Category Archives: Q&A

Waar Kunnen Wij De Antwoorden Op Onze Vragen Vinden?

Laitman_051Vraag: Volgens welk mechanisme kan ik zoeken naar antwoorden op vragen die ik innerlijk heb?

Antwoord: Ik zal nooit antwoorden vinden op innerlijke vragen, nooit. Wie ben ik dat ik kant en klare antwoorden zou hebben? Het enige wat ik doe is vragen stellen, en om de antwoorden erop te vinden, moet ik nauwkeurig de instructies opvolgen.

De Wijsheid van Kabbalah onthult de invloed die de Hoge Kracht op mij heeft. Dus ik moet gebruik maken van deze Wijsheid, dan zal ik in staat zijn om de Hoge Kracht te ontdekken en de antwoorden te vinden, alleen ik zal ze vinden, niemand anders.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/10/16

 

Korte Kabbalah Tips – 12/27/15

laitman_570Vraag: Is het waar dat Kabbalisten eigenlijk het grootste ego hebben?

Antwoord: Ja. Degenen die de wijsheid van Kabbalah dieper bestuderen, ontwikkelen zich dankzij hun ego dat voortdurend groeit.

Vraag: Schaden mensen de Schepper door de natuurlijke hulpbronnen uit te putten en de natuur te vernietigen?

Antwoord: In de eerste plaats schaden zij zichzelf, terwijl het het belangrijkste voor de Schepper is – de Ene Kracht die alles omvat – om de mensheid naar heelheid te brengen.

Vraag: Helpt bidden ons om de spirituele wereld te voelen?

Antwoord: Alleen als het het juiste gebed is, dit betekent dat je wens op de juiste wijze gericht is op eenheid.

Vraag: De Machsom (barrière) is een heel vaag begrip. Hoeveel mensen in de wereld hebben de Machsom overstegen? Voelen ze nog steeds de innerlijke vraag: “Heb ik de Machsom overstegen?”

Antwoord: Nee. Als een mens de Machsom overstijgt – namelijk de barrière tussen de stoffelijke wereld en de spirituele wereld – weet, ziet, ervaart en voelt hij dat. Hij heeft geen vragen meer. Ik kan niet zeggen hoeveel mensen in de wereld de Machsom hebben overstegen. Je zult dat zelf ontdekken als je de spirituele wereld voelt. Je zult jezelf ontdekken en degenen die zich aan de andere zijde van de Machsom bevinden.

Vraag: Helpt betrokkenheid bij muziek een mens deel om deel uit te maken van de spirituele wereld en vordert hij hierdoor in deze richting?

Antwoord: Ik zou dat niet direct zo zeggen, hoewel er heel bijzondere Kabbalistische musici zijn en hoe groter een Kabbalistische musicus is, hoe dieper het niveau is waarop hij zich bevindt. Kabbalisten hebben echter grote waardering voor muziek en zijn er heel blij mee, omdat muziek eigenschappen en impressies uit kan drukken die niet met woorden kunnen worden overgebracht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/27/15

 

Korte Kabbalah Tips – 12.20.15

laitman_560Vraag: Kan een ziel tegelijkertijd in twee of meer lichamen aanwezig zijn?

Antwoord: De ziel is een ‘wolk’ die in iedereen aanwezig is, zonder enige uitzondering.

Vraag: In welk opzicht is verbeelding iets anders dan de ziel bereiken?

Antwoord: Verbeelding is nergens op gebaseerd, de ziel bereiken vindt echter plaats – zoals wij in Talmud Eser Sefirot leren – door middel van een Masach (Scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht), het is duidelijk welke Lichten ontvangen worden, in welke verlangens dit plaatsvindt, enz.

Vraag: Wat betekent “de opstanding uit de doden”, zullen alle zielen opstaan?

Antwoord: Ja, alle zielen zullen opstaan en in elkaar opgaan, zo zullen zij ontdekken dat zij één enkele ziel vormen, Adam genaamd.

Vraag: Is het in spiritualiteit mogelijk dat een man en een vrouw een volmaakt echtpaar gaan vormen?

Antwoord: We komen er dichterbij. De Kli en het Licht worden gelijkvormig en vullen elkaar aan.

Vraag: Mogen mannen en vrouwen verschillende staten van opgang, neergang en gedachten met elkaar delen als zij met elkaar spiritueel willen groeien?

Antwoord: Dit geldt alleen voor echtgenoten, niet voor de anderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/20/15

 

Korte Kabbalah Tips 12/13/15

laitman_281_02Vraag: Als ik de Machsom (barrière) over ben gegaan, wat gebeurt er dan met mijn ziel na de dood van mijn fysieke lichaam? Zal mijn ziel weer reïncarneren?

Antwoord: Jazeker, de ziel reïncarneert totdat zij door alle 125 niveaus van ontwikkeling is heen gegaan en haar Bron bereikt.

Vraag: Als de Wijsheid van Kabbalah geen religie is, waarom wordt er dan over het vervullen van de Mitzvot (Geboden) gesproken?

Antwoord: De 613 Mitzvot zijn 613 egoïstische verlangens die in ons aanwezig zijn en die we moeten corrigeren door ze te veranderen in altruïstische verlangens. De correctie van deze verlangens wordt het vervullen van de Mitzvot genoemd.

Vraag: Is het mogelijk om de Hoge Kracht te zien en met andere krachten te vergelijken?

Antwoord: Het is onmogelijk om de Hoge Kracht te zien, je kunt deze Kracht echter alleen innerlijk voelen als je aan alle verplichtingen voor spirituele ontwikkeling voldoet. Je activeert de krachten en je handelt naar de hulp die je ontvangt.

Vraag: Wat bedoelt u met egoïsme?

Antwoord: Egoïsme is weerstand tegen eenheid.

Vraag: Is het mogelijk om gebruik te maken van deze wereld bij spiritueel werk?

Antwoord: Absoluut, door in deze wereld te werken en te leven en tegelijkertijd via de spirituele niveaus omhoog te stijgen, gebruiken we deze wereld op de correcte manier.

Vraag: Ik heb geen mogelijkheid om me bij een fysieke of een virtuele groep aan te sluiten. Kan ik als individu verder komen?

Antwoord: Nee, je moet minstens virtuele partners voor jezelf zoeken.

Vraag: U hebt vaak gezegd dat de mensheid de maximale ontwikkeling van het ego en de diepste spirituele val nog niet bereikt heeft. Hoeveel ernstiger kan de situatie nog worden?

Antwoord: Voelt de gehele mensheid de spirituele val? De meeste mensen zullen tegen je zeggen dat er niets aan de hand is en dat alles normaal is, maar de mensen die ontwaken en zich in een spirituele opgang bevinden, moeten het verlangen hebben om op te stijgen, op deze manier zullen zij de gehele wereld met zich mee trekken.

Vraag: Kan een beperkt aantal mensen die spiritueel ontwaken de wereld veranderen?

Antwoord: Ja, want in de spirituele wereld is kwaliteit meer waard dan kwantiteit. Als een beperkt aantal mensen een eenheid van kwaliteit bereiken, zullen zij de gehele wereld kunnen beïnvloeden.

Vraag: Waarom krijg ik steeds tegenslagen?

Antwoord: Om er bovenuit te stijgen. Je krijgt tegenslagen en dankzij deze tegenslagen rijs je naar een hoger niveau van ontwikkeling.

Vraag: Kan ik, om de kracht van geven te verkrijgen, proberen om bijvoorbeeld één te worden met bomen in plaats van met mensen?

Antwoord: Nee, dat is onmogelijk. Je moet je verbinden met schepselen die zich op hetzelfde niveau van ontwikkeling bevinden als jij – mensen die net zo zijn als jij: lomp, egoïstisch, geblokkeerd, mensen die zich eigenlijk niet willen ontwikkelen – en juist door elkaar te pushen en elkaar te helpen om op een hoger niveau te komen, zal het je lukken om naar spiritualiteit op te stijgen.

Vraag: Hoe kan ik weten of ik eraan toe ben om de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen?

Antwoord: Dat hangt uitsluitend van je verlangen af. Als je blijft verlangen naar het Doel, ondanks allerlei problemen die zich voordoen, kom je bij de Wijsheid van Kabbalah, deze problemen worden je met opzet door Boven gegeven om je te leiden, en niets houdt je tegen. Dit betekent dat je er werkelijk aan toe bent om je in de Wijsheid van Kabbalah te verdiepen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/13/15

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 124

Laitman_041_01Vraag: Waar kan iemand in één van uw Kabbalistische groepen zich eigenlijk blij over voelen?

Antwoord: Over een volmaakte vervulling van geluk, weten, en het bereiken van eeuwigheid en heelheid.

Vraag: Wat kan ik verwachten als ik de vijf werelden heb ervaren en de eerste en tweede restrictie heb gevoeld? Herhaalt een dergelijk proces zich dan weer? Er wordt immers gezegd dat vijf tegenover vijf staat, een afgrond van kwaad tegenover een afgrond van goedheid, een afgrond van laagheid tegenover een afgrond van verrukking.

Antwoord: Je stijgt op via de niveaus van beide werelden. De linkerlijn bestaat uit vijf egoïstische werelden en de rechterlijn uit vijf altruïstische werelden.

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 122

laitman_610_2Vraag: Herinnert een mens zich alles wat er in zijn of haar leven is gebeurd, nadat hij de Machsom (barrière) is overgegaan? En zo ja, begrijpt hij dan waarom hij alles heeft meegemaakt?

Antwoord: Nadat hij de Machsom is overgegaan begrijpt een mens alles.

Vraag: Toen ik jong was heb ik een bijna dood ervaring gehad. Ik voelde een Liefde die ik nooit eerder had gevoeld, waarom liet God mij naar deze wereld terugkeren?

Antwoord: Correctie betekent dat je met innerlijke helderheid de Schepper volledig bereikt en niet dat je alleen aangename gevoelens ervaart.

 

Korte Kabbalah Tips

laitman_570Vraag: Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor wat ik in deze wereld doe zonder de Schepper iets kwalijk te nemen?

Antwoord: Mijn verantwoordelijkheid kan als volgt samengevat worden: wat er ook is, ik moet al mijn fysieke, morele, spirituele en mentale inspanningen inzetten zodat de groep waar ik deel van uitmaak één geheel wordt.

Vraag: Is het mogelijk om in één leven tot een volledige spirituele verwerkelijking te komen?

Antwoord: Jazeker, waarom hebben we anders deze betrekkelijke korte tijd van leven gekregen? De eerste twintig jaar van ons leven weten we helemaal niet wat we moeten beginnen, de laatste twintig jaar zijn we seniel en in de jaren daartussen hebben we voortdurend problemen.

Het enige wat ons rest is ons inspannen, laten we zeggen een paar jaar van ons leven, dat is voldoende. Als we tot de juiste ophelderingen komen in het leven, besteden we maar drie à vijf jaar aan onze spirituele ontwikkeling.

Vraag: Kunnen we een derde wereldoorlog voorkomen? Het is toch zo dat de Schepper de mensheid liefheeft.

Antwoord: Het is absoluut mogelijk om een ramp te voorkomen. Daarom heeft de Schepper ons een methode gegeven om ons te ontwikkelen, het uiteindelijke Doel, en de kracht om het te bereiken. Hij houdt van degenen die op weg zijn naar het Doel.

Vraag: Wat is lijden vanuit het standpunt van de Wijsheid van Kabbalah gezien?

Antwoord: Vanuit het standpunt van Kabbalah gezien komt er een gevoel van lijden als we ons niet verbonden voelen met anderen.

Vraag: Is het het doel van het leven om iedereen te redden?

Antwoord: Het doel is om de mensheid naar een eeuwige, volmaakte staat te brengen.

Vraag: Wie zouden er een oorlog overleven?

Antwoord: Alleen de mensen die het beste in staat zijn om zich spiritueel te ontwikkelen zouden dit overleven. Dat wil niet zeggen dat ze al in spiritualiteit zijn of er dichtbij zijn. Innerlijk zijn het echter mensen die al dichtbij de verwerkelijking van de Wijsheid van Kabbalah zijn.

De wereld zou ineenstorten volgens heel andere wetten dan we denken. Het betekent niet dat de mensen die het dichtst bij spiritualiteit staan zouden achterblijven en dat de anderen gedood zouden worden. Integendeel, de Tzaddikim (Rechtvaardigen) zouden het eerst gaan.

Vraag: Verdwijnen mijn animale verlangens vanzelf als ik in een groep ben of moet ik proberen om er vanaf te komen?

Antwoord: Je hoeft niet te proberen om ergens vanaf te komen. Kom naar de groep zoals je bent, met al je animale verlangens.

Vraag: Is een mens meester over zijn verlangens?

Antwoord: Ik ben geen meester over mijn verlangens. Ieder moment komen er nieuwe verlangens in me naar boven. Ik kies ze niet uit, het enige wat ik probeer is om er richting aan te geven en erop te letten dat ik er op een correcte manier mee omga. Ik heb er echter geen controle over.

Integendeel, deze Reshimot (informatieve gegevens) komen spontaan in ons op. Ze zijn echter alleen spontaan van aard in de ogen van de mens die ze ervaart, in werkelijkheid is het zo dat ze volgens een speciaal programma worden onthuld. Er is een ‘meetinstrument’ dat elk moment nieuwe Reshimot naar ons toewerpt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/29/15

 

Jullie Hebben Allemaal Tijd Genoeg

laitman_599_02Vraag: Hoe kan een mens zich zodanig ontwikkelen dat hij zich in de Wijsheid van Kabbalah kan verdiepen, deze Wijsheid kan begrijpen, accepteren en in een korte levensperiode naar het niveau van eenheid kan stijgen?

Antwoord: Er komen mensen van verschillende leeftijden om bij ons te studeren. Het leven is niet zo kort als het lijkt, het wordt nauwkeurig opgebouwd volgens wetten die het een mens mogelijk maken om tijdens zijn leven precies genoeg vervulling te ontvangen. Als je je gaat verdiepen in de Wijsheid van Kabbalah heb je het gevoel dat de tijd vliegt en dat je tijd tekort komt.

Maar in feite, wordt de tijd gecomprimeerd en plotseling krijg je het gevoel dat je alles kunt overzien. Zo wordt het van bovenaf door de Hoge Leiding bestuurd.

Je leeft niet in een onbekende wereld met onbekende regels. Vanaf het moment dat je gaat werken in de richting van het Doel van de Schepping, word je meteen opgenomen in het systeem en sta je onder de invloed van totaal andere Krachten. Iemand kan op 70 jarige leeftijd beginnen met de studie van de Wijsheid van Kabbalah en nog steeds alles aankunnen. Er is geen limiet.

We hoeven ons daar niet in te verdiepen. Dat is niet aan ons, maar aan het Leidinggevende Systeem, dat ons nu onthuld dat we moeten zorgen voor de mensheid als één integraal geheel, het is een proces waaraan we zeer actief kunnen deelnemen en dat zonder ons niet zal kunnen plaatsvinden.

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15

 

Het Verschil Tussen Een Groep Kabbalah Studenten En Een Sekte

laitman_934Vraag: Wat is het verschil tussen een groep Kabbalah studenten van tien mensen en een sekte die als doel heeft om haar leden uit te buiten.

Antwoord: Een groep Kabbalah studenten heeft zuivere liefde als basis, in een dergelijke groep gehoorzaam je niet aan mensen die leiding hebben, maar uitsluitend aan het spirituele Doel. Daarom is een mens vrij om er wel of niet bij te horen.

In een sekte daarentegen moet men aan veel voorwaarden voldoen: een sekte is afgebakend, gesloten en heeft een duidelijke ideologie. Hoe dichter men bij de kern van de sekte komt, hoe geheimer zij wordt. Een sekte heeft ook typerende rituelen, zoals gebeden, meditaties, enz. Dergelijke zaken maken geen deel uit van de Wijsheid van Kabbalah.

Een groep Kabbalisten is geen besloten groep. De groep is gebaseerd op het principe van liefde voor elkaar, eerlijkheid, elkaar een warm hart toedragen, wederzijdse betrokkenheid en hulp volgens de principes van Kabbalisten en de Bronnen die bestudeerd worden. Het enige ritueel dat van belang is, is een gezamenlijke maaltijd.

Er zijn geen voorwaarden op het gebied van religie, ras of nationaliteit. Iemand die zich bij de groep wil voegen is welkom en als hij weg wil gaan, is hij daar eveneens vrij in. Alles is open en vrij, al het studiemateriaal staat ter beschikking op internet, in iedere taal. Er is geen enkele belemmering of afscheiding.

De Wijsheid van Kabbalah moedigt de eenheid van de gehele mensheid aan door wederzijdse liefde en goede wederzijdse relaties zonder enige dwang, voor iedereen gelijk en samen met iedereen

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/29/15

 

Korte Kabbalah Tips

Laitman_025_01Vraag: Wordt de ziel genetisch overgedragen?

Antwoord: De ziel wordt aan niemand overgedragen, ze verdwijnt niet en wordt niet geboren. De ziel is een permanente component van een mens, hij hoeft haar alleen maar in zichzelf te ontdekken. Zij bestaat in een ieder van ons als een punt, als een zaaddruppel die we moeten ontwikkelen. Als zij zich ontwikkelt, ziet een mens dat hij er niets aan hoeft te doen, want zij is volmaakt en gaat volmaakt samen met zijn andere eigenschappen.

Vraag: Als ik Het Boek De Zohar bestudeer, voel ik een krachtige emotionele strijd. Verbeeld ik me dit of hebben de letters invloed op onze gevoelens?

Antwoord: Je wordt beïnvloed door wat je leert. Het verandert je, je wordt erdoor uitgeperst, het draait je in de rondte en precies op die manier verander je innerlijk. Het resultaat daarvan is dat je perceptie meer driedimensionaal wordt. Ga verder en je zult zien dat je hierdoor een flexibeler mens wordt.

Vraag: Ik was een Christen en ik heb vier jaar lang in een klooster gewoond. Het lot bracht me in contact met de Wijsheid van Kabbalah, als ik nu een klooster binnenkom, heb ik heel andere gevoelens. Het bestuderen van De Zohar heeft me dichter bij mijn ziel gebracht en me naar een groep gebracht waarin ik me kan ontwikkelen. Zou de Kabbalah studie mij naar een andere plek in het leven kunnen leiden?

Antwoord: Dat zou kunnen, maar het maakt niet uit. Je blijft je ontwikkelen en je zult dat wat aan je onthuld wordt steeds kritisch beschouwen. Probeer vanuit het volgende niveau naar jezelf te kijken, vanuit een hoger niveau, zodat je je niet blijft ontwikkelen vanuit hetzelfde niveau dat door je denken en je verlangens wordt bepaald, dan maak je geen fouten. Succes!

Vraag: Komen al onze problemen voort uit het feit dat we op het niveau van ons fysieke lichaam blijven en ons niet geleerd is hoe we een ware mens kunnen worden?

Antwoord: Ja, alle problemen die we hebben komen voort uit het feit dat we niet de juiste educatie hebben gekregen.

Vraag: Is een ziekte een teken dat iemand van het juiste pad is afgeweken?

Antwoord: Nee, een ziekte is een teken van de verkeerde verbinding met andere mensen in één systeem, waarin we elkaar beïnvloeden. We leven in een staat van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar). Mijn staat is niet alleen van mezelf afhankelijk maar eveneens van alle anderen, en van de invloed die ik op iedereen heb.

Vraag: Hoe weet ik of ik de juiste keuze maak?

Antwoord: Dat kan je alleen in de groep oplossen. De juiste keuze kan alleen gemaakt worden als we sterk verlangen naar eenheid in onze groep en we zo de wereld willen beïnvloeden.

Vraag: Hoe moet ik me gedragen ten opzichte van mensen om me heen die me naar een lager niveau trekken? Moet ik geen aandacht aan hen besteden of even naar hun niveau afdalen? Heb ik dan genoeg kracht om mezelf weer naar het hogere niveau te brengen?

Antwoord: Je hebt een paar vrienden nodig om de anderen van een lager naar een hoger niveau te brengen. Eén mens heeft nooit genoeg kracht om weer hoger te komen. Dat kan alleen samen met anderen.

Vraag: Hebben alleen mensen met een punt in het hart vrije keuze of ook priesters, politici en wetenschappers?

Antwoord: Er wordt vrije keuze gegeven aan eenvoudige mensen, gewone burgers. Van mensen die een hoge sociale positie bekleden – zoals wetenschappers en politici, van wie het lot van andere mensen afhankelijk is – wordt de vrije wil afgenomen. Degenen die we wereldleiders noemen, zijn niet meer dan marionetten, zij hebben geen enkele vrije keuze.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/15/15

 

Page 5 of 512345