Category Archives: Licht

De Vreedzame Weg Naar Het Socialisme

Dr. Michael LaitmanOpinie  (van columnist Anatoly Wasserman): “Als we het jaar 2022 bereikt hebben, zal het socialisme winstgevender zijn dan het kapitalisme. Dit betekent dat de mogelijkheid zou kunnen bestaan om de aanbeveling te implementeren die in 1862 door Karl Marx gedaan is om de hele economie te verlossen van de bourgeoisie en aan elke eigenaar te geven wat hij verkiest.”

“Het scala van problemen dat door het kapitalisme gecreëerd wordt, betreft niet alleen de kwestie van productiviteit. De nadelen van het kapitalisme zetten vraagtekens bij het voortbestaan van de wereld en de mensheid. Daarom is het mogelijk dat de overgang naar het socialisme niet economisch gerechtvaardigd zal worden, maar als de weg naar zelfbehoud.

“Daarom moeten we in de komende jaren praten over de grootte van het gevaar dat het kapitalisme voor het voortbestaan van de mensheid vormt, we hebben voldoende bewijs dat het een toenemend gevaar is. Het is nodig om aan mensen, die betrokken zijn bij het bedrijfsleven, uit te leggen dat overleven in hun eigen belang is en dat zij vertegenwoordigers van het socialisme moeten worden ten bate van zichzelf.”

Mijn commentaar: De overgang gebeurt op een veel eenvoudiger manier. Namelijk doordat het deel van de mensheid met een punt in het hart zich inspant voor onderlinge eenheid, die door de invloed van het Omringende Licht (Ohr Makif) veranderingen in hen en in alle mensen teweeg brengt. Dit Ohr Makif is verantwoordelijk voor onze vooruitgang en via de methode van Integrale Educatie en Opvoeding versnellen we het effect daarvan op ons. Hierdoor vindt er een goede overgang plaats naar het volgende niveau van de menselijke ontwikkeling.

 

Een Wetenschappelijk Experiment Met De Hogere Kracht

laitman_934We moeten erkennen dat we egoïsten zijn. Dus als we iets willen bereiken in dit leven, moeten we het Hervormende Licht aantrekken. Alleen kunnen wij geen enkele correctie in deze wereld aanbrengen.

Het enige wat wij zelf kunnen doen is het eindpunt van onze egoïstische ontwikkeling bereiken. Dan is dit pad ten einde gekomen. Vanuit dit punt kunnen we ons alleen nog maar opwaarts bewegen. We hebben een muur omver gehaald. Nu kunnen we alleen nog maar naar boven gaan, naar de volgende verdieping. Dat is alleen mogelijk met de hulp van het Terugkerende Licht dat ons de potentiële Kracht geeft die ons omhoog kan brengen.

Om het Terugkerende Licht aan te trekken, moeten we ons met elkaar verbinden. Laten we bij elkaar gaan zitten en met elkaar een overeenkomst tekenen. Laten we elkaar dagelijks herinneren aan onze overeenkomst, zelfs verscheidene keren per dag. We zullen zien dat het werkt.

Laten we zien hoe effectief het Hogere Licht is en leren hoe we Het aan kunnen trekken. Laten we nagaan wat de beste manier is om te studeren en te spreken. Het is een echt laboratorium waarin we als wetenschappers onderzoek doen en experimenten doen met de Hogere Kracht. We komen tot bepaalde conclusies en registreren elke test.

Probeer het en je zult zien hoe je het beste te werk kunt gaan en hoe je je niet moet gedragen. Dat zal vanaf het allereerste begin duidelijk zijn. Het probleem is echter dat we dit verlangen niet hebben. De Schepper brengt ons opzettelijk in de war zodat we geen enkele keuze meer hebben. Uiteindelijk stemmen we ermee in dat we ons met elkaar moeten verbinden, anders zal ons experiment geen enkel resultaat hebben. Het is niet meer dan een psychologische barrière, maar deze is heel moeilijk te overwinnen.

Daily Kabbalah Lesson – 12.12.14

 

Wat Is Het Licht?

laitman_567_04Vraag: Wat is het Licht waar de wijsheid van Kabbalah over spreekt?

Antwoord: Het Licht is een fenomeen waarbij de wil om te ontvangen de Hogere Kracht voelt, spiritualiteit, de Schepper, de Kracht die het verlangen om te ontvangen richt en bestuurt.

Het Licht is de enige Kracht die bestaat. De andere kracht is het verlangen om te ontvangen. Er bestaat niets anders dan deze twee krachten. Met andere woorden: het verlangen om te ontvangen is iets dat van binnenuit ‘op slot zit’, terwijl het Licht toegankelijk is en het hele universum vult.

In het verlangen is een kleine vonk van het Licht aanwezig, met behulp daarvan kan het verlangen zich met het externe Licht verbinden en zo aan de invloed die het Licht op het verlangen heeft, richting geven. Het streven van de wil om te ontvangen naar gelijkvormigheid met het Licht, geeft aan deze wil de mogelijkheid om verbinding te maken met het Licht, dat heeft als resultaat dat het Licht deze wil gaat beïnvloeden.

Vraag: En wat is de verbinding tussen de boeken die door Kabbalisten zijn geschreven en het Licht?

Antwoord: Alle Kabbalistische boeken bestaan uit verhalen over de invloed die het Licht op het verlangen heeft. Er bestaat niets anders dan het Licht. Het Licht is de Schepper, namelijk de Kracht die alles bestuurt. Als de mens het Licht wil naderen, moet hij leren hoe hij juiste intenties kan bouwen boven zijn verlangens uit, zodat het Licht kan neerdalen en Zijn eigenschappen kan doorgeven waardoor iemand gelijkvormig wordt aan het Licht. De handelingen van de mens worden dan gelijkvormig aan het Licht, hoewel zijn verlangens daaraan tegengesteld zijn.

De gehele wijsheid van Kabbalah is de onthulling van het Licht aan de schepping.

Daily Kabbalah Lesson – 12.14.14

 

Over De Breuk Heen Springen

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe moeten we ons verhouden tot Talmud Eser Sefirot als we over verschillende fenomenen, concepten en namen van de Partzufim van de werelden lezen?

Antwoord: Talmud Eser Sefirot beschrijft het systeem dat voor ons zorgt en ons bestuurt vanuit de wereld Ein Sof. In de wereld Ein Sof is het hele plan van de schepping van begin tot einde aanwezig en het systeem van de werelden verdeelt het in verschillende stadia, al naar gelang de volgorde van de handelingen waardoor we groeien.

Vraag: Hoe beïnvloedt het ons, hoe reinigt het ons zodat wij meer met de groep verbonden worden?

Antwoord: Het hoge systeem beïnvloedt ons op voorwaarde dat je ermee instemt dat het je beïnvloedt om je tot eenheid met de Schepper te brengen, dit betekent dat je ofwel het pad van Torah kiest, het pad van Licht, ofwel het pad lijden, één van deze twee.

Maar in dit systeem zijn er geen twee paden, er is alleen een opeenvolging van krachten die in een nauwkeurige vastgestelde vorm van het begin van de correctie tot aan het einde van de correctie werken. Alles hangt af van de manier waarop je de invloed van deze Lichten, die via alle Partzufim naar je toe komen, ontvangt.

Het systeem van de werelden is gevend aan de schepselen, op een duidelijke gestructureerde manier. De schepselen kunnen dit geven op de juiste manier ontvangen en zo op een mooie, snelle wijze vorderingen maken en daarmee de Schepper verblijden. Als zij dat niet doen, bevinden ze zich op het pad van lijden. Vanuit het systeem komen altijd noodzakelijke opdrachten.

Vraag: Wat betekent het om dit geven op de juiste manier te ontvangen?

Antwoord: Op de juiste manier ontvangen betekent: ten gunste van de verbinding. Wij moeten immers verbinding maken met onze algemene Kli (vat) die over de breuk zal heen springen en deze hele breuk in zich zal opnemen. In het begin was er slechts één verlangen, later kwam het Licht en verdeelde het in tweeën door tussen ons te komen. Nu bevindt het Licht, de Schepper, zich tussen onze verlangens, maar met een minteken, in een negatieve vorm.

Er is één schepsel aan de ene kant en één schepsel aan de andere kant en tussen hen in bevindt de Schepper zich in een negatieve vorm, namelijk de Farao, het Licht met het minteken. Wij moeten het omkeren naar een plusteken en intussen bij elke handeling die aan ons onthuld wordt, erkennen en vaststellen dat er geen ander is dan Hij en dat Hij het Goede is dat Goed doet.

Tussen jou en mij wordt een grote “min” onthuld en wij keren deze min om naar een “plus”, we keren de duisternis om naar het Licht. Tenslotte zal dan tussen ons, in dit hele systeem, het Licht onthuld worden. En dat betekent dat we ons in de Schepper kleden, in hechting aan Hem.

Het belangrijkste is om niet te vergeten dat al het kwaad eenvoudigweg de Schepper is die in een omgekeerde vorm wordt onthuld. Tijdens het breken van de Kelim (vaten), kwam het Licht de Kli (vat) binnen en als wij het nu omkeren van kwaad naar goed, zullen wij de hechting van het Licht met de Kli (vat) bereiken, hierover staat geschreven: “Hij en Zijn Naam zijn ÉÉN.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/8/14, The Study of the Ten Sefirot

 

Bestaat God?

Dr. Michael LaitmanVraag: Als de wijsheid van Kabbalah een wetenschap is en geen religie, betekent dit dan dat u het bestaan van God ontkent?

Antwoord: Ik ontken het bestaan van God in de betekenis waarin een religieus mens Hem opvat, als iemand die als een stoffelijke vorm bestaat.

God is de alomvattende eigenschap van Liefde en Geven die het hele universum en alle werelden in stand houdt. Het is de positieve Kracht – door de wijsheid van Kabbalah Licht genoemd – waardoor de materie geschapen is en de materie wordt door deze Kracht ontwikkeld om op Hem te gaan lijken. Deze Kracht wordt God genoemd, de Schepper, de Hoogste, eenvoudigweg omdat Hij boven alle andere krachten staat.

De relatie die wij met deze Kracht hebben, is niet gebaseerd op menselijke principes die impliceren dat God ergens spijt van zou hebben, vergeeft of ons straft. Wij hebben te maken met een systeem van Voorzienigheid dat onze daden waarneemt en in overeenstemming daarmee reageert, zonder enige spijt, genade, enz.

Het gaat niet over de God waar religieuze mensen naar verwijzen als zij tot Hem roepen en Hem smeken om genade en vergeving. Wij zien door de geschiedenis heen dat ons roepen tot Hem en onze smeekbeden zinloos zijn omdat het systeem dat wij de Schepper noemen dit niet van ons vraagt.

De betekenis van het woord ‘God’- ‘Elokim’ in Gematria (numerologie) – stemt in getalswaarde overeen met het woord ‘Teva’ – ‘Natuur’, want Natuur en God zijn hetzelfde.

From KabTV’s “A Special Opinion” 8/17/14

 

Een Gereedschapskist Van Licht

Dr. Michael LaitmanDe wijsheid van Kabbalah onderzoekt, in tegenstelling tot andere wijsheden, de diepste innerlijke materie: het verlangen op het menselijke niveau.

Verlangens op het minerale, vegetatieve en animale niveau zien we in deze wereld. Wij kunnen ze onderzoeken, begrijpen en er gebruik van maken. We hebben de wetenschap ontwikkeld om een basis te hebben voor onderzoek.

Maar er bestaat geen wetenschap die het verlangen op het menselijke niveau onderzoekt. De psychologie probeert dit te doen, maar tevergeefs. Waardoor? Omdat de onderzoeker zich op een hoger niveau moet bevinden dan het object, het onderwerp dat onderzocht wordt.

Als mens in deze wereld kan ik de dode materie onderzoeken via natuurkunde, scheikunde, enz., het plantaardige door middel van plantkunde en de animale materie door middel van biologie, zoölogie, enz. Ik bevind me hierbij op een hoger niveau.

Maar de materie op het menselijke niveau, onze innerlijke wereld, kunnen we niet onderzoeken vanuit ons niveau. Daarom hebben psychologie en psychiatrie geen ware, stevige, wetenschappelijke basis.

Met de hulp van de wijsheid van Kabbalah kunnen we deze basis echter creëren en dankzij deze wijsheid kunnen we ook de lagere minerale, vegetatieve en animale niveaus waarachtiger en objectiever onderzoeken. Nu hebben we namelijk de gelegenheid om de fouten en vergissingen in het onderzoek van deze lagere niveaus in aanmerking te nemen, daar waar onze menselijke natuur vervormingen veroorzaakt.

Met name de wijsheid van Kabbalah is een wetenschap in de ware zin van het woord en deze wetenschap is de meest nauwkeurige onder de wetenschappen. Want hiermee onderzoeken we de substantie van de schepping: het verlangen om te ontvangen op het minerale, vegetatieve, animale en sprekende niveau en we gebruiken een uniek gereedschap, het Hogere Licht genaamd.

Als fysici materie bestuderen in een deeltjesversneller, veroorzaken zij botsingen en observeren zij de resultaten daarvan.

Zo is het ook met ons: het Licht komt en veroorzaakt een botsing, namelijk een Zivug de Hakaa (koppeling door botsing). Eerst vindt de botsing plaats en daarna de koppeling. Met behulp van dit experiment onderzoeken en leren we wat er gebeurt in de ontmoeting tussen het verlangen om te ontvangen en het verlangen om te geven, tussen de Schepper en de schepping.

From the Congress in Los Angeles 11/02/14, Lesson 3

 

Richt Je Op Het Licht Door Je Met Anderen Te Verbinden

Een Opening In De Muur

Dr. Michael LaitmanOm de spirituele wereld binnen te kunnen gaan, heeft een mens verlangen nodig en spiritueel verlangen is een verlangen naar eenheid. Onze eenheid is de plaats waar de spirituele wereld aanwezig is.

Jij en ik bestaan. Als een mens alleen zichzelf voelt, ervaart hij de fysieke wereld en leeft hij in een bepaalde omgeving. Wij willen echter de kloof overbruggen en een verbinding tussen ons gaan maken. Ik wil graag jouw verlangens (1) ontvangen (2) en ze voelen als mijn eigen verlangens. Om dat te kunnen, wend ik me tot het Licht als iets wat buiten mij is, hoewel het zich tussen ons bevindt. Het Licht geeft mij de kracht om mij met jou te verenigen en in deze eenheid ontdek ik plotseling iets nieuws.

Als wij dicht bij elkaar komen en samenwerken in Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar, garant staan voor elkaar) onthult zich aan mij een diepere dimensie, alsof er in onze eenheid een opening naar de Hogere Wereld ontstaat.

BaalHaSulam beschrijft dit als volgt: Als wij het gevoel hebben dat er een muur tussen ons in staat waardoor we geen contact met elkaar kunnen maken en wij door deze muur heen willen breken en daarom vragen, daalt het Licht neer en maakt het een opening in die muur. Zoals een deur die geopend wordt, is er plotseling een toegang, dan zie je dat het al zo bedoeld was.

Het resultaat daarvan is dat je het verlangen van de ander binnengaat en dat het je eigen verlangen wordt. Deze ingang is de toegang naar een hoger niveau: de Kli die je met jezelf verbonden hebt, blijkt je nieuw bereikte wereld te zijn. Op deze manier verbind je je met steeds meer nieuwe Kelim, zielen, en als je dat doet, breid je je wereld uit. Zo bestijg je de 125 treden van de spirituele ladder, dit betekent dat je je verenigt met alle verlangens, ondanks je egoïsme en haat.

Hieruit blijk dat je het Licht ontvangt in het verlangen van de ander, wanneer je aan hem wilt geven. Je vervult het verlangen van de ander, en voor jou blijkt dat het Hogere Licht te zijn.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/22/10, Writings of Rabash

 

Een Kleine Inspanning, Een Grote Resonantie

Dr. Michael LaitmanVraag: Als wij in de groep workshops hebben, voelen we dat er iets gebeurt. Maar onze inspanningen zijn niet van ons afhankelijk, de Schepper doet absoluut alles. Wat gebeurt er eigenlijk? Waarom daalt dit als een geschenk op ons neer?

Antwoord: Ik kan je niet vertellen wat er gebeurt. Later zul je begrijpen hoe het werkt.

Natuurlijk doet de hogere Kracht dit alles. Deze Kracht beheert, bepaalt en bestuurt ons, vooral wanneer wij de wens hebben om er enigszins één mee te zijn.

Zelfs als ik er maar een klein beetje aan gelijkvormig word, genereer ik een kleine golf die wordt versterkt door een enorm grote Hogere Kracht die een grote amplitude creëert. Zo ontwikkelen we ons en zijn we verrast wanneer er plotseling van alles gebeurt. In werkelijkheid wordt er een resonantie gecreëerd, dit is het gevolg van het effect van de overeenstemming tussen de eigenschappen.

From Lesson 5 of the Convention In Sochi “Day Two” 7/14/14

 

Druk Van Bovenaf, Druk Van Onderaf …

Dr. Michael LaitmanVraag: Brengt Israël Shefa (overvloed) en Licht naar de wereld? Inmiddels geeft iedereen ons de schuld voor het toebrengen van schade aan de wereld.

Antwoord: Inmiddels blokkeren wij de kanalen voor het Licht en geven wij het Licht en de Shefa niet de mogelijkheid om er doorheen te stromen naar alle werelden. Wij bevinden ons in de laagste wereld, in het centrum van de hele schepping en wij blokkeren de doorgang voor het Licht, de overvloed die van Boven naar beneden komt, door deze overvloed niet weer terug omhoog te laten gaan van beneden naar Boven

Dit is het probleem, hoewel we ons allemaal in een zee van Licht bevinden, van Shefa, het komt van Boven naar beneden en oefent druk op ons uit, juist via die systemen die wij moeten activeren. Het Licht oefent druk uit op Israël via de natuur en de naties van de wereld.

Israël voelt de druk van onderaf, van degenen aan wie zij het Licht moeten doorgeven en voelt ook de druk van bovenaf, van het Licht dat door Israël heen naar alle naties van de wereld moet stromen en naar de natuur op het minerale, vegetatieve en animale niveau. Israël bevindt zich in het midden daarvan en voelt de druk aan beide zijden.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 7/23/14