Category Archives: Licht

Bestaat God?

Dr. Michael LaitmanVraag: Als de wijsheid van Kabbalah een wetenschap is en geen religie, betekent dit dan dat u het bestaan van God ontkent?

Antwoord: Ik ontken het bestaan van God in de betekenis waarin een religieus mens Hem opvat, als iemand die als een stoffelijke vorm bestaat.

God is de alomvattende eigenschap van Liefde en Geven die het hele universum en alle werelden in stand houdt. Het is de positieve Kracht – door de wijsheid van Kabbalah Licht genoemd – waardoor de materie geschapen is en de materie wordt door deze Kracht ontwikkeld om op Hem te gaan lijken. Deze Kracht wordt God genoemd, de Schepper, de Hoogste, eenvoudigweg omdat Hij boven alle andere krachten staat.

De relatie die wij met deze Kracht hebben, is niet gebaseerd op menselijke principes die impliceren dat God ergens spijt van zou hebben, vergeeft of ons straft. Wij hebben te maken met een systeem van Voorzienigheid dat onze daden waarneemt en in overeenstemming daarmee reageert, zonder enige spijt, genade, enz.

Het gaat niet over de God waar religieuze mensen naar verwijzen als zij tot Hem roepen en Hem smeken om genade en vergeving. Wij zien door de geschiedenis heen dat ons roepen tot Hem en onze smeekbeden zinloos zijn omdat het systeem dat wij de Schepper noemen dit niet van ons vraagt.

De betekenis van het woord ‘God’- ‘Elokim’ in Gematria (numerologie) – stemt in getalswaarde overeen met het woord ‘Teva’ – ‘Natuur’, want Natuur en God zijn hetzelfde.

From KabTV’s “A Special Opinion” 8/17/14

 

Een Gereedschapskist Van Licht

Dr. Michael LaitmanDe wijsheid van Kabbalah onderzoekt, in tegenstelling tot andere wijsheden, de diepste innerlijke materie: het verlangen op het menselijke niveau.

Verlangens op het minerale, vegetatieve en animale niveau zien we in deze wereld. Wij kunnen ze onderzoeken, begrijpen en er gebruik van maken. We hebben de wetenschap ontwikkeld om een basis te hebben voor onderzoek.

Maar er bestaat geen wetenschap die het verlangen op het menselijke niveau onderzoekt. De psychologie probeert dit te doen, maar tevergeefs. Waardoor? Omdat de onderzoeker zich op een hoger niveau moet bevinden dan het object, het onderwerp dat onderzocht wordt.

Als mens in deze wereld kan ik de dode materie onderzoeken via natuurkunde, scheikunde, enz., het plantaardige door middel van plantkunde en de animale materie door middel van biologie, zoölogie, enz. Ik bevind me hierbij op een hoger niveau.

Maar de materie op het menselijke niveau, onze innerlijke wereld, kunnen we niet onderzoeken vanuit ons niveau. Daarom hebben psychologie en psychiatrie geen ware, stevige, wetenschappelijke basis.

Met de hulp van de wijsheid van Kabbalah kunnen we deze basis echter creëren en dankzij deze wijsheid kunnen we ook de lagere minerale, vegetatieve en animale niveaus waarachtiger en objectiever onderzoeken. Nu hebben we namelijk de gelegenheid om de fouten en vergissingen in het onderzoek van deze lagere niveaus in aanmerking te nemen, daar waar onze menselijke natuur vervormingen veroorzaakt.

Met name de wijsheid van Kabbalah is een wetenschap in de ware zin van het woord en deze wetenschap is de meest nauwkeurige onder de wetenschappen. Want hiermee onderzoeken we de substantie van de schepping: het verlangen om te ontvangen op het minerale, vegetatieve, animale en sprekende niveau en we gebruiken een uniek gereedschap, het Hogere Licht genaamd.

Als fysici materie bestuderen in een deeltjesversneller, veroorzaken zij botsingen en observeren zij de resultaten daarvan.

Zo is het ook met ons: het Licht komt en veroorzaakt een botsing, namelijk een Zivug de Hakaa (koppeling door botsing). Eerst vindt de botsing plaats en daarna de koppeling. Met behulp van dit experiment onderzoeken en leren we wat er gebeurt in de ontmoeting tussen het verlangen om te ontvangen en het verlangen om te geven, tussen de Schepper en de schepping.

From the Congress in Los Angeles 11/02/14, Lesson 3

 

Richt Je Op Het Licht Door Je Met Anderen Te Verbinden

Een Opening In De Muur

Dr. Michael LaitmanOm de spirituele wereld binnen te kunnen gaan, heeft een mens verlangen nodig en spiritueel verlangen is een verlangen naar eenheid. Onze eenheid is de plaats waar de spirituele wereld aanwezig is.

Jij en ik bestaan. Als een mens alleen zichzelf voelt, ervaart hij de fysieke wereld en leeft hij in een bepaalde omgeving. Wij willen echter de kloof overbruggen en een verbinding tussen ons gaan maken. Ik wil graag jouw verlangens (1) ontvangen (2) en ze voelen als mijn eigen verlangens. Om dat te kunnen, wend ik me tot het Licht als iets wat buiten mij is, hoewel het zich tussen ons bevindt. Het Licht geeft mij de kracht om mij met jou te verenigen en in deze eenheid ontdek ik plotseling iets nieuws.

Als wij dicht bij elkaar komen en samenwerken in Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar, garant staan voor elkaar) onthult zich aan mij een diepere dimensie, alsof er in onze eenheid een opening naar de Hogere Wereld ontstaat.

BaalHaSulam beschrijft dit als volgt: Als wij het gevoel hebben dat er een muur tussen ons in staat waardoor we geen contact met elkaar kunnen maken en wij door deze muur heen willen breken en daarom vragen, daalt het Licht neer en maakt het een opening in die muur. Zoals een deur die geopend wordt, is er plotseling een toegang, dan zie je dat het al zo bedoeld was.

Het resultaat daarvan is dat je het verlangen van de ander binnengaat en dat het je eigen verlangen wordt. Deze ingang is de toegang naar een hoger niveau: de Kli die je met jezelf verbonden hebt, blijkt je nieuw bereikte wereld te zijn. Op deze manier verbind je je met steeds meer nieuwe Kelim, zielen, en als je dat doet, breid je je wereld uit. Zo bestijg je de 125 treden van de spirituele ladder, dit betekent dat je je verenigt met alle verlangens, ondanks je egoïsme en haat.

Hieruit blijk dat je het Licht ontvangt in het verlangen van de ander, wanneer je aan hem wilt geven. Je vervult het verlangen van de ander, en voor jou blijkt dat het Hogere Licht te zijn.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/22/10, Writings of Rabash

 

Een Kleine Inspanning, Een Grote Resonantie

Dr. Michael LaitmanVraag: Als wij in de groep workshops hebben, voelen we dat er iets gebeurt. Maar onze inspanningen zijn niet van ons afhankelijk, de Schepper doet absoluut alles. Wat gebeurt er eigenlijk? Waarom daalt dit als een geschenk op ons neer?

Antwoord: Ik kan je niet vertellen wat er gebeurt. Later zul je begrijpen hoe het werkt.

Natuurlijk doet de hogere Kracht dit alles. Deze Kracht beheert, bepaalt en bestuurt ons, vooral wanneer wij de wens hebben om er enigszins één mee te zijn.

Zelfs als ik er maar een klein beetje aan gelijkvormig word, genereer ik een kleine golf die wordt versterkt door een enorm grote Hogere Kracht die een grote amplitude creëert. Zo ontwikkelen we ons en zijn we verrast wanneer er plotseling van alles gebeurt. In werkelijkheid wordt er een resonantie gecreëerd, dit is het gevolg van het effect van de overeenstemming tussen de eigenschappen.

From Lesson 5 of the Convention In Sochi “Day Two” 7/14/14

 

Druk Van Bovenaf, Druk Van Onderaf …

Dr. Michael LaitmanVraag: Brengt Israël Shefa (overvloed) en Licht naar de wereld? Inmiddels geeft iedereen ons de schuld voor het toebrengen van schade aan de wereld.

Antwoord: Inmiddels blokkeren wij de kanalen voor het Licht en geven wij het Licht en de Shefa niet de mogelijkheid om er doorheen te stromen naar alle werelden. Wij bevinden ons in de laagste wereld, in het centrum van de hele schepping en wij blokkeren de doorgang voor het Licht, de overvloed die van Boven naar beneden komt, door deze overvloed niet weer terug omhoog te laten gaan van beneden naar Boven

Dit is het probleem, hoewel we ons allemaal in een zee van Licht bevinden, van Shefa, het komt van Boven naar beneden en oefent druk op ons uit, juist via die systemen die wij moeten activeren. Het Licht oefent druk uit op Israël via de natuur en de naties van de wereld.

Israël voelt de druk van onderaf, van degenen aan wie zij het Licht moeten doorgeven en voelt ook de druk van bovenaf, van het Licht dat door Israël heen naar alle naties van de wereld moet stromen en naar de natuur op het minerale, vegetatieve en animale niveau. Israël bevindt zich in het midden daarvan en voelt de druk aan beide zijden.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 7/23/14

 

Druk Van Bovenaf, Druk Van Onderaf …

Dr. Michael LaitmanVraag: Brengt Israël Shefa (Overvloed) en Licht naar de wereld? Intussen geeft iedereen ons de schuld voor het toebrengen van schade aan de wereld.

Antwoord: Intussen blokkeren we de kanalen voor het Licht en laten we het Licht en de Shefa er niet doorheen stromen naar alle werelden. Wij bevinden ons in de laagste wereld, in het midden van de hele schepping en we blokkeren de doorgang van het Licht, de Shefa van boven naar beneden door het niet terug te laten stijgen van beneden naar boven

Dit is het probleem, hoewel we ons allemaal in een zee van Licht bevinden, van Shefa, het komt van Boven naar beneden en oefent druk op ons uit via de systemen die wij juist moeten activeren. Het Licht oefent druk uit op Israël via de natuur en de naties van de wereld.

Israël voelt de druk van onderaf, van degenen aan wie zij het Licht moeten doorgeven, en voelt ook de druk van bovenaf, van het Licht dat door Israël heen naar alle naties van de wereld moet stromen en naar de natuur op het minerale, vegetatieve en animale niveau. Israël bevindt zich in het midden daarvan en voelt de druk aan beide zijden.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 7/23/14

 

Kiezen Tussen Leven En Dood

Dr. Michael LaitmanRabash, artikel 561: ‘De Ziel van Israël’ (uit Dargot HaSulam): Zij die een verenigde ziel van Israël in stand houden, namelijk zij die anderen naar hun merites beoordelen, behouden hun zielen, want “de dwazen worden tijdens hun leven ‘dood’ genoemd.”

Zonder de bereidheid om anderen te rechtvaardigen, raakt men in ‘twee helften’ verdeeld, te vergelijken met een bestaan tussen leven en dood. Als de mens naar het goede neigt, wil dat zeggen dat hij tot het gebied van het leven behoort. Dan vult het Licht dat men aantrekt de gehele samenleving.

Wij staan op een cruciaal punt omdat wij een vrijheid van keuze hebben die het ons mogelijk maakt om tussen leven of dood te kiezen, namelijk om te streven naar goed of kwaad. Als wij ons verenigen volgens de aard van de eigenschap die wij bereiken, worden we gelijkvormig aan het Licht en gaat het Licht door ons heen stromen. Het Licht vult ons, bereikt de naties van de wereld en beïnvloedt hen.

Zo is onze samenleving samengesteld. Deze bestaat uit twee delen: het Licht gaat naar het bovenste gedeelte, Galgalta ve Eynaim, Israël, en daalt af naar het lagere gedeelte, AHP, de naties van de wereld. Dit vindt plaats als Israël zichzelf beoordeelt naar zijn merites.

Als Israël zich niet verenigt, maar men juist afstand van elkaar neemt, men elkaar afstoot, of de voorwaarde om te zijn ‘als één mens met één hart’ afwijst, is het Licht niet in staat om er doorheen te stromen. Wanneer de flessenhals wordt geblokkeerd, kan het Licht niet vanuit Ein Sof (Oneindigheid) naar alle schepselen neerdalen. Dan beoordeelt Israël de gehele wereld naar de mate van schuld.

Of wij het nu wensen of niet, door het feit dat wij het volk Israël zijn, zijn we in een kanaal geplaatst dat het Licht van Ein Sof naar de wereld brengt en zo wordt de gehele wereld ofwel naar lijden of naar goedheid geleid.

Vraag: Wat wordt er van ons verwacht om de overgang te maken van de staat van dood naar die van leven?

Antwoord: Alles is afhankelijk van onze verbinding of ons gebrek aan verbinding. Wij moeten aan het Licht gelijk worden, zo niet dan zij wij eraan tegengesteld. In spiritualiteit bestaat maar één wet, de wet van gelijkheid van vorm tussen het schepsel en de Schepper.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/21/14, Writings of Rabash

 

Spiritualiteit Bereiken: Het Resultaat Van Tegenstellingen

Dr. Michael LaitmanHet Boek De Zohar, ‘Ki Tazria’ (Wanneer een Vrouw Bevalt), 105: “Omdat het Licht de duisternis overwint.” De weldadigheid van het Licht komt alleen voort uit de duisternis. De correctie van wit is zwart, want zonder het zwart zou het wit geen betekenis hebben. Omdat er zwart is, wordt het wit verhoogd en gerespecteerd. Het is zoals bitter en zoet. Een mens kan de smaak van zoet niet kennen voordat hij het bittere heeft geproefd. Dus het bitter veroorzaakt het zoet.

Daar waar tegenstellingen zijn, onthullen zij elkaar, zoals dat geldt voor wit en zwart, licht en duisternis, ziek en gezond.

Duisternis is de belichaming van alle negativiteit die wij in het leven leren kennen: onveiligheid, angst, inhaligheid, trots en minachting. Waarom heeft de Schepper duisternis gecreëerd als de wreedste, laagste vorm, aan Hem tegengesteld? Dit is alleen bedoeld om het Licht te bereiken.

Wij, de schepselen, kunnen alles wat er is alleen maar leren kennen door tegenstellingen. De Schepper is één oneindig Licht. Er zijn geen tegengestelde eigenschappen in Hem aanwezig om vanuit de verschillen te ervaren, voorkeur te hebben of door het een het ander te leren kennen. Wij moeten beseffen dat er voor ons geen eigenschap kan bestaan zonder de tegenstelling daarvan te leren kennen.

Wanneer wij omhoog rijzen, doen wij dit langs de rechter en de linker lijn, met twee benen, met behulp van tegengestelde eigenschappen en tegengestelde gevoelens; hoe meer Licht aanwezig is, hoe duidelijker wij Het voelen in contrast met grotere duisternis. Dit gebeurt voortdurend, overal, in alles wat wij voelen en denken, bij elk besluit dat wij nemen.

Een mens moet over veel geduld beschikken om door dit alles heen te kunnen gaan. Het is echter niet eenvoudig om dit te doen omdat het spirituele pad het pad van zuivering van het ego is en gebaseerd is op innerlijke strijd.

Alleen de juiste steun van de omgeving en de kracht die de omgeving voortdurend geeft, kan ervoor zorgen dat een mens zijn hoofd boven water houdt terwijl hij eigenlijk niets kan en niets betekent. Wanneer tien nullen samenkomen en beseffen dat niemand van hen ook maar iets waard is maar dat zij hun best doen om elkaar te helpen, daalt het Hoge Licht op hen neer en worden zij daardoor veranderd in helden.

Vraag: Hoe kunnen wij de innerlijke beweging van een mens psychologisch verklaren?

Antwoord: Het genot dat een mens ontvangt, is niet gebaseerd op masochisme. Het is het resultaat van zelfcorrectie.

Stel je eens tien mensen voor die elkaar op geen enkele manier kunnen helpen maar het toch met alle macht proberen. Dit veroorzaakt dat er een grote, hogere Kracht op hen neerdaalt omdat ieder van hen vecht met zijn ego om de anderen te helpen. Het resultaat hiervan is een cirkelvormige verantwoordelijkheid voor elkaar en de hogere Kracht verbindt, versterkt en heft hen op naar het volgende niveau.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/12/14

 

Een Ziele-Lamp Van 220 Volt

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe helpt de Schepper mij op mijn weg? Als hij me de hele tijd in het luchtledige laat hangen, hoe kan ik dan verder komen?

Antwoord: De Schepper laat je niet in het luchtledige hangen. Hij regelt je hele bestaan, je hele leven. Het Licht staat vóór de kli (vat) en de kloof daartussen, die je in de war brengt, wordt geleidelijk aan onthuld. Als je tegelijkertijd probeert te zeggen dat er “geen ander is dan Hij” verbindt het Licht zich met de kli.

Deze verbinding kan je echter nog niet voelen als succes, als iets wat je verwezenlijkt hebt. Je hebt het Licht en de kli nog niet in een staat gebracht waarin dit zal worden onthuld, zoals een lamp die aan moet gaan als de spanning 220 volt bereikt heeft. In de tussentijd lever je maar 50 volt, dus de lamp gaat niet aan. Het is duidelijk dat de spanning nog niet sterk genoeg is.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/14/14, Writings of Baal HaSulam

 

Page 5 of 9« First...34567...Last »