Category Archives: Q&A

Wanneer Zal Het Einde Van De Correctie Plaatsvinden?

Dr. Michael LaitmanVraag: Is het einde van de correctie (Gmar Tikkun) onvermijdelijk? Zo ja, wanneer wordt het verondersteld plaats te vinden?

Antwoord: Als we al onze individuele, egoïstische verlangens verenigen tot één verlangen, Adam.

Vraag: Wat is eenheid? Hoe belangrijk en noodzakelijk is het om deze term goed te begrijpen?

Antwoord: Het is het herstel van de verbroken verbinding tussen onze afgescheiden, individuele wensen. Daardoor wordt de enige Kracht van verbinding, de Schepper genaamd, gevoeld in het systeem van het ene verlangen – Adam genaamd (Mens) – van de herstelde verbinding.

 

Korte Kabbalah Tips – 28-2-2016

laitman_564Vraag: Is er een spiritueel concept voor een compromis?

Antwoord: Dat bestaat niet in spiritualiteit, wel in de mens. Een mens staat voortdurend onder de invloed van zijn ‘dier’ dat hem ervan overtuigt dat hij een compromis moet sluiten. We moeten proberen om het sluiten van compromissen te beperken.

Vraag: Hoe verhoudt de Wijsheid van Kabbalah zich tot obscene taal? Brengt dit op de een of andere manier schade toe aan het fysieke lichaam?

Antwoord: Er bestaat niets dat schadelijk is! Het is een uiting van onze innerlijke essentie, er is niets verkeerds aan.

Vraag: Bestaat het concept leegheid in Kabbalah?

Antwoord: Leegheid is een leeg verlangen. Het gebrek aan vervulling in een verlangen noemen we leegheid.

Vraag: Kan Hebreeuws leren een mens helpen om dichter bij het Doel van de Wijsheid van Kabbalah te komen?

Antwoord: Gedeeltelijk wel, omdat de Kabbalistische terminologie afkomstig is uit het Hebreeuws en het Aramees.

Vraag: Voor wie is het gemakkelijker om Kabbalist te worden, voor een wetenschapper of voor een gewoon mens?

Antwoord: Ik denk dat het gemakkelijker is voor een gewoon mens, die op geen enkele manier opvalt, die zich in niets onderscheidt op één aspect na: de vraag of het leven betekenis heeft of niet. Als dat niet zo is, is het leven tijdsverspilling en die vraag brandt in hem. Zo iemand heeft geen energie om een einde aan zijn leven te maken, maar hij heeft ook niets om voor te leven, dat voelt hij voortdurend. Als zo iemand dat voelt en deze vraag hem niet loslaat, is hij hier op de goede plek.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/28/16

In verband met vakantie zullen in de maand juli de blogs niet altijd dagelijks verschijnen.

 

Korte Kabbalah Tips – 21/2/16

Laitman_032_01Vraag: Hoe kunnen we de fysieke en de spirituele wereld integreren?

Antwoord: Deze twee werelden worden in een mens geïntegreerd.

Vraag: Ik ben arts en ik verzacht het lijden van patiënten. Schend ik op deze manier de gedachte van de Schepper omdat een mens door middel van lijden de betekenis van het leven gaat begrijpen en ook zijn egoïstische aard?

Antwoord: Er staat geschreven dat aan de dokter de toestemming is gegeven om te genezen. Het feit dat je het lijden van patiënten verlicht, was vanaf de oorsprong in de gedachte van de Schepper aanwezig.

Vraag: Waarom zegt men dat het denken fysiek is?

Antwoord: Juist omdat het denken de fysieke wereld voor ons bouwt. Onze gehele wereld is één enkele gedachte. Zelfs astronomen en kosmologen brengen naar voren dat zij voelen dat de natuur en de ruimte een gedachte zijn. Alles om ons heen is gedachte.

Vraag: Hoe kan ik van hetzelfde houden als iemand anders? Moet ik hem dat vragen of moet ik hem geven waar hij van houdt?

Antwoord: Dit is ingewikkelder. Allereerst is het aan jou om Tzimtzum Aleph (de eerste restrictie) aan te brengen over jezelf, dit betekent dat jouw gevoelens totaal niet van belang zijn. Dan al ga je gevoelens van boven Tzimtzum Aleph ontvangen. En dan begin je de anderen daarin te voelen.

Vraag: Waarom kan een mens zich zijn vorige levens niet herinneren of bestaan ze helemaal niet?

Antwoord: Eigenlijk zijn er geen vorige levens. In feite zijn het indrukken die zodanig zijn geregistreerd dat wij uiteindelijk tot het goede besluit zullen komen.

Vraag: Hoe kunnen wij de uitdrukking “De Schepper zei” uitleggen, hoe kan Hij spreken als Hij een Kracht is?

Antwoord: Dit is een uitdrukking van Zijn verlangen. Het verlangen van de Schepper wordt onthuld als het schepsel op Hem gaat lijken.

Vraag: Waaruit bestaat de verbinding tussen de fysieke en de spirituele wereld?

Antwoord: De verbinding, of de eigenschap, die de twee werelden met elkaar verbindt, wordt Zeir Anpin genoemd. Zeir Anpin dient als een buis waardoor de energie van de Hoge Wereld naar de lage wereld stroomt en van de lage wereld naar de Hoge Wereld. De Hoge Wereld is Bina, de lage wereld is Malchut en Zeir Anpin bevindt zich daartussen.

Vraag: Is het een kwestie van wennen dat mijn ‘ik’ niet bestaat uit mijn lichaam of moet ik wachten totdat ik dit duidelijk voel?

Antwoord: Dit is iets wat je innerlijk moet gaan ontdekken. Het is niet nodig om erover na te denken en het je voor te stellen. Als je tot de juiste intentie wilt komen, is het aan jou om in een groep te werken volgens de methode van onze workshops. Dan ga je merken dat je verder komt.

Vraag: Waarom voelde ik minder weerstand toen ik voor het eerst in aanraking kwam met religie dan bij de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Religie is een egoïstische methode waardoor een mens ‘opgesloten’ wordt in onze wereld. Een mens wordt ertoe aangezet om ten behoeve van zichzelf te werken en vervolgens de Hoge Wereld na zijn dood te bereiken. Kabbalah gaat ervan uit dat een mens door middel van religies – eerst het Jodendom, daarna het Christendom en vervolgens de Islam – zich niet op de juiste manier kan ontwikkelen. De religies werden door mensen in het leven geroepen vanuit een egoïstische houding naar en interpretatie van de Wijsheid van Kabbalah.

Vraag: Als een mens tijdens zijn leven het zesde zintuig niet ontdekt, moet hij dan opnieuw geboren worden op aarde?

Antwoord: Baal HaSulam schreef dat wij ons al in de periode van de Laatste Generatie bevinden. Het is onze taak om ons maximaal in te spannen, dan ligt er een aanzienlijke opgang naar de Hoge Wereld voor ons. Ik nodig iedereen uit om zich bij ons te voegen, we zullen elkaar helpen en samen omhoog rijzen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/21/16

 

Korte Kabbalah Tips – 2-7-16

laitman_216_01Vraag: Wat voor intentie moet ik hebben als ik uit de Kabbalistische bronnen lees?

Antwoord: Ik hoef maar één intentie te hebben: het unieke van de Hoge Kracht willen ontdekken, de Kracht die niet alleen mijn waarneming van de wereld bestuurt, maar de gehele wereld. Alles is uitsluitend van die Kracht afkomstig, ik moet deze Kracht onthullen en mij er zodanig mee verbinden dat alles wat erdoor aan inzichten in mij gewekt wordt, zal dienen als fasen in de onthulling ervan.

Vraag: Welke kunstvormen helpen ons om de ziel te ontdekken?

Antwoord: Kabbalisten maken alleen gebruik van muziek en poëzie om hun gevoelens uit te drukken.

Vraag: Als een student van een Kabbalist een boek schrijft, staat hij dan dichter bij Kabbalah dan wij of verderaf?

Antwoord: Als we spreken over een echte student van een ware Kabbalist, kan hij zelfs een boek schrijven dat dichter bij je staat, een boek dat voor jou als een brug kan dienen naar meer serieuze boeken. Het is echter altijd goed om de geschriften van Baal HaSulam en Rabash te lezen. Ik beschouw mijn boeken ook als een brug naar de bronnen.

Vraag: Komt er nog een verder commentaar op Het Boek de Zohar?

Antwoord: Ik denk niet dat het nodig is dat er nog enig verder commentaar geschreven wordt, als ik naga hoeveel materiaal er al aanwezig is.

Vraag: Is het waar dat de Hebreeuwse taal een speciale kracht heeft en dat er een wonderbaarlijke energie van uitgaat?

Antwoord: Ik zie miljoenen mensen die Hebreeuws spreken, maar ik zie in hen geen speciale wonderbaarlijke kracht. Er vinden geen wonderen plaats in onze wereld en als iets op een wonder lijkt, komt dat omdat we de oorzaak, de bron ervan, nog niet hebben onthuld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/7/16

 

Een Antwoord Op Al Je Vragen

Laitman_109Vraag: Waarom gelooft u dat alleen de Wijsheid van Kabbalah een juist en waar antwoord geeft op de vraag naar de betekenis van het leven, het vormen van een gezin, de maatschappij en educatie?

Antwoord: Eenvoudigweg omdat dit alles zich op hetzelfde niveau bevindt. Als gevolg van de Natuur die dit gecreëerd heeft, kan een mens de behoefte naar bewustwording van de vraag over de betekenis van het leven niet zelf bereiken, laat staan dat hij deze vraag zelf kan beantwoorden terwijl hij deel uitmaakt van de natuur.

Einstein sprak hierover toen hij zei dat als iemand op een tafel wil springen, hij hoger dan de tafel moet kunnen springen. Dit betekent dat wij een systeem nodig hebben dat zich ‘hoger dan wij’ bevindt. Daarin voorziet de Wijsheid van Kabbalah. Door deze Wijsheid te bestuderen, wordt het mogelijk om de Kracht aan te trekken die ons zal optillen, de Ohr Makif (Omringend Licht).

 

Korte Kabbalahtips 10/1/16

laitman_281_01

Vraag: Hoe kunnen we, als het gaat om fysieke verlangens, de juiste intentie hebben, namelijk op de Schepper gericht?

Antwoord: Dat is afhankelijk van de manier waarop je je verlangens gebruikt. Het verlangen naar rijkdom, respect en kennis kan gebruikt worden om de Wijsheid van Kabbalah te verspreiden. Alles wordt door de intentie bepaald.

Vraag: Hoe kan ik de gevoelens van mijn vriend voelen?

Antwoord: Dat kan alleen als je als je je met hem verbindt in een gezamenlijk doel.

Vraag: Als wij door de lessen en uit boeken kennis kunnen verkrijgen, hoe moet ik dan omgaan met geloof?

Antwoord: Het gaat helemaal niet om geloof. Geloof betekent geven. Is het blindelings geloven in wat je verteld wordt? Absoluut niet!

Vraag: Zijn mijn verlangens met Licht gevuld als ik in deze wereld leef en de Hoge Wereld niet voel?

Antwoord: Als je verlangens gericht zijn op het welzijn van anderen, zijn ze altijd met Licht gevuld, zelfs op het niveau van deze wereld.

Vraag: Wat moet ik doen als ik als antwoord op mijn handelingen van geven, klappen terugkrijg? Er wordt gezegd: Laat het goede achterwege, dan ontvang je ook geen kwaad.

Antwoord: Dit kan echter ook gebeuren, je moet dus handelen via de groep. Dan word je getoond hoe je op de juiste manier handelt.

Vraag: Wat zijn de basisbehoeften die een mens nodig heeft in deze wereld om op de juiste wijze Kabbalah te studeren?

Antwoord: Niet meer dan een leraar en een groep. Hiervan proberen we iedereen te voorzien, in elke hoek van de wereld, zodat iedereen een (virtuele) groep heeft en een leraar.

Vraag: Hoe kunnen we nagaan of we werkelijk iets bereiken?

Antwoord: Dat kan alleen doordat je iets onthuld wordt. Alleen door onthullingen kan je controleren of je op het juiste spoor zit.

Vraag: Hoe kan ik in het dagelijks leven geven als ik meer wil geven?

Antwoord: Ga dissemineren. Ontmoet vrienden en doe met elkaar alles wat mogelijk is om je met elkaar te verbinden. Met een paar vrienden heb je voldoende om het Doel van de schepping volledig te bereiken.

Vraag: Hoe kan ik vaardigheid ontwikkelen om in de werkelijke wereld een spirituele component te worden?

Antwoord: Je moet met de groep werken totdat je er volkomen in opgaat en je de Schepper ontdekt in het centrum van de groep.

Vraag: Wat is de betekenis van: een motivatie om te geven zonder er ook maar iets voor terug te krijgen?

Antwoord: Dan ben je op het niveau van de Schepper, wanneer je de 125 niveaus opstijgt, vanaf het laagste niveau in onze wereld tot aan Zijn niveau, wanneer je boven Oneindigheid, Eeuwigheid en Heelheid bent.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/10/16

 

Waar Kunnen Wij De Antwoorden Op Onze Vragen Vinden?

Laitman_051Vraag: Volgens welk mechanisme kan ik zoeken naar antwoorden op vragen die ik innerlijk heb?

Antwoord: Ik zal nooit antwoorden vinden op innerlijke vragen, nooit. Wie ben ik dat ik kant en klare antwoorden zou hebben? Het enige wat ik doe is vragen stellen, en om de antwoorden erop te vinden, moet ik nauwkeurig de instructies opvolgen.

De Wijsheid van Kabbalah onthult de invloed die de Hoge Kracht op mij heeft. Dus ik moet gebruik maken van deze Wijsheid, dan zal ik in staat zijn om de Hoge Kracht te ontdekken en de antwoorden te vinden, alleen ik zal ze vinden, niemand anders.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/10/16

 

Korte Kabbalah Tips – 12/27/15

laitman_570Vraag: Is het waar dat Kabbalisten eigenlijk het grootste ego hebben?

Antwoord: Ja. Degenen die de wijsheid van Kabbalah dieper bestuderen, ontwikkelen zich dankzij hun ego dat voortdurend groeit.

Vraag: Schaden mensen de Schepper door de natuurlijke hulpbronnen uit te putten en de natuur te vernietigen?

Antwoord: In de eerste plaats schaden zij zichzelf, terwijl het het belangrijkste voor de Schepper is – de Ene Kracht die alles omvat – om de mensheid naar heelheid te brengen.

Vraag: Helpt bidden ons om de spirituele wereld te voelen?

Antwoord: Alleen als het het juiste gebed is, dit betekent dat je wens op de juiste wijze gericht is op eenheid.

Vraag: De Machsom (barrière) is een heel vaag begrip. Hoeveel mensen in de wereld hebben de Machsom overstegen? Voelen ze nog steeds de innerlijke vraag: “Heb ik de Machsom overstegen?”

Antwoord: Nee. Als een mens de Machsom overstijgt – namelijk de barrière tussen de stoffelijke wereld en de spirituele wereld – weet, ziet, ervaart en voelt hij dat. Hij heeft geen vragen meer. Ik kan niet zeggen hoeveel mensen in de wereld de Machsom hebben overstegen. Je zult dat zelf ontdekken als je de spirituele wereld voelt. Je zult jezelf ontdekken en degenen die zich aan de andere zijde van de Machsom bevinden.

Vraag: Helpt betrokkenheid bij muziek een mens deel om deel uit te maken van de spirituele wereld en vordert hij hierdoor in deze richting?

Antwoord: Ik zou dat niet direct zo zeggen, hoewel er heel bijzondere Kabbalistische musici zijn en hoe groter een Kabbalistische musicus is, hoe dieper het niveau is waarop hij zich bevindt. Kabbalisten hebben echter grote waardering voor muziek en zijn er heel blij mee, omdat muziek eigenschappen en impressies uit kan drukken die niet met woorden kunnen worden overgebracht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/27/15

 

Korte Kabbalah Tips – 12.20.15

laitman_560Vraag: Kan een ziel tegelijkertijd in twee of meer lichamen aanwezig zijn?

Antwoord: De ziel is een ‘wolk’ die in iedereen aanwezig is, zonder enige uitzondering.

Vraag: In welk opzicht is verbeelding iets anders dan de ziel bereiken?

Antwoord: Verbeelding is nergens op gebaseerd, de ziel bereiken vindt echter plaats – zoals wij in Talmud Eser Sefirot leren – door middel van een Masach (Scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht), het is duidelijk welke Lichten ontvangen worden, in welke verlangens dit plaatsvindt, enz.

Vraag: Wat betekent “de opstanding uit de doden”, zullen alle zielen opstaan?

Antwoord: Ja, alle zielen zullen opstaan en in elkaar opgaan, zo zullen zij ontdekken dat zij één enkele ziel vormen, Adam genaamd.

Vraag: Is het in spiritualiteit mogelijk dat een man en een vrouw een volmaakt echtpaar gaan vormen?

Antwoord: We komen er dichterbij. De Kli en het Licht worden gelijkvormig en vullen elkaar aan.

Vraag: Mogen mannen en vrouwen verschillende staten van opgang, neergang en gedachten met elkaar delen als zij met elkaar spiritueel willen groeien?

Antwoord: Dit geldt alleen voor echtgenoten, niet voor de anderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/20/15

 

Korte Kabbalah Tips 12/13/15

laitman_281_02Vraag: Als ik de Machsom (barrière) over ben gegaan, wat gebeurt er dan met mijn ziel na de dood van mijn fysieke lichaam? Zal mijn ziel weer reïncarneren?

Antwoord: Jazeker, de ziel reïncarneert totdat zij door alle 125 niveaus van ontwikkeling is heen gegaan en haar Bron bereikt.

Vraag: Als de Wijsheid van Kabbalah geen religie is, waarom wordt er dan over het vervullen van de Mitzvot (Geboden) gesproken?

Antwoord: De 613 Mitzvot zijn 613 egoïstische verlangens die in ons aanwezig zijn en die we moeten corrigeren door ze te veranderen in altruïstische verlangens. De correctie van deze verlangens wordt het vervullen van de Mitzvot genoemd.

Vraag: Is het mogelijk om de Hoge Kracht te zien en met andere krachten te vergelijken?

Antwoord: Het is onmogelijk om de Hoge Kracht te zien, je kunt deze Kracht echter alleen innerlijk voelen als je aan alle verplichtingen voor spirituele ontwikkeling voldoet. Je activeert de krachten en je handelt naar de hulp die je ontvangt.

Vraag: Wat bedoelt u met egoïsme?

Antwoord: Egoïsme is weerstand tegen eenheid.

Vraag: Is het mogelijk om gebruik te maken van deze wereld bij spiritueel werk?

Antwoord: Absoluut, door in deze wereld te werken en te leven en tegelijkertijd via de spirituele niveaus omhoog te stijgen, gebruiken we deze wereld op de correcte manier.

Vraag: Ik heb geen mogelijkheid om me bij een fysieke of een virtuele groep aan te sluiten. Kan ik als individu verder komen?

Antwoord: Nee, je moet minstens virtuele partners voor jezelf zoeken.

Vraag: U hebt vaak gezegd dat de mensheid de maximale ontwikkeling van het ego en de diepste spirituele val nog niet bereikt heeft. Hoeveel ernstiger kan de situatie nog worden?

Antwoord: Voelt de gehele mensheid de spirituele val? De meeste mensen zullen tegen je zeggen dat er niets aan de hand is en dat alles normaal is, maar de mensen die ontwaken en zich in een spirituele opgang bevinden, moeten het verlangen hebben om op te stijgen, op deze manier zullen zij de gehele wereld met zich mee trekken.

Vraag: Kan een beperkt aantal mensen die spiritueel ontwaken de wereld veranderen?

Antwoord: Ja, want in de spirituele wereld is kwaliteit meer waard dan kwantiteit. Als een beperkt aantal mensen een eenheid van kwaliteit bereiken, zullen zij de gehele wereld kunnen beïnvloeden.

Vraag: Waarom krijg ik steeds tegenslagen?

Antwoord: Om er bovenuit te stijgen. Je krijgt tegenslagen en dankzij deze tegenslagen rijs je naar een hoger niveau van ontwikkeling.

Vraag: Kan ik, om de kracht van geven te verkrijgen, proberen om bijvoorbeeld één te worden met bomen in plaats van met mensen?

Antwoord: Nee, dat is onmogelijk. Je moet je verbinden met schepselen die zich op hetzelfde niveau van ontwikkeling bevinden als jij – mensen die net zo zijn als jij: lomp, egoïstisch, geblokkeerd, mensen die zich eigenlijk niet willen ontwikkelen – en juist door elkaar te pushen en elkaar te helpen om op een hoger niveau te komen, zal het je lukken om naar spiritualiteit op te stijgen.

Vraag: Hoe kan ik weten of ik eraan toe ben om de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen?

Antwoord: Dat hangt uitsluitend van je verlangen af. Als je blijft verlangen naar het Doel, ondanks allerlei problemen die zich voordoen, kom je bij de Wijsheid van Kabbalah, deze problemen worden je met opzet door Boven gegeven om je te leiden, en niets houdt je tegen. Dit betekent dat je er werkelijk aan toe bent om je in de Wijsheid van Kabbalah te verdiepen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/13/15

 

Page 5 of 6« First...23456