Category Archives: Q&A

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 124

Laitman_041_01Vraag: Waar kan iemand in één van uw Kabbalistische groepen zich eigenlijk blij over voelen?

Antwoord: Over een volmaakte vervulling van geluk, weten, en het bereiken van eeuwigheid en heelheid.

Vraag: Wat kan ik verwachten als ik de vijf werelden heb ervaren en de eerste en tweede restrictie heb gevoeld? Herhaalt een dergelijk proces zich dan weer? Er wordt immers gezegd dat vijf tegenover vijf staat, een afgrond van kwaad tegenover een afgrond van goedheid, een afgrond van laagheid tegenover een afgrond van verrukking.

Antwoord: Je stijgt op via de niveaus van beide werelden. De linkerlijn bestaat uit vijf egoïstische werelden en de rechterlijn uit vijf altruïstische werelden.

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 122

laitman_610_2Vraag: Herinnert een mens zich alles wat er in zijn of haar leven is gebeurd, nadat hij de Machsom (barrière) is overgegaan? En zo ja, begrijpt hij dan waarom hij alles heeft meegemaakt?

Antwoord: Nadat hij de Machsom is overgegaan begrijpt een mens alles.

Vraag: Toen ik jong was heb ik een bijna dood ervaring gehad. Ik voelde een Liefde die ik nooit eerder had gevoeld, waarom liet God mij naar deze wereld terugkeren?

Antwoord: Correctie betekent dat je met innerlijke helderheid de Schepper volledig bereikt en niet dat je alleen aangename gevoelens ervaart.

 

Korte Kabbalah Tips

laitman_570Vraag: Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor wat ik in deze wereld doe zonder de Schepper iets kwalijk te nemen?

Antwoord: Mijn verantwoordelijkheid kan als volgt samengevat worden: wat er ook is, ik moet al mijn fysieke, morele, spirituele en mentale inspanningen inzetten zodat de groep waar ik deel van uitmaak één geheel wordt.

Vraag: Is het mogelijk om in één leven tot een volledige spirituele verwerkelijking te komen?

Antwoord: Jazeker, waarom hebben we anders deze betrekkelijke korte tijd van leven gekregen? De eerste twintig jaar van ons leven weten we helemaal niet wat we moeten beginnen, de laatste twintig jaar zijn we seniel en in de jaren daartussen hebben we voortdurend problemen.

Het enige wat ons rest is ons inspannen, laten we zeggen een paar jaar van ons leven, dat is voldoende. Als we tot de juiste ophelderingen komen in het leven, besteden we maar drie à vijf jaar aan onze spirituele ontwikkeling.

Vraag: Kunnen we een derde wereldoorlog voorkomen? Het is toch zo dat de Schepper de mensheid liefheeft.

Antwoord: Het is absoluut mogelijk om een ramp te voorkomen. Daarom heeft de Schepper ons een methode gegeven om ons te ontwikkelen, het uiteindelijke Doel, en de kracht om het te bereiken. Hij houdt van degenen die op weg zijn naar het Doel.

Vraag: Wat is lijden vanuit het standpunt van de Wijsheid van Kabbalah gezien?

Antwoord: Vanuit het standpunt van Kabbalah gezien komt er een gevoel van lijden als we ons niet verbonden voelen met anderen.

Vraag: Is het het doel van het leven om iedereen te redden?

Antwoord: Het doel is om de mensheid naar een eeuwige, volmaakte staat te brengen.

Vraag: Wie zouden er een oorlog overleven?

Antwoord: Alleen de mensen die het beste in staat zijn om zich spiritueel te ontwikkelen zouden dit overleven. Dat wil niet zeggen dat ze al in spiritualiteit zijn of er dichtbij zijn. Innerlijk zijn het echter mensen die al dichtbij de verwerkelijking van de Wijsheid van Kabbalah zijn.

De wereld zou ineenstorten volgens heel andere wetten dan we denken. Het betekent niet dat de mensen die het dichtst bij spiritualiteit staan zouden achterblijven en dat de anderen gedood zouden worden. Integendeel, de Tzaddikim (Rechtvaardigen) zouden het eerst gaan.

Vraag: Verdwijnen mijn animale verlangens vanzelf als ik in een groep ben of moet ik proberen om er vanaf te komen?

Antwoord: Je hoeft niet te proberen om ergens vanaf te komen. Kom naar de groep zoals je bent, met al je animale verlangens.

Vraag: Is een mens meester over zijn verlangens?

Antwoord: Ik ben geen meester over mijn verlangens. Ieder moment komen er nieuwe verlangens in me naar boven. Ik kies ze niet uit, het enige wat ik probeer is om er richting aan te geven en erop te letten dat ik er op een correcte manier mee omga. Ik heb er echter geen controle over.

Integendeel, deze Reshimot (informatieve gegevens) komen spontaan in ons op. Ze zijn echter alleen spontaan van aard in de ogen van de mens die ze ervaart, in werkelijkheid is het zo dat ze volgens een speciaal programma worden onthuld. Er is een ‘meetinstrument’ dat elk moment nieuwe Reshimot naar ons toewerpt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/29/15

 

Jullie Hebben Allemaal Tijd Genoeg

laitman_599_02Vraag: Hoe kan een mens zich zodanig ontwikkelen dat hij zich in de Wijsheid van Kabbalah kan verdiepen, deze Wijsheid kan begrijpen, accepteren en in een korte levensperiode naar het niveau van eenheid kan stijgen?

Antwoord: Er komen mensen van verschillende leeftijden om bij ons te studeren. Het leven is niet zo kort als het lijkt, het wordt nauwkeurig opgebouwd volgens wetten die het een mens mogelijk maken om tijdens zijn leven precies genoeg vervulling te ontvangen. Als je je gaat verdiepen in de Wijsheid van Kabbalah heb je het gevoel dat de tijd vliegt en dat je tijd tekort komt.

Maar in feite, wordt de tijd gecomprimeerd en plotseling krijg je het gevoel dat je alles kunt overzien. Zo wordt het van bovenaf door de Hoge Leiding bestuurd.

Je leeft niet in een onbekende wereld met onbekende regels. Vanaf het moment dat je gaat werken in de richting van het Doel van de Schepping, word je meteen opgenomen in het systeem en sta je onder de invloed van totaal andere Krachten. Iemand kan op 70 jarige leeftijd beginnen met de studie van de Wijsheid van Kabbalah en nog steeds alles aankunnen. Er is geen limiet.

We hoeven ons daar niet in te verdiepen. Dat is niet aan ons, maar aan het Leidinggevende Systeem, dat ons nu onthuld dat we moeten zorgen voor de mensheid als één integraal geheel, het is een proces waaraan we zeer actief kunnen deelnemen en dat zonder ons niet zal kunnen plaatsvinden.

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15

 

Het Verschil Tussen Een Groep Kabbalah Studenten En Een Sekte

laitman_934Vraag: Wat is het verschil tussen een groep Kabbalah studenten van tien mensen en een sekte die als doel heeft om haar leden uit te buiten.

Antwoord: Een groep Kabbalah studenten heeft zuivere liefde als basis, in een dergelijke groep gehoorzaam je niet aan mensen die leiding hebben, maar uitsluitend aan het spirituele Doel. Daarom is een mens vrij om er wel of niet bij te horen.

In een sekte daarentegen moet men aan veel voorwaarden voldoen: een sekte is afgebakend, gesloten en heeft een duidelijke ideologie. Hoe dichter men bij de kern van de sekte komt, hoe geheimer zij wordt. Een sekte heeft ook typerende rituelen, zoals gebeden, meditaties, enz. Dergelijke zaken maken geen deel uit van de Wijsheid van Kabbalah.

Een groep Kabbalisten is geen besloten groep. De groep is gebaseerd op het principe van liefde voor elkaar, eerlijkheid, elkaar een warm hart toedragen, wederzijdse betrokkenheid en hulp volgens de principes van Kabbalisten en de Bronnen die bestudeerd worden. Het enige ritueel dat van belang is, is een gezamenlijke maaltijd.

Er zijn geen voorwaarden op het gebied van religie, ras of nationaliteit. Iemand die zich bij de groep wil voegen is welkom en als hij weg wil gaan, is hij daar eveneens vrij in. Alles is open en vrij, al het studiemateriaal staat ter beschikking op internet, in iedere taal. Er is geen enkele belemmering of afscheiding.

De Wijsheid van Kabbalah moedigt de eenheid van de gehele mensheid aan door wederzijdse liefde en goede wederzijdse relaties zonder enige dwang, voor iedereen gelijk en samen met iedereen

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/29/15

 

Korte Kabbalah Tips

Laitman_025_01Vraag: Wordt de ziel genetisch overgedragen?

Antwoord: De ziel wordt aan niemand overgedragen, ze verdwijnt niet en wordt niet geboren. De ziel is een permanente component van een mens, hij hoeft haar alleen maar in zichzelf te ontdekken. Zij bestaat in een ieder van ons als een punt, als een zaaddruppel die we moeten ontwikkelen. Als zij zich ontwikkelt, ziet een mens dat hij er niets aan hoeft te doen, want zij is volmaakt en gaat volmaakt samen met zijn andere eigenschappen.

Vraag: Als ik Het Boek De Zohar bestudeer, voel ik een krachtige emotionele strijd. Verbeeld ik me dit of hebben de letters invloed op onze gevoelens?

Antwoord: Je wordt beïnvloed door wat je leert. Het verandert je, je wordt erdoor uitgeperst, het draait je in de rondte en precies op die manier verander je innerlijk. Het resultaat daarvan is dat je perceptie meer driedimensionaal wordt. Ga verder en je zult zien dat je hierdoor een flexibeler mens wordt.

Vraag: Ik was een Christen en ik heb vier jaar lang in een klooster gewoond. Het lot bracht me in contact met de Wijsheid van Kabbalah, als ik nu een klooster binnenkom, heb ik heel andere gevoelens. Het bestuderen van De Zohar heeft me dichter bij mijn ziel gebracht en me naar een groep gebracht waarin ik me kan ontwikkelen. Zou de Kabbalah studie mij naar een andere plek in het leven kunnen leiden?

Antwoord: Dat zou kunnen, maar het maakt niet uit. Je blijft je ontwikkelen en je zult dat wat aan je onthuld wordt steeds kritisch beschouwen. Probeer vanuit het volgende niveau naar jezelf te kijken, vanuit een hoger niveau, zodat je je niet blijft ontwikkelen vanuit hetzelfde niveau dat door je denken en je verlangens wordt bepaald, dan maak je geen fouten. Succes!

Vraag: Komen al onze problemen voort uit het feit dat we op het niveau van ons fysieke lichaam blijven en ons niet geleerd is hoe we een ware mens kunnen worden?

Antwoord: Ja, alle problemen die we hebben komen voort uit het feit dat we niet de juiste educatie hebben gekregen.

Vraag: Is een ziekte een teken dat iemand van het juiste pad is afgeweken?

Antwoord: Nee, een ziekte is een teken van de verkeerde verbinding met andere mensen in één systeem, waarin we elkaar beïnvloeden. We leven in een staat van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar). Mijn staat is niet alleen van mezelf afhankelijk maar eveneens van alle anderen, en van de invloed die ik op iedereen heb.

Vraag: Hoe weet ik of ik de juiste keuze maak?

Antwoord: Dat kan je alleen in de groep oplossen. De juiste keuze kan alleen gemaakt worden als we sterk verlangen naar eenheid in onze groep en we zo de wereld willen beïnvloeden.

Vraag: Hoe moet ik me gedragen ten opzichte van mensen om me heen die me naar een lager niveau trekken? Moet ik geen aandacht aan hen besteden of even naar hun niveau afdalen? Heb ik dan genoeg kracht om mezelf weer naar het hogere niveau te brengen?

Antwoord: Je hebt een paar vrienden nodig om de anderen van een lager naar een hoger niveau te brengen. Eén mens heeft nooit genoeg kracht om weer hoger te komen. Dat kan alleen samen met anderen.

Vraag: Hebben alleen mensen met een punt in het hart vrije keuze of ook priesters, politici en wetenschappers?

Antwoord: Er wordt vrije keuze gegeven aan eenvoudige mensen, gewone burgers. Van mensen die een hoge sociale positie bekleden – zoals wetenschappers en politici, van wie het lot van andere mensen afhankelijk is – wordt de vrije wil afgenomen. Degenen die we wereldleiders noemen, zijn niet meer dan marionetten, zij hebben geen enkele vrije keuze.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/15/15

 

Page 5 of 512345