Category Archives: Individualiteit

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

De verbinding tussen mensen neemt de uniekheid van ieder mens niet weg. Integendeel, deze uniekheid wordt juist steeds groter.

Juist doordat de stammen hun verschillen in stand hielden en zich tegelijkertijd met elkaar verbonden, bouwden zij een staat, Shechina genaamd. Het is zoals met de organen in een lichaam, elk orgaan heeft zijn eigen plek en met elkaar bouwen zij het geheel van het lichaam.

De stammen komen voort uit de zonen van Jacob. Het was verboden om stammen met elkaar te vermengen, zo werd de vorm van de spirituele kelim (vaten) in stand gehouden, Ha-Va-Ya-H maal de drie lijnen. Iedere stam heeft zijn eigen soort egoïsme en iedere stam is te vergelijken met een speciaal deeltje van een legpuzzel. Als je de vorm ervan verandert, wordt de afbeelding niet compleet.

Wij weten niet hoe wij de deeltjes van de puzzel moeten neerleggen, daarom vragen we om Hulp van Boven om ons met elkaar te verbinden. Alleen door de uniekheid van ieder individu in stand te houden, kunnen we ons met succes met elkaar verbinden, en een ieder probeert om ieder ander te dienen.

(Noot van de vertaler: Er wordt ook gesproken over het belang van het ego)

From KabTV’s “New Life #796 – Who Are The 12 Tribes,” 12/01/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Ik Wil Geen Mier Zijn!

laitman_929Vraag: Worden wij in de toekomst een ‘mierenhoop’, van individu naar kudde?

Antwoord: De collectieve intelligentie is een ‘mierenhoop’ met bewustzijn, met een collectief gevoel dat ons naar het volgende niveau opheft.

Een mens wordt geen onbewuste mier en hij houdt er niet mee op om zichzelf waar te nemen en te begrijpen. Hij verliest zijn individualiteit niet, zoals vogels of vissen die zich in een vlucht of een school samen voortbewegen.

Wij blijven onafhankelijk omdat een ieder van ons een onafhankelijk deel van de gehele mensheid is. Hij kan aan de mensheid geven wat niemand anders aan het alomvattende systeem kan geven, aan het ene lichaam.

Door onze inclusie in de speciale, integrale onderlinge verbinding op het niveau van Adam (Mens), rijzen we op naar het volgende niveau van eenheid. We gaan verborgen kanten van de Natuur ontdekken, wij worden ons innerlijk bewust van het volgende niveau waarop wij de Krachten voelen die de gehele wereld besturen.

Dit volgende niveau heeft geen verbinding met onze wereld. Wij moeten er naar toe klimmen.

Als wij met onze nieuwe collectieve intelligentie, met een collectief verlangen, naar dit volgende niveau oprijzen, bestaan we buiten tijd, ruimte en verandering van onze fysieke plek. Wij gaan de staat van de Oneindige Wereld binnen, eeuwig en volmaakt.

Dit is niet zoiets als mieren worden.

De persoonlijkheid wordt niet uitgewist, maar neemt de hele mensheid in zich op, omdat een mens als een deel van het geheel alles in zich moet dragen.

Hierover spreekt de Wijsheid van Kabbalah: over het ontdekken van de maximale, absolute individualiteit van een ieder, waar ieder mens gelijkwaardig is aan iedereen.

From a lesson in the Russian 7/10/16