Category Archives: Innerlijk Werk

“Wanneer Ge Door De Wijngaard Van Uw Naaste Komt”

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Dewariem (Deuteronomium) 23:25: “Wanneer ge door een wijngaard van uw naaste komt, moogt ge druiven eten zoveel ge wilt, maar er geen meenemen.” (Willibrord vertaling)

Druiven symboliseren verlangen. Daarom “moogt ge druiven eten zoveel ge wilt,maar er geen meenemen”, want het verlangen is niet je eigen verlangen. Wanneer je opgenomen wordt in dat verlangen, namelijk naar het volgende niveau wilt opstijgen, mag je op die plek innerlijk ontvangen zonder naar je eigen niveau af te dalen.

Dit verwijst naar twee Partzufim, twee zielen: een grote en een kleine. Als een kleine ziel naar de grote opstijgt en door haar opgenomen wordt, zoals een embryo in de baarmoeder, kan zij gevoed worden door alles wat zich daar op het hogere niveau bevindt. Zij mag echter niet naar haar lagere niveau terugkeren, want dat zou vergelijkbaar zijn met de dood, met een lichamelijke infectie.

Als je in staat bent om vrij op te stijgen en neer te dalen en je daarbij begrijpt dat je dit verlangen niet op je eigen niveau mag gebruiken, zal het feit dat je opgenomen bent in het hogere niveau je geleidelijk naar dat niveau brengen en je zult zelf gaan oprijzen en je eigen “wijngaard” gaan aanleggen.

Het is interessant dat je in Israël op de akkergronden alle vruchten en groenten die je wenst mag oprapen en eten, maar als je er iets van mee wilt nemen, moet je ervoor betalen. Alles bestaat uit wortel en tak. Dit is de wet van de Torah.

Je kunt elk veld oplopen, laten we zeggen een veld met zonnebloemen, je mag kiezen wat je maar wilt, de eigenaar zal daar niets van zeggen. Waarschijnlijk let hij niet eens op je, hoewel hij weet dat je je een en ander toe-eigent van hem. Maar dat is toegestaan, het is een gebod. De betekenis ervan is dat de Schepper de oogst zal aanvullen.

Dewariem 23:26: Wanneer ge door een korenveld van uw naaste komt, moogt ge wel met de hand aren plukken, maar niet de sikkel slaan in het te velde staand gewas. (Willibrord vertaling)

Je mag op dat moment zoveel aren plukken als je nodig hebt, want je gebruikt ze niet voor productie. Maar je mag de oogst van een vriend niet met een sikkel oogsten, want dat betekent dat je ze voor je eigen productie gebruikt (egoïstisch ontvangen).

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/26/16

 

Op Een Beslissend Moment

laitman_562_02Vraag: Er bestaan nu meer dan 3.000 verschillende geloven en spirituele stromingen in de wereld. Als iemand een probleem heeft, wendt hij zich automatisch tot de een of andere kracht met een innerlijke roep om hulp. Naar wie of wat wendt een mens zich op zo’n moment?

Antwoord: Als je op de correcte manier om hulp vraagt, moet je je alleen tot de Schepper wenden voor hulp om je met anderen te verbinden en Hem te ontdekken. Dit betekent dat wij in de Wijsheid van Kabbalah aan de Schepper vragen om ons te veranderen. In het algemeen gesproken is het zo dat mensen aan de Schepper vragen of Hij de hindernissen die in de weg staan, weg wil nemen, dus of Hij de wereld wil veranderen “volgens het verlangen van een mens.”

Zo’n “consumerende” houding naar de Schepper gaat veranderen als er heel sterke gevoelens in een mens waarneembaar worden, waardoor hij inziet dat alles wat er in de wereld gebeurt het resultaat is van zijn eigen houding naar de Schepper.

Als wij het over een Kabbalist hebben, is alles afhankelijk van het niveau waarop hij zich bevindt. Ook een Kabbalist gaat door staten heen die hem brengen naar een niveau dat lager is dan dat van de gemiddelde mens. Als hij zich in zo’n staat van neergang bevindt, kan hij voor zichzelf vragen, en handelingen uitvoeren die van tevoren moeilijk te bepalen zijn.

Dit gebeurt echter alleen tijdens een staat van neergang. Als hij actief is, als hij kracht heeft, is het ontegenzeggelijk zo dat hij altijd vraagt om hulp om zelf te veranderen, omdat hij begrijpt hoe het systeem werkt.

Een Kabbalist begrijpt dat tegenslagen goedheid en hulp betekenen, het zijn uitingen van hulp en zorg van de Schepper, omdat een mens zich juist, dankzij deze tegenslagen, er bovenuit met de Schepper kan verbinden.

Het probleem is dat de tegenslagen niet alleen hem overkomen, maar allen die dichtbij hem staan, tot aan de voleinding van de correctie. Maar in het begin van de correctie voelt iedereen zich kwetsbaar ten opzichte van de Schepper!

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

Het Verdriet Van De Kabbalist

laitman_293Vraag: Een Kabbalist die begrijpt dat alles van de Schepper komt, verbindt alle problemen en moeilijkheden van het leven met Hem. Maar voelt hij tegelijkertijd ook angst of verdriet?

Antwoord: Een miljard keer meer dan de gemiddelde mens. Hij weet echter waar het vandaan komt en waarom het er is. Juist om er goed mee om te gaan.

Ik zie nog het beeld van de dood van de vrouw van mijn leraar Rabash voor me. Ze waren 65 jaar samen geweest en ze hielden, zelfs toen ze oud waren, heel veel van elkaar.

Ik herinner me dat hun kleinzoon me belde en zei dat zijn grootmoeder was overleden, hij vroeg me om naar zijn grootvader te gaan. Ik ging meteen. Rabash lag op bed, als een bal opgerold met zijn gezicht naar de muur, hij reageerde op niemand.

Hoewel hij van tevoren wist hoe het zou aflopen – want zijn vrouw was de laatste paar jaar verlamd – voelde ik dat hij een heel heftige schok doormaakte, een klap die hij op zich moest nemen. Niet op menselijk niveau, maar vanuit totaal andere gedachtegangen en doelstellingen. Ik kon zijn spanning, zijn overwegingen over verdere correctie, en zijn lot voelen.

Vraag: Dus er blijven tegenslagen bestaan?

Antwoord: Ik heb het uiterlijke beeld beschreven. Wat zich binnen dit beeld afspeelt … God verhoede dat we ooit zullen beseffen waar zo iemand in een dergelijke staat doorheen gaat.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 3/2/16

In verband met vakantie zullen de komende weken de blogs niet altijd dagelijks verschijnen.

 

De Bedoeling Van De Schepper

Vraag: Hoe moet een mens zich op de juiste wijze verhouden tot wat er met hem gebeurt?

Antwoord: Hierover wordt gesproken in het belangrijkste artikel over het spirituele werk van de mens: “There is None Else Beside Him” (Er is Geen Ander dan Hij). Vanaf het begin van de ochtend moet je jezelf constant richten op het gevoel dat je je in een wereld bevindt, waarin de Ene en enige Kracht en Wil waardoor deze wereld gebouwd en bestuurd wordt, de Schepper is.

Bij alles wat je in je opneemt en ondanks alles wat er met je kan gebeuren, moet je niets anders doen dan je intentie en je verlangen versterken in het bewustzijn dat alles wat er met mensen gebeurt en wat zich om hen heen bevindt, evenals alles wat er met jou gebeurt, zo bedoeld is door de Schepper. Hij is de Eerste en na Hem zijn er alle eigenschappen en kenmerken van onze wereld die je beïnvloeden en met je werken.

Je moet jezelf constant onderzoeken, daarin niet verslappen en je aandacht niet afleiden van je innerlijke intentie dat alles wat er in en om je heen gebeurt, uitsluitend afkomstig is van de Ene Hoge Kracht. En ondanks innerlijke en uiterlijke veranderingen, is de reden van alles wat er gebeurt en zal gebeuren, dat ik mijn houding ten opzichte van de Schepper als de enige Oorzaak van alles, niet zal veranderen.

 

Alles Is Met Een Bedoeling Geschapen

laitman_627_2Vraag: Is kritisch nadenken helpend voor een mens om de spirituele ladder te beklimmen, of staat dit juist in de weg? Moet hij dit opzij zetten?

Antwoord: Alles in een mens is met een bedoeling geschapen. Het is niet nodig om ook maar iets te vernietigen, op iets neer te kijken, iets te deleten, achter slot en grendel te zetten of te verbergen. Integendeel, open alles, maar alleen op een zodanige manier dat het je zal helpen om spiritueel verder te komen.

Uiteindelijk zul je zien dat het een wonderbaarlijke en buitengewone mogelijkheid is om gebruik te maken van alle meest weerzinwekkende, vreselijke, natuurlijke of verkregen impulsen, waarover je alleen maar met een gevoel van schaamte zou kunnen spreken. Je zult gaan voelen hoe juist en noodzakelijk deze dingen zijn. Plotseling zal je ze kunnen vervullen op een sublieme, spirituele wijze.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/10/16

 

New Life 686 – De Vrijheid Van Zelfkritiek

New Life 686 – De Vrijheid Van Zelfkritiek

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

Tot nu toe heeft zelfkritiek ons geholpen om ons te ontwikkelen, maar tegenwoordig ontbreekt de juiste kritiek. Iedereen “dumpt” slechte dingen over anderen. Zelfkritiek, de mogelijkheid om te beoordelen, vraagt van ons dat we zonder vooroordeel vanaf een zekere afstand naar dingen kunnen kijken.

Tegenwoordig kan niemand het goed met anderen vinden, niemand is nog in staat om opbouwende kritiek te leveren. De mensheid begrijpt niet wat er aan de hand is: zij is op weg naar zelfvernietiging, zelfs gezinnen vallen uiteen.

Het systeem van zelfkritiek van een Kabbalist is op een hoger principe gebouwd, namelijk op het principe: “Je zult je vriend liefhebben als jezelf” (Vajikra 19:18, Leviticus). Met de hulp van de methode van de Wijsheid van Kabbalah trekt een mens het Corrigerende Licht aan, de positieve Kracht die tegenover de neiging tot het kwaad staat. Zijn zelfkritiek bestaat uit de vraag of hij voldoende positieve Kracht aantrekt voor zichzelf om steeds van het juiste standpunt uit te kunnen gaan.

Het enige wat een mens zorgen moet baren is de vraag hoe hij de positieve Kracht die in de Natuur verborgen is, kan aantrekken voor zichzelf om tegenwicht te bieden aan het kwaad dat in hem aanwezig is. Als een mens nog niet zover is, is zelfkritiek op geen enkele wijze zinvol.

From KabTV’s “New Life #686 – The Freedom of Self-Criticism,” 2/4/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Het Programma Van Het Leven

laitman_943Hoe zal de mens van de toekomst eruit zien?

Het doel van de menselijke ontwikkeling is dat wij onze eigenschappen veranderen, zodat onze gesloten, ongevoelige harten zich gaan openen voor anderen.

De Natuur heeft dit doel voor ons bepaald. Als wij dit doel verwezenlijken, ontdekken we nieuwe gevoelens en vervangen we onze egoïstische verlangens door het verlangen om te geven. Door deze nieuwe houding krijgen we de mogelijkheid om een nieuwe wereld te ontdekken.

Vraag: Wat is dat, een verlangen om te geven?

Antwoord: Het is een verlangen om te schenken, te delen en voor anderen te zorgen. Wij willen met ons hele hart verbonden zijn met ‘iets’ buiten ons.

Maar tot nu toe kunnen we met onze buren niet op deze manier omgaan, want mensen om ons heen handelen vanuit egoïsme en het enige wat we zouden bereiken door ons op een altruïstische manier te gedragen, is dat zij misbruik van ons zouden maken. Daarom beginnen we in een kleine groep die ernaar streeft om het egoïsme te annuleren en zich met elkaar te verbinden. We gaan een nieuwe realiteit voelen in ons ene, gemeenschappelijke, liefdevolle verlangen.

Vraag: Zullen mensen in de toekomst zo compleet verschillen van onze tijdgenoten dat het lijkt alsof ze van een andere planeet komen?

Antwoord: Het enige wat anders zal zijn is hun houding naar het minerale, vegetatieve, animale en sprekende niveau. In de toekomst zullen mensen anderen net zo sterk voelen als ze zichzelf voelen.

Dit is echter een geleidelijk proces. Als wij nu met anderen op een altruïstische manier zouden omgaan, zouden ze eenvoudigweg misbruik van ons maken. Daarom openen we ons hart alleen naar degenen die ons op dezelfde wijze beantwoorden.

We moeten ons verenigen tot één mens met één hart. Als we daarin slagen, zullen we door ons verenigde verlangen en ons gezamenlijke hart een nieuwe wereld ervaren.

From KabTV’s “A New Life” 9/8/15

 

Het Belangrijkste Is Dat We HEM Niet Vergeten!

Dr. Michael LaitmanVraag: Als ik me voorstel dat de Schepper achter alles wat er met mij gebeurt aanwezig is, ben ik altijd boos op Hem. Hiervoor was ik boos op mensen om me heen en gaf ik hen de schuld van al mijn problemen. Maar als er geen Ander is dan de Schepper … moet ik Hem dan nu haten?

Antwoord: Maak je geen zorgen, dit is normaal. Het maakt niet uit hoe jouw houding naar de Schepper is. Het belangrijkste is dat je onophoudelijk aan Hem denkt. Vergeet Hem niet! Het maakt niet uit hoe je je tot Hem verhoudt, goed of slecht. Het belangrijkste is dat je voortdurend aan Hem denkt.

De Schepper wil dat een mens met Hem verbonden is. Hij wil dat de mens zoekt naar deze verbinding en niet de Schepper. De mens moet in alles één Schepper zien, de Ene die Goed is en Goed doet. Dit zijn de twee parameters, de twee eigenschappen waardoor we de Schepper kunnen voelen.

Om mij heen is alleen de Schepper en de hele wereld is Zijn uiterlijke manifestatie, alsof dit acteurs zijn die zich op het podium bewegen volgens de gedachte van de regisseur.

[154113] From KabTV’s “A New Life”  2/5/2015

 

Zonden En Overtredingen

Laitman_041_01De Torah, Bamidbar (Numeri) 15:22 – 15:25: En wanneer jullie zouden dwalen en al deze geboden die de Eeuwige aan Mozes heeft opgedragen niet vervullen, alles wat de Eeuwige jullie door Mozes heeft geboden vanaf de dag dat de Eeuwige geboden heeft uitgevaardigd tot daarna, voor alle generaties, en het blijkt dat dit onopzettelijk gebeurd is omdat het aan de gezichtskring van de gemeenschap onttrokken was, dan moet heel de gemeenschap een jonge stier als brandoffer brengen, als een verkwikkende geur ter ere van de Eeuwige, met het erbij behorende spijs- en plengoffer volgens voorschrift en een jonge geitenbok als zondoffer. De Cohen (priester) zal verzoening bewerken ten behoeve van heel de gemeenschap van de kinderen Israëls en het zal hen worden vergeven, want het was onopzettelijk. Zij brengen hun offergave ter ere van de Eeuwige omdat het zonder opzet hunnerzijds was.

Er zijn overtredingen die een mens begaat zonder dat hij het weet, omdat hij ze niet voelt. Hij voelt en begrijpt niet dat hij iets verkeerds doet en zo wordt hij onopzettelijk de partner, zelfs de bron, van een corrupte staat.

Maar deze verzachtende omstandigheden veranderen de uitkomst niet en er is geen weg terug. Er zijn echter overtredingen die eigenlijk zonden zijn omdat een mens weet dat hij zich niet aan een bepaalde regel of een verbod houdt. Het feit dat een mens dan bewust schade toebrengt aan de groep en aan het hele systeem van Voorzienigheid roept hem geen halt toe.

Bovendien zijn er in beide gevallen verschillende niveaus van overtredingen, daarom zijn er veel aanvullende gegevens in de wetten van onze wereld waarbij er rekening wordt gehouden met verschillende omstandigheden. Er wordt ook rekening gehouden met de mening van de jury die een specifieke overtreding onderzoekt en op die manier besluit tot welk wetsartikel de overtreding behoort.

Dit zijn heel delicate aangelegenheden die deel uitmaken van de innerlijke wereld van een mens en waarover niet besloten kan worden zonder dat de mens actief handelt. Het is onmogelijk om deze data in een computer te stoppen en dan te laten besluiten wie wel en wie niet schuldig is. De menselijke deelname is hier cruciaal.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/13/15

 

Lege Woorden Leven Inblazen

laitman_567_04Vraag: Moeten we er bang voor zijn om om het Licht te vragen, omdat we het niet voor ons eigen plezier mogen vragen en dan misschien om duisternis vragen, in plaats van om Licht?

Antwoord: We zijn op weg naar een staat waarin – wat ons nu als duisternis toeschijnt – Licht zal worden en we zullen ons vastklampen aan dit Licht dat we nu als duisternis ervaren.

Opmerking: Maar het is heel moeilijk om dat te doen, het is uitputtend en het leidt naar een gevoel van machteloosheid!

Antwoord: Als je jezelf niet nullificeert (wegcijfert) lijkt het inderdaad heel moeilijk werk.

Vraag: Ik probeer mezelf met alle macht te nullificeren! Wat moet ik nog meer doen?

Antwoord: Ik kan je een voorbeeld geven. Jaren geleden maakte ik een heel ernstig ongeluk mee. Doordat er bloed in mijn longen was gekomen had ik ernstige ademhalingsmoeilijkheden. Ik kon niet eens een paar stappen lopen, ik kon niet genoeg lucht krijgen en ik begon onmiddellijk zwaar te ademen. Toen ze mij tenslotte vertelden dat het zover was dat ik geopereerd kon worden, rende ik naar de operatiekamer – zonder op het moment te wachten dat ze me zouden halen – en ik ging op de operatietafel liggen, zodat ze me zo snel mogelijk konden opereren

Uit zo’n situatie blijkt dat ik bereid was om me over te geven aan de invloed van het Hoge Licht. Uiteraard is dit een voorbeeld van fysiek gedrag vanuit egoïstische redenen: het verlangen om te leven en van het leven te genieten. Maar we moeten ons met betrekking tot de spirituele correctie op dezelfde manier ondergeschikt maken.

Vraag: Ik heb de indruk dat de enige plek waar ik zuurstof kan krijgen de groep is. Wat kan je doen als je niet bij de groep bent en gebrek aan lucht hebt?

Antwoord: Zuurstof vinden we niet zomaar in de groep, maar alleen omdat de Schepper daarin aanwezig is. Het is belangrijk om dit heel duidelijk te hebben, anders verliezen we onze richting.

Intussen is het heel moeilijk voor ons om de gedachte vast te houden dat ons hoogste doel bestaat uit het verblijden van de Schepper. Je kunt het vergelijken met een klein kind, er wordt hem geleerd dat hij zijn moeder moet gehoorzamen en dat hij van haar moet houden. En dan gehoorzaamt hij ook! Hij stelt er verder geen vragen over: of hij nu wel of niet van zijn moeder houdt, hij klampt zich aan haar vast zoals elk kind dat doet bij zijn moeder, vanuit een eenvoudig egoïstisch animaal instinct.

Maar als we opgroeien, verwijderen we ons van onze moeder en pas later, op rijpere leeftijd, gaan we begrijpen en waarderen hoeveel onze ouders voor ons  hebben gedaan. Dan zijn we zover dat we het kunnen begrijpen. Dit maakt duidelijk dat er een bepaalde tijd moet verstrijken voordat een mens de woorden “de Schepper verblijden” gaat proeven.

Deze periode van ontwikkeling maken we dankzij het Licht mee, zoals alles in ons leven alleen onder de invloed van het Licht verandert. Wij hebben het gevoel dat er jaren voorbij gaan, we worden volwassen en de tijd doet zijn werk, maar dat is niet waar. We begrijpen niet dat er eigenlijk helemaal geen jaren bestaan, het enige wat bestaat is de invloed van het Licht waardoor we de stroom van tijd en verandering ervaren.

Nu we dus spreken over het feit dat het noodzakelijk is om je bewust te zijn van de Schepper, klinkt het voor ons als een klein kind dat we ervan overtuigen dat hij van zijn moeder moet houden. Je moet het eenvoudigweg mogelijk maken voor het Licht om je steeds meer te beïnvloeden, probeer de invloed van het Licht te vermeerderen en vergroot je gevoeligheid voor het Licht door je werk in de groep en disseminatie.

Dan zal je ontdekken hoe er een speciaal soort houding in je zal ontwaken naar de woorden die daarvoor leeg leken te zijn: “de Schepper verblijden.” Wie is deze Schepper? Waar is Hij? Plotseling ga je Hem steeds dichterbij je voelen. Je voelt Hem niet, maar als Hij genoemd wordt, worden er bijzondere gevoelens en een bijzondere houding in je gewekt. Dit gevoel breidt zich steeds meer uit, het raakt je hart en ontroert je.

Dit gevoel gaat groeien: in één punt zal het noemen van de Schepper verschillende gevoelens en emoties oproepen. Dit punt breidt zich uit, daarin verschijnen verbindingen in verschillende vormen. Zo wordt er een nieuwe Kli, een nieuw zintuig, in je gebouwd.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 3/11/14

 

Page 1 of 5412345...102030...Last »