Category Archives: Perceptie van de Werkelijkheid

Verander jezelf en de wereld zal veranderen

laitman_219_01Vraag: Op welke manier verandert het lezen in Het Boek De Zohar de werkelijkheid van de lezer?

Antwoord: Wij voelen een bepaald deel – ik en mijn wereld – dat in feite de reflectie is van mijn innerlijke, spirituele staat. Als wij deze staat veranderen, zullen wij in overeenstemming daarmee gaan ervaren dat ons gevoel naar onszelf en de wereld eveneens begint te veranderen.

Dit is uitermate doeltreffend, want je hoeft verder niets te veranderen of je ergens van te laten overtuigen. Je bent van niemand afhankelijk! Verander jezelf en de wereld om je heen zal gaan veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/5/17

 

Hoe Wordt De Hoge Wereld Onthuld?

laitman_608_01Vraag: Wat kunnen we ons voorstellen bij de onthulling van de Hoge Wereld en de onthulling van de Schepper aan de mens?

Antwoord: Als wij geboren worden, bevinden we ons op het animale niveau van onze ontwikkeling. Wat er om ons heen is, voelen we in onze egoïstische eigenschappen, dit wordt door Kabbalisten ‘onze wereld’ of ‘deze wereld’ genoemd.

Als wij door de toepassing van de Wijsheid van Kabbalah erin slagen om altruïstische eigenschappen (liefde voor anderen) te creëren, zullen wij daarin een complementaire wereld ontdekken.

In die complementaire wereld wordt alles aan ons getoond en uitgebeeld in de vorm van Krachten die de objecten in onze wereld besturen. Op deze manier zullen we het systeem van het Bestuur van deze wereld ontdekken, de Hoge Wereld of de Schepper genaamd.

 

Ik En De Alomvattende Ziel

laitman_542Vraag: Enerzijds vormen we met elkaar één ziel die verbonden is tot één lichaam. Anderzijds vraag ik me af: wie ben ik met mijn persoonlijke karakter, mijn waarnemingen en mijn gewoonten? Besta ik wel?

Antwoord: Nu besta je alleen met je fysieke zintuigen, zoals elk fysiek lichaam in onze wereld. Als je je werkelijke vorm wilt leren kennen, moet je naar een hoger niveau opstijgen waar je in je werkelijke vorm bestaat, waar je geest is en niet je fysieke lichaam.

Als je dat bereikt, bereik je de Hogere Wereld, een nieuw niveau van bestaan waar je met iedereen verbonden bent, waar jij iedereen beïnvloedt en jij door iedereen beïnvloed wordt, in je gevoelens en gedachten, in een positieve invloed op elkaar.

Daar besta je op een positieve manier waarbij je alle delen van het systeem beïnvloedt, namelijk de individuele zielen die verbonden zijn in één ziel, één systeem.

Baal HaSulam schreef in het artikel ‘600,000 Souls’: “… er bestaat in feite maar één ziel in de wereld, zoals er geschreven staat (Bereshit 2:7, Genesis): “en in zijn neus blies Hij de levensadem.” In alle kinderen Israëls is dezelfde ziel aanwezig, in ieder van hen compleet, zoals in Adam HaRishon, want spiritualiteit is ondeelbaar, kan niet in stukken verdeeld worden, dat geldt alleen voor fysieke objecten.

“Wanneer wij zeggen dat er 600.000 zielen en zielen vonken zijn, lijkt het alsof er een verdeling is door de kracht van het lichaam van ieder mens. Anders gezegd: het lichaam maakt een verdeling en maakt het voor de mens volkomen onmogelijk om de lichtglans van de ziel te ervaren, door de Kracht van de Torah en de Mitzvot wordt het lichaam gereinigd en de gemeenschappelijke ziel schijnt op de mens in de mate waarin het lichaam gereinigd is.”

We bevinden ons in een staat waarin we allemaal met elkaar verbonden zijn in één ziel, er bestaat niets anders dan die ziel. Dit is echter op voorwaarde dat wij deze ene ziel voelen, de onderlinge verbinding. Wij leven in deze verbinding, maar we voelen het niet omdat iedereen de ander haat en door de ander afgewezen wordt

Daardoor voelen we in plaats van één ziel die ons tot één geheel verbindt en waarin we een volmaakt eeuwig leven ervaren, iets anders dat daaraan tegengesteld is: onze wereld. Het woord Olam (wereld) is afkomstig van het Hebreeuwse woord Alama (verborgen).

Het lijkt alsof we in een staat van verborgenheid leven, in het donker, en het lijkt alsof we in een fysieke wereld leven met verschillende niveaus in de natuur: het minerale, vegetatieve en animale niveau en menselijke wezens, we zijn daarin voortdurend in strijd met elkaar. Zo lijkt het tenminste.

We noemen onze wereld een ‘droomwereld’ waarin we in plaats van één ziel het gevoel hebben dat we in een denkbeeldige wereld leven die wij nu voor ons zien. De oorzaak daarvan is dat de kwade krachten het tussen ons voor het zeggen hebben in de vorm van onze verlangens, onze omgang met elkaar en onze relaties.

In de mate waarin we naar goede onderlinge verhoudingen terugkeren, zullen we ontdekken dat deze wereld niet bestaat en dat er alleen één ziel bestaat, waarin wij leven in een volmaakte, eeuwige staat.

From the Israeli Radio Program 103FM 11/18/15

 

Van Binnen Naar Buiten

laitman_934Vraag: Wat is de spirituele betekenis van ‘mijn land’?

Antwoord: ‘Mijn land’ is een verlangen dat ik moet corrigeren. Dat kan ik niet alleen doen, maar alleen vanuit eenheid met anderen.

Anderen zijn delen van mijn ziel, zij lijken vreemdelingen voor mij die zich ogenschijnlijk buiten mij bevinden. Op die manier kan ik met hen omgaan alsof ze niet bestaan of – naar het lijkt – ver van me afstaan.

Ik kan op een andere manier met hen omgaan als ik begrijp dat zij zich in mij bevinden, dit zijn mijn persoonlijke eigenschappen die door mijn mind buiten mij geprojecteerd worden om het mij mogelijk te maken om er op een vrijere en uitgebreidere manier mee te werken, ik kan al mijn eigenschappen en die van hen als tegengesteld zien.

Wanneer ik begrijp dat dit mijn eigenschappen zijn, kan ik ze accepteren. Maar als ik denk dat ze van iemand anders zijn, ben ik niet bereid om ze te accepteren of dichter bij deze mens te komen. Als ik mijn innerlijke eigenschappen in de vorm van miljarden mensen om mij heen waarneem, helpt mij dat om mijn innerlijke onzorgvuldigheden, tegenstellingen en fouten als door een vergrootglas te bekijken.

Op deze manier kan ik mijzelf meteen gaan corrigeren, want die mens bevindt zich buiten mij. Ik voel de kleinste discrepantie tussen ons en ik wil mezelf niet voor de gek houden! Als die mens zich echter in mij bevindt, ben ik bereid om het eens te zijn met alles wat er is en dan corrigeer ik mezelf nooit. Dus ik zie mezelf van binnen naar buiten in de vorm van alle mensen om mij heen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/13/14

 

Deze Denkbeeldige Wereld

laitman_433_02Vraag: Onlangs hoorde ik u spreken over een denkbeeldige werkelijkheid waarin wij bestaan. Maar ik hoor u, u praat tegen mij. Nu probeer ik te begrijpen over wat voor denkbeeldigs het hier gaat. Als deze werkelijkheid denkbeeldig is, wat is dan de ware werkelijkheid?

Antwoord: Inderdaad. Wat voor ons nu de werkelijkheid lijkt te zijn, wordt een denkbeeldige werkelijkheid genoemd omdat deze alleen in onze verbeelding bestaat.

Wij hebben de indruk dat wij in een bepaalde realiteit bestaan, maar eigenlijk is deze werkelijkheid in ons aanwezig. Het is precies andersom! Dit wordt aan Kabbalisten onthuld op het moment dat zij de spirituele wereld binnentreden. Nu is het heel moeilijk voor ons om het hiermee eens te zijn. Kabbalisten vertellen dit echter aan ons.

Iemand die de Hogere Wereld gaat voelen, begrijpt dat de werkelijkheid die we nu waarnemen denkbeeldig is. Deze bestaat in onze vijf zintuigen en zij beelden een denkbeeldige werkelijkheid in ons af, we hebben het gevoel dat we ons in een enorm grote wereld bevinden en dat er zich van alles om ons heen bevindt. In feite is alles echter in ons aanwezig.

Moderne natuurkundigen zeggen dat zij onlangs ontdekt hebben dat wij ons in een denkbeeldige werkelijkheid bevinden, in een soort computer programma en dat we niet kunnen zeggen dat de wereld die we voelen objectief bestaat. Hij bestaat in onze waarneming, in onze zintuigen.
From Israeli Radio Program 103FM, 6/21/15

 

Afstemmen Op De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: Soms zeggen we dat de Schepper in ons is en soms ook dat Hij in de verbinding tussen ons is. Hoe kunnen we deze twee beschrijvingen met elkaar verbinden.

Antwoord: Hier is geen sprake van een dilemma. Hoe kunnen we de Schepper vinden? Hoe kijken we naar onszelf en evalueren we onszelf? Wat bepaalt of we onszelf goed of slecht vinden, sterk of zwak? Daarvoor hebben we een meetinstrument buiten ons nodig, een maatstelsel waarmee we onszelf kunnen meten.

Om onszelf te kunnen meten, moeten we de eigenschappen beschouwen die we buiten ons zien en onze eigen eigenschappen met die van hen vergelijken. Om onszelf op de juiste manier te richten, moeten we veel verbindingen aanhouden: veraf en dichtbij, haatdragend en welwillend. We moeten met tegenstanders en voorstanders leren omgaan, namelijk met de hele mensheid.

Eén richtpunt is onvoldoende om het Doel te bereiken. Het is van groot belang om jezelf af te stemmen op verbinding met de Schepper. Daarbij moeten we alle niveaus van de natuur betrekken: het minerale, vegetatieve en animale niveau van de natuur en het sprekende niveau. Als wij onze denken correct kunnen afstemmen en ons gedrag voor 100% juist en positief is, bereiken we ongetwijfeld de Schepper.

Deze eigenschappen bevinden zich allemaal in ons. Het is mogelijk om de Schepper te bereiken door ons positief te verhouden tot alle vier niveaus van de natuur, want de Schepper is de som van goedheid, liefde en geven.

Vraag: Als u het hebt over een positieve zelforiëntatie, stel ik me meteen de uitgestrektheid voor van de mensheid, de natuur, stenen, luchten en de hele kosmos. Is deze taak wel te vervullen?

Antwoord: Het is heel gemakkelijk om je denkwijze te corrigeren. Je moet al je innerlijke eigenschappen, de minerale, vegetatieve, animale en sprekende, ervan overtuigen dat alles wat om je heen is, doordrenkt is van wederzijdse liefde, dat is de beste manier om te bestaan. Als je daarin slaagt, als het je lukt om de eigenschappen die buiten je lijken te zijn corrigeert, zul je de gewenste staat bereiken.

Vraag: Betekent dit dat ik moet gaan werken met dingen of mensen die ik ervaar als vijandig naar mij?

Antwoord: Je vijand laat je het duidelijkste je eigen onvolkomenheden en negatieve eigenschappen zien. Dit wordt genoemd: hulp tegen je. Met de hulp daarvan komen we verder.

Vraag: In de Torah staat geschreven: Als iemand je komt doden, dood hem eerst. Hoe moeten we ons hiertoe verhouden?

Antwoord: Zodra een mens een eigenschap ontdekt die hij niet kan overwinnen, hoezeer hij ook probeert om er liefdevol, met begrip en een gevoel van eenheid mee om te gaan, als hij toch faalt om deze eigenschap te corrigeren, moet hij deze doden. Dit is een correctie. Wij doden de eigenschap in onszelf die we niet kunnen verbeteren als deze zich tegen ons richt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/08/14

Het Half Lege Glas Is Vol

Dr. Michael LaitmanVraag: Zal het feit dat ik mijn waarneming van de werkelijkheid corrigeer mij helpen om succes te hebben in mijn leven en gezond te zijn?

Antwoord: Allereerst zal het helpen om de oorzaak te begrijpen van het feit dat we geen succes hebben. Dit is al iets belangrijks. Het belangrijkste is echter dat wij door onze waarneming van de werkelijkheid te veranderen in de juiste waarneming, wij ons hele leven veranderen. Hierover gaat de wijsheid van Kabbalah. Deze wijsheid leert ons hoe wij de ware realiteit en een nieuwe wereld kunnen ontdekken. Meer hebben we niet nodig, omdat wij dan een wereld ontdekken van volmaakt geven, vol Licht, waarin het ons aan niets ontbreekt.

Deze correctie is er niet voor bedoeld om ons fysieke leven te veranderen en om bijvoorbeeld meer geld te gaan verdienen of onze gezondheid en de verhoudingen binnen onze familie te verbeteren, maar wel om de hele werkelijkheid van het ene uiteinde tot aan het andere te veranderen. Dankzij de verandering van onze innerlijke eigenschappen veranderen wij eveneens de uiterlijke wereld omdat de wereld die wij zien een afspiegeling is van onze innerlijke eigenschappen.

Vraag: Ik kom thuis en mijn vrouw begint tegen me te schreeuwen. Wat moet ik dan in mijzelf veranderen zodat zij niet tegen me gaat schreeuwen, maar me juist warm welkom heet?

Antwoord: We moeten onze innerlijke eigenschappen veranderen. Verder niets. Dan gaan we voelen dat dezelfde mensen die ons eerder slecht behandelden ons nu plotseling op een vriendelijke manier gaan behandelen. Dit is de enige correctie. We moeten het Licht het werk laten doen.

Vraag: Hoe kan mijn vrouw weten dat ik mijn innerlijke eigenschappen heb gecorrigeerd?

Antwoord: Het gaat alleen om je eigen verantwoordelijkheid. Alleen jij bepaalt hoe ze je zal behandelen. Ieder mens bepaalt zelf hoe hij de wereld aanvoelt. We kunnen voelen dat we in de wereld van Ein Sof  (Oneindigheid) zijn, in het goede witte Licht, door boven tijd en ruimte uit te stijgen, waar Einstein van droomde. Dat is mogelijk. Het is uitsluitend van onze innerlijke eigenschappen afhankelijk die door een speciale methode gecorrigeerd kunnen worden: door de wijsheid van Kabbalah. De wijsheid van Kabbalah maakt het een mens mogelijk om zijn eigenschappen te veranderen, dan voelt hij dat hij zich in een wereld van absolute goedheid bevindt.

Vraag: Betekent dit dat we leren om alleen aandacht te schenken aan het half volle glas in plaats van aan het half lege?

Antwoord: Het is niet zomaar een psychologische oefening die het ons mogelijk maakt om aandacht te schenken aan positieve dingen en de negatieve te negeren. Door onze eigenschappen te veranderen, veranderen we werkelijk de wereld om ons heen. Het half lege glas blijkt helemaal vol te zijn!

From Israeli Radio Programming 103FM, 2/8/15

 

Mensen Leven In Het Verleden

laitman_959In het Nieuws (van RT): “Een team van visionaire wetenschappers aan de Universiteit van Californië, Berkeley en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) onthulde het volgende geheim van de menselijke hersenen: om ons van de gekte te redden die wordt veroorzaakt door een voortdurend veranderende stroom van beelden, vormen en kleuren – zowel virtueel als in de echte wereld – filteren de hersenen de informatie uit, meestal neemt dit 15 seconden in beslag.”

“Dit betekent dat wat we zien in feite een mengeling is van verleden en heden. Volgens het onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Nature Neuroscience gaat hierbij stabiliteit vóór nauwkeurigheid.”

“Wat je op dit moment ziet, is geen nieuwe momentopname van de wereld maar eerder een gemiddelde van wat je de afgelopen 10 à 15 seconden hebt gezien,” zo zei de auteur van deze studie, Jason Fischer Ph.D. neurowetenschapper aan het MIT.”

Mijn commentaar: In feite zien wij deze wereld niet, maar onze innerlijke staat die op een scherm in onze hersenen wordt geprojecteerd, dit geeft ons de illusie van wat zich – naar wij denken – buiten ons, voor ons, afspeelt.

 

Het Grotere Doel Van Een Spel

Dr. Michael LaitmanWij hebben allemaal wel eens een klein kind voor de honderdste keer met open mond van verrukking naar een tekenfilmpje zien kijken. Waarom kijkt hij naar iets wat hij gisteren ook al met zoveel enthousiasme gezien heeft en de dag daarvoor ook?

Een volwassene kijkt naar een bekende film, maar een kind kijkt als betoverd steeds weer naar hetzelfde. De gedachte hierachter is dat een kind verandert, hij is elke dag nieuw! Een volwassen is al gevormd.

Een kind vernieuwt zich elke dag, daardoor is een film die hij voor de tiende keer bekijkt iedere keer nieuw voor hem. Een kind groeit en zijn verstand en gevoel ontwikkelen zich zo dat wat hij gisteren heeft gezien vandaag anders is. Hij ziet dezelfde film dus met andere ogen.

Een volwassene vernieuwt zich niet zoals een kind. Tot zijn 17e, 18e jaar groeit hij, maar daarna bereikt hij een staat van verzadiging en neemt hij nieuwe indrukken met moeite op. Hij vernieuwt zich steeds minder, totdat zijn leven voorbij is.

Maar als wij naar een show kijken die veel indruk op ons maakt, nemen we als kinderen de indrukken in ons op. Een goede film, een toneelstuk of een opera nemen ons mee, activeren al onze zintuigen en dringen diep tot ons door. Als het werkelijk een goede show is, wordt een mens erdoor beïnvloed.

Vraag: Kan zoiets mij helpen in mijn leven?

Antwoord: Dat is afhankelijk van de boodschap die met het spel wordt doorgegeven, de indruk die het op ons maakt en het onderwerp. Theater kan een heel krachtig educatief middel zijn, maar we maken er niet op de juiste manier gebruik van.

Vraag: Ik ben bijvoorbeeld twee uur lang onder de indruk van een stuk met een educatieve boodschap. Daarna loop ik weer naar buiten en keer ik terug naar de routine van mijn dagelijkse leven. Wat blijft er daarvan dan nog achter in mij?

Antwoord: Je gaat niet meer als dezelfde mens naar huis. Als het stuk goed in elkaar zat, ben je veranderd. Je hebt niet naar een stuk van Shakespeare gekeken als iets dat honderden jaren geleden gebeurd is.

Het spel raakt je gehoor en je maakt het mee als een deel van je leven nu. Het blijft permanent in je aanwezig en geeft richting aan je leven. Alles is met een bedoeling zo geconstrueerd dat het je richting geeft in je leven. Het gaat niet over een verhaal van een prins en een prinses, het gaat werkelijk over het leven dat dichtbij een mens staat. Je kunt je identificeren met de held en zijn plaats innemen.

Je kijkt niet zomaar vanaf de zijlijn naar het leven van iemand en bedenkt wat jij in zijn plaats zou doen, het is veel meer zo dat je deze rol zelf speelt. Je komt dus als de ene mens het theater in en je komt er als een ander mens uit. Je krijgt levenswijsheid en je gaat anders naar het leven kijken. Zulke stukken hebben we nodig.

Vraag: Kunnen we levenswijsheid opdoen buiten ons eigen leven om?

Antwoord: In veel gevallen ook van het echte leven, we leren echter niet zozeer van onze eigen ervaringen maar van de ervaringen van anderen. Waarom zouden we lijden en van alles van onze eigen fouten leren als het mogelijk is om van de voorbeelden van anderen te leren, zodat we die fouten niet hoeven te maken?

Mijn leven hoeft geen theater drama te zijn. Ik wil van de voorbeelden van anderen leren. Dit ontbreekt bij kleuters, op scholen en in gezinnen. Het verschil tussen goed en kwaad moet onderwezen worden door voorbeelden daarvan, zodat wij onze rol in het theater van dit leven gaan spelen.

Vraag: Wat is het belangrijkste van theater? Wat kan juist theater aan een mens in zijn leven geven?

Antwoord: De rol van theater moet educatief zijn!

From KabTV’s “A New Life” 5/22/14

 

Een Zegen Of Een Vloek

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom is het zo belangrijk om te Schepper niet te veroordelen maar Hem altijd te rechtvaardigen?

Antwoord: Als je het pijnlijk vindt dat je de Schepper vervloekt en je de situatie wilt corrigeren, komt dat niet omdat je bang bent om kwaad te spreken over Hem, want iedereen rechtvaardigt Hem in woorden, iedereen doet dat.

Het verschil tussen degenen die de Schepper hebben onthuld en degenen die dat niet hebben gedaan, is dat als iemand de Schepper niet heeft onthuld hij Hem vervloekt. Als een mens de Schepper wel heeft onthuld, wil dat zeggen dat hij Hem zegent.

Dit is de manier waarop het in de Kelim (vaten) wordt onthuld, in het voelen van de mens, al naargelang de gelijkheid van vorm. Als ik de Schepper begrijp, Hem voel, Hem dank en Hem zegen, en voel dat ik ben zoals Hij, wordt dit bepaald door de mate waarin ik Hem onthul. Als ik de Schepper eenmaal onthul, zegen ik Hem.

Maar als ik in een staat van verborgenheid ben, wil dat zeggen dat ik de Schepper vervloek. Er bestaan verschillende niveaus van verborgenheid, zoals er ook verschillende niveaus van onthulling bestaan. Er zijn niveaus van diepe verborgenheid waarin ik besta als een baby aan wie alles vergeven wordt, wat hij ook doet, zolang hij maar groeit en gezond is. Hij kan de grootste rommel maken en van alles kapot maken, het wordt hem niet kwalijk genomen want hij is nog maar een baby! Dit is een vorm van verborgenheid.

Er kan ook een vorm van verborgenheid zijn waarin ik me begin te realiseren dat ik me op gepaste wijze zou moeten gedragen, maar toch kan ik het niet. Zo ga ik verder met mijn ontwikkeling. De verborgenheid of de onthulling van de Schepper liggen echter altijd ten grondslag aan wat ik over Hem zeg, of ik Hem zegen of vervloek.

 

Page 1 of 212