Category Archives: Kabbalah Leraar

De Gedachten Van Een Ander Mens Veranderen

laitman_627_2Vraag van Facebook: Kan een Kabbalist de gedachten van andere mensen veranderen?

Antwoord: Nee. Een Kabbalist kan een mens helpen om te veranderen door hem naar een bepaalde omgeving te brengen en door een voorbeeld te geven.

Een Kabbalist beïnvloedt andere mensen alleen door middel van een hogere Sefira, door hen te helpen om zich daarmee te verbinden. Er daalt een hogere, gezegende energie van daaruit neer, door die energie wordt een mens in evenwicht gebracht en wordt hem getoond hoe hij zich op de juiste manier kan gedragen om in harmonie met de Natuur te komen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/23/16

 

De Wereld Heeft Iedereen Nodig

laitman_938_04Vraag: Ik wil u geen vraag stellen. Ik wil alleen graag zeggen, blijf leven! Blijf lang leven. De wereld heeft u nodig. Ik heb u heel hard nodig. Dank u wel!

Antwoord: Hier ben ik heel blij mee, maar het is noodzakelijk dat ook jullie, vooral degenen die de wijsheid van Kabbalah studeren, heel belangrijk worden voor de wereld. De wereld heeft ieder van ons nodig. We moeten proberen om voor de hele wereld een geleider te zijn van de hoge kennis, want ieder van ons heeft hiervoor al een zeker verlangen ontvangen.

Laten we dit ontwikkelen en met elkaar het Doel bereiken

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/30/16

 

De Informatieoverdracht Van Kabbalist Naar Student

laitman_589_01Vraag: Vindt het bereiken van het Hoge Licht plaats door middel van de egoïstische eigenschappen van de leraar?

Antwoord: De egoïstische eigenschappen van de leraar betreffen zijn animale eigenschappen, deze hebben geen verbinding met de spirituele wereld,

Stel dat een leraar bepaald voedsel lekker vindt, op een speciale manier gaat slapen, van bepaalde dingen in deze wereld houdt, van iemand niet houdt of zelfs een hekel aan diegene heeft, dit alles heeft niets te maken met de Wijsheid van Kabbalah.

Kabbalisten die 100, 200 of zelfs 2000 jaar geleden leefden, hadden ook speciale gewoonten en gevoelens, dit alles is totaal onbelangrijk.

Maar als een mens bij een Kabbalist is en hem dichter wil naderen, moet hij zich op een niveau bevinden waarop hij zich op de juiste wijze kan verhouden tot zijn gebruiken en handelwijzen.

Vraag: Uw studenten geven ook les. Moeten zij hun studenten de weg wijzen naar u en hen het advies geven om naar uw lessen te luisteren?

Antwoord: Zij hoeven ze helemaal niet naar mij te verwijzen. Alles hangt af van het niveau waarop de studenten zich bevinden. Als ze bereid zijn om naar mijn lessen te luisteren, is het de moeite waard om ze hierheen te brengen. Dan kunnen zij samen met de hoofdgroep studeren en zien hoe we hier aan het werk zijn. Maar het is niet mijn intentie om ze naar mij te laten komen. Ik geef alles aan mijn studenten door en mijn studenten weer aan hun studenten, enz.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Licht Ontvangen Via De Leraar

laitman_582_01Vraag: Een student ontvangt al het Licht van zijn ziel via de leraar. Is de leraar de bron van dit Licht, in plaats van de Wereld van Oneindigheid?

Antwoord: Als mijn ziel, de ziel van de leraar, zich eerder heeft ontwikkeld dan jouw ziel, en jij mijn student bent geworden, ontvang je – volgens de spirituele hiërarchie – van mij. Als mijn student ben je mijn spirituele kind. Het systeem van zielen is met elkaar verbonden. De zielen die hun correctie gedeeltelijke of volledig hebben ondergaan en naar een bepaald niveau zijn opgestegen, geleiden het Licht naar andere zielen.

Op deze manier is alles gerangschikt. Enerzijds voeg jij je ego toe aan mij en anderzijds geleid ik, dankzij je ego, het Hoge Licht naar jou. Dan geleid jij het Hoge Licht ook weer naar iemand.

In feite doe je dat al, maar niet bewust.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Waarvan Is De Grootheid Van De Leraar Afhankelijk?

laitman_588_03Vraag: Waarom is de ware grootheid van de leraar altijd voor ons verborgen?

Antwoord: Omdat je daar niets van kunt zien.

Neem mij, je leraar, maar als voorbeeld, je kunt zoveel je wilt naar me kijken, maar je zult geen spoortje grootheid aan mij zien.

Je ziet alleen een oude man die heel graag wil dat mensen de Wijsheid van Kabbalah gaan studeren, niet uit boeken maar volgens de oorspronkelijke bronnen van Baal HaSulam en Rabash. Je kunt ook Het Boek De Zohar en de geschriften van de ARI nemen, ga je gang, maar ze zijn veel moeilijker en verder van ons verwijderd.

Ik ben, tot een bepaald niveau, simpelweg een expert op het gebied van de methode om dichter bij de Schepper te komen! En dit wil ik jullie leren.

Het is met de grootheid van de leraar net zo als met de grootheid van de Schepper, het hangt van de student af. De Schepper wordt alleen aan ons onthuld in de mate waarin wij Zijn grootheid voelen. Waarom is Hij verborgen? Omdat je Hem niet hoogacht.

Zo is het ook met de leraar, in dezelfde mate. Hoe leer je je leraar kennen? Je kent hem niet. Daarom is alles afhankelijk van zijn grootheid in jouw ogen. Alleen daarvan!

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Iedereen Is Uniek In Spiritualiteit

laitman_527Vraag: Iedereen heeft een opdracht in deze wereld. Hoe is het dan mogelijk om net zo te worden als de leraar, met respect en liefde voor hem en tegelijkertijd op je eigen pad te blijven?

Antwoord: Je wordt niet net zoals de leraar, je ontwikkelt je juist op je eigen manier en in je eigen vorm. Uiterlijk kan het zo zijn dat er iets in je opkomt dat op de leraar lijkt: manieren van spreken, de grammatica, dit kan ontstaan door de verbinding met hem; dit heeft echter niets met spiritualiteit te maken. Iedereen is uniek in spiritualiteit.

Vraag: Denkt u dat het de juiste boodschap is om niet op je leraar te lijken?

Antwoord: Dat doet niet ter zake. Hoe een student ook denkt, de curve leidt een mens altijd naar de “rechte lijn”. Vroeg of laat zullen de studenten inzicht krijgen en alles zal op z’n plaats vallen. Op dit gebied geef ik geen aanwijzingen. Een student moet geleidelijk in zichzelf alles gaan begrijpen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Student En Leraar, Twee Niveaus

Laitman_917_02Vraag: Wanneer kan een leraar voor de student een doorgever van spirituele energie worden?

Antwoord: Als een leraar als een kanaal kan fungeren waardoor het Hoge Licht naar een student doorgegeven wordt of als hij op z’n minst een student helpt om zich met een groep van Ten te verbinden die het Hoge Licht gaat absorberen.

Vraag: Maar bindt de leraar de student dan niet aan zichzelf?

Antwoord: In de Wijsheid van Kabbalah kan zoiets niet gebeuren!

Ik herinner het me van mijn leraar, Rabash, de laatste zeer grote Kabbalist. Hij stond nooit toe dat zijn grootheid, zijn immens grote belangrijkheid, zichtbaar was.

Nu lezen we zijn artikelen die voor mijn ogen geschreven werden. Ik herinner me alles wat er toen gebeurde, tot in het kleinste detail, de tijd van het jaar waarin we op een bank in een park zaten als hij schreef, ik herinner me letterlijk alles, zelfs de achtergrondgeluiden en de stemmen om ons heen. Als ik zijn artikelen nu weer lees, valt me op dat ik ze op een dieper niveau begrijp dan toen, terwijl er toch al zoveel jaren sindsdien verstreken zijn.

Je kunt een leraar niet meteen waarderen, zelfs als hij zijn innerlijke wereld niet zou verbergen, is dat niet mogelijk. Er wordt door niemand iets voor ons verborgen. Ik dacht in die tijd: “Ik ga verhuizen en naast hem wonen. Ik wil aan zijn zijde zijn en dan zal ik alles wat hij heeft uit hem persen!”

Er valt niets uit iemand te persen. De leraar is bereid om alles over te brengen. Maar het niveau van de student bepaalt in welke mate hij de leraar begrijpt. Student en leraar zijn twee verschillende niveaus.

Hoe een student een leraar echter kan benaderen om van hem te ontvangen, het te absorberen, tot zich te nemen … is een andere zaak en dat is verre van gemakkelijk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Kan Een Student Een Vriend Van De Leraar Worden?

laitman_528_04Vraag: Wat moet een persoon of een groep doen om een vriend van de leraar te worden?

Antwoord: Alles vindt geleidelijk plaats, als mensen verder komen, als zij het spirituele werk gaan waarderen en gaan begrijpen dat ze niet in staat zijn om zelf ook maar iets te doen.

Dan gaan zij zich ontdoen van illusies en ze gaan beter begrijpen wat spirituele stijging is. Spirituele stijging bereikt men niet door egoïstische handelingen of inspanningen, en met je ellebogen werken is zinloos.

Integendeel, de enige mogelijkheid voor vooruitgang vindt plaats als je jezelf wat terughoudt, als je dichter bij anderen komt en je in deze harmonieuze verhouding probeert de plaats te vinden waar de Schepper wordt onthuld. Deze plaats ontstaat als mijn eigenschappen geïntegreerd worden in de eigenschappen van andere mensen, dit is het resultaat van deze onderlinge verbinding.

Dit hele proces vindt geleidelijk plaats en iemand die met ons studeert zal dit bereiken.

Vraag: Is er een situatie denkbaar waarin studenten bevriend kunnen raken met de leraar?

Antwoord: Het concept student-vriend en leraar-vriend bestaat, in onze tijd is het nogal onduidelijk. In het algemeen zegt men dat deze relatie bestaat als een leraar een-op-een met een student studeert.

In het algemeen gesproken is het zeker mogelijk, zelfs met veel studenten, maar nog niet op ons huidige niveau.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

De Enige Leraar

Dr. Michael LaitmanIn onze wereld is er slechts één leraar, één gids en één Rav: de Schepper. Er is geen ander! De Schepper, de hoge positieve Kracht, bestuurt alles en creëert de – naar verhouding – negatieve egoïstische kracht.

Alle anderen zijn deelnemers in dit proces, ongeacht de rol die zij spelen. Zij worden uitsluitend gerangschikt op basis van de positie die zij innemen ten opzichte van die Leraar: in de mate waarin zij Hem begrijpen en Zijn opdrachten uitvoeren, of juist niet. Alleen dit geeft hun situatie en hun niveau weer.

Ik noem mezelf een gids omdat ik aan mensen probeer uit te leggen hoe ik mijn spirituele leraar begrijp en hoe ik de Leraar, de Schepper, begrijp. Ik leer mensen hoe zij de weg naar de Hoge Kracht kunnen vinden.

In het algemeen gesproken denk ik dat ieder mens in onze wereld geen andere opdracht heeft dan deze, want het allerbelangrijkste is dat we begrijpen hoe een mens verbonden is met de Schepper, want Hij bestuurt alles.

Met de Schepper verbonden zijn, is alleen mogelijk door middel van een groep, een Ten, met meer verbindingen, meer wederkerigheid, door op te gaan in anderen en alles te absorberen door een steeds diepere verbinding.

Dit is de weg die we moeten gaan. Dan zal je de leraar, de gids, de vriend en de Rav in één persoon vinden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Er Zijn Geen Privileges In Het Spirituele Werk

laitman_528_04Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:8 – 12:9: Doen jullie niet wat we allemaal hier vandaag gewoon zijn te doen: iedereen wat in zijn ogen het beste is, omdat jullie tot nog toe niet de rust en het erfgoed bereikt hebben die de Eeuwige, je God, je geeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Uiteindelijk gaat een mens die op het pad van ontwikkeling is, zijn eerdere fouten en misverstanden begrijpen: hij trekt veertig jaar door de woestijn en verricht het correcte werk met zijn verlangen, dit wordt het ‘binnentreden van het land Israël” genoemd, hij herordent dit land (“Aretz” van het woord “Ratzon”, verlangen) ten behoeve van geven en liefde door de Schepper te dienen.

Hij beseft hoezeer hij door Boven geleid werd. De Schepper liet hem met opzet fouten maken en Hij zorgde voor misverstanden, zodat hij inzicht zou krijgen in al zijn problemen en daardoor op de juiste manier zou leren handelen. Het is onmogelijk om iets te ontdekken als je eerder geen fouten maakt. Om tot het correcte begrip van een of ander verschijnsel te komen, is het noodzakelijk om het van beide kanten te leren kennen: van de goede en van de verkeerde kant.

Vraag: Betekent dit dat wat mij nu juist lijkt, eigenlijk verkeerd is?

Antwoord: Wij reiken een mens alleen de methode van correctie aan, maar we houden ons niet bezig met wat hij doormaakt en met de manier waarop hij daarmee bezig is.

Niemand heeft het recht om in te grijpen in de innerlijke problemen, correcties, gevoelens en daden van een mens, niemand, zelfs de leraar niet. Laat een student alleen gadeslaan wat een andere student doet! Je kijkt er op een afstandje naar, je observeert het allemaal en je begrijpt dat hij zich alleen op deze manier kan ontwikkelen en dat het op geen enkele andere manier mogelijk is, en je wacht tien, twintig, dertig jaar.

Natuurlijk vinden er ieder moment veranderingen plaats in een mens, maar daar kan je niet op in gaan of voorstellen: “Laat mij dit maar doen ”of “Laat mij dit maar afmaken voor je.”

Er zijn vele vormen van steun en hulp van de leraar waar de student geen weet van heeft omdat dit in het verborgene plaatsvindt. De student heeft echter het gevoel dat hij in de steek wordt gelaten, dat de leraar geen aandacht aan hem besteedt, etc.

Voor mij was het nog moeilijker, ik had het heel zwaar en leed daaronder, ik was in de war, gespannen en ik kon niets beginnen, Rabash lachte mij in mijn gezicht uit.

Vraag: Toch waren jullie heel close.

Antwoord: Dat zegt niets. Spiritueel werk blijft spiritueel werk. Er zijn geen privileges of handelingen van de leraar om een student te helpen. Anders is het niet meer het werk van de student. In al zijn verlangens en eigenschappen moet hij onafhankelijk zijn, hij moet ze op de correcte manier leren gebruiken, honderd procent, voor geven.

Maar dit alles is volledig afhankelijk van de toewijding van de student aan de leraar, de groep en het Doel. Hierdoor komt hij tot toewijding aan de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/30/16

 

Page 1 of 712345...Last »