Category Archives: Hebreeuws

Hebreeuws, Een Taal Die Uit Het Licht Is Neergedaald

Laitman_631_3Vraag: Hebreeuws wordt van rechts naar links geschreven, terwijl de meeste talen van links naar rechts geschreven worden. Waarom is dat zo?

Antwoord: In de natuur komt alles uit de Bron van Goedheid, van de Schepper, uit het Licht dat van Hem neerdaalt, van de rechterlijn. Dit is de eigenschap van de Hebreeuwse taal en zo wordt deze taal gebruikt.

Andere talen zijn niet uit het Licht afkomstig, maar van een egoïstisch verlangen, daarom worden zij van links naar rechts geschreven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/27/16

 

Was Adam HaRishon Een Feniciër?

laitman_747_01Vraag: Er zijn wetenschappers die denken dat het Hebreeuwse alfabet oorspronkelijk uit het Fenicisch is ontstaan, een taal die lange tijd voor het Hebreeuwse alfabet bestond. Zou het kunnen dat Adam HaRishon (de Eerste Mens) een Feniciër was?

Antwoord: Ik kan niet zeggen of Adam HaRishon een Feniciër was, maar hij was de eerste mens in onze wereld die de Hoge Kracht heeft ontdekt en beschreven. Ik weet evenmin of het Fenicische volk 6.000 jaar geleden bestond, ik ben geen historische documenten tegen gekomen die dit bewijzen. Ik vertrouw op de geschriften van Kabbalah en van de Torah.

Hierdoor kan de indruk ontstaan dat mijn woorden ongeloofwaardig zijn en niet bewezen, maar de Wijsheid van Kabbalah onderzoekt en bevestigt deze dingen, daar vertrouw ik op.

Vraag: Betekent dit dat wij niet weten welke nationaliteit Adam had?

Antwoord: In de tijd van Adam HaRishon bestonden er nog geen nationaliteiten. Nationaliteiten ontstonden 3500 jaar later, na de uittocht uit Babylonië. Daarvoor, zoals het in de Torah geschreven staat, was er één volk dat uit verschillende stammen bestond, zij leefden met elkaar in het oude Babylonië.

Pas nadat de Babyloniërs uiteen gingen en zich over de aardbol verspreidden, kwamen er verschillende volkeren en naties.

Opmerking: Wetenschappers hebben het Joodse genoom bestudeerd en zij hebben vastgesteld dat het volkomen identiek is aan dat van de Irakezen. De Joden waren eigenlijk ook emigranten uit Babylonië, uit Irak,

Mijn Commentaar: Irak is het grondgebied van het oude Babylonië. In principe is dit echter onbelangrijk, want de Joden hebben geen nationaliteit. Zij zijn een groep mensen die door Abraham bijeen gebracht zijn om bij hem te studeren, zij verenigden zich rondom hem volgens het principe: “En je zult je vriend liefhebben als jezelf.“ (Vajikra 19:18) (Leviticus)

Dit moesten zij doen om de Hoge Wereld te bereiken. Nadat zij deze wet “En je zult je vriend liefhebben als jezelf“ gingen verwezenlijken en daardoor de Hoge Wereld bereikten, het Hoge Systeem van Bestuur, gingen zij zichzelf Joden (Yehudim) noemen. Het woord “Yehudi” komt van het woord “Yichud” (Eenwording), “Achdut” (Eenheid), en het woord “Ivri” (Hebreeuws) betekent: een overgang van het voelen van onze wereld naar het voelen van de Hoge Wereld. Joden vormen dus geen nationaliteit, maar een ideologische groep.

Wat de Irakezen betreft, mogelijk zijn zij de vroegere joden die ofwel in Babylonië zijn achtergebleven of zich in de loop van de tijd van Abraham’s groep hebben afgescheiden. Maar dit doet er niet toe! De Wijsheid van Kabbalah behoort tot geen enkele natie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

Alles Heeft Een Spirituele Bron

laitman_209Vraag: Is het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah in elke taal hetzelfde?

Antwoord: Hebreeuwse woorden dragen een code in zich, daarom is de studie niet hetzelfde. Als je bijvoorbeeld zegt: Bina, Hochma, en je schrijft dat op, bestaat het woord zelf al uit een bijzondere combinatie symbolen die speciale krachten vertegenwoordigen, in een andere taal bestaat dit niet.

Toch heeft elke taal een “spirituele bron”, net zoals dat met ieder mens het geval is, met ieder voorwerp en elk verschijnsel in onze wereld. Anders zou deze tak niet bestaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

Een Letter Is Een Spirituele Kli (Vat)

laitman_260Vraag: Wat was er eerst, de Wijsheid van Kabbalah of de Hebreeuwse taal?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah is een systeem waarmee wij het Hoge Bestuur kunnen bereiken, als je deze Wijsheid bestudeert, ga je de letters daarvan ontdekken en de krachten van de letters, het is de taal van het Bestuur. Deze taal wordt het Hebreeuws genoemd.

Vraag: Kunnen we dit proces analyseren met het voorbeeld van de letter Aleph? Want daar is zoveel in te ontdekken.

Antwoord: Dat is met alle Hebreeuwse letters zo.

De Aleph is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet.

aletterisaspiritualvessel

Het gedeelte rechts boven is de letter Yod, dat is de tiende letter van het alfabet, deze letter correspondeert met GE (Galgalta ve Eynaim), de kelim (vaten) voor geven. Het gedeelte links onderaan is de vierde letter van het alfabet, de Dalet, deze letter correspondeert met de AHP, de kelim van ontvangen.

Dan is er een lijn, de Parsa (grens) genaamd, die de twee elementen doorkruist en de scheiding vormt tussen beide letters.

In feite is het zo dat de letter Aleph de gehele spirituele Kli bevat. Als we de tien Sefirot nemen: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin (dat uit 6 Sefirot bestaat) en Malchut, bevindt GE zich boven de Parsa, tot aan Bina, en de AHP bevindt zich onder de Parsa.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16

 

De Hebreeuwse Letters Zijn Geen Placebo’s

laitman_567_04Vraag: Welke letters van het Hebreeuwse alfabet werken als een placebo en helpen een mens op psychologisch gebied?

Antwoord: Het enige wat ons kan helpen, is werken aan ons verlangen, als wij ons verlangen afstemmen op verbinding met anderen om zo de ene ziel te herstellen, het systeem van Adam.

 

Er Bestaat Geen Onzijdig Geslacht In De Natuur

laitman_559Vraag: In Europa zijn er kleutergroepen waarin kinderen niet naar geslacht worden ingedeeld, ze worden ’het’ genoemd. Men gaat ervan uit dat een kind in de loop van de tijd zijn eigen sekse moet bepalen. Hoe is dit in een beschaafde wereld mogelijk?

Antwoord: Ik weet niet hoe het mogelijk is om een mens ‘het’ te noemen terwijl de natuur een nauwkeurige verdeling heeft gecreëerd tussen ‘zij’ en ‘hij’.

In het Hebreeuws komt er geen onzijdig voor. Hebreeuws is de taal van de oorsprong, deze taal komt uit het Hoge Systeem van Bestuur voort waar een duidelijke verdeling bestaat tussen het mannelijke deel en het vrouwelijke deel. Het is niet mogelijk om iets met een mannelijk woord te benoemen en dan naar een vrouwelijke benaming over te gaan, of andersom. Het begrip ‘het’ bestaat dus niet in de natuur. Er is een mannelijk deel of een vrouwelijk deel; een mannelijke of een vrouwelijke eigenschap.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

Het Boek De Zohar Is Een Drager Van Spirituele Informatie

Dr. Michael LaitmanVraag: Als we Het Boek De Zohar lezen, kijken we naar de Hebreeuwse letters op een witte achtergrond en we voelen de kracht van die letters. Als De Zohar in andere talen vertaald zou zijn, blijft die kracht dan bestaan?

Antwoord: De letters van Het Boek De Zohar zijn niet heilig, zij hebben geen bijzondere spirituele energie in zich. Een mens ontvangt de spirituele energie omdat hij via deze symbolen – want dit zijn geen letters maar symbolen – met hun spirituele bron verbonden wordt, met hun essentie.

Daarom maakt het geen verschil in welke taal het boek is geschreven en in welke vorm een mens het ontvangt. Het belangrijkste is dat hij het opvat als een drager van spirituele informatie en begrijpt dat hij zich er op de juiste manier op moet afstemmen.

Er was een tijd dat ik heel veel belangstelling had voor dit onderwerp en er veel met Rabash over praatte. Ik herinner me dat ik heel verbaasd was toen hij zei:”Wat maakt het voor verschil? Dit boek kon ook in het Engels geschreven zijn. Alleen de sleutel tot de verbinding tussen mijn ziel en de collectieve ziel – Malchut van Ein Sof – wordt ons niet aangereikt door de Engelse taal, maar door Aramees en Hebreeuws.”

Deze twee talen waren sinds de tijd van Adam in gebruik in het oude Babylonië. Ze vormden een paar, zoals direct en indirect. Eigenlijk staan ze heel dicht bij elkaar en kunnen zij spirituele eigenschappen uitdrukken, omdat de Kabbalisten ons alle spirituele informatie hebben aangereikt door de orde van de letters en de woorden. Het Boek De Zohar werkt hier vaak mee. Het hele probleem bestaat echter uit het doorgeven van de informatie.

Want als de Schepper niet voor ons verborgen zou zijn, zouden we helemaal geen letters nodig hebben. Ik zou voelen wat de ander voelt. We zouden helemaal geen behoefte hebben aan letters, woorden, klanken, kleurencombinaties, nergens aan, want ik zou het meteen in mijn hart voelen. Let er eens op hoe vaak het moeilijk is om over te brengen wat wij voelen, zelfs in onze moedertaal. Dat komt omdat alle woorden niet meer zijn dan een uiterlijke manier om iets over te brengen.

From a lesson in Russian, February 7, 2014

 

Twee Talen, Eén Oorsprong

Dr. Michael LaitmanAls we hebben gevoeld dat er in de Conventie iets ontbrak, kwam dat alleen omdat wij er nog niet klaar voor waren en daar moeten we nu aan werken. Dat betekent dat wij het gevoel van verbinding tussen ons met kracht moeten terughalen om de Schepper (het Licht) in deze verbinding te ontdekken. Dus beide middelen, de groep en de Torah (het Licht) zullen ons naar de Schepper brengen, volgens de regel: Israel, de Torah en de Schepper zijn Eén.

Het punt is dat men in het oude Babylon Aramees sprak, dat sindsdien parallel is aan Hebreeuws. Hebreeuws en Aramees komen uit dezelfde oorsprong voort en het zijn twee tegengestelde talen. De ene taal verschaft de informatie via de kelim (vaten) en de andere via het Licht: Aramees doet dit via de kelim, de verlangens, terwijl Hebreeuws het doet via dat wat de kelim vult. Er bestaat niets anders dan deze twee eigenschappen, dus deze twee talen zijn parallel aan elkaar.

De Babylonische Talmud, die tegenwoordig door iedereen bestudeerd wordt, is in het Aramees geschreven, want hierin gaat het over de correctie van de kelim. De hele Talmud is een systeem dat gaat over de correctie van de kelim, de verlangens en beschrijft de levenloze, vegetatieve en animale natuur van deze verlangens. De Torah echter – dit woord is afkomstig van het woord ‘Licht’ – is in het Hebreeuws geschreven, want de Torah komt van Boven. Dit betekent dat de Talmud van beneden komt en de Torah van Boven.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/21/13, “Faith Above Reason”

Moeten Kabbalah Studenten Hebreeuws Leren?

hebTwee vragen die ik ontvangen heb over Kabbalah studeren in het Hebreeuws:

Vraag: Ik luister voortdurend naar uw lessen in het Engels, en sinds kort wil ik Hebreeuws leren. Betekent dit dat ik mijn Reshimot aan het verwezenlijken ben, of is het alleen een altruïstisch verlangen om de taal te kunnen van iemand die me zo nabij staat? Later, als ons punt in het hart volledig ontwikkeld is, zullen we dezelfde taal willen spreken als iedereen om ons heen, net zoals we voor de Toren van Babel deden?

Mijn Antwoord: Hebreeuws en Aramees stammen voort uit de tijden van het oude Babylon, en ik geloof dat we ze ook in de toekomst zullen gebruiken. Het is de moeite waard om ze te bestuderen, minstens in de mate dat ze nodig zijn voor het begrijpen van onze lessen en discussies.

Vraag: Waarom zijn sommige teksten vertaald, terwijl andere – heel belangrijke, volgens mij, dit niet zijn? Misschien heeft u ze wel, maar zijn ze alleen beschikbaar voor de studenten die het dichtst bij u staan? Er is bijvoorbeeld geen officiële vertaling van een aantal artikelen van Rabash, die in het eerste deel van de les bestudeerd worden. Dus ik moet naar de vertaling luisteren, terwijl u de tekst leest, terwijl deze simultane vertaling niet altijd exact is.

Mijn Antwoord: Alles is voor iedereen gratis beschikbaar. We vertalen wat we kunnen, en als we de middelen hebben, zullen we ook alle lessen vertalen.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Een Computerscherm Zal Nooit Een Boek Vervangen
Laitman.com Post: Intricacies of the Hebrew Language
A Guide to the Hidden Wisdom of Kabbalah: II. “Before there Was Time. 10. When Letters and Words Add Up”

Een Oud Gebed

what-do-villains-and-prophets-have-to-do-with-bnei-baruchs-virtual-groupEen vraag die ik ontvangen heb: Wat zijn de woorden van het oude gebed dat u tijdens een van de lessen genoemd hebt?

Mijn Antwoord: Het is waarschijnlijk deze:

אלי, תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, האומץ לשנות את אשר ביכולתי, והתבונה להבחין בין השניים

Mijn God, geef me de bescheidenheid om dingen die ik niet kan veranderen te accepteren, de kracht dingen te veranderen die ik moet veranderen, en de wijsheid om deze twee te onderscheiden.

Verwante Materialen:
Kabbalah Revealed: “Know Your Limits”

Page 1 of 212