Category Archives: Licht

Hoe Werkt Het Hoge Licht?

Laitman_507_05Vraag: Hoe werkt het Hoge Licht met de mens?

Antwoord: Het Hoge Licht, namelijk de eigenschap van Liefde, heeft ons – het egoïstische verlangen – geschapen. Wanneer Het aan ons werkt, verandert Het deze vorm geleidelijk van een egoïstisch verlangen in een altruïstisch verlangen. De Wijsheid van Kabbalah legt dit proces uit en helpt een mens om actief deel te nemen aan dit proces.

 

Hoe Kan Ik Verlangens Vervullen?

laitman_940Vraag: Hoe kan ik de verlangens van mijn vriend herkennen? Wat betekent geven in spiritualiteit en de verlangens van mijn vriend vervullen?

Antwoord: Je vriend is een verlangen om de Schepper te onthullen. Hij kan dat echter alleen doen als hij dezelfde eigenschap van geven heeft als de Schepper, in ieder geval op een minimaal niveau.

Je kunt je vriend helpen bij het verkrijgen van de eigenschap van de Schepper door in spiritualiteit samen te werken. Dan zal er tussen jou en hem een handeling plaatsvinden die het Corrigerende Licht aantrekt.

Licht is de eigenschap van Geven en Liefde. Door dichter bij elkaar te komen, word je meer gelijkvormig aan de eigenschap van het Licht en vergroot je de eigenschap van geven en liefde tussen jou en je vrienden steeds meer. Het Licht zal zich gaan manifesteren tussen jullie en je zult het gaan voelen als de onthulling van de Schepper. Dit is de manier waarop je met je vriend moet werken.

From the Convention In Moscow, Day Two 5/3/16, Lesson 5

 

Hoge Krachten Of Hoe wij Onze Lotsbestemming Kunnen Veranderen

laitman_572_03Vraag: Kunt u de term ‘Hoge Krachten’ definiëren?

Antwoord: De Krachten die in de Hoge wereld werkzaam zijn, zijn altruïstische Krachten, en de lage krachten die in onze wereld werkzaam zijn, zijn egoïstische krachten, daardoor zijn we allemaal egoïstisch. De Schepper zegt vanaf het begin: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen …, ” dit betekent dat je je, als je problemen of klachten hebt, tot Mij persoonlijk moet wenden. Dan voegt Hij meteen toe: “Ik heb de Torah als een kruid geschapen.”

Onze wereld is de belichaming van al het kwaad dat in ons is geschapen. De kwade kracht, het egoïsme, is de kracht die gedachten en daden voortbrengt die alleen op de mens zelf gericht zijn, op zijn eigen plezier, kortstondig, dit wordt nu op alle niveaus van de natuur onthuld: op het minerale niveau, het vegetatieve, het animale niveau en in de mens. Als we alleen voor onszelf leven, wordt dat ‘kwaad’ genoemd, want zo’n leven is kort en onvolkomen. We zijn altijd in onszelf opgesloten, we bevredigen onze behoeften onmiddellijk om onszelf in een meer of mindere comfortabele staat te handhaven.

Laten we ons eens voorstellen dat wij een machine hebben bedacht die enige tijd alleen maar werkt om zijn functie in stand te houden en dan blij het leven laat. Wat is dit voor een inefficiënt, onproductief product van de Schepper: een mens die allen maar aan zichzelf denkt en ten gevolge daarvan alleen maar een negatief effect heeft?

Aanvankelijk was er geen intentie om een biologische machine te creëren zoals de mens – en in het algemeen de gehele natuur – om alleen te leven om zich met veel pijn en veel narigheid voort te planten. In onze huidige situatie bestaat het verlangen van het menselijk leven er uit om op de een of andere manier te overleven, zo min mogelijk te lijden en uiteindelijk dit harde, tijdelijke leven te verlaten om vervolgens uiteen te vallen in elementaire deeltjes en, om het maar eenvoudig te zeggen, weg te rotten. Natuurlijk kunnen we hierin geen enkele perfectie ontdekken en in deze handeling van de Schepper is niets te vinden dat zou getuigen van iets hogers, van wijsheid of doelgerichtheid.

Daarom kunnen we geen enkele wijsheid ontdekken in ons bestaan, integendeel: vanaf het eerste moment dat een mens op deze wereld komt, komt hij steeds dichter bij zijn dood. En als het leven zo kort is, is er niets in te vinden dat van nature goed is. Deze schepping kan niet door een absoluut perfecte Schepper gecreëerd zijn, en dat wij leven past niet in Zijn plan om te scheppen met het doel om vreugde te brengen.

Wij kunnen niet begrijpen hoe de Schepper, die absoluut en volmaakt is, zo’n wereld heeft kunnen scheppen. Wat wij meemaken in ons leven past niet in Zijn scheppingsplan om Zijn schepselen vreugde te brengen.

Het is de Scheppingsgedachte om de schepselen gelukkig te maken zodat zij de Schepper kunnen prijzen en op Hem kunnen gelijken, zodat wij hetzelfde niveau van perfectie en eeuwigheid kunnen gaan bereiken waarop Hij bestaat. Om ons naar Zijn niveau op te heffen, een niveau dat totaal tegengesteld is aan het niveau waarop wij geboren zijn en in deze wereld leven, is aan ons het Hoge Licht gegeven, de Hoge Kracht, en er is ook een handleiding waarin staat hoe wij die Kracht kunnen stimuleren, er met nadruk om kunnen vragen en die Kracht voldoening kunnen geven, zodat deze Kracht ons geleidelijk aan zal veranderen en ons zal opheffen naar Zijn niveau van eeuwigheid en heelheid.

Dit niveau is volkomen verschillend van het fysieke niveau dat gekarakteriseerd wordt door het tijdelijke egoïstische verlangen om onszelf ogenblikkelijk te vervullen, ongeacht wat er later zal gebeuren. Een waarachtig altruïstisch niveau is niet gelijk aan wat wij in onze wereld altruïsme noemen, het is een intentie om boven ons egoïsme uit te stijgen en een vorm te verkrijgen die tegengesteld is aan egoïsme.

Daarom staat er geschreven: “Ik heb een tegengestelde wereld gezien.” Het gaat erom dat we dit in onze wereld bereiken. Met andere woorden: terwijl we in ons egoïsme leven, moeten we dit gaan veranderen, er bovenuit stijgen en het binnenste buiten keren. Wij hebben daar echter geen kracht voor, geen capaciteiten en we begrijpen niet hoe we dat moeten doen. We lijden alleen maar omdat we op deze manier bestaan.

Volgens de Wijsheid van Kabbalah betekent het feit dat iemand lijdt dat je al met hem kan praten, want omdat hij een egoïst is, wil hij af van het lijden, het ego. Als we hem helpen om zich te bevrijden van wat hem voortdurend onder druk zet, waardoor hij tegenslagen ervaart en vernederingen, zal hij het waarschijnlijk met ons eens zijn. De Wijsheid van Kabbalah biedt dit aan.

Kabbalah was verborgen in de periode dat we nog geen teleurstelling voelden over ons egoïsme en dachten dat het op de een of andere manier wel mogelijk was om ermee te leven, dat we toch wel een soort relatie met elkaar konden opbouwen. Maar toen we ons realiseerden dat we op het ergst denkbare noodlot afstevenden, werd de Wijsheid van Kabbalah onthuld. Als een mens gaat voelen dat het einde van de beschaving in zicht komt, als hij niet langer meer in een stralende toekomst gelooft en zichzelf gaat afvragen wat de betekenis van het leven is, bevindt hij zich in een situatie waarvoor de Wijsheid van Kabbalah een oplossing biedt. Deze oplossing is de volgende: de natuur van de mens veranderen in een tegenovergestelde natuur en zo een staat bereiken die voor eeuwig absoluut gelukkig is, dit in tegenstelling tot onze huidige staat, deze is eindig, miserabel en slecht. Maar we kunnen op deze manier onze lotsbestemming veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/20/16

 

Aan Een Mens Een Bepaalde Hoeveelheid Licht Geven

Dr. Michael LaitmanVraag: Geeft u als Kabbalist aan iemand informatie die overeenstemt met zijn bevattingsvermogen? Hoe kunt u dat, is dat iets wat alleen een Kabbalist weet?

Antwoord: Ik probeer om af te dalen naar het niveau van die mens, tegelijkertijd weet ik echter ook dat er dingen zijn die hij wel zal horen maar niet begrijpen.

Er kunnen ook onaangename antwoorden bij mijn uitleg aanwezig zijn en iemand kan wat ik zeg zelfs volkomen tegengesteld opvatten. Ik heb echter geen andere keuze. Ik moet toch een kleine hoeveelheid Licht in een mens planten. Dan hangt het verder af van de wijze waarop het Licht werkt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/20/16

In verband met vakantie zullen de komende weken de blogs niet altijd dagelijks verschijnen.

 

Het Sjavoeot Feest

Dr. Michael LaitmanDierbare vrienden! Deze dagen vieren we het belangrijkste feest dat de ontvangst van de Hoge Kracht in onze wereld symboliseert, de onthulling daarvan en de mogelijkheid om er voor het welzijn van allen gebruik van te maken, voor de spirituele opheffing van de mensheid, zodat een ieder een bewoner wordt van de Hoge Wereld, en eeuwigheid, oneindigheid en perfectie zal voelen.

Contact met de Hoge Wereld is een geschenk van verbinding dat we kunnen gebruiken voor ons eigen welzijn en het welzijn van anderen, maar alleen op voorwaarde dat wij met de Hoge Kracht samenwerken en met Zijn Hulp de gehele wereld naar perfectie leiden. Dit is de opdracht van ons volk en uit naam van die opdracht hebben wij het Hoge Licht ontvangen, de Torah genaamd.

Tijdens een korte historische periode hebben wij de spirituele methode alleen onder onszelf gerealiseerd, maar nu is de tijd gekomen waarin de gehele wereld dit nodig heeft. Daarom staat er in de Wijsheid van Kabbalah geschreven dat wij de staat van de “laatste generatie” hebben bereikt, namelijk van de laatste generatie die alleen maar een beperkte, materiële wereld kan voelen.

Laten we ons met elkaar verenigen om het Hoge Licht in ons te onthullen, in het midden van ons samenzijn, volgens de wet: Heb je naaste lief als jezelf. Dan zal Het gaan stromen, vanuit de diepte van het universum zal Het in ons zichtbaar worden, Het zal de hele wereld en ons veranderen!

Dit alles hangt alleen van ons af. Wij moeten tot de staat komen waarin de gehele geschiedenis van de mensheid voor het ogenblik van de grote correctie komt te staan. Het Licht staat klaar om de wereld te beïnvloeden.

Daarom moeten we bewerkstelligen dat de Torah aan de gehele mensheid gegeven zal worden, zodat men zal gaan voelen dat we in de eigenschappen van liefde, vriendelijkheid en wederzijdse verbinding leven en naar het volgende niveau van het universum zullen stijgen, boven leven en dood, boven de beperkingen van onze wereld en boven alle problemen uit. Dit is de gift van de Torah, namelijk het Hoge Licht, de Hoge Kracht, en dit zijn wij die Het ontvangen.

Ik wens een ieder toe om op deze wijze het Sjavoeot Feest te realiseren, het feest van de gift van de Torah!

 

Het Geheim Van Spiritueel Genot

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom spreekt u zo weinig over het genot dat het bereiken van de spirituele wereld verschaft?

Antwoord: Ik zou wel willen spreken over dat genot, maar het is helaas niet mogelijk om het te verwoorden.

Kabbalisten schrijven dat wanneer we alle genoegens van deze wereld die de mensheid ooit beleefd heeft, beleeft en in de komende tijden zal beleven, bij elkaar optellen, deze som niet meer betekent dan een kleine lichtvonk in vergelijking met het Hoge Licht dat op het laagste spirituele niveau een miljard maal groter is.

Ik geloofde hen niet, maar later ging ik het na en ik raakte ervan overtuigd, ik wens jullie hetzelfde toe.

Opmerking: Het enige wat je je kunt voorstellen is hoe goed een mens voorbereid moet zijn om alle genot van de hele geschiedenis van de mensheid te weerstaan!

Antwoord: Als een mens met de intentie om te geven werkt en niet met de intentie om te ontvangen, kan hij alle genoegens van de wereld door zich heen laten gaan zonder een ‘elektrische schok’ te krijgen, want hij wordt een geleider in plaats van een ontvanger.

Hij is te vergelijken met een kanaal waardoor alles naar anderen toegaat, hij geniet dus niet van het Licht zelf, maar van de uitkomst die ontstaat door anderen te vervullen. Dit is het hele geheim.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/28/16

 

De Groep Niet Beschadigen

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen we bereiken dat we zo sterk voelen dat de groep belangrijk is dat er in ons een gevoel van oprechte angst ontstaat voor het beschadigen van de groep? Hoe kan ik dit gevoel zodanig ontwikkelen dat ik het niet meer kwijt raak? Of kan dat alleen “boven de rede”?

Antwoord: Het angstige gevoel dat we de groep geen schade willen toebrengen, ontstaat langzamerhand onder de invloed van het Omringende Licht  (Ohr Makif), alleen hierdoor.

De angst of de groep in staat zal zijn om overeind te blijven en voor de Schepper te werken, de toenadering tot de Schepper, het gevoel van de verantwoordelijkheid die ik heb, dit alles ontstaat onder de invloed van het Hoge Licht.

Ik kan dit niet op een kunstmatige manier in mezelf bouwen. Ik kan proberen om handelingen te verrichten die deze richting opgaan, dat is het enige.

Onze inspanningen zullen ons er langzamerhand dichterbij brengen, een mens moet echter voortdurend in zichzelf op zoek gaan en zich daarbij afvragen of deze staat al in hem ontwaakt is.

From the Daily Kabbalah Lesson 2/17/14

 

New Life 513 – Over Het Lichtschijnsel En Het Bereiken Van Spiritualiteit

New Life #513 – Over Het Lichtschijnsel En Het Bereiken Van Spiritualiteit

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi and Nitzah Mazoz

 Samenvatting

Een mens die volgens de methode van Kabbalah werkt, bereikt op een bepaald punt het Schijnsel van het Licht.

Hij voelt dat de wereld vervuld is met een goede Kracht, met Liefde en Verbinding. Gelijkend op een wolk die op de aarde neerdaalt. Dan gaat dit weer voorbij, hij gaat verder met zijn werk. Zijn definities van wat wordt beschouwd als een opstijging en een neerdaling veranderen.

Hij wil een beter mens worden. Een aantal jaren lang zijn alle fundamentele data in hem gecorrigeerd, dan gaat hij het permanente Lichtschijnsel binnen.

Al het kwaad dat wij in de wereld zien, nemen we waar omdat onze eigenschappen gebroken zijn. Als we het ego corrigeren, zien we goedheid. Iedereen die in de geschiedenis het Licht heeft ontdekt, heeft het verlangen gevonden om anderen lief te hebben.

Rav heeft niet voor de Wijsheid van Kabbalah gekozen omdat hij een jood is, maar omdat dit een wetenschappelijke methode is die voor iedereen geschikt is. In Kabbalah bestaan er geen fysieke oefeningen, er is wel een dagelijkse oefening die bestaat uit het bestuderen van de Bronnen en het werk in een groep waarmee we ons verbinden.

Een mens die het Licht ontdekt, ziet dat iedereen zich erin bevindt, maar dan onbewust. Het is de taak van de mens om iedereen te helpen om de kracht van Goedheid, Liefde en Verbinding te ervaren.
From KabTV’s “New Life #513 – Regarding Illumination And Spiritual Attainment,” 1/29/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

De Spirituele Betekenis Van Maagdelijkheid

laitman_559Vraag: Heeft maagdelijkheid een spirituele betekenis?

Antwoord: Ja, want het vrouwelijke deel van de spirituele Kli (Vat) wordt belichaamd door verlangen. Het verlangen dat met het Licht gaat werken, gaat door bepaalde fasen van voorbereiding heen, dit wordt het breken van het maagdenvlies genoemd.

Wat dit onderwerp betreft zijn er veel wetten voor rituele zuiverheid. Op joodse sites kan je hierover gedetailleerde uitleg vinden: wat het is, hoe je ermee om moet gaan, hoe een maagd zich moet voorbereiden, hoe lang zij als onzuiver wordt beschouwd, enz. Dit alles komt voort uit spirituele wetten die hun oorsprong hebben in spiritualiteit. Op deze manier wordt de correcte interactie tussen het Licht en de Kli vervuld. In onze wereld vindt het zijn uitdrukking door middel van taal en vorm, zoals het mannelijke en het vrouwelijke lichaam.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/6/15

 

Hoe Een Spiritueel Niveau Voelt

laitman_250Vraag: Hoe voelt het eerste spirituele niveau?

Antwoord: We voelen het eerste spirituele niveau wanneer we door middel van onze eigen inspanningen voortdurend de invloed van het Hoge Licht, dat in de verbinding tussen ons aanwezig is, opwekken.

Als een mens sterk naar eenheid verlangt, gaat hij ontdekken dat deze staat al aanwezig is, maar in de mate waarin hij ernaar hunkert, nodigt hij de invloed van deze alomvattende staat over zichzelf uit. Net zoals een geleider die zich in een magnetisch veld beweegt elektrische stroom opwekt, roepen wij door ons verlangen naar de volgende staat het verschijnen van een unieke eigenschap in ons op: Licht genaamd. Dan gaan we het volgende spirituele niveau voelen.

Spiritualiteit is buiten het fysieke menselijke lichaam aanwezig. Het lichaam vertegenwoordigt het ego in ons.

Zodra we verlangen om uit het ego te ontsnappen, nodigen we een unieke Kracht uit: het Hoge Licht, het Licht van Correctie, Ohr Makif (Omringend Licht). Het beïnvloedt ons naar de mate waarin we verlangen naar de spirituele staat. Het corrigeert, verandert en transformeert ons tot spirituele wezens, dit betekent dat het ons een gevoel geeft van ruimte buiten het lichaam. Zo werkt het.

Vraag: Wat zijn de tekenen van het voelen van spirituele niveaus?

Antwoord: Op elk spiritueel niveau voelen we een compleet nieuwe wereld, maar dit is niet de wereld die we nu in en voor ons waarnemen. Het wordt elke keer als een nieuw universum aan ons geopenbaard, een nieuw gevoel over onszelf en de mensen om ons heen. Er is een nieuw gevoel over de Schepper, we voelen ons daarin als rozijnen in deeg.

Vraag: Wat brengt mensen naar een groep die Kabbalah studeert?

Antwoord: Er bestaat geen toeval in de wereld. Een mens komt naar een groep of maakt kennis met de Wijsheid van Kabbalah omdat hij spiritueel potentieel heeft. Wanneer dit potentieel een minimaal contact met het alomvattende spirituele veld bereikt, gaat dit potentieel dit veld naar zich toetrekken, het in zich opnemen en zich steeds nauwkeuriger op het midden richten.

Onderweg ontmoet het identieke ladingen, het ziet ze in de vorm van bijzondere mensen met wie het over hetzelfde onderwerp kan spreken en samen met hen kan dit potentieel de Hoge Wereld ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/13/15