Category Archives: Licht

De Letters Als Vormen Voor Het Bestuur Van Onze Wereld

laitman_526Vraag: Hoe zijn de letters van het alfabet geschapen?

Antwoord: De letters van het alfabet zijn door Adam HaRishon (de eerste Mens) naar ons toe gekomen, hij was de eerste mens die gelijkvormigheid (Domeh) aan de Schepper heeft bereikt.

Adam was de eerste mens die de Hoge Wereld heeft ontdekt en de resultaten daarvan in onze wereld. Alles wat in de spirituele wereld bestaat zijn de wortels en alles wat in onze wereld bestaat is het resultaat daarvan, dat uit de spirituele wereld neerdaalt.

De twee werelden zijn volkomen identiek, uitgezonderd het feit dat de Hoge Wereld een wereld van krachten is, en onze wereld een wereld van materie. Daarbij worden alle krachten die de oppervlakte van de aarde actief beïnvloeden (elektriciteit, magnetisme, plasma, atoomkrachten, etc.) ook als een deel van de materiële wereld beschouwd.

Van daaruit heeft Adam HaRishon de wortels van onze wereld, namelijk de Hoge Wereld, ontdekt. Hij zag hoe de krachten die onze wereld besturen vanuit de wortels volgens speciale wetten neerdalen. Adam begreep de betekenis van het Hoge Bestuur en de toepassing daarvan. Van hieruit heeft hij wetten geformuleerd en de structuur van de letters beschreven.

Alles wat bestaat is vanuit één enkel zwart punt afkomstig: verlangen. Er zijn van boven naar beneden vertakkingen vanuit dit punt, dit betekent dat het Licht van Hochma – het Levenslicht (de verticale lijn in de tekening) – vanuit de Hoge Wereld onze wereld bereikt. Tegelijkertijd is er een horizontale Kracht, het Licht van Hassadim (Licht van barmhartigheid), dat zich eveneens kan verspreiden.

thelettersasmodelsformanagingourworld-pic1

Het Bestuur van de wereld bestaat uit drie elementen: één punt en twee lijnen, een horizontale en een verticale lijn. Alles wordt bestuurd door de integratie van deze twee tegengestelde krachten, zoals de integratie tussen een plus en een min. Adam voelde deze krachten in de spirituele wereld, hij ging ze bestuderen en onderzoeken.

Omdat de Hoge Wereld bestaat uit de delen die Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin, en Malchut genoemd worden, ging Adam onderzoeken op welke wijze de Hoge Wereld onze wereld beïnvloedt. Hij ontdekte dat de spirituele wereld uit twee delen bestaat. Het bovenste gedeelte wordt Galgalta ve Eynaim (de eigenschap van geven) genoemd, van daaruit zijn de beslissingen afkomstig. Het onderste gedeelte wordt AHP genoemd (de eigenschappen van ontvangen), van daaruit is het Bestuur afkomstig.

thelettersasmodelsformanagingourworld-pic2

Op basis van zijn onderzoek heeft Adam de structuur van de letters beschreven. De eerste negen letters bevinden zich in het onderste gedeelte van Bina, de daaropvolgende negen letters bevinden zich in Zeir Anpin en de laatste vier letters bevinden zich in Malchut. In totaal zijn er 22 letters, 22 standaardvormen van Bestuur. Dan zijn er nog vijf sluitletters, Mantsepach (MNTzPCh) en zo komen we op een totaal van 27 letters.

Het Hoge Licht gaat, als door een vorm, door elke letter heen en daalt neer in de vorm van die letter.

Het Licht verblijft boven de letter als simpel, vormloos, homogeen Licht, Licht dat niets speciaals heeft.

Als het Licht echter door de vorm van de letter heen gaat, werkt het op een bijzondere wijze in onze wereld, omdat de interactie tussen de horizontale (Hassadim) en de verticale (Hochma) lijnen in elke letter, heel uniek is. De letter “Dalet – ד” is heel specifiek. Deze letter heeft een speciaal uitsteekseltje op het punt waarop de twee lijnen met elkaar verbonden zijn, dit vormt het draaipunt van de twee lijnen van deze letter. In het algemeen gesproken hebben letters vele soorten innerlijke eigenschappen.

Elke letter is een afzonderlijke Kli (vat), een combinatie van twee Krachten: Hassadim en Hochma. De vectoren veranderen voortdurend.

Elke letter is een specifieke afdruk waardoor de Hoge Kracht werkt. De Hoge Kracht gaat door de vorm heen en maakt de weg vrij voor de bijzondere invloed van deze Kracht in onze wereld. Een woord is een samenstelling van letters, zoals een computeropdracht.

Vraag: Waarom zien we maar twee lijnen op de tekening als de invloed uit drie lijnen bestaat? Hoe wordt de derde lijn in de letters zichtbaar?

Antwoord: De derde lijn beweegt zich vanuit de schepping van beneden naar boven. De tekening laat het Bestuur van de Schepper zien, van boven naar beneden.

In de letters is er niets van de mens zelf aanwezig, alleen in de mate waarin wij het toestaan om letters vanuit ons verlangen te schrijven.

Vraag: Waarom staat er geschreven dat de Torah uit één enkel woord bestaat?

Antwoord: Omdat de Torah niet in woorden verdeeld is, de Torah is geschreven als één doorlopende tekst. Er bestaat geen manier om er een verdeling in aan te brengen. Het is één simpel gebod dat vanaf het begin van de schepping “In het begin schiep God …” tot aan het laatste woord “Israël” geldt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

Hoe Trekt Een Mens Het Hoge Licht Aan?

laitman_939_02Vraag: Hoe kan ik voor een ander mens om het Hoge Licht vragen, als hij mij koud laat?

Antwoord: Als je samen oefent, zal je je langzamerhand realiseren dat het Hoge Licht niet tussen jullie aanwezig kan zijn als er geen verbinding tussen jullie is.

Je hebt dus geen andere keus dan met hen te integreren en een systeem van connectie tussen jullie te creëren, waarin het Hoge Licht waarneembaar zal worden. Het Hoge Licht wordt niet in een mens zelf onthuld, maar alleen in de verbinding met elkaar.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/28/16

 

Een Systeem Dat Ons Voor Het Hoge Licht Beschermt

laitman_232_06Vraag: Hoe belangrijk is het om het genot dat wij van de Schepper ontvangen in stukjes te verdelen? We weten immers dat we – als we lange tijd in de zon doorbrengen – verbranden in plaats van bruin te worden.

Antwoord: Allereerst moeten we ons verlangen voorbereiden op het juiste contact. Wij moeten dan ook eerst alle genot afweren, restrictie toepassen (Tzimtzum) en niet toelaten dat het genot ons bereikt.

Daarvoor moeten wij een scherm (Masach) bouwen dat het genot terugstuurt. Pas daarna wordt het mogelijk om ermee in contact te komen en geleidelijk aan het genot te ontvangen in uitgebalanceerde hoeveelheden: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya en Yechida genaamd.

Alles komt geleidelijk. In de mate waarin wij een weerstand in ons bouwen, een Masach genaamd, kunnen wij het genot dat wij tussen ons vinden, ontdekken. Boven ons bevindt zich een systeem waardoor het Hoge Licht ons kan bereiken, maar alleen afgestemd op ons beschermingssysteem, de Masach.

Vraag: Hoe weerstaan de hersenen en de zenuwen van een Kabbalist het gevoel van genot dat miljoenen malen groter is dan het genot dat een gewoon mens ervaart? Heeft dit geen invloed op het mentale systeem?

Antwoord: Het beïnvloedt het mentale systeem niet omdat er een systeem bestaat dat alles beschermt en ervoor zorgt dat een mens op geen enkele wijze door het Hoge Licht beschadigd kan worden. Wat men een Pulsa de Nura (lichtschok) noemt is alleen maar een ‘horror verhaal’. Maak je dus geen zorgen, er zal niets gebeuren, niemand is ooit beschadigd door de Wijsheid van Kabbalah. Alleen tegenstanders van Kabbalah verspreiden dergelijke verzinsels.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/28/16

 

Liefhebben Met De Hulp Van De Schepper

Laitman_631_2Vraag: Wat betekent: “Liefhebben met de Hulp van de Schepper?”

Antwoord:Liefhebben met de Hulp van de Schepper” betekent dat het Hoge Licht (Omringende Licht) mijn egoïsme beschijnt en de eigenschap van geven in mij wekt, vanuit mijn egoïsme wil ik dit naar anderen overbrengen, naar iedereen.

Dan gaat het Hoge Licht door mij heen en vult het mij, afhankelijk van de hoeveelheid die ik aan anderen doorgeef.

lovingbywayofthecreator

Als ik het niet aan anderen doorgeef, ontvang ik niets want dan word ik een ‘stopper’ op het pad van het Licht. Het principe is heel eenvoudig: doordat ik aan anderen geef, ontvang ik zelf. In onze wereld is het probleem echter dat wij niet voelen dat dit mogelijk is.

Als ik in een groep studeer volgens de methode van de Wijsheid van Kabbalah, schijnt het Hoge Licht in elke staat op mij. Het Hoge Licht gaat in mij speciale gevoelens wekken, speciale verbindingen. Ik bouw een model van de Schepper in mij en ik ga de hele wereld voelen volgens dit model dat ik in mezelf bouw.

Ik ben niet in staat om het hele universum en alle werelden in zijn algemeenheid te voelen, maar ik kan dit wel in mezelf bouwen. Hierop volgt dat ik de hele schepping voel. Dit alles vindt plaats onder de invloed van het Hoge Licht (Omringende Licht).

Hiervoor moeten wij de adviezen van de Kabbalisten uitvoeren. Het is heel eenvoudig: samen met een groep vrienden moet je een kleine gemeenschap broeders vormen, zelfs als het maar een paar mensen zijn, het hoeven er geen tien te zijn. En je moet volgens de Kabbalistische bronnen studeren. Onder deze voorwaarden zal het Omringende Licht op je schijnen. Je zult het niet voelen, maar je zult wel voelen hoe je verandert. Je gaat via deze kleine groep je verbinding met het Licht voelen, verbinding met de mensheid, en uiteindelijk zal alles op zijn plaats vallen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/28/16

 

Waar Leidt Het Ontwikkelingsprogramma Ons Heen? Deel 3

laitman_941Vraag: Hoe beïnvloedt het feit dat wij met elkaar in de cirkel zitten de gevoelens van mensen en hoe brengt het hen geluk en tevredenheid?

Antwoord: In de verbinding met elkaar zullen mensen het leven op een hoger niveau voelen, boven deze hele wereld, zoals er geschreven staat: “Je zult je wereld in dit leven zien.”

Terwijl wij nog in deze wereld leven, in een fysiek lichaam, bereiken wij een gevoel van een nieuwe werkelijkheid en voelen we meteen een nieuw niveau, boven ons lichaam, op een hoger niveau. Zo maken wij een overgang van de gevoelens van deze wereld naar het voelen van de Hoge Wereld.

Als ons lichaam zijn doel bereikt heeft, sterft het zoals ieder ander dier, maar het menselijke deel in ons bereikt het spirituele leven al. Dit is het doel van de Wijsheid van Kabbalah, een mens alleen kan dit niet bereiken. Wij moeten ons deze methode die van Boven komt eigen maken, vanuit het volgende niveau.

Vraag: Als je uiteindelijk een spiritueel leven moet bereiken, waarom moeten we dan in deze wereld, in ons fysieke lichaam, zo’n lang proces van ontwikkeling meemaken?

Antwoord: Wij moeten het spirituele niveau helemaal zelf bereiken. Als wij ons in die richting op een natuurlijke, intuïtieve manier zouden ontwikkelen, zoals het vegetatieve bestaan voortkomt uit het minerale en het animale bestaan uit het plantaardige, zouden wij binnen onze eigen natuur blijven. De mens heeft echter de mogelijkheid om tegen zijn natuur in te gaan en iets te bouwen wat daaraan tegengesteld is.

De hele natuur is egoïstisch, alles bestaat alleen ten behoeve van zichzelf. Wij willen een nieuwe vorm van bestaan onthullen, tegengesteld aan onze oude natuur. Dit is het zogenoemde spirituele bestaan, de vorm van de mens, Adam, namelijk gelijkvormig aan (Domeh) de Hoge Kracht van de Natuur die uit zuiver Geven en Liefde bestaat.

Vraag: Wat is de relatie russen de werkelijkheid die wij nu voelen en de spirituele staat die zich in ons zou moeten kleden? Gaat het gewone leven in deze wereld dan voor ons door?

Antwoord: Het is een totaal andere vorm van bestaan, in verschillende dimensies. Eeuwig en volmaakt, voorbij aan alle beperkingen en grenzen. In de kosmologie wordt deze vorm genoemd en in de relativiteitstheorie van Einstein.

De concepten die zich boven tijd, beweging en ruimte bevinden, worden door de wetenschap enigszins benaderd. De menselijke psychologie is dan bevrijd van al deze beperkingen en wij gaan over naar een nieuwe psychologie: van introvert naar extravert, naar de gevoelens buiten ons.

Vraag: Als we spreken over de toekomstige staat van de mensheid, hoe zullen mensen zich dan tot elkaar verhouden nadat zij zich met elkaar verbonden hebben?

Antwoord: Iedereen zal zonder enige twijfel met anderen net zo omgaan als met zichzelf. Het zal op de vorm van een cirkel lijken waarin iedereen gelijkwaardig is.

Vraag: Hoe kan dat als we niet hetzelfde zijn, ieder mens is uniek.

Antwoord: Ieder mens is van nature uniek, maar we bereiken een universele gelijkvormigheid omdat we van elkaar houden, ieder naar zijn of haar mogelijkheden.

Vraag: De mensheid spreekt al duizenden jaren over liefde voor de naaste, maar het is nog niet gerealiseerd. Hoe kan Kabbalah dit verwezenlijken?

Antwoord: Dat is waar, de gedachte van liefde voor de naaste is ons al zo’n 6000 jaar bekend. Nu zijn we echter op een punt gekomen van totale teleurstelling over ons bestaan op deze aarde. Mensen vragen zich nu af: ”Waar leven wij voor en waarom leven wij?”

Voorheen waren mensen meestal druk bezig met de vraag wat zij wilden kopen en bereiken, maar nu vraagt men naar de betekenis van zijn of haar leven. Ondanks een grote materiële overvloed voelen mensen teleurstelling en leegheid, waardoor zij nog meer in zichzelf opgesloten raken en er een steeds grotere afstand tussen elkaar ontstaat. De toekomstige vorm van de mensheid is er één van volledige integrale verbinding, volkomen tegengesteld aan hoe het nu is.

Daarom begint de methode die een speciale Kracht buiten ons aantrekt, de Kracht van het Licht, het Corrigerende Licht genaamd, op ons in te werken en wij worden aan elkaar gehecht.

In deze tijd moet een mens leren hoe iedereen zich met anderen kan verbinden om zo de hoge dimensie te onthullen. De mensheid moet deze dimensie binnentreden en in een nieuwe wereld geboren worden. Daarom moeten wij het woord ‘crisis’ vertalen als ‘geboorte’.

From the TV Program “A New Life”,  09/06/2016

 

Hoe Kunnen Wij Een Ander Mens Voelen?

laitman_238_01Vraag: Hoe kan ik een ander mens voelen? Innerlijk is een mens vol pijn, vernedering, angsten, ik schrik ervan als ik eraan denk dat iemand mij zou voelen.

Antwoord: Niemand zegt je dat je de pijn, de vernedering en de angsten van andere mensen moet voelen! Maar wel het punt in het hart van een mens, zijn verlangen naar de Schepper! Alleen dit maakt hem tot je vriend. De rest, zijn lichaam, namelijk zijn ego, heeft helemaal geen invloed op je. Schaam je vooral niet over jezelf en pijnig jezelf niet. Je bent vol gebreken en dat geldt voor iedereen in deze wereld.

Wij verbinden ons dus met elkaar door middel van onze punten in het hart, door ons grote verlangen naar de Schepper. En aan de rest besteden we absoluut geen aandacht. Alleen deze punten verheffen wij en we verbinden ze met elkaar.

Wat de rest betreft, zijn we egoïsten, zoals ieder mens op deze planeet, want de Schepper heeft ons met een egoïstisch verlangen geschapen en wij kunnen niet goed zijn. Er staat dan ook geschreven: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen en Ik heb de Torah als een kruid ervoor geschapen, want het Licht van de Torah zal het kwade terugbrengen naar het Goede” (zie Kiddushin 30b).

Voordat wij aan onze correctie beginnen, zijn we nog totaal slecht, volkomen negatief, en wel in een mate die we ons niet eens kunnen voorstellen, dit geldt voor ieder van ons. Dus ontspan je maar, want alles in je is werkelijk slecht. Nu hebben we echter correctie nodig door het Hoge Licht aan te trekken. We zeggen niet dat wij het kwaad in onszelf moeten corrigeren, maar dat het Hoge Licht geleidelijk naar ons toe komt, ons corrigeert en het kwaad in evenwicht brengt door Goedheid.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/8/16

 

Hoe Werkt Het Hoge Licht?

Laitman_507_05Vraag: Hoe werkt het Hoge Licht met de mens?

Antwoord: Het Hoge Licht, namelijk de eigenschap van Liefde, heeft ons – het egoïstische verlangen – geschapen. Wanneer Het aan ons werkt, verandert Het deze vorm geleidelijk van een egoïstisch verlangen in een altruïstisch verlangen. De Wijsheid van Kabbalah legt dit proces uit en helpt een mens om actief deel te nemen aan dit proces.

 

Hoe Kan Ik Verlangens Vervullen?

laitman_940Vraag: Hoe kan ik de verlangens van mijn vriend herkennen? Wat betekent geven in spiritualiteit en de verlangens van mijn vriend vervullen?

Antwoord: Je vriend is een verlangen om de Schepper te onthullen. Hij kan dat echter alleen doen als hij dezelfde eigenschap van geven heeft als de Schepper, in ieder geval op een minimaal niveau.

Je kunt je vriend helpen bij het verkrijgen van de eigenschap van de Schepper door in spiritualiteit samen te werken. Dan zal er tussen jou en hem een handeling plaatsvinden die het Corrigerende Licht aantrekt.

Licht is de eigenschap van Geven en Liefde. Door dichter bij elkaar te komen, word je meer gelijkvormig aan de eigenschap van het Licht en vergroot je de eigenschap van geven en liefde tussen jou en je vrienden steeds meer. Het Licht zal zich gaan manifesteren tussen jullie en je zult het gaan voelen als de onthulling van de Schepper. Dit is de manier waarop je met je vriend moet werken.

From the Convention In Moscow, Day Two 5/3/16, Lesson 5

 

Hoge Krachten Of Hoe wij Onze Lotsbestemming Kunnen Veranderen

laitman_572_03Vraag: Kunt u de term ‘Hoge Krachten’ definiëren?

Antwoord: De Krachten die in de Hoge wereld werkzaam zijn, zijn altruïstische Krachten, en de lage krachten die in onze wereld werkzaam zijn, zijn egoïstische krachten, daardoor zijn we allemaal egoïstisch. De Schepper zegt vanaf het begin: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen …, ” dit betekent dat je je, als je problemen of klachten hebt, tot Mij persoonlijk moet wenden. Dan voegt Hij meteen toe: “Ik heb de Torah als een kruid geschapen.”

Onze wereld is de belichaming van al het kwaad dat in ons is geschapen. De kwade kracht, het egoïsme, is de kracht die gedachten en daden voortbrengt die alleen op de mens zelf gericht zijn, op zijn eigen plezier, kortstondig, dit wordt nu op alle niveaus van de natuur onthuld: op het minerale niveau, het vegetatieve, het animale niveau en in de mens. Als we alleen voor onszelf leven, wordt dat ‘kwaad’ genoemd, want zo’n leven is kort en onvolkomen. We zijn altijd in onszelf opgesloten, we bevredigen onze behoeften onmiddellijk om onszelf in een meer of mindere comfortabele staat te handhaven.

Laten we ons eens voorstellen dat wij een machine hebben bedacht die enige tijd alleen maar werkt om zijn functie in stand te houden en dan blij het leven laat. Wat is dit voor een inefficiënt, onproductief product van de Schepper: een mens die allen maar aan zichzelf denkt en ten gevolge daarvan alleen maar een negatief effect heeft?

Aanvankelijk was er geen intentie om een biologische machine te creëren zoals de mens – en in het algemeen de gehele natuur – om alleen te leven om zich met veel pijn en veel narigheid voort te planten. In onze huidige situatie bestaat het verlangen van het menselijk leven er uit om op de een of andere manier te overleven, zo min mogelijk te lijden en uiteindelijk dit harde, tijdelijke leven te verlaten om vervolgens uiteen te vallen in elementaire deeltjes en, om het maar eenvoudig te zeggen, weg te rotten. Natuurlijk kunnen we hierin geen enkele perfectie ontdekken en in deze handeling van de Schepper is niets te vinden dat zou getuigen van iets hogers, van wijsheid of doelgerichtheid.

Daarom kunnen we geen enkele wijsheid ontdekken in ons bestaan, integendeel: vanaf het eerste moment dat een mens op deze wereld komt, komt hij steeds dichter bij zijn dood. En als het leven zo kort is, is er niets in te vinden dat van nature goed is. Deze schepping kan niet door een absoluut perfecte Schepper gecreëerd zijn, en dat wij leven past niet in Zijn plan om te scheppen met het doel om vreugde te brengen.

Wij kunnen niet begrijpen hoe de Schepper, die absoluut en volmaakt is, zo’n wereld heeft kunnen scheppen. Wat wij meemaken in ons leven past niet in Zijn scheppingsplan om Zijn schepselen vreugde te brengen.

Het is de Scheppingsgedachte om de schepselen gelukkig te maken zodat zij de Schepper kunnen prijzen en op Hem kunnen gelijken, zodat wij hetzelfde niveau van perfectie en eeuwigheid kunnen gaan bereiken waarop Hij bestaat. Om ons naar Zijn niveau op te heffen, een niveau dat totaal tegengesteld is aan het niveau waarop wij geboren zijn en in deze wereld leven, is aan ons het Hoge Licht gegeven, de Hoge Kracht, en er is ook een handleiding waarin staat hoe wij die Kracht kunnen stimuleren, er met nadruk om kunnen vragen en die Kracht voldoening kunnen geven, zodat deze Kracht ons geleidelijk aan zal veranderen en ons zal opheffen naar Zijn niveau van eeuwigheid en heelheid.

Dit niveau is volkomen verschillend van het fysieke niveau dat gekarakteriseerd wordt door het tijdelijke egoïstische verlangen om onszelf ogenblikkelijk te vervullen, ongeacht wat er later zal gebeuren. Een waarachtig altruïstisch niveau is niet gelijk aan wat wij in onze wereld altruïsme noemen, het is een intentie om boven ons egoïsme uit te stijgen en een vorm te verkrijgen die tegengesteld is aan egoïsme.

Daarom staat er geschreven: “Ik heb een tegengestelde wereld gezien.” Het gaat erom dat we dit in onze wereld bereiken. Met andere woorden: terwijl we in ons egoïsme leven, moeten we dit gaan veranderen, er bovenuit stijgen en het binnenste buiten keren. Wij hebben daar echter geen kracht voor, geen capaciteiten en we begrijpen niet hoe we dat moeten doen. We lijden alleen maar omdat we op deze manier bestaan.

Volgens de Wijsheid van Kabbalah betekent het feit dat iemand lijdt dat je al met hem kan praten, want omdat hij een egoïst is, wil hij af van het lijden, het ego. Als we hem helpen om zich te bevrijden van wat hem voortdurend onder druk zet, waardoor hij tegenslagen ervaart en vernederingen, zal hij het waarschijnlijk met ons eens zijn. De Wijsheid van Kabbalah biedt dit aan.

Kabbalah was verborgen in de periode dat we nog geen teleurstelling voelden over ons egoïsme en dachten dat het op de een of andere manier wel mogelijk was om ermee te leven, dat we toch wel een soort relatie met elkaar konden opbouwen. Maar toen we ons realiseerden dat we op het ergst denkbare noodlot afstevenden, werd de Wijsheid van Kabbalah onthuld. Als een mens gaat voelen dat het einde van de beschaving in zicht komt, als hij niet langer meer in een stralende toekomst gelooft en zichzelf gaat afvragen wat de betekenis van het leven is, bevindt hij zich in een situatie waarvoor de Wijsheid van Kabbalah een oplossing biedt. Deze oplossing is de volgende: de natuur van de mens veranderen in een tegenovergestelde natuur en zo een staat bereiken die voor eeuwig absoluut gelukkig is, dit in tegenstelling tot onze huidige staat, deze is eindig, miserabel en slecht. Maar we kunnen op deze manier onze lotsbestemming veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/20/16

 

Aan Een Mens Een Bepaalde Hoeveelheid Licht Geven

Dr. Michael LaitmanVraag: Geeft u als Kabbalist aan iemand informatie die overeenstemt met zijn bevattingsvermogen? Hoe kunt u dat, is dat iets wat alleen een Kabbalist weet?

Antwoord: Ik probeer om af te dalen naar het niveau van die mens, tegelijkertijd weet ik echter ook dat er dingen zijn die hij wel zal horen maar niet begrijpen.

Er kunnen ook onaangename antwoorden bij mijn uitleg aanwezig zijn en iemand kan wat ik zeg zelfs volkomen tegengesteld opvatten. Ik heb echter geen andere keuze. Ik moet toch een kleine hoeveelheid Licht in een mens planten. Dan hangt het verder af van de wijze waarop het Licht werkt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/20/16

In verband met vakantie zullen de komende weken de blogs niet altijd dagelijks verschijnen.

 

Page 2 of 912345...Last »