Category Archives: Kabbalah Studie

Een andere Kabbalah

laitman_570Vraag: Sommige problemen die religieuze mensen met u hebben kan ik wel begrijpen, maar waarom wordt u ook bekritiseerd door wetenschappers die Kabbalah studeren aan universiteiten?

Antwoord: Wetenschappers die Kabbalah studeren zitten op universiteiten en niemand heeft problemen met hen, maar wij, Bnei Baruch, worden door iedereen aangevallen en niemand is blij met ons. Het gaat er niet om dat wij Kabbalah studeren, maar precies over het punt hoezeer dit soort studie van Kabbalah niet door religie, noch door religieuze en seculiere mensen wordt geaccepteerd.

Wetenschappers aan universiteiten schrijven over elkaar, over wat eenieder over Kabbalah denkt. Dit is van de oude Grieken afkomstig die Kabbalah studeerden van de profeten, maar ze begrepen het alleen op een oppervlakkig niveau en op die manier gingen ze er ook over schrijven. De generaties daarna schreven over de vorige generaties filosofen en over waar zij in geloofden.

Met andere woorden: academische Kabbalah heeft niet het doel om de Schepper en de Hoge Wereld te bereiken en ook niet om van hun studenten Kabbalisten te maken, men richt zich alleen op het bestuderen van voorgaande universitaire onderzoekers.

Misschien komen dergelijke mensen ook naar ons toe met het verlangen om oppervlakkig Kabbalah te bestuderen, zoals aan universiteiten en gaan ze daarom met een ontevreden gevoel bij ons weg, want zij veronderstellen dat wij “het verkeerde” bestuderen. Daarom begrijpen wetenschappers, die een studie van ons maken aan de universiteiten, ons niet en storen zij zich er innerlijk aan dat wij anders zijn en niet zoals zij.

Zij kunnen niet begrijpen dat onze Kabbalah ANDERS is dan die van hen: Wij bereiken de Hoge Wereld door middel van Kabbalisten die deze in de praktijk waarnemen, terwijl zij niet meer hebben dan de meningen van hun voorgangers die de Hoge Wereld niet hebben bereikt.

 

Korte Kabbalah Tips – 1-29-17

Laitman_917.01Vraag: Ik ben erg lui. Hoe kan je ervoor zorgen dat je op het spirituele pad niet lui bent?

Antwoord: Luiheid is een prachtige eigenschap waardoor voorkomen wordt dat een mens onnodige dingen doet. Gebruik deze eigenschap op de juiste manier, dan zal het zeker lukken.

Vraag: Waarom bestudeert mijn man de Wijsheid van Kabbalah? Ik begrijp dat niet en ik wil ook helemaal niet dat hij dat doet.

Antwoord: Je begrijpt niet wat het is. Aan jou is de mogelijkheid om dit hoge weten te leren nog niet gegeven, maar wel aan je man. Als hij de Wijsheid van Kabbalah bestudeert, verwerft hij daarmee ook spirituele vooruitgang voor jou. Maak het hem dus niet moeilijk. En wees niet jaloers op hem, hij is immers je man.

Vraag: Is er een andere, diepere waarneming van de wereld voorbij de Machsom (barrière)?

Antwoord: Als je de Machsom overgaat, wordt het mogelijk om de wereld door de eigenschap van geven te ervaren, dit manifesteert zich in je als je de Machsom overgaat.

Vraag: Zou het kunnen dat de Machsom een leugen is en niet echt bestaat?

Antwoord: Als je dit zelf ontdekt, kan je deze vraag beantwoorden. Kabbalisten schrijven dat de Machsom bestaat, daarom verlangen we ernaar om dit te ontdekken en te bereiken.

Vraag: Op welk niveau kunnen we voelen dat er geen verschil is tussen zelfvervulling en de vervulling van anderen?

Antwoord: Op het niveau van de eigenschap van Bina wil je anderen vervullen en niet jezelf, op deze manier vervul je dan eveneens jezelf.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Het wonderbaarlijke van een boek

Laitman_633_4Vraag: Wat voor soort kracht voegt een Kabbalist toe aan de Kabbalistische teksten? Kunnen wij daardoor nieuwe zintuigen in ons ontwikkelen?

Antwoord: Een Kabbalistisch boek is een wonderbaarlijk boek, het gaat niet over de bladzijden die wij in onze wereld zien. Een boek dat door een Kabbalist is geschreven ziet eruit als symbolen op papier, zoals alle boeken, maar deze symbolen zijn met de spirituele kracht verbonden van degene die ze schreef en met zijn spirituele verworvenheden.

Daarom willen wij, als we dit boek lezen, bereiken wat de schrijver heeft bereikt en voelen wat hij voelde.

Dit kunnen we vergelijken met het lezen van de een of andere roman, maar het verschil is de schrijver. Een roman is door iemand uit deze wereld geschreven, maar een Kabbalistisch boek is door een Kabbalist geschreven met wat hij verworven heeft in de spirituele wereld. Wat hij verworven heeft, wordt in relatie tot ons het Omringende Licht genoemd.

Wij hebben nog niet bereikt wat hij heeft bereikt, maar door ons met hem te verbinden en te willen worden zoals hij, trekken wij het schijnsel naar ons toe dat ons verandert en ons voorbereidt om ook de spirituele wereld te gaan voelen.

Vraag: Wat moet ik doen als ik zo’n boek pas heb gelezen zonder de intentie om het Licht aan te trekken?

Antwoord: Dan heeft het nauwelijks invloed. Tenslotte is er geen dwang in spiritualiteit. Als je verder wilt komen, helpt het Licht je daarbij, als je niet verder wilt komen, werkt Het niet. Vooruitgang is afhankelijk van onze intentie en van het verlangen om te begrijpen wat er gelezen wordt. In de mate waarin wij willen begrijpen wat de Kabbalist heeft geschreven, wekken wij de invloed van het Omringende Licht op.

Vraag: Maar waarom werkt het boek niet als ik het gelezen heb, het bezit toch de kracht van de Kabbalist?

Antwoord: De Kabbalist geeft je Licht, maar als je het niet wilt hebben, ontvang je het ook niet. Van zijn kant is er een verlangen om te geven, maar er is geen verlangen om te ontvangen van jouw kant. Daarom verspreiden we de wijsheid van Kabbalah zo wijd en zorgen we ervoor dat iedereen ermee bekend raakt. Anders zullen zijn geen spiritualiteit bereiken.

Bovendien hoef je de taal niet te kennen. Als je luistert als mensen een Kabbalistische tekst lezen en je deze tekst werkelijk wilt begrijpen, kom je vooruit in spiritualiteit.

Vraag: Waarom hebben we een boek nodig als het verlangen het belangrijkste is?

Antwoord: Zonder boek zouden we geen verbinding hebben met de Kabbalist die spiritualiteit verworven heeft. Verbinding ontstaat alleen door middel van de tekst. Als je luistert naar iemand die deze tekst leest, trek je het Omringende Licht naar je toe, zelfs als je de taal niet kent maar er heel sterk naar verlangt om te bereiken wat de schrijver heeft bereikt.

From the Virtual Lesson “The Time of Kabbalah” 6/13/17

 

Eén op de duizend

laitman_219.01Vraag: Wat is de oorzaak van negatieve reacties op Kabbalah? Als men woorden hoort als ”Kabbalah, Het Boek De Zohar, verborgen kennis en Tien Sefirot”, deinzen veel mensen in de wereld, met name in Israël – door de geschiedenis heen tot aan de dag van vandaag – daarvoor terug; men voelt afkeer, weerstand en zelfs haat. Waar komt dit uit voort?

Antwoord: Dit is een natuurlijke reactie, het komt voort uit de menselijke natuur. Het is duidelijk dat dit niet op verschillen in ideologie gebaseerd is, maar op een diepere discrepantie die in onze essentie geworteld is.

Zelfs de meest simpele mens, een marktkoopman, of een professor aan een universiteit, voelt hetzelfde bij het woord “Kabbalah”, zij vatten het op als mystiek, zwarte magie of iets onbegrijpelijks dat schadelijk zou kunnen zijn, iets wat niet de moeite waard is om aan te raken of zelfs maar te benaderen.

Dit is een natuurlijke menselijke reactie die niets met Kabbalah te maken heeft. Deze weerstand is namelijk in oorsprong in onze natuur gebouwd, zij verwerpt de Wijsheid van Kabbalah volkomen, zelfs voordat iemand er ook maar iets van geleerd heeft. Men voelt weerstand bij de woorden “Kabbalah”, “Sefirot”, “Partzuf” en “Hoge Wereld”.

Bovendien kan ik vanuit mijn ervaring van 35 jaar lesgeven in Kabbalah zeggen, dat veel, zelfs heel speciale, unieke mensen die zich onderscheidden van de rest, aangetrokken werden door Kabbalah en kwamen studeren, mensen die werkelijk de diepte ervan wilden doorgronden, na twee à drie jaar plotseling weerstand voelden.

Dit komt in geen enkele andere wetenschap voor. Zij bestuderen de oorspronkelijke bronnen, het zijn serieuze studenten, echte specialisten in Kabbalah, en plotseling voelen zij dat zij het niet accepteren en niet verder willen gaan met de studie. Dan gaan zij weg en dat is niet alles, zij gaan weg met een negatieve indruk van Kabbalah.

Vraag: Het is interessant dat andere vormen van Kabbalah, waarin gesproken wordt over mystiek en magie, veel interesse wekken bij mensen. Waarom zijn deze vormen zo geliefd?

Antwoord: Er zijn geen “andere vormen van Kabbalah”, dit heeft absoluut niets te maken met Kabbalah. Mystieke leringen waarbij ook woorden als “Partzufim” en “Sefirot” gebruikt worden, hullen zich in het woord “Kabbalah”. Feitelijk is het zo dat alle vormen van filosofie uit de wetenschap van Kabbalah voortkomen als resultaat van wanbegrip.

De aard van de mens biedt weerstand tegen de wetenschap van Kabbalah. Zelfs wanneer hij vertrouwd begint te raken met deze wetenschap, zijn er velen – de meerderheid – die plotseling innerlijke weerstand voelen, die de studie verwerpen en vaarwel zeggen. Ik heb veel van dergelijke voorbeelden meegemaakt, precies zoals er geschreven staat: “Duizend komen de studiezaal binnen en slechts één treedt het Licht binnen.”

Deze reactie is namelijk natuurlijk, het gaat hierbij niet om een speciaal geval en het betekent niet dat het over een slechte leraar gaat. Mensen gaan niet weg omdat zij slecht les hebben gekregen, maar omdat het zo bedoeld is dat 999 op de 1.000 weg zouden gaan en er één zou blijven.

Vraag: Maar waarom gaan mensen niet alleen weg, maar worden zij ook haatdragend en vijandig ten opzichte van Kabbalah.

Antwoord: Inderdaad, waarom is de wetenschap van Kabbalah niet zoals natuurkunde of wiskunde, waarbij iemand eenvoudig zijn belangstelling verliest en ermee stopt? Kabbalah raakt het diepste innerlijk van de mens, focust op zijn verlangens, genoegens, weerstanden, gevoelens en op het feit dat hij boven zijn emoties moet uitstijgen, zichzelf moet bestuderen en een “openhartoperatie” moet toepassen op zichzelf.

Hij moet zijn hart openen, zijn gevoelens en zijn denken, en zichzelf met een scalpel gaan ontleden alsof een ander dit doet, zijn verlangens en zijn gedachten volkomen objectief onderzoeken als een externe waarnemer. Dit soort dingen zijn niet intrinsiek aan onze aard en daardoor is dit niet gemakkelijk te accepteren.

From KabTV’s “Origins of Negative Reactions to Kabbalah,” 7/19/17

 

Hoe kan ik de Wijsheid van Kabbalah leren kennen?

laitman_283.01Vraag: Hoe kan ik op een goede manier de Wijsheid van Kabbalah leren kennen?

Antwoord: Ik denk dat je daarvoor het beste het boek Attaining the Worlds Beyond kunt lezen dat ik geschreven heb.

Ik heb het in 12 dagen geschreven. Ik herinner me dat ik het gevoel had dat ik alleen achtergebleven was nadat mijn leraar was heengegaan. Ik was er zo naar aan toe dat ik niet wist wat ik moest beginnen. Ik was me ervan bewust dat ik verder moest, maar ik wist niet hoe, op welke manier, toen ben ik dit boek gaan schrijven.

Ik raad je aan om met dit boek te beginnen en tegelijkertijd lessen te gaan volgen aan de Bnei Baruch Kabbalah Academie, want deze lessen kunnen door niets anders vervangen worden. Als je onafhankelijk van anderen gaat lezen, zal je voortdurend op het verkeerde been gezet worden en dat is geen systematische studie. Je moet grondig voorbereid worden door een leraar die je lesgeeft, anders bereik je niets.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

Nieuwe tijden – Nieuwe bekwaamheid in het bereiken van spiritualiteit

laitman_234Vraag: Wat is het verschil tussen de bekwaamheid in het bereiken van spiritualiteit in deze tijd en in de tijd van Baal HaSulam?

Antwoord: Het wordt elk jaar gemakkelijker. Mensen die nu naar Kabbalah komen, zijn beter voorbereid om het te begrijpen.

Hun egoïsme is productiever en gereed om snel de spirituele staten in zich op te nemen. Daardoor is hun pad veel korter, veel studenten die tien jaar bij mij zijn, zijn daardoor op het niveau dat ik na twintig jaar bereikte.

Vraag: Zijn de middelen om tot spiritualiteit te komen hetzelfde gebleven of is er iets veranderd in de methodologie?

Antwoord: Dat is moeilijk te zeggen, want de manier waarop mijn studenten spiritualiteit bereiken is verschillend. Ik schreef bijvoorbeeld boeken nadat ik twee jaar gestudeerd had en onder de invloed was van het materiaal van Baal HaSulam, niemand anders deed dit. Toch zijn degenen die nu maar tien jaar Kabbalah gestudeerd hebben op het niveau waarop ik na twintig jaar was. Dit is niet uit te leggen. Dergelijke dingen kunnen niet gemeten worden volgens de jaren van onze wereld.

Vraag: Verschilt de kwaliteit van wat er bereikt wordt van wat er vroeger bereikt werd?

Antwoord: Natuurlijk, het is nu concreter.

Iedereen die nu naar Kabbalah komt, leeft in een volkomen andere wereld, in een volkomen andere tijd, de voorgaande generaties kunnen al jaloers op hen zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Wat een naam is

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is een naam?

Antwoord: Een naam is een aanduiding van een speciale eigenschap of handeling.

De combinatie van de letters symboliseert op welke manier de naam tijdens de schepping is gecreëerd.

Stel dat ik een verlangen heb dat onder de invloed van een speciaal Licht vorm krijgt.

Dit verlangen heeft een speciale structuur, een verzameling krachten en eigenschappen. Samen vormen zij een naam.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17

 

Hoe voorkom je dat je in de war raakt tijdens de spirituele ontwikkeling?

laitman_219_01Vraag: Hoe voorkom je dat iemand die zich spiritueel ontwikkelt in de war raakt door verschillende vormen van waarneming? Bijvoorbeeld: enerzijds leidt een Kabbalist een gewoon leven, maar anderzijds wijdt hij zijn leven aan spiritualiteit.

Antwoord: In het begin is er enige verwarring, maar al die fasen gaan snel voorbij. Als je serieus studeert, investeert in een groep en normale betrekkingen hebt met de vrienden in de groep, is er niets wat je in verwarring kan brengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Besluit voor jezelf

Laitman_101Vraag: Om eerlijk te zijn: ik wil helemaal geen Kabbalah studeren. Maar ik heb geen keuze omdat ik voel dat ik niet alleen wil achterblijven. Of zie ik dat verkeerd?

Antwoord: Dat weet ik niet. Probeer ermee te stoppen. Als dat werkt: prima. Als het niet werkt, neem dan de definitieve beslissing en kom terug. Het heeft geen zin om te komen en te gaan, een beetje te studeren en er dan weer een poosje mee te stoppen. Ik formuleer het graag heel nauwkeurig: het is zinloos. Het is nutteloos om aan de studie te beginnen, vervolgens teleurgesteld te raken en Kabbalah de schuld te geven in plaats van jezelf te corrigeren.

Als je de Wijsheid van Kabbalah studeert, ben je aan bepaalde voorwaarden gebonden. Als je mee wilt doen, moet je aan deze voorwaarden voldoen. Zo niet, ga dan weg, hoe eerder hoe beter.

Opmerking: Maar ik heb het gevoel dat de Schepper mij zal straffen als ik geen Kabbalah studeer.

Antwoord: Je hoeft nergens bang voor te zijn! De Schepper straft niemand ergens voor.

Je krijgt een grote kans om de hoge wereld te ontdekken. Is dat werkelijk niet de moeite waard?! Wat geeft deze wereld je?! Nog eens 20, 30 of 40 jaar zullen voorbijgaan en … dat is het dan!

Terwijl hier de eeuwigheid zich voor je opent. Je voelt niet hoe je van de ene wereld naar de volgende gaat. Je laat je lichaam los zoals een raket zijn trappen loslaat en je blijft vliegen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Opheldering Voor Mijzelf

laitman_623Vraag: Zijn er criteria in de Wijsheid van Kabbalah waarmee we kunnen bepalen wat Kabbalistische gevoelens zijn en wat cognitieve stoornissen zijn waaraan iedereen blootstaat?

Antwoord: Deze gevoelens kunnen niet aan anderen overgedragen worden. Je voelt eenvoudigweg dat het precies gaat over wat je wilde horen, in tegenstelling tot allerlei gefilosofeer, theorieën of wetenschappen waarbij je wilt weten, begrijpen en ontdekken.

Als je studeert in het belang van je ziel, voel je dat. Dan moet je voor jezelf verduidelijken en eveneens goed begrijpen dat wat je leert over jouw leven gaat. Als je een dergelijk gevoel niet hebt, moet je verder op zoek gaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Page 1 of 2412345...1020...Last »