Category Archives: Intentie

Intentie Bevindt Zich Boven De Materie

laitman_608_01Opmerking: Scheikundigen die hersenonderzoek verrichten, schrijven aan verschillende verlangens verschillende chemische reacties toe. Zij hebben ontdekt dat alles beschreven kan worden, uitgezonderd de intentie. Hierdoor onderscheidt de mens zich van het dier.

In een dier vallen de intenties en de verlangens samen, in de mens is het verschil tussen de intentie en de verlangens echter groter naarmate hij zich meer ontwikkelt.

Mijn Commentaar: De intentie bevindt zich boven de natuur, boven de materie. Ik wil dit bereiken met de hulp van de invloed van het Hoge Licht op mij. Intentie is geen verlangen en geen Licht.

Licht is de oorsprong van de energie buiten mij. Verlangen is dat wat al in mijn substantie werkzaam is. Als ik een nieuwe staat wil bereiken, verandert het verlangen in intentie. In de Wijsheid van Kabbalah associeer ik de intentie niet met de materie, maar met het Hoge Licht dat mij verandert.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/25/16

 

“Verwijder Het Kwaad Uit Je Midden”

laitman_627_2De Torah, Dewariem 22:21 (Deuteronomium): … want zij [het meisje bij wie de symptomen van maagdelijkheid niet werden aangetroffen] heeft een schanddaad in Israël bedreven door ontucht te plegen toen zij nog in haar ouderlijk huis was. Zo moet je het kwaad uit je midden verwijderen. (Vertaling: Jitschak Dasberg).

Het gaat hier over de Klipa (schil), het verlangen dat nog steeds vasthoudt aan de intentie van eigenbelang, ondanks het feit dat het met het hogere niveau verbonden is.

Hier kan niets aan gedaan worden, want de correctie van dit meisje (dit verlangen) is tevens haar dood, de intentie van “eigenbelang” wordt namelijk gedood, afgesneden van het huidige verlangen.

Het verlangen is in een pure staat achtergebleven, zonder enige intentie. Met name door de Lev HaEven (het stenen hart) wordt de intentie gedood. Dan komt dit verlangen weer terug en gaat het zichzelf corrigeren door middel van andere intenties.

De roep “Verwijder het kwaad uit je midden” betekent: “ Verdiep je onafgebroken in zelfonderzoek.” Dit is ons werk, op verschillende niveaus. Daarom beschrijft de Torah het pad van de spirituele correctie van de mens.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/5/16

 

Door De Muur Heenlopen

IWalking through the Walln het verleden moesten Kabbalisten fysieke kwellingen ondergaan om spiritualiteit te onthullen, zoals er geschreven staat: “Eet brood met zout, drink water, slaap op de kale grond en studeer Torah, dan zal je succes behalen!” Nu kan je als een prinses op een geveerde matras slapen, eten wat je maar wilt en hoeveel je maar wilt.

De vraag is: waar zijn onze intenties op gericht? We hebben een staat bereikt waarin we ons niet op onze acties moeten richten maar veel meer op onze intenties. Tenslotte zijn acties gemakkelijk, een intentie veranderen is echter de meest pijnlijke, moeilijke handeling. Dit is de lotsbestemming van onze generatie, het is het laatste niveau van de correctie.

Nu staan we voor een muur. We moeten onze houding naar de Schepper, de Ene Kracht in de Natuur, veranderen. Deze muur zal alleen instorten als wij, in tenminste één van de Tens, het besluit nemen om door de muur heen te lopen. Dan zal de fysieke wereld uit onze waarneming gaan verdwijnen.

From a TV Program “Secrets of the Eternal Book” 9/19/2016

 

Altruïstische Handelingen

Laitman_632_4Vraag: Hoe kunnen we weten of handelingen wel of niet altruïstisch zijn?

Antwoord: Zodra zich een altruïstische handeling in de mens openbaart, onthult de Schepper zich. Als zich een intentie om te geven in de mens openbaart, ontdekt hij onmiddellijk de Schepper volgens het principe van gelijkvormigheid: de mate van gelijkvormigheid stemt overeen met de intensiteit van de intentie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Acties En Intenties

laitman_624_03_0Vraag: Hoe kunnen wij onderscheid maken tussen spirituele eigenschappen en animale eigenschappen?

Antwoord: De intentie bepaalt alles. Enerzijds kan een mens nadenken over iets verhevens of zich bezighouden met muziek, schilderkunst of literatuur en lijden onder het creatieve werk, dit alles met het doel beroemd te willen worden en op intellectueel en emotioneel gebied zichzelf voldoening te geven, dan wordt hij gemotiveerd door een groot ego. Alle belangrijke mensen waren heel grote egoïsten, want om tot grote prestaties te komen, heeft men een grote egoïstische kracht nodig, verlangen naar vooruitgang.

Anderzijds kan een mens bij iets heel eenvoudigs betrokken zijn, bij een eenvoudige bezigheid, maar zijn intentie is geven, zoals iemand die een groep kinderen bij elkaar brengt en met hen muziek maakt met de intentie om hen te ontwikkelen.

Eigenschappen op zich zijn neutraal. Alles hangt van de bedoeling af. Zonder te weten wat de intentie is, kunnen we de aard van een activiteit absoluut niet vaststellen. Niemand kent de gevoelens en de motivaties van een ander mens; het is zelfs moeilijk voor de mens zelf om vast te stellen wat de ware motivatie achter zijn handelingen is. De Wijsheid van Kabbalah wordt de ‘Verborgen Wijsheid’ genoemd omdat de intentie van een mens voor buitenstaanders verborgen is.

Vraag: Welke eigenschappen heeft een man nodig om de Kracht van geven te bereiken?

Antwoord: In spiritualiteit is het geslacht van het fysieke lichaam onbelangrijk. Als een mens geeft, wordt hij ‘mannelijk’ genoemd, als hij ontvangt, wordt hij ‘vrouwelijk’ genoemd, al is hij in onze wereld fysiek mannelijk. Op deze manier bepaalt de Wijsheid van Kabbalah het spirituele geslacht van een mens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Houd Je Vast Aan De Schepper!

laitman_284_05Vraag: Moet ik, als er lijden is in het leven, elke situatie zien als afkomstig van de Schepper (en zien dat het voor mijn bestwil is), zal ik dan de situatie niet meer als slecht ervaren?

Hoe kan een mens zich constant vasthouden aan de intentie dat er “geen Ander is dan Hij” (Dewariem 4:35 – Deuteronomium)

Antwoord: Laat de gedachte dat alles van Hem komt niet los. Houd je hieraan voortdurend vast! En vraag Hem om Hulp als je het niet kan.

 

De Koningen Van De Wereld

Dr. Michael LaitmanTorah, Dewariem (Deuteronomium) 7: 24 – Hun koningen geeft Hij in jullie macht en hun naam zul je onder de hemel wegvagen; geen mens zal voor jullie stand kunnen houden, totdat je ze vernietigd hebt. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Koningen zijn de belangrijkste verlangens. In een mens zijn er 620 verlangens aanwezig en zij moeten allemaal gecorrigeerd worden. Elke groep verlangens bestaat uit de daarbij behorende tien Sefirot, de eigenschappen ervan, het is noodzakelijk om de belangrijkste te corrigeren.

De correctie vindt niet in de verlangens zelf plaats, maar in de intentie. De intentie is het hoofd van de groep kwaliteiten. Daarom moet deze nauwkeurig gecorrigeerd worden, want verlangens volgen gehoorzaam de intenties die een mens creëert. Intenties om voor mijzelf te ontvangen zijn slechte, onzuivere koningen van de wereld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/27/16

 

Hoe Moeten We Kabbalah Boeken Lezen?

laitman_209Vraag: Hoe wordt een mens door het lezen van boeken zoals Het Boek De Zohar en de Shamati artikelen beïnvloed, hoe kunnen we ze op de juiste wijze lezen, met welke intentie? Welk verlangen moeten we erbij hebben?

Antwoord: We moeten ze lezen met de intentie om het doel van het leven te bereiken, de gelijkenis met de Schepper, de eigenschap van absolute Liefde. Daar gaan de eerste artikelen van Rabash over.

Vraag: Is het voldoende om bij het lezen van de Shamati artikelen te verlangen naar het voelen van de verborgen betekenis van de tekst, zodat de Ohr Makif (het Omringende Licht) de lezer zal beïnvloeden?

Antwoord: Dat is voldoende, maar dit is alleen mogelijk op voorwaarde dat een mens in een groep aan de praktische realisatie van de tekst werkt.

 

De Belangrijkste Intentie

Laitman_051Vraag: Is “Er is geen ander dan Hij” de belangrijkste intentie bij alles wat wij doen?

Antwoord: Daaraan moet je toevoegen dat de Schepper alles doet en dat daarom alles juist is en ten goede van de mens bedoeld is. Je beoordeelt het als onjuist in de mate waarin je niet gelijkvormig bent met de eigenschappen van de Schepper.

Vraag: Moet ik er overdag steeds aan denken waarom ik alles doe om zo de Schepper te onthullen? Wat behoort dan het antwoord op deze vraag te zijn?

Antwoord: Allereerst moeten we ons altijd afvragen: “Wat moet ik doen en waarvoor doe ik het?” Vervolgens moet ik besluiten of ik een bepaalde handeling wel of niet uitvoer en zo mijn besluit implementeren.

 

Intentie En De Invloed Daarvan Op De Werkelijkheid

laitman_928Vraag: Veel mensen die zichzelf willen ontplooien in het leven weten dat het heel belangrijk is om voor elke handeling een minuut stil te staan en te denken: “Wat wil ik nu eigenlijk bereiken met mijn handelingen?” en dan gaan ze een en ander implementeren.

Is het waar dat in mijn afstemming op wat ik wil bereiken, een intentie vóór een handeling, de kracht aanwezig is om de werkelijkheid te beïnvloeden en om mij te helpen om dat wat ik verlang te bereiken?

Heeft de intentie vóór de handeling, mij instellen op wat ik wil bereiken, de kracht om de werkelijkheid te beïnvloeden en helpt dit mij om het gewenste te bereiken?

Antwoord: Een intentie betekent: wat ik tenslotte wil bereiken. Dan zijn al mijn handelingen op weg daar naartoe op de staat gericht die ik wil bereiken.

Ik heb het niet over aardse intenties. Kabbalisten werken met de Hoge Kracht die de gehele werkelijkheid bestuurt, hij is er voortdurend mee verbonden. Hij ziet dat de gehele werkelijkheid uit deze Kracht voortvloeit, dat deze Kracht de werkelijkheid afbeeldt, zowel innerlijk in wat hij voelt, als uiterlijk in wat hij waarneemt door middel van zijn vijf zintuigen.

Daarom houd ik uitsluitend rekening met deze Kracht, want dit is de enige Kracht waardoor de werkelijkheid gevormd wordt. Mijn intentie is alleen op deze Kracht gericht: hoe ik mij er voortdurend aan vastklink en hoe ik er dichterbij kan komen in elke situatie van mijn leven, verbonden met goede en slechte mensen, met mijn innerlijke staten, met dieren, planten en levenloze voorwerpen. Ik relateer alles wat ik voel aan dezelfde Hoge Kracht die deze realiteit voor mij creëert.

Blijkbaar leef ik in de een of andere film die door deze Kracht voor mij gecreëerd wordt. Ik heb het gevoel dat een deel van deze film zich buiten mij afspeelt en een deel in mij in de vorm van mijn reacties op de huidige film. De Hoge Kracht doet dit alles zowel in als buiten mij.

Mijn intentie bestaat uit de mate waarin ik er elke minuut van mijn leven behoefte aan heb om de Hoge Kracht te herkennen en eraan gehecht te zijn, Hij vormt de realiteit om mij heen en in mij.

Dan ga ik leren wat de Hoge Kracht met mij doet door mij door allerlei staten heen, door mijn reacties daarop, te begeleiden, zowel innerlijk als uiterlijk,

Op basis van elke staat, zowel innerlijk als uiterlijk, moet ik vaststellen dat er geen ander is dan deze Kracht en dat deze Kracht goed is en goed doet, want Hij doet alles, zelfs dat wat uiterst angstwekkend en onaangenaam is, alleen om er voor te zorgen dat ik me tot Hem wend als degene die elke staat creëert, want Hij is de Eerste en de Laatste. Alleen de Hoge Kracht doet alles, dat wat in het verleden is gebeurd, wat nu gebeurt en wat in de toekomst zal gebeuren.

Ik zal tot een staat komen waarin ik in deze intentie leef en het mijn Doel is om er voortdurend in te leven, samen met het feit dat ik diverse handelingen moet verrichten die deze zelfde Kracht in mij vormt, zowel in de spirituele als in de fysieke wereld.

In essentie is dit mijn leven. Ik verwerf inzicht door innerlijk te herkennen wat deze zelfde Kracht van mij wil, hoe Hij mij vormt, hoe Hij de Hoge Wereld creëert, hoe ik die wereld kan bereiken, etc. Ik kom op twee niveaus vooruit: ik moet met deze wereld omgaan als een wereld die van Boven afkomstig is, en met de Hoge Wereld als een Wereld waarnaar ik opstijg van beneden af.

Op deze manier leef ik altijd. Dan noemen we mijn houding naar mijn werkelijkheid: intentie. In de boeken van Kabbalisten zijn er veel intenties beschreven: hoe ik mij in mijn leven tot elke stap op mijn pad moet verhouden

Ik vorm mijn werkelijkheid door de intentie. Als ik alles met de Hoge Kracht, die mijn hele leven creëert – zowel fysiek als spiritueel – verbind, leef ik al in één wereld en niet in twee, want alles komt van deze Hoge Kracht en er is geen ander dan deze Kracht.

Dan beïnvloed ik mijn werkelijk op een gunstige manier, ik bouw eraan omdat deze werkelijkheid in feite niet bestaat en alles afhankelijk is van de wijze waarop ik haar construeer.

From KabTV’s “A New Life” 2/18/16

 

Page 1 of 1412345...10...Last »