Category Archives: Licht

Onze Egoïstische Verlangens Niet In Aanmerking Nemen

laitman_281_02De Torah, Bamidbar (Numeri) 16:26: En hij sprak tot de gemeenschap en zei: “Ga toch weg van de tenten van deze goddeloze mannen en raak niets aan van wat hen toebehoort, anders zouden jullie omkomen door al hun zonden.”

Mozes doet een beroep op de gemeenschap om niet in hun bestaande verlangens te blijven omdat ze niet gecorrigeerd kunnen worden volgens het principe dat Korach suggereert. Alleen de dood is nu voor hen de correctie. Als zij dood zijn, zullen deze verlangens geen hindernis meer vormen voor de pogingen van het volk om gecorrigeerd te worden en zal het volk daardoor niet naar een lager niveau getrokken worden. Ze zullen eenvoudig niet in aanmerking genomen worden en zullen niet door hen gevoeld worden.

Daarom mag het virus van de egoïstische verlangens de gemeenschap zelfs niet naderen, want na de grote verlangens om te ontvangen die gecorrigeerd willen worden tot de intentie om te geven, kunnen er eigenschappen van een kleinere omvang komen, dat wil zeggen honderd duizenden mensen.

De Torah, Bamidbar 16:27-16:30: En ze trokken zich terug uit de omgeving van de woning van Korach, Dathan en Abiram. Dathan en Abiram waren naar buiten gegaan en stonden aan de ingang van hun tenten met hun vrouwen, hun grote en hun kleine kinderen. Toen zei Mozes: “Hierdoor zullen jullie weten dat de Eeuwige mij stuurt om dit alles te doen en dat het niet van mij uitgaat. Als deze mannen een natuurlijke dood sterven en het lot van ieder mens hun deel zal zijn, dan heeft de Eeuwige mij niet gestuurd. Maar als de Eeuwige een nieuwe scheppingsdaad verricht en de aarde zijn muil openspert en hen met alles wat hen toebehoort opslokt, zodat ze levend in het dodenrijk wegzinken, weet dan dat deze mannen de Eeuwige gehoond hebben.”

Op dat moment wordt het ego onthuld onder de invloed van het Hoge Licht. Het Licht onthult dat de eigenschappen die Korach wilde corrigeren niet gecorrigeerd kunnen worden: je wilt dit corrigeren en dit gebeurt er met je eigenschappen, een hoger niveau beïnvloedt je, maar met betrekking tot dat niveau ben je niet gecorrigeerd, dus de aarde slokt hen op, dit betekent dat het Licht dat op dat niveau werkzaam is je doodt.

Vraag: Waarom zegt Mozes tegen het volk: “Als deze mannen een natuurlijke dood sterven en het lot van ieder mens hun deel zal zijn, dan heeft de Eeuwige mij niet gestuurd. Maar als de Eeuwige een nieuwe scheppingsdaad verricht en de aarde zijn muil openspert en hen met alles wat hen toebehoort opslokt, zodat ze levend in het dodenrijk wegzinken, weet dan dat deze mannen de Eeuwige gehoond hebben.”

Antwoord: Omdat Mozes de hogere eigenschap is. Als het Licht het volk beïnvloedt, wordt hun ego onthuld, de eindigheid ervan, de nederlaag, niet op het animale niveau maar op het niveau van de correctie van de ziel. Over het geheel genomen spreekt de Torah niet over fysieke lichamen maar worden er alleen allegorische vergelijkingen gebruikt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/20/15

 

De Meeteenheid Van Geven: De Tien Sefirot

Dr. Michael LaitmanVraag: Een wetenschapper heeft accurate meetinstrumenten nodig. Hoe kan een Kabbalist zijn effect op de werkelijkheid en de veranderingen in zichzelf meten? Dat lijkt niet mogelijk.

Antwoord: Integendeel, als wij de Hogere Wereld gaan bereiken, ontdekken we in welke mate het onmogelijk is om alles wat er in déze wereld is precies te meten. Een Kabbalist ontvangt een nauwkeurig meetinstrument – zoals een meetlat in onze wereld – de Tien Sefirot genaamd, daarmee meet hij alles.

Als wij het boek The Study of the Ten Sefirot (Talmud Eser Sefirot) openen, zullen we de precisie van alle definities zien. Het gaat over de natuurkunde van de Hogere Wereld, het effect van het Licht wordt nauwkeurig bepaald en gedefinieerd. En het gaat over het antwoord van de Kelim en de mate waarin de Kelim het Hogere Licht beïnvloeden. Zo krijgen we een gedetailleerd beeld van alle Hoge Krachten die om onze wereld heen aanwezig zijn en ons beïnvloeden. We ontdekken hoe we deze Krachten van beneden af kunnen beïnvloeden zodat zij een positief effect op ons kunnen hebben. Het gaat erom dat onze handelingen in relatie tot de Hoge Krachten nauwkeurig zijn.

De wijsheid van Kabbalah maakt gebruik van heel precieze hoeveelheden Licht, van verlangens en Kelim, hieruit bestaat het hoogste niveau van de psychologie van de mens. De Kabbalistische methode maakt het ons mogelijk om onze diepste eigenschappen te verhelderen en in contact te komen met de Hoge Krachten om gezamenlijk te werken met een maximale precisie.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/16/15

 

Een Tegengestelde Volgorde Die Wanorde Lijkt Te Zijn

laitman_243_05Baal HaSulam, Voorwoord voor de Wijsheid van Kabbalah, item 25: Dus zolang niet alle vijf Kelim KHB TM in een Partzuf zijn ontwikkeld, bevinden de Lichten zich niet op de hun aangewezen plaats. Bovendien is er een omgekeerde relatie: wanneer de Kli Malchut afwezig is, is het Licht Yechida eveneens afwezig en als de beide Kelim TM ontbreken, zijn Yechida en Haya daar ook afwezig, etc. De oorzaak hiervan is dat de Hogere Kelim eerst verschijnen en wat de Lichten betreft komen de laatste het eerst in de Kelim.

De tegengestelde volgorde tussen de Lichten en de Kelim is heel verwarrend. Volgens deze rangschikking is het zo dat wij een steeds grotere duisternis binnengaan als wij meer vorderingen maken. Wij hebben namelijk dikkere Kelim nodig om grotere, sterkere Lichten te kunnen ontdekken. Daarom heb ik dan meer steun van de groep nodig en ik moet de lessen regelmatig volgen, zodat ik  grotere krachten dan daarvoor beschikbaar heb om mezelf te handhaven.

Gewoonlijk begrijp, voel en ontdek ik meer als ik verder kom, tegelijkertijd bevind ik mij echter in een grotere duisternis, zo is het namelijk altijd: grotere Lichten hebben dikkere Kelim nodig.

Je zult eveneens ontdekken dat elk nieuw Licht dat binnenkomt zich alleen in de Kli Keter kleedt, want de ontvanger moet in de zuiverste Kli ontvangen: de Kli Keter.

Daarom moeten de Lichten die zich al in de Partzuf gekleed hebben bij het ontvangen van elk nieuw Licht vanaf hun plaats één niveau neerdalen. Wanneer het Licht Ruach komt, moet het Licht Nefesh van de Kli Keter neerdalen naar de Kli Hochma …

Door de duisternis die we ontdekken en de correctie daarvoor, moeten we ons extra inspannen in de Kli. De Kli Hochma wordt aan de Kli Keter toegevoegd, het Licht Nefesh dat in de Kli Keter aanwezig was, daalt neer naar de Kli Hochma en het Licht Ruach gaat de Kli Keter binnen. Het verschil tussen het Licht Nefesh en het Licht Ruach is heel groot. Het is een nieuwe wereld, een nieuwe spirituele verwerving, een nieuw gevoel dat nooit eerder waargenomen was.

Elke keer wordt de waarneming van de werkelijkheid op een hoger niveau gebracht. Er wordt meer onthuld van de Hoge Kracht in een nieuwe vorm, en de wereld – de algemene Kli – lijkt zich vernieuwd te hebben. Elke lichte schokbeweging in de spirituele wereld roept een verandering op in het hele integrale systeem en daarom is het heel betekenisvol of we ons in Nefesh van Keter of in Ruach van Keter bevinden.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/23/14, Writing of Baal HaSulam

 

Vanuit De Nacht Naar De Dag

Dr. Michael LaitmanVraag: Kunnen we zeggen dat heel de Israëlische natie de staat van de duisternis in Egypte zal meemaken, als duistere wolken die zich om ons heen opstapelen en situaties die heel gespannen worden? Betekent dit de naderende nacht?

Antwoord: Natuurlijk. Het kan niet op een andere manier, want we moeten de eigenschap van geven bouwen, dat begint met een verlangen en het verlangen ernaar kan alleen in een staat van nacht ontstaan. Dat moeten we niet vergeten.

De nacht, lijden, gebrek aan betrokkenheid, zwakte en teleurstellingen, maken deel uit van ons pad. We moeten dit alles samenvoegen en sterk verlangen naar vooruitgang, anders zullen wij de dag niet kunnen voelen. In de Torah bestaat geen dag en nacht. In de tijd dat wij met dit alles werken, ervaren we de nacht op de juiste manier, dan gaan wij in plaats daarvan het Licht voelen.

Wat ervaren wij eigenlijk als dag? De houding van liefde en geven aan anderen. Nu voelen wij dit echter als nacht en duisternis. Alleen de verandering in onze houding naar de duisternis zal het gevoel van Licht voortbrengen, in plaats van de duisternis.

We gaan niet van de ene zijde van de wereldbol naar de andere waar de zon schijnt en alles met licht vervult. Nee, wij werken innerlijk zodanig met onze negatieve gevoelens ten opzichte van geven, liefde en hulp aan elkaar, dat dit een positieve houding tot resultaat heeft, dan verandert de nacht in de dag.

Alles vindt binnenin ons plaats, in onze houding naar deze waarden. Het kan niet op een andere manier. Wij beginnen altijd in de nacht, want de eigenschap van geven is nacht voor ons.

Als wij onze negatieve gevoelens en indrukken corrigeren en veranderen, voelen we in de tegenovergestelde staat Licht en de dag. Wij zijn degenen die innerlijk bepalen wat nacht en wat dag is.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/12/14

 

Schrik Niet Terug Voor Angst En Hulpeloosheid

Dr. Michael LaitmanVraag: Nog niet zo lang geleden sprak ik mensen op straat en daarbij deden zich onverwacht veel onenigheden voor, ik voelde me in een positie van hulpeloosheid en wanhoop. Hoe kan ik me zonder omwegen op ons doel richten zonder er omheen te cirkelen?

Antwoord: Deze verwarring kreeg je met de bedoeling om je naar steeds diepere inzichten te brengen. Dit gebeurt in elke staat, op elk niveau en met iedereen. Dit overkomt iedereen.

Verhelder dit punt en het zal je duidelijker worden. Je zult nog veel meer van dergelijke situaties tegenkomen en je zult je steeds weer hulpeloos voelen. Deze hulpeloosheid komt voort uit het feit dat het niet in jouw vermogen ligt om iets te corrigeren en je hebt de situatie niet in de hand, maar dit is eigenlijk iets heel goeds. Wat er voor jou aan ontbreekt is dat je de Hand van de Gastheer moet vasthouden en met Hem in contact moet zijn.

Je kunt niets anders doen dan verder gaan. Iedereen bereikt zulke staten en zulke inzichten en hoewel je ze op een mooie manier beschrijft, heb je nog geen contact met het Hoge Licht. Zelfs als je zo’n contact zou hebben, zouden er nog steeds momenten zonder verbinding zijn, zodat je iedere keer als je je op een bepaald punt op je weg hulpeloos voelt, weer van het ene niveau naar het volgende kunt rijzen

Het is precies zoals Koning David in het Boek van de Psalmen schreef: “U hebt Uw Aangezicht voor mij verborgen en ik was bevreesd!” Dit is goed want het schudt een mens een beetje door elkaar en neemt de Klipot (schillen) van hem weg. Het is eigenlijk iets goeds als een mens zich in een staat van vrees, angst, onveiligheid en desoriëntatie bevindt. We moeten kijken naar waar het allemaal vandaan komt en hoe de Schepper je roept om je aan Hem te hechten.

From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 6/03/14

 

Drie Stappen Bij Het Doorgeven Van Het Licht

laitman_219_01Vraag: Als het Joodse volk nog niet gereed is om zich te verenigen, hoe zal er dan bevrijding in de wereld komen?

Antwoord: We beginnen bij onszelf. Het Hoge Licht werkt via Bnei Baruch, dat behoort tot het volk Israël, en het volk Israël vinden we te midden van de naties van de wereld. Het Licht voert alle correcties uit. Het Licht kan alleen werken op voorwaarde dat et iets is dat ermee resoneert.

Dus als we eenheid bereiken, vinden we het Licht in ons. Het komt zelfs niet van Boven, we vinden het eenvoudigweg overal en het wordt in ons onthuld dankzij onze gelijkvormigheid ermee.

Door onze daden worden we met het volk Israël verbonden en zo geven we het Licht aan hen door. Daarna gaat het Hoge Licht via hen ook naar de volkeren op de wereld, omdat het volk Israël met alle volkeren verbonden is, dan gaat het Licht ook naar hen toe.

Bnei Baruch moet dus allereerst verenigd zijn. Dan maakt de gelijkvormigheid met het Hoge Licht het voor ons mogelijk om er contact mee te hebben.

Een dergelijke eenheid hoeft er niet tussen ons en het volk Israël te zijn omdat wij hen al beïnvloeden vanuit onze Kelim en via onze Kelim ontvangen zij het Licht. Alleen tussen ons moet er een bijzonder niveau van verbinding zijn, van overeenstemming en integratie.

Tussen het volk Israël en de volkeren van de wereld moet er een soort begrip ontstaan dat we ons in één wereld bevinden, in één systeem. Hieruit is het antisemitisme ontstaan, een unieke houding naar het volk Israël en eveneens naar het correctie systeem. Als mensen een algemeen idee van dit systeem krijgen en zich enigszins met ons verbinden, is dat voldoende voor het Hoge Licht om door hen heen te stromen.

 

Elke keer wanneer deze spirituele niveaus neerdalen, ontstaat er een correlatie tussen de Kelim en de overvloed die zich verspreidt in de relatie tussen de hogere naar de lagere en van de lagere naar de hogere. Dit is – in het algemeen gesproken – waar wij het in onze disseminatie over hebben.

Voor ons is met name onze eenheid met het Hoge Licht het belangrijkste. Dan zal het zich verspreiden, een reactie doen ontwaken in mensen en mensen zullen gaan spreken met onze woorden, zij zullen het met ons eens zijn en zullen bereid zijn om met ons samen op pad te gaan. Al het werk wordt door het Hoge Licht gedaan. Laat het Licht het werk doen en het zal stromen als water dat in de aarde doordringt, het zal elke plek bereiken om alles wat een mens in de aarde laat groeien van water te voorzien. Op onze weg zal het ons ook vervullen, het zal ons tot één geheel verbinden. Op wat voor manier doet het Licht dit? Dat is onze zaak niet, dat is het werk van de Schepper. Wij moeten alleen aan verbinding werken.

Vraag: Als dat zo is, moeten we dan naar buiten toe dissemineren?

Antwoord: Als wij de behoeften van mensen niet krijgen, hun verlangens, hun problemen, als wij dat niet meenemen en laten oprijzen naar onszelf, hebben wij de verbinding met de Schepper niet nodig. Dan kunnen we de Kabbalistische bronnen duizend jaar gaan zitten bestuderen en het zal alleen theorie blijven. Zolang wij niet geïntegreerd zijn met mensen, zal het verlangen om ons met elkaar te verbinden niet in ons gewekt worden. Het verlangen om te verbinden ontwaakt alleen door de behoeften die wij van mensen krijgen en vanuit deze behoeften kunnen wij MAN laten oprijzen: het verzoek om correctie.

Als je dus denkt dat je nu eenheid wilt, is dat niet waar, dit is niet de juiste eenheid. De ware eenheid is alleen mogelijk als je naar mensen toegaat en met hen zweet en werkt aan hun verbinding, Alleen van daaruit zul je de ware noodzaak ontvangen om te verbinden.

Vraag: Betekent dit, dat als wij ons werkelijk met elkaar verbinden, de hele mensheid vanzelf zal veranderen en wij niets hoeven te doen?

Antwoord: Ja. Als alleen de Bnei Baruch groep verandert, zal het volk Israël veranderen. En als het volk Israël tot een zeker niveau veranderd is, zal de hele werkelijkheid veranderd worden, alle volkeren, de gehele mensheid. Zo werken deze drie cirkels. Maar elk daarvan is zowel afhankelijk van de hogere als van de lagere. Zonder de behoefte van de lagere kun je de hogere niet bereiken.

Wij moeten dus met het volk Israël werken, zodat we de noodzaak zullen voelen om ons met elkaar te verbinden en te worden zoals de Schepper. Via het volk Israël moeten we naar de hele mensheid gaan, zodat er voor ons vanuit de mensheid een behoefte zal komen om zich tot het volk Israël te wenden, dan van het volk Israël naar ons, en dan van ons naar de Schepper.

Alle drie niveaus moeten als een eenheid samenwerken. Daarom werken we aan ‘drie fronten’.

From the Talk on the Subject of “Unity of the Nation” 7/10/14

 

De Vreedzame Weg Naar Het Socialisme

Dr. Michael LaitmanOpinie  (van columnist Anatoly Wasserman): “Als we het jaar 2022 bereikt hebben, zal het socialisme winstgevender zijn dan het kapitalisme. Dit betekent dat de mogelijkheid zou kunnen bestaan om de aanbeveling te implementeren die in 1862 door Karl Marx gedaan is om de hele economie te verlossen van de bourgeoisie en aan elke eigenaar te geven wat hij verkiest.”

“Het scala van problemen dat door het kapitalisme gecreëerd wordt, betreft niet alleen de kwestie van productiviteit. De nadelen van het kapitalisme zetten vraagtekens bij het voortbestaan van de wereld en de mensheid. Daarom is het mogelijk dat de overgang naar het socialisme niet economisch gerechtvaardigd zal worden, maar als de weg naar zelfbehoud.

“Daarom moeten we in de komende jaren praten over de grootte van het gevaar dat het kapitalisme voor het voortbestaan van de mensheid vormt, we hebben voldoende bewijs dat het een toenemend gevaar is. Het is nodig om aan mensen, die betrokken zijn bij het bedrijfsleven, uit te leggen dat overleven in hun eigen belang is en dat zij vertegenwoordigers van het socialisme moeten worden ten bate van zichzelf.”

Mijn commentaar: De overgang gebeurt op een veel eenvoudiger manier. Namelijk doordat het deel van de mensheid met een punt in het hart zich inspant voor onderlinge eenheid, die door de invloed van het Omringende Licht (Ohr Makif) veranderingen in hen en in alle mensen teweeg brengt. Dit Ohr Makif is verantwoordelijk voor onze vooruitgang en via de methode van Integrale Educatie en Opvoeding versnellen we het effect daarvan op ons. Hierdoor vindt er een goede overgang plaats naar het volgende niveau van de menselijke ontwikkeling.

 

Een Wetenschappelijk Experiment Met De Hogere Kracht

laitman_934We moeten erkennen dat we egoïsten zijn. Dus als we iets willen bereiken in dit leven, moeten we het Hervormende Licht aantrekken. Alleen kunnen wij geen enkele correctie in deze wereld aanbrengen.

Het enige wat wij zelf kunnen doen is het eindpunt van onze egoïstische ontwikkeling bereiken. Dan is dit pad ten einde gekomen. Vanuit dit punt kunnen we ons alleen nog maar opwaarts bewegen. We hebben een muur omver gehaald. Nu kunnen we alleen nog maar naar boven gaan, naar de volgende verdieping. Dat is alleen mogelijk met de hulp van het Terugkerende Licht dat ons de potentiële Kracht geeft die ons omhoog kan brengen.

Om het Terugkerende Licht aan te trekken, moeten we ons met elkaar verbinden. Laten we bij elkaar gaan zitten en met elkaar een overeenkomst tekenen. Laten we elkaar dagelijks herinneren aan onze overeenkomst, zelfs verscheidene keren per dag. We zullen zien dat het werkt.

Laten we zien hoe effectief het Hogere Licht is en leren hoe we Het aan kunnen trekken. Laten we nagaan wat de beste manier is om te studeren en te spreken. Het is een echt laboratorium waarin we als wetenschappers onderzoek doen en experimenten doen met de Hogere Kracht. We komen tot bepaalde conclusies en registreren elke test.

Probeer het en je zult zien hoe je het beste te werk kunt gaan en hoe je je niet moet gedragen. Dat zal vanaf het allereerste begin duidelijk zijn. Het probleem is echter dat we dit verlangen niet hebben. De Schepper brengt ons opzettelijk in de war zodat we geen enkele keuze meer hebben. Uiteindelijk stemmen we ermee in dat we ons met elkaar moeten verbinden, anders zal ons experiment geen enkel resultaat hebben. Het is niet meer dan een psychologische barrière, maar deze is heel moeilijk te overwinnen.

Daily Kabbalah Lesson – 12.12.14

 

Wat Is Het Licht?

laitman_567_04Vraag: Wat is het Licht waar de wijsheid van Kabbalah over spreekt?

Antwoord: Het Licht is een fenomeen waarbij de wil om te ontvangen de Hogere Kracht voelt, spiritualiteit, de Schepper, de Kracht die het verlangen om te ontvangen richt en bestuurt.

Het Licht is de enige Kracht die bestaat. De andere kracht is het verlangen om te ontvangen. Er bestaat niets anders dan deze twee krachten. Met andere woorden: het verlangen om te ontvangen is iets dat van binnenuit ‘op slot zit’, terwijl het Licht toegankelijk is en het hele universum vult.

In het verlangen is een kleine vonk van het Licht aanwezig, met behulp daarvan kan het verlangen zich met het externe Licht verbinden en zo aan de invloed die het Licht op het verlangen heeft, richting geven. Het streven van de wil om te ontvangen naar gelijkvormigheid met het Licht, geeft aan deze wil de mogelijkheid om verbinding te maken met het Licht, dat heeft als resultaat dat het Licht deze wil gaat beïnvloeden.

Vraag: En wat is de verbinding tussen de boeken die door Kabbalisten zijn geschreven en het Licht?

Antwoord: Alle Kabbalistische boeken bestaan uit verhalen over de invloed die het Licht op het verlangen heeft. Er bestaat niets anders dan het Licht. Het Licht is de Schepper, namelijk de Kracht die alles bestuurt. Als de mens het Licht wil naderen, moet hij leren hoe hij juiste intenties kan bouwen boven zijn verlangens uit, zodat het Licht kan neerdalen en Zijn eigenschappen kan doorgeven waardoor iemand gelijkvormig wordt aan het Licht. De handelingen van de mens worden dan gelijkvormig aan het Licht, hoewel zijn verlangens daaraan tegengesteld zijn.

De gehele wijsheid van Kabbalah is de onthulling van het Licht aan de schepping.

Daily Kabbalah Lesson – 12.14.14

 

Over De Breuk Heen Springen

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe moeten we ons verhouden tot Talmud Eser Sefirot als we over verschillende fenomenen, concepten en namen van de Partzufim van de werelden lezen?

Antwoord: Talmud Eser Sefirot beschrijft het systeem dat voor ons zorgt en ons bestuurt vanuit de wereld Ein Sof. In de wereld Ein Sof is het hele plan van de schepping van begin tot einde aanwezig en het systeem van de werelden verdeelt het in verschillende stadia, al naar gelang de volgorde van de handelingen waardoor we groeien.

Vraag: Hoe beïnvloedt het ons, hoe reinigt het ons zodat wij meer met de groep verbonden worden?

Antwoord: Het hoge systeem beïnvloedt ons op voorwaarde dat je ermee instemt dat het je beïnvloedt om je tot eenheid met de Schepper te brengen, dit betekent dat je ofwel het pad van Torah kiest, het pad van Licht, ofwel het pad lijden, één van deze twee.

Maar in dit systeem zijn er geen twee paden, er is alleen een opeenvolging van krachten die in een nauwkeurige vastgestelde vorm van het begin van de correctie tot aan het einde van de correctie werken. Alles hangt af van de manier waarop je de invloed van deze Lichten, die via alle Partzufim naar je toe komen, ontvangt.

Het systeem van de werelden is gevend aan de schepselen, op een duidelijke gestructureerde manier. De schepselen kunnen dit geven op de juiste manier ontvangen en zo op een mooie, snelle wijze vorderingen maken en daarmee de Schepper verblijden. Als zij dat niet doen, bevinden ze zich op het pad van lijden. Vanuit het systeem komen altijd noodzakelijke opdrachten.

Vraag: Wat betekent het om dit geven op de juiste manier te ontvangen?

Antwoord: Op de juiste manier ontvangen betekent: ten gunste van de verbinding. Wij moeten immers verbinding maken met onze algemene Kli (vat) die over de breuk zal heen springen en deze hele breuk in zich zal opnemen. In het begin was er slechts één verlangen, later kwam het Licht en verdeelde het in tweeën door tussen ons te komen. Nu bevindt het Licht, de Schepper, zich tussen onze verlangens, maar met een minteken, in een negatieve vorm.

Er is één schepsel aan de ene kant en één schepsel aan de andere kant en tussen hen in bevindt de Schepper zich in een negatieve vorm, namelijk de Farao, het Licht met het minteken. Wij moeten het omkeren naar een plusteken en intussen bij elke handeling die aan ons onthuld wordt, erkennen en vaststellen dat er geen ander is dan Hij en dat Hij het Goede is dat Goed doet.

Tussen jou en mij wordt een grote “min” onthuld en wij keren deze min om naar een “plus”, we keren de duisternis om naar het Licht. Tenslotte zal dan tussen ons, in dit hele systeem, het Licht onthuld worden. En dat betekent dat we ons in de Schepper kleden, in hechting aan Hem.

Het belangrijkste is om niet te vergeten dat al het kwaad eenvoudigweg de Schepper is die in een omgekeerde vorm wordt onthuld. Tijdens het breken van de Kelim (vaten), kwam het Licht de Kli (vat) binnen en als wij het nu omkeren van kwaad naar goed, zullen wij de hechting van het Licht met de Kli (vat) bereiken, hierover staat geschreven: “Hij en Zijn Naam zijn ÉÉN.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/8/14, The Study of the Ten Sefirot

 

Page 4 of 9« First...23456...Last »