Category Archives: Licht

Het Sjavoeot Feest

Dr. Michael LaitmanDierbare vrienden! Deze dagen vieren we het belangrijkste feest dat de ontvangst van de Hoge Kracht in onze wereld symboliseert, de onthulling daarvan en de mogelijkheid om er voor het welzijn van allen gebruik van te maken, voor de spirituele opheffing van de mensheid, zodat een ieder een bewoner wordt van de Hoge Wereld, en eeuwigheid, oneindigheid en perfectie zal voelen.

Contact met de Hoge Wereld is een geschenk van verbinding dat we kunnen gebruiken voor ons eigen welzijn en het welzijn van anderen, maar alleen op voorwaarde dat wij met de Hoge Kracht samenwerken en met Zijn Hulp de gehele wereld naar perfectie leiden. Dit is de opdracht van ons volk en uit naam van die opdracht hebben wij het Hoge Licht ontvangen, de Torah genaamd.

Tijdens een korte historische periode hebben wij de spirituele methode alleen onder onszelf gerealiseerd, maar nu is de tijd gekomen waarin de gehele wereld dit nodig heeft. Daarom staat er in de Wijsheid van Kabbalah geschreven dat wij de staat van de “laatste generatie” hebben bereikt, namelijk van de laatste generatie die alleen maar een beperkte, materiële wereld kan voelen.

Laten we ons met elkaar verenigen om het Hoge Licht in ons te onthullen, in het midden van ons samenzijn, volgens de wet: Heb je naaste lief als jezelf. Dan zal Het gaan stromen, vanuit de diepte van het universum zal Het in ons zichtbaar worden, Het zal de hele wereld en ons veranderen!

Dit alles hangt alleen van ons af. Wij moeten tot de staat komen waarin de gehele geschiedenis van de mensheid voor het ogenblik van de grote correctie komt te staan. Het Licht staat klaar om de wereld te beïnvloeden.

Daarom moeten we bewerkstelligen dat de Torah aan de gehele mensheid gegeven zal worden, zodat men zal gaan voelen dat we in de eigenschappen van liefde, vriendelijkheid en wederzijdse verbinding leven en naar het volgende niveau van het universum zullen stijgen, boven leven en dood, boven de beperkingen van onze wereld en boven alle problemen uit. Dit is de gift van de Torah, namelijk het Hoge Licht, de Hoge Kracht, en dit zijn wij die Het ontvangen.

Ik wens een ieder toe om op deze wijze het Sjavoeot Feest te realiseren, het feest van de gift van de Torah!

 

Het Geheim Van Spiritueel Genot

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom spreekt u zo weinig over het genot dat het bereiken van de spirituele wereld verschaft?

Antwoord: Ik zou wel willen spreken over dat genot, maar het is helaas niet mogelijk om het te verwoorden.

Kabbalisten schrijven dat wanneer we alle genoegens van deze wereld die de mensheid ooit beleefd heeft, beleeft en in de komende tijden zal beleven, bij elkaar optellen, deze som niet meer betekent dan een kleine lichtvonk in vergelijking met het Hoge Licht dat op het laagste spirituele niveau een miljard maal groter is.

Ik geloofde hen niet, maar later ging ik het na en ik raakte ervan overtuigd, ik wens jullie hetzelfde toe.

Opmerking: Het enige wat je je kunt voorstellen is hoe goed een mens voorbereid moet zijn om alle genot van de hele geschiedenis van de mensheid te weerstaan!

Antwoord: Als een mens met de intentie om te geven werkt en niet met de intentie om te ontvangen, kan hij alle genoegens van de wereld door zich heen laten gaan zonder een ‘elektrische schok’ te krijgen, want hij wordt een geleider in plaats van een ontvanger.

Hij is te vergelijken met een kanaal waardoor alles naar anderen toegaat, hij geniet dus niet van het Licht zelf, maar van de uitkomst die ontstaat door anderen te vervullen. Dit is het hele geheim.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/28/16

 

De Groep Niet Beschadigen

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen we bereiken dat we zo sterk voelen dat de groep belangrijk is dat er in ons een gevoel van oprechte angst ontstaat voor het beschadigen van de groep? Hoe kan ik dit gevoel zodanig ontwikkelen dat ik het niet meer kwijt raak? Of kan dat alleen “boven de rede”?

Antwoord: Het angstige gevoel dat we de groep geen schade willen toebrengen, ontstaat langzamerhand onder de invloed van het Omringende Licht  (Ohr Makif), alleen hierdoor.

De angst of de groep in staat zal zijn om overeind te blijven en voor de Schepper te werken, de toenadering tot de Schepper, het gevoel van de verantwoordelijkheid die ik heb, dit alles ontstaat onder de invloed van het Hoge Licht.

Ik kan dit niet op een kunstmatige manier in mezelf bouwen. Ik kan proberen om handelingen te verrichten die deze richting opgaan, dat is het enige.

Onze inspanningen zullen ons er langzamerhand dichterbij brengen, een mens moet echter voortdurend in zichzelf op zoek gaan en zich daarbij afvragen of deze staat al in hem ontwaakt is.

From the Daily Kabbalah Lesson 2/17/14

 

New Life 513 – Over Het Lichtschijnsel En Het Bereiken Van Spiritualiteit

New Life #513 – Over Het Lichtschijnsel En Het Bereiken Van Spiritualiteit

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi and Nitzah Mazoz

 Samenvatting

Een mens die volgens de methode van Kabbalah werkt, bereikt op een bepaald punt het Schijnsel van het Licht.

Hij voelt dat de wereld vervuld is met een goede Kracht, met Liefde en Verbinding. Gelijkend op een wolk die op de aarde neerdaalt. Dan gaat dit weer voorbij, hij gaat verder met zijn werk. Zijn definities van wat wordt beschouwd als een opstijging en een neerdaling veranderen.

Hij wil een beter mens worden. Een aantal jaren lang zijn alle fundamentele data in hem gecorrigeerd, dan gaat hij het permanente Lichtschijnsel binnen.

Al het kwaad dat wij in de wereld zien, nemen we waar omdat onze eigenschappen gebroken zijn. Als we het ego corrigeren, zien we goedheid. Iedereen die in de geschiedenis het Licht heeft ontdekt, heeft het verlangen gevonden om anderen lief te hebben.

Rav heeft niet voor de Wijsheid van Kabbalah gekozen omdat hij een jood is, maar omdat dit een wetenschappelijke methode is die voor iedereen geschikt is. In Kabbalah bestaan er geen fysieke oefeningen, er is wel een dagelijkse oefening die bestaat uit het bestuderen van de Bronnen en het werk in een groep waarmee we ons verbinden.

Een mens die het Licht ontdekt, ziet dat iedereen zich erin bevindt, maar dan onbewust. Het is de taak van de mens om iedereen te helpen om de kracht van Goedheid, Liefde en Verbinding te ervaren.
From KabTV’s “New Life #513 – Regarding Illumination And Spiritual Attainment,” 1/29/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

De Spirituele Betekenis Van Maagdelijkheid

laitman_559Vraag: Heeft maagdelijkheid een spirituele betekenis?

Antwoord: Ja, want het vrouwelijke deel van de spirituele Kli (Vat) wordt belichaamd door verlangen. Het verlangen dat met het Licht gaat werken, gaat door bepaalde fasen van voorbereiding heen, dit wordt het breken van het maagdenvlies genoemd.

Wat dit onderwerp betreft zijn er veel wetten voor rituele zuiverheid. Op joodse sites kan je hierover gedetailleerde uitleg vinden: wat het is, hoe je ermee om moet gaan, hoe een maagd zich moet voorbereiden, hoe lang zij als onzuiver wordt beschouwd, enz. Dit alles komt voort uit spirituele wetten die hun oorsprong hebben in spiritualiteit. Op deze manier wordt de correcte interactie tussen het Licht en de Kli vervuld. In onze wereld vindt het zijn uitdrukking door middel van taal en vorm, zoals het mannelijke en het vrouwelijke lichaam.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/6/15

 

Hoe Een Spiritueel Niveau Voelt

laitman_250Vraag: Hoe voelt het eerste spirituele niveau?

Antwoord: We voelen het eerste spirituele niveau wanneer we door middel van onze eigen inspanningen voortdurend de invloed van het Hoge Licht, dat in de verbinding tussen ons aanwezig is, opwekken.

Als een mens sterk naar eenheid verlangt, gaat hij ontdekken dat deze staat al aanwezig is, maar in de mate waarin hij ernaar hunkert, nodigt hij de invloed van deze alomvattende staat over zichzelf uit. Net zoals een geleider die zich in een magnetisch veld beweegt elektrische stroom opwekt, roepen wij door ons verlangen naar de volgende staat het verschijnen van een unieke eigenschap in ons op: Licht genaamd. Dan gaan we het volgende spirituele niveau voelen.

Spiritualiteit is buiten het fysieke menselijke lichaam aanwezig. Het lichaam vertegenwoordigt het ego in ons.

Zodra we verlangen om uit het ego te ontsnappen, nodigen we een unieke Kracht uit: het Hoge Licht, het Licht van Correctie, Ohr Makif (Omringend Licht). Het beïnvloedt ons naar de mate waarin we verlangen naar de spirituele staat. Het corrigeert, verandert en transformeert ons tot spirituele wezens, dit betekent dat het ons een gevoel geeft van ruimte buiten het lichaam. Zo werkt het.

Vraag: Wat zijn de tekenen van het voelen van spirituele niveaus?

Antwoord: Op elk spiritueel niveau voelen we een compleet nieuwe wereld, maar dit is niet de wereld die we nu in en voor ons waarnemen. Het wordt elke keer als een nieuw universum aan ons geopenbaard, een nieuw gevoel over onszelf en de mensen om ons heen. Er is een nieuw gevoel over de Schepper, we voelen ons daarin als rozijnen in deeg.

Vraag: Wat brengt mensen naar een groep die Kabbalah studeert?

Antwoord: Er bestaat geen toeval in de wereld. Een mens komt naar een groep of maakt kennis met de Wijsheid van Kabbalah omdat hij spiritueel potentieel heeft. Wanneer dit potentieel een minimaal contact met het alomvattende spirituele veld bereikt, gaat dit potentieel dit veld naar zich toetrekken, het in zich opnemen en zich steeds nauwkeuriger op het midden richten.

Onderweg ontmoet het identieke ladingen, het ziet ze in de vorm van bijzondere mensen met wie het over hetzelfde onderwerp kan spreken en samen met hen kan dit potentieel de Hoge Wereld ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/13/15

 

Onbeperkte Vrijheid Van Het Licht Van Hassadim

laitman_568_01Vraag: Wat is de betekenis van: “Bina ging uit”? Kunnen Sefirot zelf bepalen waarheen zij zich bewegen?

Antwoord: Dit heeft betrekking op geven. Ik kan op elke plek geven, zonder enige beperking, want dit is de Kracht van Bina, het Licht van Hassadim (Genade). Met Hassadim kan ik op elke plek zijn, er zijn geen grenzen, en aan iedereen geven die bereid is om dit geven te ontvangen. Voor het Licht van Hochma gelden andere voorwaarden.

De foetus ervaart vreugde door het Licht van Hassadim, met andere woorden: van gelijkvormig zijn aan de Hogere. De foetus handelt niet, maar is gelijkvormig door devotie en het annuleren van het ego. De foetus wil zoals de moeder zijn, de Schepper. De foetus kan zich niet uitdrukken in actief geven zoals de Schepper. De bereidheid om zoals Hem te zijn, komt echter op een passieve manier tot uitdrukking.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 2/13/14, The Book of Zohar

 

Hoe Kunnen We Het Hoge Licht Aantrekken?

laitman_947Vraag: Hoe kunnen we het Hoge Licht aantrekken? Moeten we er luid om roepen, moeten we mediteren?

Antwoord: Je kunt het Hoge Licht alleen aantrekken door middel van je relaties met andere mensen. Nog beter is het om dat te doen in een groep van tien mensen.

Als tussen hen de juiste staat wordt gecreëerd door middel van wederzijdse verantwoordelijkheid, met daarbij de juiste wederzijdse interactie volgens de regels die noodzakelijk zijn voor het bouwen van een spirituele groep, zullen zij in deze verbinding de Hoge Kracht gaan voelen.

Vraag: Wat houdt de verbindende, positieve Kracht in die het ego van de hele mensheid kan overwinnen en geopenbaard wordt in al onze sociale bindingen, zowel persoonlijke als politieke, internationale, et cetera?

Antwoord: Het is heel eenvoudig. Je zou met niemand in conflict moeten zijn, niet met je familie, niet met de maatschappij en ook niet met de staat, je zou je alleen moeten bezig houden met verbinding en eenheid tussen alle mensen.

We moeten tussen ons allen een verbond sluiten dat ons in staat zal stellen om het systeem van het Hoge Bestuur van onze wereld te voelen, de eigenschap van geven te verkrijgen en de Krachten van goedheid en eenheid in de wereld op te wekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/08/15

 

Antwoorden Op Jullie Vragen (113)

laitman_622_01Vraag: Kunt u alstublieft uitleggen wat de vijf spirituele zintuigen zijn, op de manier waarop u de vijf fysieke zintuigen hebt uitgelegd: wat kunnen wij met die zintuigen voelen, waar bevinden ze zich en hoe kunnen we ze ontdekken?

Antwoord: Het zijn zintuigen die deel uitmaken van mijn eigenschap van geven en niet van de eigenschap van ontvangen. Ze bevinden zich in ons en wij moeten ze ontwikkelen.

Vraag: Wat is de spirituele wortel van de bijbelse uitdrukking “Shibolet.”

Antwoord: Shibolet betekent: koorden van Licht die neerdalen vanuit het hoofd (het hoogste gedeelte) van de wereld Atzilut.

Vraag: U spreekt over verbinding en eenheid met mensen. Is het een goed idee om je te verbinden met mensen die ver van de wijsheid van Kabbalah afstaan?

Antwoord: Nee

 

Heb Je Een Vraag? Dan Zal Ik Hem Beantwoorden …

laitman_249-01Vraag: Hoe kan ik aan mijn vrienden overbrengen dat alleen verbinding en de juiste houding ons kracht kunnen geven in deze moeilijke tijden?

Antwoord: Door een voorbeeld te zijn!

Vraag: Een vraag over disseminatie. Door de problemen in Europa lijkt het erop dat wij ons moeten inspannen om te dissemineren. Maar hoe kunnen we over de wijsheid van Kabbalah spreken met mensen die niet willen luisteren? Is het misschien voldoende voor ons als we alleen studeren?

Antwoord: Allereerst moeten we verbinding met elkaar bereiken, daarna met het Hoge Licht en daarna met de mensen om ons heen.

 

Page 3 of 912345...Last »