Category Archives: Ontwikkeling

Waar Leidt Het Ontwikkelingsprogramma Ons Heen? Deel 3

laitman_941Vraag: Hoe beïnvloedt het feit dat wij met elkaar in de cirkel zitten de gevoelens van mensen en hoe brengt het hen geluk en tevredenheid?

Antwoord: In de verbinding met elkaar zullen mensen het leven op een hoger niveau voelen, boven deze hele wereld, zoals er geschreven staat: “Je zult je wereld in dit leven zien.”

Terwijl wij nog in deze wereld leven, in een fysiek lichaam, bereiken wij een gevoel van een nieuwe werkelijkheid en voelen we meteen een nieuw niveau, boven ons lichaam, op een hoger niveau. Zo maken wij een overgang van de gevoelens van deze wereld naar het voelen van de Hoge Wereld.

Als ons lichaam zijn doel bereikt heeft, sterft het zoals ieder ander dier, maar het menselijke deel in ons bereikt het spirituele leven al. Dit is het doel van de Wijsheid van Kabbalah, een mens alleen kan dit niet bereiken. Wij moeten ons deze methode die van Boven komt eigen maken, vanuit het volgende niveau.

Vraag: Als je uiteindelijk een spiritueel leven moet bereiken, waarom moeten we dan in deze wereld, in ons fysieke lichaam, zo’n lang proces van ontwikkeling meemaken?

Antwoord: Wij moeten het spirituele niveau helemaal zelf bereiken. Als wij ons in die richting op een natuurlijke, intuïtieve manier zouden ontwikkelen, zoals het vegetatieve bestaan voortkomt uit het minerale en het animale bestaan uit het plantaardige, zouden wij binnen onze eigen natuur blijven. De mens heeft echter de mogelijkheid om tegen zijn natuur in te gaan en iets te bouwen wat daaraan tegengesteld is.

De hele natuur is egoïstisch, alles bestaat alleen ten behoeve van zichzelf. Wij willen een nieuwe vorm van bestaan onthullen, tegengesteld aan onze oude natuur. Dit is het zogenoemde spirituele bestaan, de vorm van de mens, Adam, namelijk gelijkvormig aan (Domeh) de Hoge Kracht van de Natuur die uit zuiver Geven en Liefde bestaat.

Vraag: Wat is de relatie russen de werkelijkheid die wij nu voelen en de spirituele staat die zich in ons zou moeten kleden? Gaat het gewone leven in deze wereld dan voor ons door?

Antwoord: Het is een totaal andere vorm van bestaan, in verschillende dimensies. Eeuwig en volmaakt, voorbij aan alle beperkingen en grenzen. In de kosmologie wordt deze vorm genoemd en in de relativiteitstheorie van Einstein.

De concepten die zich boven tijd, beweging en ruimte bevinden, worden door de wetenschap enigszins benaderd. De menselijke psychologie is dan bevrijd van al deze beperkingen en wij gaan over naar een nieuwe psychologie: van introvert naar extravert, naar de gevoelens buiten ons.

Vraag: Als we spreken over de toekomstige staat van de mensheid, hoe zullen mensen zich dan tot elkaar verhouden nadat zij zich met elkaar verbonden hebben?

Antwoord: Iedereen zal zonder enige twijfel met anderen net zo omgaan als met zichzelf. Het zal op de vorm van een cirkel lijken waarin iedereen gelijkwaardig is.

Vraag: Hoe kan dat als we niet hetzelfde zijn, ieder mens is uniek.

Antwoord: Ieder mens is van nature uniek, maar we bereiken een universele gelijkvormigheid omdat we van elkaar houden, ieder naar zijn of haar mogelijkheden.

Vraag: De mensheid spreekt al duizenden jaren over liefde voor de naaste, maar het is nog niet gerealiseerd. Hoe kan Kabbalah dit verwezenlijken?

Antwoord: Dat is waar, de gedachte van liefde voor de naaste is ons al zo’n 6000 jaar bekend. Nu zijn we echter op een punt gekomen van totale teleurstelling over ons bestaan op deze aarde. Mensen vragen zich nu af: ”Waar leven wij voor en waarom leven wij?”

Voorheen waren mensen meestal druk bezig met de vraag wat zij wilden kopen en bereiken, maar nu vraagt men naar de betekenis van zijn of haar leven. Ondanks een grote materiële overvloed voelen mensen teleurstelling en leegheid, waardoor zij nog meer in zichzelf opgesloten raken en er een steeds grotere afstand tussen elkaar ontstaat. De toekomstige vorm van de mensheid is er één van volledige integrale verbinding, volkomen tegengesteld aan hoe het nu is.

Daarom begint de methode die een speciale Kracht buiten ons aantrekt, de Kracht van het Licht, het Corrigerende Licht genaamd, op ons in te werken en wij worden aan elkaar gehecht.

In deze tijd moet een mens leren hoe iedereen zich met anderen kan verbinden om zo de hoge dimensie te onthullen. De mensheid moet deze dimensie binnentreden en in een nieuwe wereld geboren worden. Daarom moeten wij het woord ‘crisis’ vertalen als ‘geboorte’.

From the TV Program “A New Life”,  09/06/2016

 

New Life 769 – Het Embryo, De Baby En De Ziel

New Life #769 – Het Embryo, De Baby En De Ziel

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Het leerproces begint bij de opvoeding van de ouders. Alles wat een vrouw tijdens haar zwangerschap leert, beïnvloedt haar embryo. Het embryo is met de hoge database verbonden, maar de druk van de buitenwereld sluit hem in. De baby neemt met zijn innerlijke zintuigen veel meer in zich op dan wij begrijpen. Wij leven allemaal om onze ziel te ontwikkelen, als een kind een speciale ziel heeft, heeft hij existentiële vragen.

Een baby wordt met onontwikkelde innerlijke zintuigen geboren en deze zintuigen moeten ontwikkeld worden. De zintuigen roepen vragen en nieuwsgierigheid op, laat het kind zich dus ontwikkelen in de richting waartoe hij zich aangetrokken voelt en leg hem niets in de weg.

Alles wat een mens tijdens zijn leven leert, brengt hem juist op een heel speciale manier dichter bij de correctie van zijn ziel. De wereld dient als een enorm grote omhulling voor de fundamentele vraag: “Waar leef ik voor?”

Wij hebben hersenen en een hart, maar niet om ons fysieke lichaam te dienen, maar om ons te helpen om de innerlijke betekenis van het leven te bereiken. Wij hebben een aangeboren verlangen om te weten waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, wat er voor onze geboorte gebeurd is en wat er na de dood is.

De antwoorden op al deze vragen bevinden zich in de spirituele dimensie, die we waarnemen als wij het verlangen om goedheid te verspreiden, ontwikkelen. De Kracht van Geven is de Kracht die ons helpt om ons natuurlijke verlangen om alles voor onszelf te willen ontvangen, achter ons te laten. Deze Kracht werkt tegengesteld, in de richting van het spirituele leven, in de richting van geven in plaats van ontvangen, van liefde in plaats van haat. De druppel spiritueel zaad, het kleine puntje dat zich kan ontwikkelen tot een verlangen om lief te hebben en te geven, bevindt zich in ons.

From KabTV’s”New Life #769 – The Embryo, The Baby And The Soul,” 9/13/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

  icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 1

Laitman_115_06De zonde die de eerste mens beging met de boom van de kennis van goed en kwaad, bestond er uit dat Adam proefde hoe groot het plezier was dat men kan ontvangen door de Schepper vreugde te brengen, hij kon het niet weerstaan om dit op een ​​egoïstische manier te ontvangen. Hij zou dit plezier hebben kunnen ontvangen op voorwaarde dat hij de hele wereld naar verbinding zou leiden, op deze manier zou hij een scherm over de egoïstische wijze van ontvangen hebben gecreëerd. Hij had zo’n scherm echter niet, daarom heeft hij gezondigd.

De onthulling van dit enorm grote egoïstische verlangen wordt de oorspronkelijke zonde genoemd, en wij allemaal, onze hele wereld, zijn het resultaat van deze zonde. Dit werd de eerste keer in het oude Babylonië onthuld. Toen zij eenmaal ontdekten dat een egoïstische verbinding ons naar een crisis leidt, besloot een aantal Babyloniërs eenvoudigweg om uiteen te gaan. Hetzelfde gebeurt nu in Europa en het zal binnenkort ook in Amerika gaan gebeuren.

Het andere deel van de Babyloniërs zei: “Nee! Wij hebben een leraar, Abraham, die zegt dat het mogelijk is om een ​​Kracht te vinden die ons kan verenigen.” Sindsdien splitste de mensheid zich en ging zij op twee verschillende manieren verder.

Degenen die zich bij Abraham aansloten, noemden zich het volk Israël, maar ook zij vervielen in hetzelfde egoïsme als de andere naties van de wereld. Toch konden zij, dankzij de verdeling die in het oude Babylonië had plaatsgevonden, niet gelijk worden aan de anderen, en dit loopt als een rode draad door de hele geschiedenis van de mensheid heen. Tot op de dag van vandaag gaat deze zelfde strijd door.

Zodra er een nieuw egoïstisch verlangen in Adam werd onthuld, kon hij aan niets anders meer denken dan aan ontvangen. Onze hele wereld is een gematerialiseerd gevolg van dit gebeuren, daarom is deze wereld volledig op materieel succes gebouwd. Alles wordt hier afgemeten aan geld dat een equivalent is van elke handeling van een mens.

We kunnen mensen niet beoordelen op basis van hun psychologie en hun prestaties in cultuur en onderwijs. Uiteindelijk wordt alles toch vertaald naar geld. Zo zit de hele wereld in elkaar, maar nu begint dit meetmiddel ineen te storten. Het zal binnenkort onmogelijk zijn om alles aan geld af te meten, het zal verdwijnen en niet langer meer het enige criterium zijn.

Het verval is al in de Verenigde Staten begonnen, daar was voorheen geen enkele andere manier van betalen mogelijk dan met geld. Dit land werd immers opgebouwd door mensen vanuit allerlei landen en culturen. Zij besteedden geen aandacht aan het feit of je huid zwart, wit of geel is, ze maakten zich alleen druk over geld. Geld is een stuwende kracht.

Nu is de kracht van het geld aan het verdwijnen en uiteindelijk zal er geen enkel meetmodel meer over zijn. Tijdens de driehonderd jaar dat Amerika bestaat, was het echter heel praktisch dat zij met geen enkele andere waarde rekening hoefden te houden dan met geld.

In Europa was het anders. Amerika is één land waarin vele volkeren wonen, in Europa zijn er echter veel verschillende landen, meningen, ideologieën, idealen van vrijheid en gelijkheid, Europa heeft een lange geschiedenis achter de rug op het gebied van onderlinge relaties en conflicten tussen allerlei landen. Daarom was de unie niet gemakkelijk voor hen, in plaats van zich te verbinden, gingen ze vechten.

Na de oorlogen probeerden de Europeanen zich te verenigen naar het Amerikaanse voorbeeld, zij wilden de Amerikaanse droom voor zichzelf realiseren. Daarvoor hadden ze echter een ‘Verenigde Staten van Europa’ moeten worden en dat is niet eenvoudig. Zij hadden niet één regering en één natie. Daarom werkte het niet. Bovendien stond onenigheid op het gebied van psychologische principes hen in de weg. In Amerika was er maar één principe: geld! In Europa waren er vele verschillende principes, het is tenslotte een speciale oude cultuur. Hoewel, wat er ook gebeurt, het ene stort in van de ene kant, het andere van de andere kant en uiteindelijk zullen ze beide vernietigd worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 3

Laitman_633_3Spiritueel DNA

Vraag: Beïnvloedt het spirituele DNA ons leven op dezelfde manier als het fysieke DNA?

Antwoord: Als het spirituele DNA in een mens wordt onthuld tijdens een van zijn levenscycli, is dat zeker van invloed op zijn lotsbestemming. Een mens wordt zich bewust van dit spirituele gen. Het verlangen dat nu in hem onthuld is, het verlangen om de spirituele staat te bereiken, het nieuwe doel dat zich boven dit fysieke leven bevindt, verandert zeker alles.

Vraag: Uit de genetica is bekend dat aangeboren eigenschappen die in het DNA vastliggen, bepalen wat zich in een kind zal ontwikkelen. Bestaan er nog andere genen in een mens?

Antwoord: Ja, er bestaat ook een spiritueel DNA. Het spirituele gen, de Reshimo, is een informatieve lading die in ieder mens aanwezig is, of beter gezegd: in zijn of haar verlangen. Het bepaalt in welke vorm dit verlangen zich zal ontwikkelen.

Vraag: Wordt deze informatie bij de geboorte in een mens opgeslagen?

Antwoord: Zelfs daarvoor al. Als een druppel sperma zich gaat ontwikkelen, betekent het dat de spirituele informatie deze ontwikkeling heeft veroorzaakt. Juist deze informatie leidt een man en een vrouw naar copulatie, deze informatie veroorzaakt het verlangen in hen om een ​​kind te krijgen of er wordt daardoor een ongeplande zwangerschap voor hen geregeld.

Er is een spiritueel systeem dat bepaalt hoe elk verlangen dat daarin aanwezig is zich moet ontwikkelen. De verlangens zijn in één netwerk met elkaar verbonden, dat netwerk is noodzakelijk om een ​​bepaalde staat, het einde van de correctie, te bereiken. Dit netwerk bestaat uit vele verlangens die behoren tot alle mensen in de wereld.

Dit netwerk is voortdurend in ontwikkeling. Op basis daarvan besluit het wat er op een bepaald moment met iedere afzonderlijke wens gebeurt: ofwel er wordt van afgezien zonder implementatie in deze wereld, of deze wens wordt in een mens geïmplementeerd, in een man of een vrouw, in een bepaalde vorm.

Hieruit blijkt dat het spirituele systeem de vorm van ons fysieke leven op deze aarde bepaalt, de basis daarvan is de noodzaak om het einde van de correctie in zijn perfecte vorm te bereiken.

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16

 

De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 1

Laitman_115_04Vraag: Genetische tests kunnen iemand informatie geven over de erfelijke aanleg voor bepaalde ziekten en de effectiviteit van verschillende behandelingen, zijn of haar afkomst en de migratie van verre voorouders. Een persoonlijke genetische kaart kan dit alles aantonen. Wat zegt Kabbalah over genetica, behalve de fysieke genen?

Antwoord: De mensheid is afkomstig uit het oude Babylonië , dit was de thuisbasis van vele kleine volkeren. Van daaruit verspreidde men zich in verschillende richtingen over de hele wereld. Aanvankelijk had men een gemeenschappelijke taal en cultuur en een min of meer vergelijkbare benadering van het leven en de familie. Omdat elk volk zich echter op een eigen plek ging vestigen, begonnen de aard van die plek, de kracht die daar heerste en de situatie van de omgeving hen te beïnvloeden.

Elk volk onderging een andere invloed en verkreeg daardoor de eigen kleur en het specifieke karakter op basis van de plaats waar ze gevestigd waren, in Engeland, Europa, Afrika of in het Oosten: India, China en Japan.

Een bepaalde plek maakte iemand anders dan anderen die zich weer op andere plaatsen vestigden. Mensen die bij elkaar in de buurt wonen, lijken meestal op elkaar.

We komen allemaal uit het oude Babylonië, dat geldt voor alle mensen op de wereld. Ik denk dat de kans groot is dat er ontdekt zal worden dat er een verbinding tussen Zuid- en Noord-Amerika was en tussen Europa en Afrika. Net zoals wij in spirituele zin allemaal afstammelingen van Adam en Eva zijn en wij in fysieke zin afstammen van een bepaald type apen dat zich ontwikkelde en zich over de hele wereld verspreidde.

Anders dan apen vertoonden mensen een bijzonder vermogen om zich te ontwikkelen. Van de ene op de andere generatie veranderen apen niet, maar mensen veranderen heel sterk.

We zien hoeveel verschil er is tussen elke volgende generatie en de voorafgaande, alsof men van ander materiaal is gemaakt. De moderne generatie heeft een heel andere houding ten opzichte van het leven, familie, kinderen en alle elementaire levensbehoeften dan men vroeger had. Alles verandert van generatie op generatie.

Familie btekent niet meer hetzelfde als vroeger, de relaties tussen man en vrouw, ouders en kinderen, de opvattingen over een thuis, koken, het is allemaal veranderd, vooral in de laatste tijd.

Daarom denk ik niet dat er een reden is om verbaasd te zijn over de uitkomsten van een genetische analyse. Leefden alle voorouders van de Engelsen in Engeland? Twee à drie duizend jaar geleden werd heel Europa door barbaren bewoond.

De cultuur verspreidde zich vanuit het oude Babylonië naar de Middellandse Zee en daarna vanuit het oude Griekenland en Rome naar Europa. Mensen hadden zich al met elkaar vermengd toen zij het oude Babylonië verlieten. We kijken naar iemand en zeggen dat hij een kwart Indiaas, een kwart Fins en half Frans is. Maar dit is alleen maar wat we zien, in feite waren al deze genen al in hem vermengd toen men uit Babylonië vertrok.

Vraag: Hoe worden deze kenmerken van generatie op generatie overgebracht? Hoe worden ze doorgegeven?

Antwoord: De eigenschappen worden doorgegeven via de Reshimot, dat zijn informatieve genen. Dit stukje informatie dat in het sperma aanwezig is, veroorzaakt het innerlijke en het uiterlijke beeld dat zich in een mens ontwikkelt. Ouders zijn niet zomaar een incubator waarin eieren worden uitgebroed. Er bestaat een veel diepere innerlijke verbinding tussen ouders en kinderen die van vader op zoon wordt doorgegeven.

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16

 

Zijn We Er Blij Mee Dat We In Deze Tijd Leven?

laitman_941Vraag: Voor zover ik het begrijp, vinden belangrijke spirituele ontdekkingen en ontwikkelingen met een zekere regelmaat plaats. Kunnen we zeggen dat de ontwikkeling en de dorst naar spirituele kennis cyclisch is

Antwoord: Ja, er zijn verschillende perioden in de menselijke evolutie die meer of minder intensief zijn, etc.

Wij leven in een heel speciale tijd, het is de hoeksteen van een intense periode van de ontwikkeling van de mens waarin heel zijn ontwikkeling uit het verleden gesystematiseerd is, opgeslagen, de relatie tussen de onderdelen duidelijk is en de geïntegreerde evolutie één noemer heeft verworven: de conclusie dat de wereld nu aan een omkering toe is en moet veranderen van ontvangen naar geven. Daarom maken we nu een heel serieuze stap in de evolutie van de mensheid mee!

Wij moeten de Schepper dankbaar zijn voor de mogelijkheid die Hij ons heeft gegeven, zoals Baal HaSulam het zegt: “Ik ben blij dat ik in een generatie geboren ben waarin het toegestaan is om de Wijsheid van de Waarheid te ontsluiten.”

Wij zijn getuige van steeds grotere veranderingen die in deze tijd plaatsvinden omdat wij implementeren wat Baal HaSulam en Rabash voor ons hebben voorbereid. Wij zijn de zielen die de weg plaveien voor alle andere zielen die op weg zijn naar het paleis van de Schepper, naar hechting aan de Hoge Kracht, naar de beklimming van de 125 niveaus van de Hoge Werelden! Wij bouwen het fundament voor de onthulling van de Schepper.

Wij bevinden ons in de meest kritieke situatie van de totale geschiedenis van de mensheid omdat het de eerste keer is dat wij zulke veranderingen meemaken. Als een straal licht in volslagen duisternis verzamelen zich nu ver van elkaar verwijderde en volkomen verschillende deeltjes, die in de grote duistere ruimte van de alomvattende ziel gebroken en uiteen gedreven zijn, en zij beginnen zich nu te herenigen tot één geheel!

Het is heel vreugdevol dat dit alles samen met ons en voor ons gebeurt, dat wij degenen zijn die dit voorrecht ontvangen! Daarom moeten we ons meer inspannen om in overeenstemming met de ene Schepping te handelen en ermee gelijkvormig te worden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/17/16

 

Tussen Hamer En Aambeeld

laitman_232_04Vraag: In de huidige tijd is er dorst naar kennis en naar spiritualiteit. Komt de kracht die tegen kennis en spiritualiteit is tegelijkertijd naar boven?

Antwoord: Ja, zo moet het ook zijn! Aan een mens wordt zowel de voortgaande kracht als de tegenwerkende kracht gegeven, zodat hij zichzelf gaat ontdekken door middel van deze twee krachten.

Als een mens zich alleen maar door middel van de kracht van de natuur ontwikkelt, is dat het resultaat van de instinctieve evolutionaire kracht die al miljoenen jaren de mensheid tot ontwikkeling brengt. De mensheid heeft zich niet vanzelf ontwikkeld, maar ontwikkelde zich door middel van deze krachten.

Als een mens zich wil ontwikkelen onder de druk van één kracht buiten hem en er tegelijkertijd nog een kracht buiten hem is – de kracht van de weerstand – heeft een mens het gevoel dat hij zich tussen hamer en aambeeld bevindt. Dit is het punt van waaruit een mens zich kan ontwikkelen, zichzelf kan ontdekken, en door deze tegengestelde krachten kan groeien. Een mens wordt een spiritueel schepsel door het juiste conflict tussen deze twee krachten.

De Hoge Kracht leidt een mens naar de situatie waarin hij tussen deze twee krachten in dingen kan verhelderen en zo de derde kracht kan vormen, de middellijn genaamd.

Vraag: Kunnen we zeggen dat er verschillende spirituele gebieden zijn of bestaat er slechts één gebied?

Antwoord: De aard van onze wereld is het ego, de aard van de Hoge Wereld is de eigenschap van geven, dit komt tot uitdrukking in altruïsme.

Boven het conflict tussen deze twee krachten uit lijken we op de Schepper. Een andere weg is er niet. Daarom weten alle methoden die gebruik maken van verschillende krachten, handelingen en manipulaties, eenvoudigweg niets van deze twee belangrijke parameters in de natuur: de kracht van ontvangen en de kracht van geven, de ene tegenover de andere.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/10/16

 

De Stijging Van De Goudprijs

laitman_565_01Vraag: Er is een enorme vraag naar goud in de wereld. Niemand heeft meer vertrouwen in waardebonnen en bankbiljetten. Waarom gebeurt dit?

Antwoord: De economie beweegt zich in een nieuwe richting en dwingt ons ook in die richting. Fabrieken produceren onnodige producten en mensen worden betaald voor onnodig werk. Er is geen motivatie voor de handel, de tarieven van de banken zijn volstrekt onrealistisch. Het oude tijdperk is voorbij. Het heeft 500 jaar geduurd en volgens de wet van de dialectische ontwikkeling functioneert het niet meer.

Er zijn kasequivalenten als goud, zilver, edelmetalen en diamanten. Stel dat je ze koopt, wat dan? Goud kan worden gebruikt als equivalentwaar voor geld als er orde is in de wereld. Maar als er geen orde is en er ook geen orde zal komen, helpt er niets. Het zou kunnen zijn dat een gelukkig mens degene zal zijn die van zijn eigen tuin leeft en aan geen enkele vorm van metaal behoefte heeft.

Vraag: Waar leidt deze economie ons heen?

Antwoord: Naar het begrip dat we niet in ons animale lichaam hoeven te leven, maar in een spiritueel lichaam en dat het minimum dat heilzaam en goed is voor het fysieke lichaam voldoende is.

Vraag: Betekent dit dat het animale lichaam leeft om te transformeren in een geestelijk lichaam?

Antwoord: Zeker, de Natuur zal ons in elk geval – op een goede manier of op een slechte manier – hiertoe brengen. We hebben onze materiële ontwikkeling uitgeput, nu moeten we gaan doordringen in de volgende sfeer: het niveau van het supra-materiële bestaan, de Wijsheid van Kabbalah spreekt hierover

Opmerking: Maar dit wordt niet echt begrepen door de gewone man.

Antwoord: Het wordt niet begrepen omdat de gewone man er absoluut geen contact mee heeft. De Wijsheid van Kabbalah brengt een mens naar zijn volgende niveau van ontwikkeling door aan hem uit te leggen wat er moet gebeuren. Deze Wijsheid helpt hem om langzaamaan te stijgen. We kunnen nergens heen om te ontsnappen, dit is de dialectiek, dit is opgenomen in het programma van de Natuur en we moeten leren om hiervoor alles snel voor te bereiden.

Het volgende niveau wordt bereikt door alles in onze wereld op te geven, met uitzondering van de rationele en logische dingen die nodig zijn voor een minimaal bestaan, al onze inspanningen moeten worden omgedraaid in de richting van een spirituele stijging, dit wordt bereikt door middel van een goede verbinding tussen mensen die een groot verlangen hebben naar: “Je zult je naaste liefhebben als jezelf “, Vajikra 19:18 (Leviticus). Om het komende niveau te bereiken, beginnen we vanuit deze staat.

De mensheid bevindt zich in een heel interessante periode van ontwikkeling. Ik ben erg blij dat we deze tijd hebben bereikt en ik hoop dat er nog veel scherpe en effectieve prikkels voor ons liggen die de mensheid zullen aansporen tot een continue ontwikkeling.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/18/16

 

De Toekomst Van Het Toerisme

laitman_441Opmerking: In oktober hebben maar 290.000 toeristen een bezoek aan Israël gebracht, dat betekent een drastische daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Er wordt ook gemeld dat de huidige golf van terrorisme niet alleen het ‘gewone’ toerisme afremt, maar ook het medisch toerisme dat sterk ontwikkeld is in Israël.

Antwoord: Het is een feit dat het zogeheten medisch toerisme in Israël voornamelijk afkomstig was uit Rusland en de Russisch sprekende regio’s. Hun economische situatie is nu veel moeilijker.

Dus ik denk dat het probleem niet is ontstaan door de vraag of het hier veilig is of niet, Israël is een stuk veiliger dan andere regio’s.

De medische zorg in West-Europa is sterk ontwikkeld, daarom komen er maar heel weinig mensen naar Israël voor een medische behandeling. Het is interessant dat bewoners van de naburige Arabische landen voor een medische behandeling naar Israël komen, waaronder familieleden van Hamas – leiders, al geven ze er vooral geen ruchtbaarheid aan. Politiek en zaken zijn altijd belangrijker.

De situatie in de wereld verslechtert eenvoudigweg. Er zijn meer problemen: ziekten, armoede en overbevolking nemen toe, er stapelt zich steeds meer op. Overal merkt men het: in kunst en cultuur en op het internet dat steeds oppervlakkiger wordt. Voorheen was het internet de top maar tegenwoordig is dat niet meer zo.

De wereld verliest geleidelijk aan haar glans. Dit is echter een natuurlijk verschijnsel, want we moeten naar het volgende niveau stijgen, dit is nog niet gebeurd. Het huidige niveau is al achterhaald, het is uitgeput.

Als we niet vrijwillig veranderen, zullen problemen en beproevingen ons ertoe dwingen om onze wereld te gaan veranderen in een meer universeel verbonden wereld, een wereld waarin we op de natuur lijken, een wereld waarin we van meer verheven waarden willen genieten in plaats van te genieten van oppervlakkige materiële genoegens.

Twintig, dertig, veertig jaar geleden heb ik in West Europa en over de hele wereld toeristen gezien. Zelfs tien jaar geleden waren deze mensen nog vrolijk aan het reizen, ze maakten wandeltochten en bezochten allerlei toeristische attracties.

Tegenwoordig is dat echter verleden tijd. Het toerisme heeft zichzelf uitgeput en is achterhaald. Jongeren hebben er geen behoefte aan, ze zien alles al op internet, ze zijn niet geïnteresseerd in kastelen en kathedralen. Het toerisme is bedaagd geworden. Als er al toeristen zijn, zijn het voornamelijk ouderen. De oudere generatie sterft langzamerhand uit en jonge paren hebben geen belangstelling.

Vraag: Wat zal er dan van het toerisme terechtkomen ?

Antwoord: Het zal verdwijnen. Mensen hebben behoefte aan verandering, als ze veranderen, betekent het dat het verleden smakeloos is geworden. Je kunt ze geld geven maar ze zullen het niet uitgeven aan reizen. Dus alle luxe hotels, toeristische attracties, vliegtuigen en alles wat betrekking heeft op toerisme zal geleidelijk aan verdwijnen. We kunnen het Ministerie van Toerisme zonder enig probleem opheffen.

Vraag: Wat kunt u zeggen over uitstapjes en reizen naar spirituele werelden?

Antwoord: Daar zal voldoende vraag naar zijn! Neem contact op met onze gidsen, wij organiseren dergelijke reizen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 12/29/15

 

Het Programma Van Het Leven (Engels Deel 5)

laitman_537Hordelopen

Vraag: Nieuwe technologische ontwikkelingen zullen in de toekomst onze zintuigen verbeteren en ontwikkelen. In plaats van een bril zal er een chip in onze ogen ingeplant worden, in plaats van een telefoon krijgen we een chip in ons oor of in onze hersenen. Zal dit proces het menselijke ras vooruitgang brengen?

Antwoord: Op deze manier ontwikkelen mensen zich niet. In plaats van vooruitgang geeft dit alleen maar aan anderen de mogelijkheid om controle op ons uit te oefenen. Als er een computer of een mobiele telefoon als een chip in onze hersenen wordt geplant, wordt het mogelijk om ons te verbinden met de uitzending van een film die de realiteit vervangt. Dan liggen we voor de rest van ons leven de hele dag in bed en denken we dat we in de wereld rondlopen.

Hoe weten we dat onze wereld nu, zonder dat er een chip in onze hersenen is geplant, geen hallucinatie is? We leven in een matrix. Menselijke vooruitgang is niet mogelijk via geavanceerde technologieën, maar alleen als resultaat van innerlijke groei. Met de hulp van de wijsheid van Kabbalah leren we een nieuw niveau waarnemen, de Hogere Wereld die eeuwig en perfect is.

Kabbalah ontwikkelt in mensen een nieuw orgaan van waarneming: liefde voor onze naaste, daardoor zullen we uiteindelijk een nieuwe wereld gaan voelen. We hoeven alleen maar een psychologische barrière te nemen. Dit is mogelijk, want het is geen muur maar niet meer dan een kleine hindernis, zoals bij hordelopen. Samen kunnen we over deze psychologische barrière heen springen en een nieuwe werkelijkheid gaan voelen.

Als dat gebeurt, zullen we ontdekken dat alles uitsluitend van onze houding afhangt. Als onze houding ten opzichte van anderen slapper wordt, zullen we vanuit een hoger gebied naar het niveau van deze wereld terugvallen. Als we echter onze houding ten opzichte van anderen corrigeren, zullen we omhoog rijzen, terug naar de Hogere Wereld.

From KabTV’s “A New Life” 9/8/15