Category Archives: Natuur

De Fractale Eigenschappen Van De Natuur

Dr. Michael LaitmanVraag: In de wetenschap bestaat het begrip: fractale eigenschappen. Als we bijvoorbeeld een grote kristal in stukken breken, krijgen we fractals, namelijk kleine kristallen die precies dezelfde vorm hebben als het grote kristal.

In de technologie is de term “fractaliteit” karakteristiek voor een hologram, elk deeltje bevat het volledige beeld. Hoe wordt dit verschijnsel in de Wijsheid van Kabbalah beschreven?

Antwoord: Het is een feit dat de gehele natuur één systeem vertegenwoordigt dat uit tien Sefirot, of vijf delen bestaat, de zogenoemde HaVaYaH. Verder bestaat elk deel van het systeem weer uit subsystemen die gelijkvormig zijn aan het alomvattende systeem.

Dit zet zich praktisch voort tot in de oneindigheid. Het is niet mogelijk om een numerieke analyse toe te passen om vast te stellen in hoeverre het alomvattende systeem in subsystemen is verdeeld, en deze systemen zijn nog verder verdeeld.

Elk deeltje van het subsysteem – waar het zich ook bevindt – is van invloed op het gehele systeem via een oneindig aantal tussenliggende schakels. Het blijkt dat als een mens zich “vastgrijpt” aan één klein deeltje van dit systeem, hij daarin een volledig micro beeld aantreft van het gehele systeem en op basis daarvan krijgt hij er een bepaald idee over.

Men bereikt dus niet alleen één element van het systeem, maar de complete structuur van HaVaYaH. Of deze nu klein of groot is, het geheel is altijd bereikbaar. Dit valt te vergelijken met de vijf zintuigen die een mens in onze wereld heeft, ongeacht leeftijd: of het nu een klein kind is, een volwassene of een oude man.

Vraag: In de fysieke natuur is er een grens aan de fractaliteit, want vanuit het standpunt van de kwantumfysica kan onze wereld in blokken en pixels verdeeld worden, maar bestaat er niets dat kleiner is dan een elementaire bouwsteen. Hoe is dat in spiritualiteit?

Antwoord: In de spirituele wereld is een pixel nog steeds een pixel. Maar het moet uit tien micro deeltjes bestaan, wij kunnen dat echter niet waarnemen omdat onze zintuigen alleen lichtkwanta waarnemen.

Een dergelijke staat is ook in het Hoge Licht aanwezig. Elk Licht bestaat uit vijf deeltjes die verder in vijven verdeeld zijn, en nog eens in vijven. Wij kunnen niet minder dan 1/125e van het totale licht waarnemen, omdat die resolutie ontbreekt in onze verlangens. Stel dat wij vermoeden hoe groot het contrast is tussen zwart en wit, als het echter minder is dan een bepaald kwantum, minder dan een bepaalde resolutie, hebben wij dat niet meer tot onze beschikking.

From KabTv’s Lesson in Russian 12/25/16

 

Branden In Israël

laitman_222Opmerking: We kunnen spreken van een ramp in Israël, het vuur vernietigt bossen, akkers en grote gebieden.

Mijn commentaar: Er is sprake van natuurlijke oorzaken en terroristische activiteiten. De meeste gebieden zijn heel droog, gebieden waar de vegetatie uitgedroogd is, moeten wel in brand gestoken worden omdat zij als buskruid vlam kunnen vatten. Er zijn onvoldoende plekken waar water voorraad aanwezig is, zodat het vuur niet onmiddellijk gedoofd kan worden. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen genomen. Joden omgeven zich heel graag met bomen, dit geldt niet voor Arabieren. Daardoor is er in de steden veel droge vegetatie te vinden met verdroogde takken en stronken die heel snel vlam vatten en het vuur met een hoge snelheid verspreiden. We moeten dit alles in aanmerking nemen, hiermee hebben we nu eenmaal te maken.

De Wijsheid van Kabbalah zegt dat wij ons – zo lang wij geen goede verbinding hebben met elkaar – moeten inspannen en dat wij veel maatregelen moeten nemen om rampen als deze te voorkomen.

Het is voor een mens onmogelijk om voor 100% de juiste richting te kiezen, maar hij moet zich er wel voor inzetten. Helaas kiezen we helemaal niet voor de juiste richting, niet op economisch gebied, niet op politiek gebied en evenmin waar het de structuur van de maatschappij betreft.

We hebben echter geen keuze: we hebben met een natuurwet te maken! Wij moeten goed begrijpen dat de natuur zich van de negatieve kant laat zien als wij niet gelijkvormig zijn aan de natuur en de basiswetten ervan niet uitvoeren. Dan zal zij ons op allerlei manieren achtervolgen, “met stokslagen naar geluk”.

Als wij dichter bij elkaar komen binnen de voorwaarden die aan ons gegeven worden, zal er niets slechts gebeuren. Dan zouden we van niemand bang hoeven te zijn. Dan zou niemand ons op een slechte manier benaderen, met een zwaard of een geweer. Het probleem ligt uitsluitend bij de slechte verhoudingen die wij met elkaar hebben.

Als wij hierin niet veranderen, zal alles verbranden.

Wij moeten dus opnieuw nadenken over de manier waarop wij een veilige toekomst kunnen creëren voor elkaar zodat wij ons eigen huis niet in brand steken.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 11/23/16

 

Eenheid Met Alle Niveaus Van De Natuur

laitman_929Vraag: In hoeverre moet ons ego zich ontwikkelen om tot de onthulling van de Schepper te komen?

Antwoord: Ons ego moet zodanig ontwikkeld worden dat het de hele wereld beslaat. Met andere woorden: ik verbind mij met alles in deze wereld, met het minerale niveau, met planten, dieren en mensen en ik absorbeer hun egoïsme, hun eigenschappen, ik corrigeer dit alles in mij.

Dit is een staat waarin ik zie dat de hele wereld simpelweg een projectie is van mijn ongecorrigeerde, innerlijke eigenschappen, als ik ze corrigeer, bestaan ze al in mij.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/1/16

 

“Als De Markt Daalt …”

laitman_220In het Nieuws (CONT.ws):  “Op dit moment hebben wij in de wereld economie de ideale omstandigheden voor een grote ineenstorting gecreëerd, grote injecties in de economie en de negatieve tarieven werken tegen alle regels in. Slechts één vraag blijft, wanneer …

“Er zijn twee opties, alles zal langzaam uitdoven of het zal abrupt plaatsvinden en pijnlijk zijn.

“In het eerste geval zullen de markten langzaam afglijden en de beleggers zullen hun spaargeld verliezen. …

“Er zijn echter redenen te over voor een forse daling ….

“De dreiging van de ineenstorting van de Europese Unie is dramatisch toegenomen. Het is de moeite waard om de verkiezingen in Frankrijk en Italië scherp in de gaten te houden, want het aantal populaire voorstanders van een vertrek uit de EU is de laatste tijd toegenomen ….

“Een valutaoorlog is een ander gevaar voor de moderne economie. China devalueert langzaam maar zeker de yuan en exporteert op deze wijze deflatie.

“In feite is China de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten …. Daarom is het belangrijk voor Amerika om de economische rol van China te reduceren. De output van de productie is reeds begonnen. Op de lange termijn kan het een werkelijke handelsoorlog worden. Dan kunnen er ook sancties opgelegd worden aan China ….

“Vergeet ook de verschillende militaire conflicten niet.

“In eerste instantie ligt er een tijdbom onder de economie, namelijk de negatieve rente en vroeg of laat zal deze bom ontploffen.

“We leven in zeer interessante en uitdagende tijden! Verandering is onvermijdelijk, het is slechts een kwestie van tijd.

Mijn Commentaar: Er zijn twee manieren om het systeem in evenwicht te brengen: op de slechte manier of de goede manier. In ieder geval moet de wereld de vorm aannemen van één systeem dat gelijk is aan alles wat in de natuur aanwezig is. De ontwikkeling van het systeem zal de wereld naar onderlinge samenwerking leiden, ofwel door geweld of door de erkenning van de noodzaak om integraal te ontwikkelen.

We bevinden ons op het punt van besluitvorming: op welke wijze zal de wereld zich verder ontwikkelen naar het doel van eenheid dat ten volle gerealiseerd moet worden?

De wet van de natuur is onverbiddelijk, de mens kan zichzelf echter tot een geschikte component vormen om het bovenstaande te implementeren en zo de onontkoombare toekomstige staat op de juiste manier voltooien.

 

New Life 582 – Moeder Worden

New Life 582 – Moeder Worden

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Waar komen de gevoelens die een moeder voor haar baby heeft vandaan? Waarom moet de hele familie voor de baby zorgen en welk verband bestaat er tussen moederliefde en het gebod: “Heb je vriend lief als jezelf?”

Samenvatting video (Engels)

Onze evolutie heeft als doel dat het verlangen om te genieten dat geschapen is, op het niveau van liefde en geven komt. Dit betekent dat we de eigenschap van eigenliefde en haat naar anderen overstijgen en komen tot de eigenschap: “Heb je vriend lief als jezelf.”

Dit lijkt misschien op een fantasie, maar het is de richting die de evolutie opgaat. De Natuur heeft in de moeder liefde voor haar baby geplant. Het is een soort correctie, want één ziel zorgt voor een andere ziel. De correctie is perfect als we een dergelijke liefde ontwikkelen naar vreemden toe. Moederliefde dient als voorbeeld voor ons.

In het verleden was het heel gemakkelijk voor een vrouw om voor haar baby te zorgen, want haar omgeving ondersteunde haar. In onze tijd hebben we echter met verschillende moderne moeilijkheden te maken. De familie moet een actief aandeel hebben in de zorg voor de baby. Het maakt deel uit van de correctie van hun ziel. De Natuur is als een moeder voor ons, het is een complex systeem dat ons opvoedt en onderwijst.

Een tip voor vaders: Doe alles wat je vrouw je vraagt om voor de baby te doen. Dit is een deel van de correctie van de ziel.

From KabTV’s “New Life #582 – Becoming A Mom,” 3/31/14

Video: Play Now | Download

Audio: Play Now | Download

 

Een Nieuwe Globale Ramp

Laitman_703_03In het Nieuws: (washingtonpost.com): ”‘s Werelds grootste aquifers (ondergrondse watervoerende lagen) – een bron van zoet water voor honderden miljoenen mensen – raken in een alarmerend tempo uitgeput, volgens de nieuwe NASA-satelliet gegevens die een zeer gedetailleerd beeld geven van de vitale waterreserves die onder het aardoppervlak zijn verborgen.”

“Eenentwintig van ‘s werelds 37 grootste aquifers – op locaties van India en China tot aan de Verenigde Staten en Frankrijk – hebben hun omslagpunt van duurzaamheid gepasseerd, wat betekent dat er meer water is verwijderd dan er is vervangen tijdens de tien jaar durende onderzoeksperiode. Onderzoekers hebben dit dinsdag bekend gemaakt. Dertien aquifers laten een afname van watervoorraad zien wat hen in de meest zorgwekkende categorie plaatst. De onderzoekers hebben gezegd dat dit op de lange termijn problemen gaat geven en dat het waarschijnlijk nog ernstiger wordt wanneer de afhankelijkheid van aquifers toeneemt.”

Mijn Commentaar: Door de egoïstische relaties op het niveau van Adam (de mens), veroorzaakt de mens een disbalans op de lagere niveaus van de natuur: het minerale, vegetatieve en animale niveau. Dit leidt tot het gevaar van zelfvernietiging.

De oplossing kan niet worden gevonden op het niveau van de minerale, vegetatieve of animale natuur, maar wel op het menselijk niveau, door middel van het in balans brengen van de relaties tussen mensen en het brengen van een ​​goede onderlinge verbinding tussen mensen. Daarom moeten wij mondiale educatie implementeren.

 

De Manier Om Evenwicht Met De Natuur Te Bereiken

Vraag: U zegt dat alles van de mens afhangt, maar wat kan ik betekenen voor een heel land?

Antwoord: Niemand kan op zichzelf iets betekenen. Daarvoor hebben we grote maatschappelijke structuren nodig die begrijpen hoe we moeten handelen en in staat zijn zich te verenigen om het land te beïnvloeden.

Als een meerderheid van de mensen in Israël zou begrijpen dat ze een nieuwe verbinding tussen elkaar moeten opbouwen, zouden ze in staat zijn om alles te beïnvloeden.

Eén mens is niet in staat om wat dan ook te veranderen! Hij moet zich aansluiten bij het systeem dat eenheid uitdraagt. We moeten leren hoe te verbinden. De Wijsheid van Kabbalah legt uit hoe we dit kunnen doen. Alleen dan kunnen we het gehele volk beïnvloeden.

Als het volk iets verlangt, kan de overheid niet anders doen dan daaraan toegeven. We zouden niet eens de verkiezingen voor de Knesset nodig hebben. Het volk zou een nieuw systeem van verbindingen creëren.

Vraag: Wat kan ik doen om dat te bewerkstelligen?

Antwoord: Wat je moet doen is jezelf inschrijven voor de cursus Integrale Educatie om te ontdekken hoe de natuur op ons inwerkt en hoe we met haar tot een gezonde balans kunnen komen, om zo uiteindelijk een harmonieus evenwicht te bereiken met de natuur en met elkaar.

From the Webinar on zahav.ru 1/13/16

 

Waarom Maken Mensen Fouten?

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Bamidbar (Numeri) 22:28: Toen opende de Eeuwige de mond van de ezelin en deze zei tegen Bileam: “Wat heb ik gedaan dat u me al drie keer geslagen hebt?” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Het woord ‘ezelin’ is, evenals het woord ‘ezel’ (Hamor), afkomstig van het Hebreeuwse woord ‘Homer’ – materie – en heeft betrekking op de egoïstische natuur van de mens. De Schepper werkt als de directe vitale Kracht op de minerale, vegetatieve en animale natuur, dus deze niveaus bieden geen weerstand. Op het moment echter dat de ezelin gaat spreken, wordt zij opgeheven naar het menselijke niveau, het niveau waarop Bileam zich bevindt.

In vergelijking met de andere niveaus is het op het menselijke niveau mogelijk om fouten te maken omdat de Schepper verborgen is. De Schepper is niet verborgen voor de natuur, in feite zijn de wetten die in de natuur tot uitdrukking komen de directe onthulling van de Schepper.

Vragen, twijfels en speculaties doen zich op het menselijke niveau voor, dus een mens maakt fouten en corrigeert zichzelf, maakt opnieuw fouten en corrigeert zichzelf opnieuw.

De ezelin symboliseert de materie op alle niveaus van het leven, zij symboliseert de natuur die bestuurd wordt door positieve en negatieve krachten die instinctief in balans worden gebracht, met als doel dat de invloeden die plaats vinden volgens de natuurwetten duidelijk worden.

Op het menselijke niveau zijn er twijfels en problemen die opgelost moeten worden. Daarom is de ezelin veel slimmer dan Bileam, want de Schepper wordt onthuld op het animale niveau waarop zij zich bevindt, terwijl Hij verborgen is op het sprekende niveau en daar niet onthuld is.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/12/15

 

Waarom Wordt Het Weer Onstabiel?

Laitman_708Vraag: Uw post op Facebook over het weer heeft veel aandacht getrokken. Waarom bent u plotseling over het weer gaan schrijven?

Antwoord: De wijsheid van Kabbalah spreekt over het alomvattende systeem waarin wij leven, wij zijn een integraal deel van dat systeem. Daarom moet er een onderlinge relatie bestaan.

Het is van belang om te zien dat het weer verslechtert door het centrale punt van het systeem en dat bevindt zich in de mens.

Onze wereld wordt volgens drie lijnen bestuurd. Als wij, het volk Israël, door goede onderlinge verhoudingen met elkaar verbonden zijn, wordt de wereld door de middellijn bestuurd.

Vraag: Zelfs het weer?

Antwoord: Alles, het doet er niet toe wat, elke cel en elke atoom, en met name zo’n ingewikkeld systeem als het weer. Het gaat niet alleen over het weer, wij worden door het hele universum beïnvloed, door de zon, de maan en door onbekende effecten waar ook verschillende energievelden op onze planeet toe behoren. Het is een heel gecompliceerd systeem waarvan we heel weinig weten.

Het hele systeem van de werelden, inclusief onze wereld, werkt volgens drie lijnen: de rechter-, de linker- en de middellijn. De rechterlijn is de kracht van Hassadim, de kracht van goedheid en genade. De linkerlijn is de kracht van het kwaad, Gevura, die tegengesteld is aan de genade van de rechterlijn. De middellijn brengt evenwicht tussen deze twee lijnen.

In feite is alles afhankelijk van het evenwicht tussen de rechter- en de linkerlijn, tussen genade en oordeel. We zien dat in ons dagelijks leven. Op deze manier voeden we onze kinderen op als we hen naar het juiste pad willen leiden en we hen begeleiden door druk en liefde af te wisselen, zodat alles in evenwicht komt. Het is niet wenselijk dat één kant de overhand heeft.

Dit geldt ook voor het weer. Normaal weer dat overeen stemt met de seizoenen van het jaar is afhankelijk van het evenwicht tussen ons.

Nog niet zo lang geleden hoefden we onszelf niet te corrigeren omdat het weer niet van ons afhankelijk was, maar vanaf het begin van de laatste tien jaar zijn we gaan voelen dat de natuur uit balans raakt, dat komt omdat wij de balans tussen ons niet bereiken.

Het blijkt dat wij geen evenwicht brengen in de wereld. Wij corrigeren onszelf niet, het gebrek aan evenwicht in de wereld wordt op deze manier aan ons getoond. In plaats van Hesed, genade, in de vorm van zachte regen, worden we overspoeld door stormen.

Er zullen nog heviger stormen komen, tsunami’s en andere problemen die met water te maken hebben en niet meer bestuurd worden door de goedheid van de rechter lijn. We zullen nog grotere branden meemaken en verschrikkelijke hittegolven tot 50 à 60 graden Celsius, ook vulkaan uitbarstingen onder de overheersing van de linkerlijn.

Wij brengen geen evenwicht in de middellijn, daarom worden we van de ene extreme situatie naar de andere geslingerd.

From the Israeli Radio Program 103FM 11/08/15

 

Onder De Bescherming Van De Natuur

laitman_933Vraag: Waardoor wordt de kracht van een land bepaald, door een omvangrijk kernwapen arsenaal?

Antwoord: Wapens zeggen niets. Zelfs als je deel uitmaakt van militaire blokken of van de bescherming van de sterkste landen ter wereld garandeert dat geen veiligheid.

Het is hetzelfde als wanneer je je te midden van onbetrouwbare honden bevindt, je weet niet wie er door hen het volgende moment gebeten zal worden. De enige mogelijkheid om ons te verdedigen bestaat uit gelijkvormig worden met de Hoge Kracht. Alleen Israël is in staat om de sterkste natie van de wereld te worden. De hele wereld is afhankelijk van Israël.

De Hoge Kracht is de alomvattende Kracht van de Natuur die alle onderdelen van de natuur draagt: het minerale deel, het vegetatieve, animale en menselijke deel. We bestaan in het netwerk van krachten dat ons bestuurt en onze vooruitgang stimuleert.

Op het aardoppervlak ontstond eerst de minerale natuur, daarna kwam er een vegetatieve laag, toen kwamen de dieren en de mens verscheen als laatste. Natuurlijk was dit geen toeval.

Onze onwetendheid over het hoge systeem van bestuur heeft een onaflatende invloed op ons. Ik bestudeer dit systeem nu veertig jaar, ik ken de wetten ervan, de formules en de methoden van communicatie om zeker te zijn van een positief antwoord van het systeem.

Als Israël zich op de juiste manier gedraagt, zal het Hoge Bestuur de wereld op een manier organiseren waardoor niemand ons ooit nog schade zal toebrengen of ons met negatieve gedachten zal benaderen. Intifada, oorlogen … het zal allemaal stoppen! Alle landen zullen onze beste vrienden worden.

Vraag: Welke kracht kan ons verdedigen?

Antwoord: De alomvattende kracht van de natuur die onze gedachten en verlangens bestuurt en onze handelingen bepaalt. Waar komen onze gedachten en verlangens vandaan? We krijgen ze uit het netwerk waardoor de wereld bestuurd wordt.

We bevinden ons in een strak, nauwkeurig georganiseerd systeem dat ons bestuurt. Wetenschappers stellen vast dat men ontdekt dat er dagelijks een intensievere verbinding is tussen microben, partikels, golven, gedachten, verlangens, organismen …

Schijnbaar is het zo dat elk lichaam een eigen leven leidt, er is echter een wolk van ontelbare invloeden om ons heen. Deze wolken ‘overlappen’ elkaar.

Als wij willen weten hoe we kracht en veiligheid willen verspreiden, moeten we de aard van het alomvattende systeem kennen. Wat is anders het verschil tussen ons en dieren die niet weten wat er het volgende moment met hen zal gebeuren?

From KabTV’s “A New Life” 10/8/15

 

Page 1 of 512345