Category Archives: Mens

Wie Bestuurt De Wereld – Is Daar Een Bewijs Voor?

laitman_610_2Vraag: Is er iemand die de wereld bestuurt?

Antwoord: De wereld wordt door één Kracht bestuurd, de Schepper of de Natuur genoemd. Er is niemand anders die de schepping kan beïnvloeden. Hoe meer een mens gelijkvormig wordt aan deze Kracht, hoe meer hij eraan kan bijdragen om van deze wereld een betere plek te maken, dan is hij in deze wereld namelijk een ontvanger voor de Hoge Kracht.

Vraag: Is daar een bewijs voor?

Antwoord: Een mens krijgt het bewijs pas als hij het niveau bereikt waarop hij dit gaat voelen door zijn positieve invloed op onze wereld, dit ontroert hem en dit is het bewijs dat hij de wereld wezenlijk beïnvloedt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/29/16

 

De Schepper En Ik

laitman_744Vraag: Als er geen ander is dan Hij, wie gaat er dan over mijn innerlijke dialoog? Spreekt de Schepper dan met Zichzelf als we Hem iets vragen, boos op Hem zijn of Hem danken? Is Hij degene die voelt wat er met een mens gebeurt en wendt Hij Zich tot Zichzelf? En is het ‘ik’ dat alles volgt en overziet ook de Schepper? Waarom wordt er dan niet gezegd dat er niemand anders bestaat dan ik?

Antwoord: Daar heb je gelijk in. Er bestaat niemand anders dan jij en alleen in de mate waarin jij de Schepper ontdekt, zal je ontdekken dat er geen ander is dan Hij.

Vraag: Duwt de Schepper een mens wel eens weg? En als Hij dat doet, waarom is dat dan?

Antwoord: Hij doet dat om een mens te leren ‘lopen’, zoals wij dat aan een klein kind leren.