Category Archives: Kabbalist

De Tien Sefirot van een Kabbalist

laitman_250Vraag: Bezit een Kabbalist de eigenschappen van de negen hoge Sefirot?

Antwoord: Jazeker. Alle tien Sefirot zijn in hem aanwezig. De hoogste is Keter, de Schepper.  De laagste is Malchut, hijzelf. De overige acht Sefirot zijn de verbinding tussen hem en de Schepper.

Keter is de hoogste Sefira waarin de Kabbalist de Schepper bereikt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

De zorgen van een Kabbalist

laitman_961.2Vraag: Er wordt gezegd dat een Kabbalist totaal niet aan zichzelf denkt. Wat betekent dat: niet aan jezelf denken?

Antwoord: Een Kabbalist denkt meer dan ieder ander aan zichzelf want hij verbindt zich met de hele wereld. Door zichzelf te zien als een onafscheidbaar deel van de schepping, denkt hij aan de hele mensheid; hij heeft immens grote verlangens, immens grote intenties en immens grote dringende vragen.

Innerlijk komt dit alles op een heel krachtige manier tot uitdrukking, maar zonder enige neiging tot egoïsme, zoals in onze wereld. Daardoor heeft hij meer zorgen dan wie dan ook.

Een Kabbalist denkt erover na hoe hij alle zielen in één systeem samen kan samenbrengen, tot één enkele vorm. Dit is zijn onaflaatbare innerlijke werk. Dit is echter op geen enkele manier uiterlijk zichtbaar. Alleen andere Kabbalisten kunnen het voelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

Rust voor een Kabbalist

Laitman_521Vraag: Wat betekent rust voor een Kabbalist? Kabbalah studeren is tenslotte een prachtige geestesgesteldheid als je al in een staat van rust bent ten aanzien van externe problemen.

Antwoord: Nee, een Kabbalist heeft rust nodig, want hij raakt heel vermoeid, omdat de druk die ik nu bijvoorbeeld voel tijdens dit gesprek van een uur met jou, enorm groot is. Deze woorden, deze gedachten die ik voor jou verwoord, ervaar ik in mezelf op verschillende niveaus, hiervoor heb ik enorm veel energie nodig. Een uur met je praten is het allerzwaarste.

Als ik met mijn studenten praat en hen in de dagelijkse lessen het studiemateriaal uitleg, voel ik juist innerlijke kracht, want dan ben ik in interactie met mensen die deze energie en deze kennis willen ontvangen en aan mij willen teruggeven. Dan werken we samen en daarom raak ik tijdens de lessen niet vermoeid.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Kan Een Kabbalist Liegen?

laitman_628_4Vraag: Leggen de eigenschappen van geven en liefde, die een Kabbalist verworven heeft, hem bepaalde beperkingen op in zijn uiterlijke gedrag, zodat hij bijvoorbeeld niet kan vloeken, schreeuwen of niet beledigd kan worden?

Antwoord: Dat hangt af van waar het over gaat. Een Kabbalist kan vergeven en hij is genoodzaakt om ieder mens alles te vergeven, hij zal het gedrag van een mens niet als een belediging beschouwen, uitgezonderd als het gaat over iets wat relevant is voor de Schepper. Maar boosheid, verontwaardiging en ongeduld zijn overvloedig in een Kabbalist aanwezig.

Vraag: Kan een Kabbalist liegen?

Antwoord: Wel, ik zet jullie constant op het verkeerde been om jullie dieper de Wijsheid van Kabbalah in te trekken. Het is niet mogelijk om op de een of andere manier het ego regelrecht naar spirituele ontwikkeling te brengen, want het zal bezwaren opwerpen. Je kunt het alleen op een indirecte manier overwinnen, door een “leugen”. Je kunt je niet voorstellen hoezeer alles wat je hoort en leert ons ego aantast.

Vraag: Er wordt gezegd dat spiritueel genot het hoogste genot van onze wereld is. Is dat een leugen?

Antwoord:  Spiritueel genot is het hoogste genot, niet alleen in onze wereld, maar in alle werelden, maar alleen nadat we het bereikt hebben.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Wie Kan Zichzelf Als Een Kabbalist Beschouwen?

laitman_243_01Vraag: Ik heb een transformatie ondergaan en ik beschouw mezelf nu als een Kabbalist. Is dat mogelijk?

Antwoord: Allereerst moeten we definiëren wie een Kabbalist is.

Een Kabbalist is een mens die verbonden is met een groep Kabbalisten en die in de verbinding met zijn vrienden de Schepper ontdekt. Als hij dit in een groep samen met anderen  bereikt, wordt het voor hem mogelijk om een Kabbalist te worden die de onthulling van de Hoge Kracht ontvangt.

Als je een bepaalde persoonlijke ervaring hebt meegemaakt, moet ik je zeggen dat het helaas een illusie is en een misvatting.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

De Vrienden Van Een Kabbalist

laitman_565_01Vraag: Wie wordt er door een Kabbalist als een vriend beschouwd, en heeft hij veel vrienden?

Antwoord: Een Kabbalist heeft geen vrienden. Voor hem is iedereen die, samen met de hele groep, op zoek is naar de eigenschap van liefde en geven en zich daarmee bezighoudt, een vriend.

De oorsprong van het woord “vriend” – in het Hebreeuws “Chaver” – is “Chibur”: verbinding, eenheid. Mensen met wie ik mij in eenheid kan verbinden om de zin van mijn leven te ontdekken, noemen we “mijn vrienden”.

Vraag: Betekent dit dat een Kabbalist geen vrienden heeft met wie hij bijvoorbeeld één keer per week naar een voetbalwedstrijd kan gaan?

Antwoord: Nee, toen ik jong was, had ik veel goede vrienden, tot een jaar of 20 – 22. Toen gingen we uit elkaar en iedereen ging zijns weegs. Sommigen kozen voor het leger, anderen gingen naar de universiteit.

Ze nodigen me nu wel eens uit om bij elkaar te komen, maar ik heb er geen tijd en geen energie voor, ik heb geen verlangen om met hen samen te zijn, want we zijn zo verschillend, we hebben geen gezamenlijke doelen of verlangens. We hebben niets om over te praten, behalve dat we ons misschien nog wat kunnen herinneren van 50 jaar geleden, hoe de dingen toen waren en hoe het leven verder gelopen is, maar we hebben geen gezamenlijk heden en geen gezamenlijke toekomst.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Op Een Beslissend Moment

laitman_562_02Vraag: Er bestaan nu meer dan 3.000 verschillende geloven en spirituele stromingen in de wereld. Als iemand een probleem heeft, wendt hij zich automatisch tot de een of andere kracht met een innerlijke roep om hulp. Naar wie of wat wendt een mens zich op zo’n moment?

Antwoord: Als je op de correcte manier om hulp vraagt, moet je je alleen tot de Schepper wenden voor hulp om je met anderen te verbinden en Hem te ontdekken. Dit betekent dat wij in de Wijsheid van Kabbalah aan de Schepper vragen om ons te veranderen. In het algemeen gesproken is het zo dat mensen aan de Schepper vragen of Hij de hindernissen die in de weg staan, weg wil nemen, dus of Hij de wereld wil veranderen “volgens het verlangen van een mens.”

Zo’n “consumerende” houding naar de Schepper gaat veranderen als er heel sterke gevoelens in een mens waarneembaar worden, waardoor hij inziet dat alles wat er in de wereld gebeurt het resultaat is van zijn eigen houding naar de Schepper.

Als wij het over een Kabbalist hebben, is alles afhankelijk van het niveau waarop hij zich bevindt. Ook een Kabbalist gaat door staten heen die hem brengen naar een niveau dat lager is dan dat van de gemiddelde mens. Als hij zich in zo’n staat van neergang bevindt, kan hij voor zichzelf vragen, en handelingen uitvoeren die van tevoren moeilijk te bepalen zijn.

Dit gebeurt echter alleen tijdens een staat van neergang. Als hij actief is, als hij kracht heeft, is het ontegenzeggelijk zo dat hij altijd vraagt om hulp om zelf te veranderen, omdat hij begrijpt hoe het systeem werkt.

Een Kabbalist begrijpt dat tegenslagen goedheid en hulp betekenen, het zijn uitingen van hulp en zorg van de Schepper, omdat een mens zich juist, dankzij deze tegenslagen, er bovenuit met de Schepper kan verbinden.

Het probleem is dat de tegenslagen niet alleen hem overkomen, maar allen die dichtbij hem staan, tot aan de voleinding van de correctie. Maar in het begin van de correctie voelt iedereen zich kwetsbaar ten opzichte van de Schepper!

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

De Wereld Van Een Kabbalist

Dr. Michael LaitmanVraag: Kunnen we zeggen dat de kijk op de wereld van iemand die op de juiste manier de Wijsheid van Kabbalah bestudeert te vergelijken is met de benadering van een wetenschapper, die weet dat er tengevolge van zijn egoïsme fouten optreden in zijn proefnemingen?

Antwoord: Iemand die de Wijsheid van Kabbalah bestudeert, gaat op de juiste wijze met zichzelf aan het werk, met zijn egoïsme en met de eigenschap van het Licht, namelijk absoluut altruïsme. Hij plaatst de twee krachten – de Kracht van het Licht en de kracht van het ego – tegenover elkaar en begint te midden daarvan nieuwe vormen van bestaan bijeen te brengen op de plek waar deze twee tegengestelde krachten met elkaar zijn geïntegreerd. Een mens leeft er tussenin als de middellijn. Zo bouwt hij zichzelf.

Daarom is de Wijsheid van Kabbalah een heel praktische wetenschap. Dit betekent het volgende: in de mate waarin een mens de positieve Kracht bereikt en eveneens de negatieve kracht van deze wereld, bouwt hij zichzelf, zijn wereld, de Tempel genaamd. Hij doet dat door middel van een verbinding tussen de negatieve kracht en de positieve Kracht; hij creëert een plaats, zijn ziel genaamd, en daar ontdekt hij de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

Ziet Een Kabbalist Het Niveau Van De Ziel?

laitman_530Vraag: Ziet u het niveau van de zielen van uw studenten en anderen?

Antwoord: Een Kabbalist ziet de staat waarin zijn student zich bevindt en eveneens de toekomst, met andere woorden: hij ziet hoe ver deze mens zich kan ontwikkelen, maar hij zegt er niets over. De vrije keuze is altijd aan de student.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

Het Moeilijke Leven Van Een Kabbalist

Laitman_912Vraag: Hoe kan een Kabbalist zich, ondanks allerlei problemen, constant op een hoog spiritueel niveau bevinden?

Antwoord: Ik zal mijn ervaringen met je delen. Ik heb het erg druk en ik probeer ook om het steeds druk te hebben. Ik sta vroeg op, soms om 12 uur ’s nachts. Van 3 tot 6 in de ochtend geef ik een Kabbalah les, na de les ga ik met mijn vrouw een wandeling maken, dan ga ik ontbijten en een uur slapen.

Als ik ben opgestaan, verdiep ik mij in allerlei materiaal dat op mijn computer staat. Van 10 – 11 wordt er gefilmd en dit gaat zo door tot in de avond met tussendoor wat pauzes en meetings. Verder schrijf ik artikelen, ik werk aan mijn blog en ik bereid presentaties voor. Ik studeer ook zelf: Talmud Eser Sefirot van Baal HaSulam en andere boeken, soms verdiep ik mij in andere bronnen.

Ik kijk altijd naar het laatste nieuws en enkele commentaren daarop. Af en toe kijk ik graag naar programma’s over de natuur. Mijn werkrooster is helemaal vol.

Vraag: Komt het ooit voor dat u verdriet hebt? Huilt u wel eens?

Antwoord: Hoe vreemd het misschien mag klinken, ik ben ook een menselijk wezen. Ik heb gevoelens, gedachten, zwakheden, successen, etc.

Ik ben met veel mensen over de hele wereld verbonden en ik voel mij betrokken bij de lotsbestemming van de wereld, hoewel ik dit als iets incidenteels ervaar, want het is een middel om de Hoge Wereld te ontdekken.

Ik ken dezelfde gevoelens als jij, denk niet dat ik een marionet ben! Je kunt alleen niet zien wat er in mij omgaat.

Ik verbaasde me in het begin ook over mijn leraar, totdat ik vertrouwder met hem werd en mij bewust werd van wat er schuil ging achter zijn uiterlijke onverschilligheid en blijmoedigheid.

Kabbalisten ervaren haarscherp de op- en neergangen: zij beleven perioden waarin zij heel sterk zijn, ook heel emotionele tijden en perioden van afstandelijkheid waarin zij zich afgescheiden voelen van de wereld en van mensen. Aan hen worden perioden van leegheid van het universum onthuld die zodanig zijn dat geen enkel gewoon mens ze kan voelen.

Dit betekent dat er momenten zijn waarin je wanhoop voelt, je voelt je zo depressief dat het lijkt alsof je geen verbinding meer hebt met het leven, voor een Kabbalist zijn deze gevoelens duizenden malen sterker en dieper dan voor een gewoon mens. Hij heeft echter de juiste middelen om met deze staten om te gaan, desondanks heeft hij ze en voelt hij ze.

Het egoïsme van een Kabbalist is veel groter dan dat van een gewoon mens. Er staat geschreven: “Hij die groter is dan zijn vriend, heeft ook een groter verlangen.” Dit betekent dat een mens die groter is, ook een groter egoïsme heeft. Welbeschouwd is het zo dat een Kabbalist een groot mens is met grote tekortkomingen, maar tegelijkertijd iemand die heel bevoorrecht is, dit betekent dat hij alles heeft wat hij nodig heeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16