Category Archives: Man en vrouw

Over Het Belangrijkste Verlangen Van De Vrouw

laitman_286De Natuur heeft ons mannen en vrouwen gegeven, onze verschillen zijn werkelijk een geschenk van Boven. Dankzij deze verschillen kunnen wij – als we ons op de juiste manier met elkaar verbinden – niet alleen gelukkig leven, maar ook het “belangrijkste raadsel” oplossen waarvoor deze wereld is geschapen …

Het is heel symbolisch dat wij twee feestdagen gelijktijdig vieren: Poerim en de achtste maart, de Internationale Vrouwendag, want beide dagen staat de vrouw centraal. Esther is een prachtig beeld van een vrouw die diep in zichzelf haar natuur ontdekt.

Bescheiden, zonder de aandacht op zichzelf te vestigen, verbergt zij haar verlangens, ze is niet alleen zorgzaam voor haar man, haar kinderen en haar huis, maar voor de hele wereld. Zij is de oorzaak, de centrale spil die door haar verlangens het gehele mechanisme van de schepping aandrijft, zij verlangt de perfectie ervan en zij komt zelf tot perfectie.

De Natuur heeft de vrouw de belangrijkste eigenschap meegegeven: het immens grote verlangen van de gehele schepping. Maar om haar verlangen te vervullen, heeft zij een man nodig. Een waarachtige man die als vertegenwoordiger van de Schepper klaar staat om het grenzeloze verlangen van de vrouw te vervullen.

De vrouw wil dat haar man wordt zoals de Schepper, opstijgt naar Zijn niveau, dat hij gevend wordt, liefhebbend, en maar één intentie heeft: dat hij niet aan zichzelf denkt maar haar verlangen wil vervullen, dus in feite het verlangen van de Schepper. De vrouw ondersteunt een man in zijn ware mannelijke werk, namelijk zijn egoïstische aard overwinnen. De vrouw ondersteunt een man op een fijnzinnige en tevens volhardende manier, zij pusht hem naar groei en ontwikkeling, om haar eigen verlangens en de verlangens van de man mogelijk te maken, om deze verlangens te kunnen transformeren en ze harmonieus te maken, zodat ze elkaar complementeren.

In deze tijd kan niet iedereen er altijd in slagen om te leven naar onze intrinsieke, natuurlijke karakteristieken. Een vrouw leidt een gemeenschap, op alle gebieden van het menselijk handelen richt zij haar verlangens op compensatie voor de onvolkomenheden van mannen. Een vrouw kan een man altijd nuttig advies geven omdat zij een veel betere intuïtie heeft dan hij.

Maar afgezien van uiterlijk succes of falen, voelt een vrouw diep de behoefte aan ware vervulling. Haar oncontroleerbare verlangen wordt noodzakelijkerwijs gericht op de bron van deze vervulling en op de Wijsheid van Kabbalah, de methode die aangeeft hoe zij werkelijk gelukkig kan worden, waardoor zij geluk kan brengen naar haar man, haar kinderen, haar familie en de hele wereld.

 

Korte Kabbalah Tips – 6/26/2016

Laitman_630_2Vraag: Moeten man en vrouw in dezelfde Kabbalah groep studeren of is het beter als ze in verschillende groepen studeren?

Antwoord: Ze moeten in dezelfde groep studeren, daarbij zitten mannen en vrouwen in ieder geval toch in verschillende groepen

Vraag: Wat is het juiste gebed voor mijn man?

Antwoord: “Boreh (Schepper), U vraag ik om mijn man dichter bij U te brengen.” Dat is alles!

Vraag: Hoe kunnen we voorkomen dat we onze spirituele staten, onze egoïstische beoordelingen en onze persoonlijke inzichten aan elkaar opleggen? Hoe moet ik reageren als mijn vrouw haar gevoelens over de lessen met mij deelt?

Antwoord: Je moet haar als je vriend behandelen en niet als je vrouw. Als je met spiritueel werk bezig bent, is zij je vriend, dan is dit een kleine groep voor jullie beiden.

Vraag: Loopt het gezin in fysieke zin risico als man en vrouw in spiritueel opzicht allebei man zijn?

Antwoord: Nee, zij beïnvloeden elkaar vanuit elkaars spirituele essentie. Bovendien heeft hun spirituele essentie niets te maken met hun fysieke staat. Daarom hoeven zij zich niet voor elkaar weg te cijferen, maar eerder het tegenovergestelde: zij kunnen zich beter in de mannelijke of in de vrouwelijke vorm uiten, maar het is belangrijk om het fysieke gezinsleven te ondersteunen en in stand te houden.

Vraag: Hoe legt de Wijsheid van Kabbalah eenheid uit en de strijd tussen tegenstellingen?

Antwoord: Er is geen strijd tussen tegenstellingen. Er is alleen strijd voor eenheid.

Vraag: Is het punt in het hart een mannelijke of een vrouwelijke eigenschap?

Antwoord: Het punt in het hart wordt als een mannelijke eigenschap beschouwd. Het gaat niet over een man in onze wereld, maar over de eigenschap van geven, die zowel typerend voor vrouwen als voor mannen kan zijn.

Vraag: Is er verschil tussen de woorden ‘vriend’ en ‘huwelijkspartner’ volgens de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Nee, vriend, buddy, en huwelijkspartner zijn synoniemen van elkaar. Wat belangrijk is, is de relatie, de verbinding, het grote verlangen naar een verbinding tussen jou en de Schepper.

Vraag: Wat is bedrog op het spirituele pad?

Antwoord: Een verandering van intentie: van geven en verlangen naar de Schepper, in de tegengestelde richting.

Vraag: Volgens welke criteria moet een vrouw een man kiezen om een gezin te vormen?

Antwoord: Allereerst moeten ze fysiek bij elkaar passen, ten tweede moeten ze het verlangen hebben om concessies te doen naar elkaar.

Vraag: Wat voor wens heeft u voor de mannen?

Antwoord: Laten we leren om concessies te doen aan onze vrouwen, ik voeg er echter graag aan toe dat ik hetzelfde wens voor de vrouwen. Wederzijdse instemming bouwt de juiste verbindingen tussen vrienden, in een gezin en tussen onze kinderen en ons. Laten wij dit allemaal leren. Succes en geluk voor jullie allen!

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

De Spirituele Ontwikkeling Van Een Echtpaar

laitman_559Vraag: Ik blijf almaar denken aan een gezin waarin de Schepper tussen man en vrouw wordt onthuld. Wordt mijn droom verstoord als mijn man niet naar de Schepper verlangt?

Antwoord: Hij is zelf niet verantwoordelijk voor zijn houding, dus je kunt hem op geen enkele manier iets kwalijk nemen! De Schepper zelf geeft aan de mens het verlangen maar Hem. De Schepper brengt een mens naar de studie van de Wijsheid van Kabbalah. In de Introduction to the Study of the Ten Sefirot (Inleiding tot de Studie van de Tien Sefirot), item 4, staat geschreven dat de Schepper de hand van een mens op de goede bestemming legt en zegt: “Neem het, kies dit.”

Als er in jou een verlangen naar de onthulling van de Schepper bewust is geworden, is dit door de Schepper aan jou gegeven, terwijl dit verlangen niet aan je man is gegeven. Dan ben jij degene die het verlangen moet vervullen en niet hij. Hij is volkomen vrij.

Je kunt niet weten wat voor ziel hij heeft en wanneer zijn ziel aan vervulling toe is, het kan heel goed zo zijn dat zijn ziel zich al vervuld heeft en nu aan jouw zijde is, op deze passieve manier, alleen om jou te helpen om jezelf te vervullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Een Vrouwen Vraag

Vraag: Waarom wordt de vraag naar de wijze waarop wij onze lotsbestemming kunnen leren beïnvloeden het meest door vrouwen gesteld?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah gaat over de wijze waarop wij invloed kunnen krijgen op onze lotsbestemming. Mannen zijn meer geïnteresseerd in de puur egoïstische vraag naar leven na de dood. Vrouwen hebben interesse voor een vraag die verhevener is, namelijk: hoe kunnen wij onze lotsbestemming beïnvloeden. Dit is inderdaad een vrouwen vraag.

Mijn leraar Rabash zei altijd dat een man veel mogelijkheden heeft om van deze wereld te genieten, hij geniet er zelfs van om alleen maar naar een vrouw te kijken, terwijl een vrouw er niet van geniet om naar een man te kijken.

Met andere woorden: een vrouw heeft een overtuigender redenering nodig voor haar bestaan. Zij kan niet zomaar ergens van genieten, daarom belichaamt een vrouw in onze wereld een veel dieper egoïsme dan een man.

Hierop komt het psychologische verschil tussen een man en een vrouw neer: de mannelijke en de vrouwelijke neigingen en de zelfvervulling daarvan.

De zelfvervulling van mannen en vrouwen kan één zijn als zij zich met elkaar verbinden en zich met elkaar verenigen. Zij kunnen eenheid bereiken door middel van de juiste verbinding tussen hun innerlijke eigenschappen. Niet door samen te smelten maar door – samen met hun verschillen die blijven bestaan en aanzienlijk groter worden – tegelijkertijd boven deze verschillen uit te stijgen om het Hoge Doel te bereiken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

Wat Zal Het Hart Van Een Vrouw Tot Rust Brengen?

Laitman_201_01Vraag: Waarom is er niets wat een vrouw voldoening geeft? Wat kunnen wij doen zodat een vrouw zich voldaan en rustig voelt?

Antwoord: Een vrouw in onze wereld heeft heel weinig dat haar voldoening kan geven.

Ze ervaart de meeste voldoening door haar man, haar gezin, haar kinderen en de aandacht die zij krijgt, maar dat is voor haar niet altijd genoeg. Soms is ze blij met haar man en soms met haar kinderen. Zolang zij voor hen zorgt, vervult dat haar leven, maar als zij geen voldoening vindt in het gezin is dat niet alleen een gezinsprobleem, want er zijn veel externe factoren die het gezin beïnvloeden. Een vrouw in deze wereld is veel gevoeliger voor gevoelens van tekort schieten, gemis en angst dan een man. Dit komt doordat Malchut altijd behoeften voelt.

Het lijkt alsof er niets eenvoudiger is dan een vrouw voldoening geven: een beetje aandacht van haar man en de kinderen en een gevoel van goede verbinding zouden haar volkomen vervullen, maar hoewel ze maar weinig nodig heeft, is het toch onmogelijk om dit tot een goed einde te brengen.

Vraag: Waarom is het niet mogelijk om een vrouw zo’n gevoel te geven?

Antwoord: Omdat hierop nu juist de schepping is gebaseerd. Het ego kan in zijn oorspronkelijke, ongecorrigeerde staat niet vervuld worden en de vrouw is de belichaming van deze staat. Het grootste deel van degenen die intens naar de Wijsheid van Kabbalah verlangen, bestaat uit vrouwen.

Zij hebben een grote behoefte aan de zin van het leven. Hoewel het niveau daarvan niet zo hoog is als dat van de mannen, zijn zij degenen die zich onvervuld blijven voelen in dit leven.

Rabash zei daar gewoonlijk over dat het voor een man voldoende is om naar een voetbalwedstrijd te kijken, een mooie vrouw te zien, een biertje te drinken met een paar vrienden en het gevoel te hebben dat hij succes heeft in het leven.

Daarnaast heeft een vrouw heel veel behoeften en geen enkele daarvan kan zij zelf vervullen. Een man heeft veel genoegens in zijn leven. Alles werd voor hem geschapen. En wat is er voor een vrouw geschapen: alleen het feit dat zij van iedereen afhankelijk is.

Daarom moeten wij haar natuur begrijpen.

Vraag: Kunnen wij haar begrijpen door ons meer bewust te zijn van haar behoeften?

Antwoord: Het probleem is dat dat niet zal helpen. Natuurlijk moeten we het lijden van een vrouw in deze wereld zo veel mogelijk verzachten door te begrijpen waar het vandaan komt, maar uiteindelijk zal een vrouw alleen tot rust kunnen komen als wij Kabbalisten door onze eenheid een staat bereiken, waarin zij het Licht zal voelen dat van ons komt. Dit is het enige wat haar zal vervullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

Hoe Kunnen Wij Een Man Helpen?

Laitman_089Vraag: Hoe kan ik mijn man helpen om spiritueel te worden?

Antwoord: Allereerst moet hij in een groep studeren. Het maakt geen verschil of we over een man of een vrouw in een fysiek lichaam spreken. Als ik bijvoorbeeld op het scherm voor mij een groep zie met één man die achteraan zit en de rest zijn vrouwen, verhoud ik mij tot hen als tot een groep mensen, omdat ik hen waarneem al naar gelang hun verlangen.

Ik zie dat deze mensen heel sterk zijn. Zij proberen zich spiritueel te ontwikkelen en verlangen ernaar. Hun vorm is dan vrouwelijk, maar dit is niet meer dan een verhulling en een unieke fysiologische vorm.

In spiritualiteit zijn de handelingen van een mens op Kabbalistisch niveau: bevallen, voeden, de borst geven en zich ontwikkelen. Innerlijk groeit de mens en bevalt hij van het volgende niveau. Hij ontwikkelt het, voedt het en draagt er zorg voor. Is dit dan de rol van een vrouw of van een man?

Wij moeten alles beschouwen vanuit de spirituele daden en handelingen van de mens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Wees Mooi!

Laitman_201_01Vraag: Wat heeft de Wijsheid van Kabbalah erop tegen als een vrouw zich – vanuit haar natuurlijke verlangen – mooi maakt voor een man of omdat ze er mooi uit wil zien? Het Boek De Zohar zegt dat een vrouw een natuurlijk verlangen heeft om zich mooi te maken.

Antwoord: Volgens de Wijsheid van Kabbalah verwijst ‘zich mooi maken’ naar de intentie om te geven.

Opmerking: Het Boek De Zohar zegt dat “Malchut zich mooi maakt zodat de bruidegom naar wie zij verlangt zal komen …” namelijk de Schepper.

Antwoord: Het Boek De Zohar verwijst naar de voorbereiding van ons verlangen om te werken met de intentie om te geven, niet om aantrekkingskracht op een man uit te oefenen.

Vraag: Moet een vrouw zich nu wel of niet mooi maken?

Antwoord: Je kunt je zonder enig bezwaar mooi maken en mooi zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/24/16

 

Man En Vrouw – De Spirituele Wortel Van Overwicht

Laitman_066_03Vraag: Waarom uiten mannen hun overwicht zo vaak door brute fysieke kracht? Welke spirituele wortel ligt hieraan ten grondslag?

Antwoord: Het is essentieel dat een man zijn overwicht over een vrouw laat zien en een vrouw verwacht dat een man zich op die manier gedraagt, maar alleen als het terecht is.

Enerzijds is het de aard van een vrouw om haar man te gehoorzamen. Anderzijds heeft zij het verlangen om te gehoorzamen aan een rechtvaardige kracht, zodat deze haar zal leiden en zij samen het juiste doel zullen bereiken: de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/14/16

 

Vragen Van Vrouwen

laitman_606Vraag: Moet een vrouw verlangen naar de eigenschap van geven terwijl zij als het ontvangende deel is geschapen?

Antwoord: De beide seksen zijn gelijk in het bereiken van de Schepper, zij hebben ieder zowel een mannelijk als een vrouwelijk deel.

Vraag: Hoe kan ik er een eind aan maken dat ik mijn stem verhef naar mijn man en mijn kinderen?

Antwoord: Je man en je kinderen bestaan in je, het lijkt alleen maar zo dat ze buiten je bestaan, dus je moet je eerst richten tot je innerlijke man en kinderen en pas daarna tot de personages buiten je.

 

Samen Met Je Vrouw Op Weg Naar De Schepper

laitman_599_01Vraag: Hoe kunnen mijn vrouw en ik samen het pad bewandelen naar de Schepper en waarin verschilt het spirituele werk in het gezin van het werk in de groep? We kijken samen naar de lessen en we lezen de geschriften van Baal HaSulam hardop. Zijn er concrete aanbevelingen en bronnen die hierover spreken?

Antwoord: Samen met je vrouw studeren is aan te bevelen en het helpt. Dit wordt in veel materiaal van ons beschreven.

In verband met vakantie zullen in de maand juli de blogs niet altijd dagelijks verschijnen.

 

Page 1 of 3123