Category Archives: Intentie

Intentie en actie

laitman_628.2Vraag: Is het voldoende om een intentie te hebben voor spirituele relaties of moeten we ook handelen?

Antwoord: Er zijn ook handelingen noodzakelijk voor spirituele relaties. Als we niet handelen, kunnen we niet van een relatie spreken. Als ik vanuit liefde met iemand omga, wil ik hem mijn liefde door mijn handelingen laten zien.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/11/17

Intentie is het belangrijkste

laitman_224Vraag: Welke rol speelt intentie in het opbouwen van relaties met anderen?

Antwoord: Intentie is absoluut alles. Er bestaat niets anders dan intentie.

Verlangens worden aan ons gegeven, ze zijn gebroken, gegroepeerd, versnipperd, en volgens een speciaal programma komen ze in ons op. Daarom is intentie het belangrijkste: waarvoor, in de naam van wat, voor wie ga ik iets doen of ergens aan denken? Het belangrijkste is: waarheen richt ik mijn gedachten, mijn gevoelens en mijn aspiraties.

 

From the Kabbalah Lesson in Russian 06/11/17 (Engelse vertaling)

 

Ziel, verlangen en intentie

Vraag: Is de ziel een verlangen of een verlangen met een intentie?

Antwoord: De ziel is een verlangen. Het licht van de ziel is dat waardoor het verlangen vervuld wordt, de intentie is de correctie, de masach (scherm) en terugkerend licht.

From the Lesson in Russian, 5/21/17

 

Rijs omhoog naar het niveau van de Schepper

laitman_744Vraag: De Schepper wil vreugde ervaren doordat wij ons corrigeren, wij ten behoeve van Hem ontvangen en wij dit tegen elke prijs zullen bereiken. Daarom is de Schepper de grootste egoïst. Is dit het niveau van altruïsme dat wij moeten bereiken?

Antwoord: De Schepper is de eigenschap van absolute goedheid. Er kan van Hem gezegd worden dat Hij de grootste altruïst of de grootste egoïst is, er is echter maar één onveranderlijke eigenschap. De Schepper is de Natuur waarin wij ons bevinden.

Wij zijn ondergedompeld in een “zwarte bubbel” waarvan de eigenschap absoluut egoïsme is, en daar moeten wij geleidelijk uitkomen.

De Schepper heeft het verlangen om te geven. Wij kunnen ons niet afvragen of Hij een egoïst is of niet, want in Hem is niets anders aanwezig dan het verlangen om te geven. De Schepper is uitsluitend een verlangen om te geven en al Zijn schepselen bestaan uitsluitend uit een verlangen om te ontvangen. Wij zijn met een bedoeling zo geschapen, want zo zijn wij tegengesteld aan Hem, anders zouden wij geen schepselen genoemd kunnen worden, namelijk: afgescheiden van de Schepper.

Om als de Schepper te worden, om hetzelfde niveau te bereiken en met evenzoveel blijheid te dienen, met een gevoel van vervulling, moet ons verlangen om te ontvangen alleen ontvangen met de intentie om te geven; dan zal het gelijkvormig zijn aan het niveau van de Schepper, al heeft het schepsel een eigenschap die tegengesteld is aan Hem, de aard van ontvangen en niet van geven.

Daarom bestaat ons werk uit het verkrijgen van een intentie. Naarmate het onze intentie is om te geven, kunnen wij het verlangen om te ontvangen zoveel gebruiken als wij willen, want onze handelingen zullen op geven gericht zijn en wij zullen als de Schepper worden, gelijkvormig aan Hem, wij zullen Hem begrijpen en vervuld worden zoals Hij.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

De intentie is de handeling

laitman_219_01Opmerking: Baal HaSulam zegt dat ons egoïsme ons de ervaring van tijd geeft. Er is een handeling en het resultaat daarvan, het resultaat is belangrijk voor ons, niet het genoegen van de handeling zelf.

Antwoord: Egoïsme is het verlangen om te ontvangen, te nemen, naar jezelf toe te trekken, het nulpunt naar twee verschillende richtingen uit te rekken. Daardoor voelen we het concept tijd.

Vraag: Als dat zo is, is er dan geen tijd in spiritualiteit omdat een mens daar blij is met de handeling en niet wacht op het resultaat van zijn intentie?

Antwoord: In spiritualiteit is de intentie de handeling.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

Intentie Bevindt Zich Boven De Materie

laitman_608_01Opmerking: Scheikundigen die hersenonderzoek verrichten, schrijven aan verschillende verlangens verschillende chemische reacties toe. Zij hebben ontdekt dat alles beschreven kan worden, uitgezonderd de intentie. Hierdoor onderscheidt de mens zich van het dier.

In een dier vallen de intenties en de verlangens samen, in de mens is het verschil tussen de intentie en de verlangens echter groter naarmate hij zich meer ontwikkelt.

Mijn Commentaar: De intentie bevindt zich boven de natuur, boven de materie. Ik wil dit bereiken met de hulp van de invloed van het Hoge Licht op mij. Intentie is geen verlangen en geen Licht.

Licht is de oorsprong van de energie buiten mij. Verlangen is dat wat al in mijn substantie werkzaam is. Als ik een nieuwe staat wil bereiken, verandert het verlangen in intentie. In de Wijsheid van Kabbalah associeer ik de intentie niet met de materie, maar met het Hoge Licht dat mij verandert.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/25/16

 

“Verwijder Het Kwaad Uit Je Midden”

laitman_627_2De Torah, Dewariem 22:21 (Deuteronomium): … want zij [het meisje bij wie de symptomen van maagdelijkheid niet werden aangetroffen] heeft een schanddaad in Israël bedreven door ontucht te plegen toen zij nog in haar ouderlijk huis was. Zo moet je het kwaad uit je midden verwijderen. (Vertaling: Jitschak Dasberg).

Het gaat hier over de Klipa (schil), het verlangen dat nog steeds vasthoudt aan de intentie van eigenbelang, ondanks het feit dat het met het hogere niveau verbonden is.

Hier kan niets aan gedaan worden, want de correctie van dit meisje (dit verlangen) is tevens haar dood, de intentie van “eigenbelang” wordt namelijk gedood, afgesneden van het huidige verlangen.

Het verlangen is in een pure staat achtergebleven, zonder enige intentie. Met name door de Lev HaEven (het stenen hart) wordt de intentie gedood. Dan komt dit verlangen weer terug en gaat het zichzelf corrigeren door middel van andere intenties.

De roep “Verwijder het kwaad uit je midden” betekent: “ Verdiep je onafgebroken in zelfonderzoek.” Dit is ons werk, op verschillende niveaus. Daarom beschrijft de Torah het pad van de spirituele correctie van de mens.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/5/16

 

Door De Muur Heenlopen

IWalking through the Walln het verleden moesten Kabbalisten fysieke kwellingen ondergaan om spiritualiteit te onthullen, zoals er geschreven staat: “Eet brood met zout, drink water, slaap op de kale grond en studeer Torah, dan zal je succes behalen!” Nu kan je als een prinses op een geveerde matras slapen, eten wat je maar wilt en hoeveel je maar wilt.

De vraag is: waar zijn onze intenties op gericht? We hebben een staat bereikt waarin we ons niet op onze acties moeten richten maar veel meer op onze intenties. Tenslotte zijn acties gemakkelijk, een intentie veranderen is echter de meest pijnlijke, moeilijke handeling. Dit is de lotsbestemming van onze generatie, het is het laatste niveau van de correctie.

Nu staan we voor een muur. We moeten onze houding naar de Schepper, de Ene Kracht in de Natuur, veranderen. Deze muur zal alleen instorten als wij, in tenminste één van de Tens, het besluit nemen om door de muur heen te lopen. Dan zal de fysieke wereld uit onze waarneming gaan verdwijnen.

From a TV Program “Secrets of the Eternal Book” 9/19/2016

 

Altruïstische Handelingen

Laitman_632_4Vraag: Hoe kunnen we weten of handelingen wel of niet altruïstisch zijn?

Antwoord: Zodra zich een altruïstische handeling in de mens openbaart, onthult de Schepper zich. Als zich een intentie om te geven in de mens openbaart, ontdekt hij onmiddellijk de Schepper volgens het principe van gelijkvormigheid: de mate van gelijkvormigheid stemt overeen met de intensiteit van de intentie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Acties En Intenties

laitman_624_03_0Vraag: Hoe kunnen wij onderscheid maken tussen spirituele eigenschappen en animale eigenschappen?

Antwoord: De intentie bepaalt alles. Enerzijds kan een mens nadenken over iets verhevens of zich bezighouden met muziek, schilderkunst of literatuur en lijden onder het creatieve werk, dit alles met het doel beroemd te willen worden en op intellectueel en emotioneel gebied zichzelf voldoening te geven, dan wordt hij gemotiveerd door een groot ego. Alle belangrijke mensen waren heel grote egoïsten, want om tot grote prestaties te komen, heeft men een grote egoïstische kracht nodig, verlangen naar vooruitgang.

Anderzijds kan een mens bij iets heel eenvoudigs betrokken zijn, bij een eenvoudige bezigheid, maar zijn intentie is geven, zoals iemand die een groep kinderen bij elkaar brengt en met hen muziek maakt met de intentie om hen te ontwikkelen.

Eigenschappen op zich zijn neutraal. Alles hangt van de bedoeling af. Zonder te weten wat de intentie is, kunnen we de aard van een activiteit absoluut niet vaststellen. Niemand kent de gevoelens en de motivaties van een ander mens; het is zelfs moeilijk voor de mens zelf om vast te stellen wat de ware motivatie achter zijn handelingen is. De Wijsheid van Kabbalah wordt de ‘Verborgen Wijsheid’ genoemd omdat de intentie van een mens voor buitenstaanders verborgen is.

Vraag: Welke eigenschappen heeft een man nodig om de Kracht van geven te bereiken?

Antwoord: In spiritualiteit is het geslacht van het fysieke lichaam onbelangrijk. Als een mens geeft, wordt hij ‘mannelijk’ genoemd, als hij ontvangt, wordt hij ‘vrouwelijk’ genoemd, al is hij in onze wereld fysiek mannelijk. Op deze manier bepaalt de Wijsheid van Kabbalah het spirituele geslacht van een mens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Page 1 of 1412345...10...Last »