Category Archives: Ochtendles

De Basisprincipes Voor Succes Op Het Spirituele Pad

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan ik geholpen worden door een leraar die Kabbalist is? Kunt u een paar basisprincipes geven voor de manier waarop wij gebruik kunnen maken van zo’n geschenk van de Hoge Kracht?

Antwoord: Als een leraar iets adviseert, moet je proberen om dat op te volgen. Mijn belangrijkste advies is: bij de ochtendlessen zijn die ik dagelijks geef.

Mijn tweede advies is: sluit je aan bij een Ten-groep, het liefst bij een fysieke groep, geen virtuele groep, en probeer ermee in contact te zijn, samen te studeren en alles te doen wat we in een Ten-groep doen.

Doe bovendien alles wat in je vermogen ligt om naar een congres te gaan in de omgeving waar je woont en gebruik de tijd die je beschikbaar hebt zoveel mogelijk voor disseminatie.

Kort gezegd: de ochtendles is het belangrijkste, dan werken in de Ten-groep, disseminatie en naar congressen gaan. Meer hoef je niet te doen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Mannen, Vrouwen En Gecorrigeerde Zielen

laitman_622_01Vraag: Waarom moeten alle mannen live naar de ochtendles luisteren terwijl de vrouwen dat later kunnen doen? Komt dat omdat zij meer gecorrigeerd zijn?

Antwoord: Dat komt omdat wij van elkaar verschillen.

Vraag: Zijn vrouwen meer ‘gecorrigeerd’ dan mannen? Plaatst een ‘hoger plan’ in het bijzonder zielen die meer gecorrigeerd zijn in vrouwenlichamen?

Antwoord: Ja, zij zijn meer gecorrigeerd; zij voelen geen tekortkomingen.

 

Een Cement Mixer

Dr. Michael LaitmanHet fundament van de groep is de dagelijkse ochtendles. Iemand die daar niet bij is, in ieder geval gedurende de tijden die voor hem geschikt zijn, kan eenvoudig niet met mij verbonden zijn. En verder moet de les een voortgaande actie worden waarbij wij allemaal door elkaar “gemixt” worden zodat wij onszelf gaan zien als één geheel en daarbij het Licht verwachten dat zich tussen ons zal openen.

De les moet heel moeilijk zijn, alsof je in een cement mixer zit waarin je deze hele massa door elkaar moet mengen, zand, cement en water worden vermengd totdat alles totaal met elkaar verbonden is. We moeten voelen dat de les zich op die manier ontwikkelt, met veel moeilijkheden en veel inspanning. Als een mens deze moeilijkheid niet voelt en zich er tegen verzet, bouwt hij de Kli niet, hij trekt het Licht niet aan. Deze inspanning moet innerlijk voortdurend gevoeld worden, de spanning en de druk.

Zich hechten aan de Rav, aan de Elyon (Hogere), betekent niet dat je je hecht aan de een of andere mens. De Elyon is geen mens, het is een concept, want in deze mens wordt de verbinding aangetrokken tot iets wat Hoger is. Daarom moet ik het volgende verhelderen:

  • Waarom werd hij gekozen om ten aanzien van mij de Elyon te zijn?
  • Wat betekent deze term ‘Elyon’ waaraan ik mij moet hechten nu precies?
  • En hoe zal ik door middel van deze uiterlijke vorm van hechting – waardoor ik mij hecht aan de Elyon – innerlijke verbondenheid met Hem bereiken?

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/27/14, Topic of Lesson: “Teacher”

 

De Betekenis Van De Ochtendles

Dr. Michael LaitmanVraag: Sinds de Conventie heb ik het gevoel dat wij ons nu moeten concentreren op de ochtendles, op eenheid. Of moeten we meer aan disseminatie doen? Er is iets onduidelijk geworden, het lijkt alsof alles wat we tot nu toe deden niet genoeg is, we moeten er nog iets aan toevoegen.

Antwoord: Alles wat we nu toevoegen moet in de ochtendles plaatsvinden! We kunnen onmogelijk verder komen zonder de ochtendles! Zonder die lessen is er geen vooruitgang mogelijk! De ochtendles is alles – alpha en omega – hiermee is alles gezegd.

Naast de ochtendles moet alles wat we nog meer doen, gedaan worden in de geest van integratie, die we voortdurend wakker maken in de ochtendles.

Het is het belangrijkste om de dag met de les te beginnen. Zelfs als dat je om de een of andere reden niet lukt, moet je toch je dag met de les beginnen, hoe laat je ook opstaat. Besteed op z’n minst een half uur aan de les, anders is de hele dag een neergang, verlies, en daar zul je heel lang de prijs voor moeten betalen.

From the Virtual Lesson 2/26/12