zal het ervaren dat het zich in een staat van heelheid bevindt en zo zal het kunnen groeien.

De Hogere opent zich iedere keer iets meer naar het embryo en het embryo moet zich steeds meer sluiten om zo van beneden af te ontvangen, in afwijzing en tegelijkertijd ook in een staat van heelheid. We kunnen zien dat hier twee tegenstellingen geïntegreerd zijn.

Hoewel het embryo zich volledig in de moeder bevindt, gebruikt het de eigen verlangens niet maar het annuleert deze verlangens en het bevindt zich in een staat van totale toewijding aan de moeder, dankzij deze wijze van handelen groeit het.

Het groeit geleidelijk van het ene niveau naar het volgende. De Hogere opent iets meer Licht voor het embryo en enerzijds gebruikt het embryo zijn verlangen om te ontvangen omdat het op deze wijze groeit. Het gebruikt het verlangen om te ontvangen echter van beneden naar boven, zonder innerlijk te ontvangen, en het wijst alles af omdat het wil geven. Elke keer heeft het meer kracht, een groter verlangen om zich aan de Hogere te hechten.

We moeten proberen om al deze details in de workshop te verhelderen. Hoewel het moeilijk is, moeten we ons steeds meer inspannen om dichter bij deze staat te komen en er zoveel mogelijk binnen treden. Ons volgende niveau is een spiritueel embryo waarnaar we moeten opstijgen.

In feite hebben we het al bereikt. Dat we het moeilijk vinden om ons dit voor te stellen is in feite een goede staat, we voelen ons verward en we kunnen het niet begrijpen. Deze weerstand zal ons helpen om ons met meer kracht vast te klampen aan de kleine details die vlakbij ons zijn.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 2/12/14