Category Archives: Q&A

Antwoorden op je vragen, deel 186

laitman_622.02Vraag: Als er geen Schepper buiten de mens is, “waar” lijdt de Schepper dan meer dan wij? Is dat dan ook uitsluitend in de gevoelens die een mens heeft en niet daarbuiten?

Hieruit zou dan volgen dat een Kabbalist in zijn zintuigen waarneemt dat de Schepper meer lijdt dan hij, maar in feite is dat een valse waarneming, want de Schepper bestaat niet buiten wat hij voelt. “Lijdt” de Schepper alleen als een mens het voelt? Is een mens werkelijk in staat om de Schepper door zijn spirituele vooruitgang blij te maken of is dit zelfbedrog?

Antwoord: De Schepper bestaat boven en buiten onze staten, wij spreken echter over Hem als iemand die op ons lijkt, omdat wij ons Hem op geen enkele andere manier kunnen voorstellen.

 

Korte Kabbalah tips – 5-3-2017 – deel 1

laitman_961.2Vraag: Kunnen we de structuur van de ziel te verbinden met de structuur van ons lichaam? En zo ja, hoe?

Antwoord: Absoluut niet. Een ziel is een ziel en een lichaam is een lichaam. Wij moeten ons het lichaam niet voorstellen als iets dat eeuwig en perfect is. Het is het gewone animale niveau. De ziel is het daaropvolgende niveau, boven het animale niveau.

Vraag: Wat is de schepping en hoe verhouden we ons daartoe?

Antwoord: Wij zijn delen van de schepping. Het is onze taak om op een bewuste manier te reageren op wat er met ons gebeurt.

Vraag: Wat is een Partzuf?

Antwoord: Het woord Partzuf betekent in het Hebreeuws gelaat. Partzuf of gelaat betekent: de tien Sefirot die schijnen als zij op de juiste manier samengevoegd zijn.

Vraag: Zijn de Sefirot filters?

Antwoord: Een Sefira is een filter voor het Hoge Licht. Dat wat erin is achtergebleven nadat het Licht erdoor gefilterd is, zet zich om in onze gevoelens.

Vraag: Is Malchut de oorspronkelijke materie?

Antwoord: De oorspronkelijke materie is het verlangen in Keter dat zich – vanaf dat beginpunt tot aan de allerlaatste fase in Malchut – ontwikkelt.

Vraag: Zijn een punt en een lijn van een letter hetzelfde als nul en één, is het een bepaalde code, een programma?

Antwoord: Een punt is een verlangen en een lijn is de richting van dat verlangen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17

 

Antwoorden op je vragen, deel 177

Laitman_093Vraag: In het verleden hebt u gezegd dat de intentie van het concept “je lotsbestemming veranderen” gaat over de spirituele bestemming, niet de materiële bestemming.

Als een mens op spiritueel niveau zijn materiële lot (gezondheid, welzijn, zijn sterfdag, etc.) niet kan veranderen, betekent dit dan dat de fysieke wereld sterker is dan de spirituele wereld?

Antwoord: Als een mens de spirituele wereld binnentreedt, verandert alles!

Vraag: Hoe kan de volmaakte Schepper kwaad voortbrengen?

Antwoord: Het kwaad ontdek je in je ego, in plaats van het goede dat door de Schepper gegeven wordt.

 

Korte Kabbalah tips – 22-1-2017

Laitman_632_4Vraag: Voelen we de Schepper niet duidelijk omdat het ego ons bestuurt?

Antwoord: De Schepper bestuurt ons door middel van het ego.

Vraag: Hoe kunnen we leren geven?

Antwoord: Alleen in een groep, alleen in een Ten (een groep van tien mannen of tien vrouwen), op geen enkele andere manier.

Vraag: Waarom noemen we de hoge Kracht de “creatieve mind”?

Antwoord: Omdat deze “mind” de schepping creëert door zijn gedachten. Er bestaat niets anders. De hoogste kracht in de natuur is de kracht van het denken.

Vraag: Wie of wat is de Moshiach (Messias) volgens de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: De Moshiach is de kracht van het hoge Licht. Het hoge Licht kan zich onthullen als vele soorten krachten. Wat wij de Moshiach noemen is de kracht die ons wegtrekt van het ego, dit komt van het woord LiMshoch, wegtrekken. Er wordt gezegd dat de Moshiach zal komen op een witte ezel (Hamor), dit betekent: het volkomen witte Licht van de eigenschap van geven. Het woord Hamor is afgeleid van het woord Homer (substantie). Dit betekent dat heel onze substantie, het ego, Licht zal ontvangen en altruïstisch zal worden.

Vraag: Hoe verhoudt de Wijsheid van Kabbalah zich tot mensen die de toekomst kunnen voorspellen, experts in numerologie, astrologen, Urim en Tummim?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah neemt geen speciaal standpunt in ten opzichte van deze mensen.

Vraag: Is het mogelijk om het ego te matigen door de studie van de Wijsheid van Kabbalah? Of kunnen we het alleen maar verder ontwikkelen?

Antwoord: Ga verder met het te ontwikkelen! Zonder het ego kan je niets beginnen. Integendeel, je verkrijgt een immens groot ego dat je naar de hemelen verheft en je gaat constant verder met de correctie ervan.

Vraag: Is het mogelijk om volgens de Wijsheid van Kabbalah het feit te verklaren dat drie presidenten van de VS, Clinton, Bush en Trump, in de zomer van 1946 geboren zijn, net zoals u?

Antwoord: Er zijn nog veel meer mensen in dat jaar geboren.

Vraag: Oleg van Engeland vraagt: “Wat zou u nog meer willen doen en realiseren in uw leven?”

Antwoord: Ik zou Oleg van Engeland graag willen corrigeren.

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 172

Laitman_032_02Vraag: U geeft vaak het voorbeeld van een druppel sperma waaruit zich een foetus ontwikkelt. Het sperma van de mens is echter een vloeistof waarin zich zaadcellen bevinden. Uit het sperma zelf kan zich niets ontwikkelen. Waarom geeft u een voorbeeld dat vanuit wetenschappelijk standpunt onjuist klinkt?

Antwoord: Omdat het precies zo in de vertaling van alle Kabbalistische bronnen staat!

Vraag: Toen ik Het Boek De Zohar ging bestuderen, kwamen er vragen in me op over de volgende uitspraak: “De Schepper heeft geen verlangen om te ontvangen, want Hij is heel.” Volgt hieruit dat de Schepper geen vreugde ontvangt als hij ons met vreugde vervult? En als dat zo is, wat betekent dan “ten behoeve van de Schepper”? Is dit ten behoeve van zijn blijdschap? Maar Hij heeft geen verlangen om te ontvangen.

Antwoord: Dat is juist, wij kunnen niet zeggen dat de Schepper blijheid ontvangt door het vervullen van zijn schepselen. Wij zeggen het echter zo omdat wij deze handelingen en verhoudingen alleen maar kunnen beschrijven in de taal van onze aardse gevoelens.

 

Korte Kabbalah Tips – 11-12-16, Deel 2

Laitman_201_01Vraag: Mijn beste leraar, kan ik u gelukkig maken?

Antwoord: Natuurlijk, je kan mij zeker gelukkig maken, als ik samen met jou, jouw spirituele niveau zal onthullen.

Vraag: Hoe kan ik van anderen houden als andere mensen in de wereld dat niet willen?

Antwoord: Je kunt het alleen van jouw kant doen. Het is niet nodig dat anderen van jou houden om van hen te kunnen houden.

Vraag: Wat voor eigenschappen moet de vrouw van een Kabbalist hebben?

Antwoord: Ze moet een trouwe metgezel zijn, dat betekent dat zij haar man alles geeft wat hij nodig heeft om de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen.

Vraag: Is er nog een andere manier dan wederzijds concessies doen om goede relaties in het gezin te behouden

Antwoord: Het kan alleen door wederzijdse concessies. Je zou onderling een wedstrijd kunnen aangaan: wie doet de meeste concessies? Dit is een garantie voor goede relaties in het gezin.

Vraag: Is het toeval dat alle sprookjes eindigen met een bruiloft, maar in het werkelijke leven alles pas na de bruiloft begint?

Antwoord: Sprookjes zijn wijze verhalen. Ze leren ons dat het beter is om alles op een bruiloft te laten uitlopen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Korte Kabbalah Tips, 18-12-16 – Deel 1

laitman_281_02Vraag: Zijn er veel mensen in de wereld met een punt in het hart?

Antwoord: Er zijn er niet zoveel, een paar honderdduizend in totaal. In het begin had iedereen een punt in het hart, maar wij hebben het over mensen bij wie het punt in het hart al zichtbaar is, zij worden er innerlijk door aangetrokken en zij kunnen op geen enkele andere manier leven.

Vraag: Wat is het belangrijkste in het spirituele werk van een mens?

Antwoord: Het belangrijkste in het spirituele werk van een mens is, dat hij de juiste verbinding begrijpt tussen de studie, de groep, de leraar en de Schepper.

Vraag: In welk opzicht verschilt het vervullen van het ego van de correctie van het ego?

Antwoord: We moeten eerst het ego corrigeren en in de mate waarin het gecorrigeerd is, zal het vervuld worden.

Vraag: Wat moet een mens doen in de tijd dat hij in deze wereld is, in zijn lichaam?

Antwoord: Hij moet naar de Hoge Wereld gaan.

Vraag: Zou het kunnen dat de Schepper leugenachtigheid, hebzucht en egoïsme in een mens heeft geprogrammeerd?

Antwoord: Jazeker. Dat doet Hij allemaal.

Vraag: Waar kunnen we lezen over de juiste volgorde van het innerlijk werk van een mens?

Antwoord: Je kan het boek Shamati lezen. Het is in diverse uitgaven gepubliceerd en in veel talen vertaald.

Vraag: Waarom heeft het zin om je in te spannen op het gebied van professionele activiteiten?

Antwoord: Het is alleen nodig om je gezin te onderhouden, de rest van je tijd en energie moet je aan spirituele ontwikkeling besteden.

 

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/18/16

Korte Kabbalah Tips 6-11-16

laitman_281_02Vraag: Waarom verschillen we zoveel van elkaar als we deeltjes zijn van één ziel?

Antwoord: Ook in het menselijk lichaam werkt alles anders: met een eigen snelheid, een eigen dynamiek. Hoewel we in de spirituele wereld samen één ziel vormen, behoort eenieder van ons tot een verschillend orgaan, daardoor zijn we verschillend. De heelheid bereiken we met name door verbinding met elkaar.

Vraag: Gaat verlangen aan de gedachte vooraf of zijn ze niet met elkaar verbonden?

Antwoord: Verlangen is het belangrijkste en het werkt onafgebroken in ons. Het moet vervangen worden, er moet sturing aan gegeven worden en het moet gecorrigeerd worden. Het enige wat wij dus kunnen doen is: er de juiste richting aan geven.

Vraag: U zegt dat onze ziel uit bewustzijn bestaat. Kunnen we zeggen dat dit hetzelfde is als waarneming?

Antwoord: Nee, waarneming is het gevolg van de correcte structuur van de ziel.

Vraag: Kunnen twee mensen samen één ziel hebben?

Antwoord: Wij hebben één ziel voor iedereen.

Vraag: Denkt u dat de theorie van de kwantumfysica dichtbij het juiste begrip van de ziel komt, van de structuur van het spirituele deel van de wereld?

Antwoord: Dat zal nooit lukken, want wat we met ons fysieke verstand begrijpen, is volslagen onverenigbaar met wat er in spiritualiteit aanwezig is.

Vraag: Kan het menselijk lichaam deze aarde verlaten zonder dat het de ziel heeft bereikt?

Antwoord: Jazeker, in feite geldt dit voor de hele wereld.

Vraag: Wat voor eigenschappen van ons, of inspanningen, schrijft de Wijsheid van Kabbalah toe aan de spirituele bagage van een mens die in staat is om van de ene incarnatie naar de volgende te gaan?

Antwoord: Als een mens het verlangen heeft om de betekenis van het leven te begrijpen en hij het geluk heeft om een leraar te vinden, een groep en de juiste methode die aan dit verlangen voldoet, is hij een bevoorrecht mens.

Vraag: Hoeveel jaar studie hebt u nodig gehad om uw ziel te bereiken?

Antwoord: Dat herinner ik me niet eens meer, maar er komt een punt waarop het gebeurt. Dat verschilt van mens tot mens.

Vraag: Kan de studie van de Wijsheid van Kabbalah persoonlijke eigenschappen verbeteren, kan je bijvoorbeeld een mens worden die meer oprecht wordt, liefdevoller, vriendelijker, wijzer?

Antwoord: Ja, maar alleen op voorwaarde dat het zinvol is voor het bereiken van het spirituele doel. Daarom is het niet nodig dat het in onze wereld te zien is in een vorm die iedereen begrijpt.

Vraag: Als de ziel uit 600.000 delen bestaat, heeft iedereen dan zijn eigen deel, zoals het lichaam bestaat uit een hoofd, armen, enz.? Of zijn alle delen hetzelfde?

Antwoord: Nee. In spiritualiteit bestaat alles als een integraal systeem, 600.000 is een voorwaardelijk concept. Wij moeten eenvoudigweg een niveau bereiken dat 600.000 genoemd wordt, omdat dit het niveau van Arich Anpin is, in het hoofd van de wereld Atzilut. Zeir Anpin (60) bereikt het niveau van 10.000, daarom wordt er gezegd 600.000 (60×10.000), ofwel: Zeir Anpin rijst op naar Arich Anpin van de wereld Atzilut. Het gaat hier niet over delen maar over de intensiteit die we moeten bereiken.

Vraag: Ik begrijp het volgende niet: herschept een mens zijn ziel of bouwt hij een nieuwe ziel? Staat de Schepper zo’n willekeur toe?

Antwoord: Een mens herschept iets wat gebroken was. Als hij de ziel herschept uit de gebroken delen, gaat hij begrijpen hoe de structuur is, waar de ziel uit bestaat en wat de innerlijke wetten en eigenschappen ervan zijn. Dit verwerft hij dan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/6/16

 

Wat Is Bedrog?

Laitman_002Vraag van facebook: Ik ben vaak in mijn leven bedrogen. Ik weet wat het is, maar toch wil ik vragen: wat is bedrog eigenlijk?

Antwoord: Ook ik heb vaak een verandering ten opzichte van mij gevoeld die bedrog genoemd kan worden.

Maar sinds de tijd dat ik de Wijsheid van Kabbalah ben gaan studeren, heb ik het steeds als iets volkomen natuurlijks opgevat, zonder het dramatisch te vinden, zonder boosheid of gemopper, zonder het gevoel wraak te willen nemen, want allereerst is het zo dat de menselijke natuur zich op een dergelijke manier manifesteert.

Ten tweede wordt hierdoor niet de mens onthuld die jou bedriegt, maar de Schepper die aan je laat zien in welke mate je houding niet perfect is, verre van volkomen liefde, trouw en complete interactie met anderen. Je gevoel van wrok en gemopper is dus misplaatst.

Integendeel, je moet inzien dat je – als je absolute toewijding in je verhouding met anderen wilt bereiken – naar spirituele niveaus moet opstijgen, naar een staat waarin je ego volkomen ondergeschikt is aan de wet van broederschap en liefde. Dit is een hoog niveau, maar het is bereikbaar.

Alleen in de mate waarin je stijgt naar een niveau van samenwerken met een vriend, zal je in staat zijn om hem evenzeer te vertrouwen als jezelf.

Daar is geen plaats voor bedrog, want als je opstijgt, kom je in een gebied waar je door het Hoge Licht wordt beschermd. Er is een hogere energie die je beschijnt zodat je niet meer onjuist kunt handelen, want je bevindt je onder de invloed van die energie.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/1/17

 

Korte Kabbalah Tips – 14-8-2016

laitman_286Vraag: Waardoor wordt bepaald waar een mens wordt geboren?

Antwoord: De hoge oorsprong van een mens bepaalt waar hij wordt geboren. Wij hebben niet het recht om tussenbeide te komen omdat we niet weten hoe en wat er zal gebeuren, dus in dit opzicht heeft het geen enkele zin om gissingen te doen. Wat er zal gebeuren met een mens zal gebeuren.

We kunnen niets beïnvloeden, één ding uitgezonderd: de eenheid met de vrienden om zo de Schepper tussen hen te onthullen. Al het overige ligt vast.

Vraag: Hoe kan ik ontdekken waar mijn ware thuis is en of ik moet wonen waar ik geboren ben?

Antwoord: Het is belangrijk dat je voelt waar je je spirituele verbinding het beste kunt realiseren, maar onderneem geen acties omdat er op een bepaalde plek een groep aanwezig is of iets dergelijks. Als je een bepaalde spirituele staat bereikt, word je van daaruit verder geleid, zoals dat ook met mij gebeurd is. Mijn leraar gaf mij twee jaar lang geen toestemming om dichterbij hem te gaan wonen.

Daarom raad ik je aan om er geen haast achter te zetten, dankzij internet en andere communicatiemiddelen kan je rustig blijven waar je nu bent en spiritueel groeien, later zal je zien waar dit je heen leidt.

Kom naar het Congres en kijk wat je met jezelf kunt gaan doen en hoe je de verbinding met anderen kan versterken, want alleen door onze onderlinge verbinding zal je je toekomst ontdekken.

Vraag: Heeft de Hoge Kracht de Afrikanen geschapen met een donkere huid zodat zij zich kunnen aanpassen aan het hete klimaat?

Antwoord: Nee, dit komt door de vier fasen van Direct Licht (Hochma, Bina, Zeir Anpin and Malchut), maar niet omdat zij een ander klimaat hebben, inheemse Amerikanen hebben een rode huid, Aziaten een gele huid en Europeanen een witte huid. Alles is van die fasen afhankelijk.

Feitelijk heeft het alleen te maken met de spirituele wortel, want alles daalt van Boven naar beneden neer. Mensen in Afrika hebben geen donkere huidskleur omdat de zon daar veel krachtiger schijnt, maar omdat het inherent is aan de spirituele oorsprong. Dit betekent dat alle lagere verschijnselen afkomstig zijn van een hogere oorzaak.

Vraag: Is het mogelijk om de Dode Zee te redden door een verbinding te maken met de Middellandse Zee en de Rode Zee? Moeten we de Dode Zee redden?

Antwoord: Dit is inderdaad mogelijk. Ik denk dat dit overwogen kan worden als het door middel van afsluiters en kleppen automatisch geregeld wordt. Er moet zeewater aan de Dode Zee toegevoegd worden, want de hoeveelheid water die vanuit het meer van Galilea naar het zuiden stroomt, is onvoldoende.

Vraag: Kan een mens uiterlijke verschijnselen beïnvloeden – zoals de beweging van de zon een halt toeroepen, bijvoorbeeld – door zijn innerlijke eigenschappen te veranderen?

Antwoord: Zulke dingen worden in de Torah beschreven, maar dit is absoluut onrealistisch. Niemand houdt zich daarmee bezig. Ik raad je aan om niet in deze richting te denken.

Vraag: Moeten we proberen om naar alles te kijken vanuit het gevoel dat tijd, beweging en plaats buiten ons niet bestaan, maar alleen vanuit het innerlijk van de mens naar buiten geprojecteerd worden?

Antwoord: Nee, op deze manier kan je niet steeds in het leven staan want je hebt dit spirituele niveau niet bereikt. Langzamerhand zal alles echter worden onthuld en zal je er innerlijk mee vertrouwd raken, dan zal je de hele werkelijkheid rustig vanaf de kant gadeslaan.

Vraag: Als de natuur reageert op de negatieve handelingen van een mens, betekent dit dan dat zelfs de handelingen van één enkel individu problemen, ongemakken en moeilijkheden veroorzaken?

Antwoord: Natuurlijk, voor ieder van ons.

Vraag: Wat is het werkelijke doel? Moet iedereen dat zelf ontdekken met behulp van de methode van Kabbalah?

Antwoord: Ja, het werkelijke doel wordt ons in de loop van het leven duidelijk, dat gebeurt zelfs in meer dan één leven van spirituele ontwikkeling. Op het moment dat wij onze complete vervulling hebben bereikt, zullen we kunnen zeggen dat wij ons doel hebben bereikt, dat we begrijpen en voelen dat “Ik nu eindelijk in het Doel van de Schepping aanwezig ben.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/14/16

 

Page 1 of 512345