Category Archives: Problemen

Afscheiding is de bron van alle problemen

laitman_559Als ik probeer om mijn problemen alleen op te lossen door persoonlijke introspectie en studie, breng ik alleen maar schade toe aan mijzelf. Alles wat opgehelderd wordt en alles wat gebroken is, is verbonden met het feit dat alle verlangens één geheel waren en later van elkaar werden gescheiden.

Daarom moeten wij alleen handelen vanuit onze verbinding. Er is geen andere oplossing dan onze eenheid. Door eenheid kunnen wij elke situatie aan.

In plaats van persoonlijk onderzoek, moeten wij aandacht besteden aan onze eenwording en door dat te doen, zullen wij alle problemen oplossen. Als ik probeer om mijn persoonlijke, onaangename innerlijke gevoel te corrigeren, maak ik de situatie alleen maar erger. Er staat geschreven: “Hij die voor zichzelf vraagt, berokkent schade aan zichzelf en aan anderen.”

Alle situaties zijn het resultaat van de onthulling van Reshimot (informatieve spirituele genen), van het breken van de vaten, van de afscheiding van onze verlangens. Deze kloof is de oorzaak van alle problemen. Nu je getoond wordt waar de afscheiding optreedt, voel je het als een probleem.

Corrigeer dit dus alsjeblieft door handelingen te verrichten die eenheid bevorderen. Dit vraagt om het gebed voor anderen en verbinding in de Ten met de hulp van het Corrigerende Licht.

Het probleem moet onmiddellijk gecorrigeerd worden door het naar onze eenwording te brengen, dit is de betekenis van het “gebod”. Ik gebruik hindernissen voor onze verbinding in de groep, dit betekent dat ik door de groep de plaats van de afscheiding tussen ons voel en dat ik kracht aantrek die mij zal helpen om tot correctie en verbinding te komen.

Dit hele proces wordt “gebod” genoemd, namelijk de correctie van één van de gebroken Reshimot (het informatieve spirituele gen van de afscheiding). Dit gebod moet vervuld worden door correctie met de hulp van het Corrigerende Licht, de Kracht die in onze eenheid toegankelijk wordt, in onze inspanningen om één te worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/8/18, Lesson on Topic: “Living in the Reality that, ‘There Is None Else Besides Him’”

Waarom Krijgen We Problemen?

Why Do We Get Problems?Vraag: Stel dat iemand zijn portemonnee met geld verliest. Ineens bedenkt hij dat dit is gebeurd omdat hij die ochtend niet naar de les is gegaan of omdat hij iets verkeerds heeft gedaan. Wat voor betekenis kunnen we hieraan geven?

Antwoord: Geen enkele. Dit is dwaasheid! Trek zulke conclusies nooit, combineer zulke dingen niet met elkaar. Later zal je zien hoe ver je ernaast zat. En dan nog het belangrijkste: het beperkt je en je creëert nutteloze ideeën en gevolgtrekkingen.

Vraag: Waarom krijg ik dan zulke problemen?

Antwoord: Omdat je een egoïst bent. Allereerst moet je je verbinden met de vrienden in de groep en via hen het Hoge Licht van goedheid aantrekken, door dat Licht word je gecorrigeerd. Dan verlies je geen portemonnee als het geen zin heeft. En als het wel zin heeft, verlies je hem wel.

Vraag: Betekent dit dat ik van de vroege morgen tot de late avond in een Ten kan zitten en elke dag mijn portemonnee kan verliezen? En is het zinloos om te proberen om de oorzaak te vinden?

Antwoord: Het gaat er niet om dat het zinloos is. Het is gewoonweg verboden en onmogelijk! Voordat je het hele systeem in zijn totaliteit hebt onthuld, zal je geen oorzaken en gevolgen kunnen ontdekken.

Vraag: Maar komt de “genezing” nog steeds via een Ten? Kan ik tegen mezelf zeggen dat de problemen die ik heb komen doordat ik niet genoeg investeer in de liefde voor de vrienden?

Antwoord: In ieder geval is een Ten een schot in de roos!

From KabTV’s Lesson in Russian 12/11/16

 

Hoe Moeten Wij Met Tegenslagen Omgaan?

laitman_561Vraag: Wat moet ik doen als ik – terwijl ik de Wijsheid van Kabbalah bestudeer – een moeilijke tijd doormaak met problemen die van alle kanten op me af komen?

Antwoord: Omdat alles door Boven, door de Schepper, maar je toe wordt gezonden, vanuit het systeem waar we nog niet volledig deel van uitmaken, zijn nu de problemen de manier waarop wij eraan worden herinnerd dat we de eenheid in de groep en het aantrekken van het Omringende Licht, het Licht voor de correctie van ons egoïsme, niet voldoende waarderen.

We moeten tot het gevoel komen, dat de Grootheid van de Schepper de narigheid die naar ons toe gezonden wordt, bedekt en wij moeten zelfs geen enkele gedachte wijden aan een gevecht met de problemen, maar alleen vragen of we meer mogen voelen van de Grootheid van de Schepper. Tegelijkertijd moeten we de problemen die zich voordoen systematisch aanpakken, net zoals iedereen dat in deze wereld doet.

 

Hoe Maakt Iemand Zich Los Van Zijn Geldproblemen?

laitman_626Vraag: Wat moet je doen om meer geld te verdienen, zonder te lijden?

Antwoord: De situatie is het beste als iemand een vaste baan heeft, een vast salaris krijgt en zich in zijn vrije tijd bezighoudt met dingen die niets te maken hebben met het maken van winst of het verspillen van geld.

Dan denkt hij niet meer na over geldproblemen. Het wordt hem opeens duidelijk dat hij goed rond kan komen, want in principe heeft een mens niet zoveel nodig om te leven: kleding, voedsel, huisvesting en geld om de belasting te betalen. Al het andere moet op een totaal ander gebied gericht zijn: op spirituele behoeften, waarnemingen, enzovoort. Een mens moet zich specifiek zo instellen, want een en ander zal er niet beter op worden. Men zal in de wereld niet meer in staat zijn om veel winst te maken. De wereldwijde “Gouden Eeuw” en de bourgeois gewoonten zijn voorbij.

We kunnen iedereen voorzien van een inkomen dat nodig is om te bestaan: van voedsel, kleding, huisvesting, onderwijs voor de kinderen, enzovoort, alles wat nodig is voor een mens om normaal, zonder luxe, te functioneren. De moderne technologische ontwikkeling maakt het ons mogelijk om in al deze behoeften te worden voorzien.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/3/16

 

Zijn Vluchtelingen Heilzaam?

Laitman_419Opmerking: Uit studie blijkt dat de Amerikanen de conclusie hebben getrokken dat vluchtelingen geen molensteen zijn om de nek van het land dat hen onderdak geeft. Integendeel, de monetaire hulp die aan hen wordt gegeven, betekent een krachtige impuls voor de economie.

Het onderzoek werd echter gedaan in de kampen voor vluchtelingen uit Afrika. Er werd hulp geboden in de vorm van levensmiddelen. De vluchtelingen verkochten ze en het geld werd geïnvesteerd in de economie van het land.

Antwoord: Dit zal absoluut niet tot een oplossing leiden, want vluchtelingen moeten worden opgenomen en zij moeten zich in die landen aanpassen aan een andere manier van leven.

In de allereerste plaats moet er absorptie en aanpassing op cultureel gebied plaatsvinden. Dit kan niet geïmplementeerd worden omdat de vluchtelingen op basis van hun religie, hun infrastructuur, hun intenties en hun plannen, een heel vijandige houding hebben ten opzichte van de ontvangende landen. De vluchtelingen houden vast aan een nauwkeurig plan voor de verovering van deze landen, zij willen controle uitoefenen en van deze landen een kalifaat maken. Daarom heeft alles wat er gezegd wordt over hun schijnbare bijdrage aan de vooruitgang van de economie geen enkele betekenis. De Amerikanen voeren hun beleid uit en geven het een impuls om de publieke opinie op zijn minst een beetje te verzachten.

De vluchtelingen hebben in geen enkel land economische heropleving of herstel gebracht. Ze willen niet werken, niet leren en zich niet aanpassen aan de burgers. Zij maken deel uit van een enorm grote valuta doorstroming: het land geeft hen geld en zij geven dat geld aan het land terug via inkopen, dit kan echter ook gedaan worden door de bewoners van de betreffende landen.

Vraag: Volgt hieruit dat men moet zorgen voor culturele integratie en educatie van de vluchtelingen, omdat het niet langer mogelijk is om de stroom van migratie tegen te houden?

Antwoord: Helaas, Europa “ligt onder” hen. We kunnen hen vergelijken met parasitaire bacteriën in een goede, voedende omgeving. Dit is nu precies wat er in deze tijd op het Europese continent gebeurt.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/21/16

 

Een Confrontatie Zonder Einde

laitman_552_02Vraag: Waarom zou iemand de Wijsheid van Kabbalah bestuderen als hij alleen maar problemen kan verwachten? Zijn er al niet genoeg problemen?

Antwoord: De problemen van een Kabbalist hebben een volstrekt ander karakter, het zijn problemen die alleen met liefde te maken hebben.

Schijnbaar flirt de Schepper met een mens, Hij verbergt zich enigszins, daarna laat Hij zich weer zien, dan verbergt Hij zich opnieuw, en weer laat Hij zich ontdekken, zo leert een mens Hem herkennen en voelen. Eigenlijk bevindt de Schepper zich ononderbroken vóór de mens, maar de mens voelt Hem niet. De mogelijkheid om Hem te voelen ontbreekt bij de mens.

Door de Schepper het hof te maken, is het aan de mens om Hem te vinden. Stel dat iemand een onaangenaam gevoel ervaart. Dit doet de Schepper met opzet, zodat een mens daar doorheen Hem zal zien en voelen, en soms doet een dergelijke ontdekking zich ook voor in aangename situaties.

Dit betekent dat alle problemen bedoeld zijn om de Schepper te ontdekken op alle niveaus en in alle omstandigheden, Hij is achter alles aanwezig.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/16/16

 

Hoe Kunnen Wij Fysieke Problemen Oplossen?

laitman_528_01Vraag: Is het belangrijk om Kabbalistische teksten steeds weer opnieuw te lezen?

Antwoord: Nee, dat is niet noodzakelijk. Lees wat je graag leest, wat dichtbij je staat, zodat je het gevoel hebt dat de tekst voor jou geschreven is. Eigenlijk is ook dat niet nodig. In principe maakt het niet uit wat je leest van de ware Kabbalistische bronnen, want het belangrijkste is dat je in je hart je streven en verlangen naar het Licht voelt.

Je zult geleidelijk aan voelen dat je, in antwoord op je grote verlangen, dichter bij de Schepper komt, dat je dat boven je problemen uit voelt, problemen die je door deze zelfde Kracht gegeven worden zodat je je tot Hem zult wenden. Na een roep tot Hem verdwijnen de problemen, je krijgt een korte adempauze, vervolgens weer een probleem en weer je streven en verlangen naar de Schepper.

Alles komt van de Schepper en alles wordt opgelost door dichter bij Hem te komen.

Vraag: Moet ik me met de vrienden verbinden als ik een bepaald probleem wil oplossen en dan met hen samen een boek lezen om de positieve Kracht aan te trekken?

Antwoord: Ja, de oplossing van het probleem ligt bij de verbinding met de vrienden, maar dit betekent niet dat je niets hoeft te doen aan de oplossing op het niveau van onze wereld.

Je kunt fysieke problemen niet uitsluitend op een spirituele manier oplossen. Je moet zeker ook op het fysieke niveau handelen, de oplossing zal komen door je verbinding met de vrienden en met de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/7/16