Category Archives: Groep

Hoe Kunnen We Dichter Bij De Schepper Komen?

laitman_528_04Vraag: Waar moet een mens aan denken of wat moet hij doen om dichter bij de Schepper te komen als hij nog geen deel uitmaakt van een groep?

Antwoord: Het is belangrijk om bij een groep van Tien te horen, om zo verbinding met een groep te maken. Het kan een kleine groep zijn van twee of drie mensen en zelfs een virtuele groep. Zonder groep bestaat de studie meer uit het vergaren van kennis en dat levert niets heilzaams op. Je moet je leren verbinden met andere mensen en samen met hen op pad gaan.

Ons Education Center voor de studie van de Wijsheid van Kabbalah zorgt voor mogelijkheden om in contact te komen met zo’n groep die uiteindelijk een stabiele virtuele gemeenschap vormt. Alle afgestudeerden van het derde semester weten al waar zij zich met anderen kunnen verbinden.

Daarom moet iedereen die de Wijsheid van Kabbalah bestudeert cursussen volgen die door het Bnei Baruch Kabbalah Education Center gegeven worden, daar leer je hoe een groep samengesteld wordt tot groepen van Tien (Tens) en volgens welke principes zij samen moeten werken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Alles Hangt Af Van De Concretisering

Vraag: Garandeert Kabbalah studie dat wij een hoger niveau bereiken?

Antwoord: Studie op zich is geen garantie. Je kunt je hele leven natuurkunde studeren en geen natuurkundige worden. Alles is afhankelijk van de concretisering.

Als je een groep hebt en een gids, als je luistert naar wat hij zegt en dat met elkaar realiseert in de verbinding in de groep, trekken jullie het Omringende Licht aan en dat verandert ieder van jullie. Het verenigt jullie tot één geheel, één gezamenlijk verlangen, dan zijn de resultaten van de concretisering onmiskenbaar.

Je gaat één Kracht voelen in één verlangen, volgens de wet van gelijkvormigheid, omdat jullie één verenigd verlangen hebben gecreëerd: één verlangen vanuit de vele verlangens.

Dit verlangen bevat de Kracht van eenheid waarin jullie één verenigde Kracht van de Natuur voelen die het gehele universum op alle niveaus vult, in alle dimensies. Dit alles is het resultaat van jullie concretisering. Als je dit wilt: ja. Zo niet: nee. Studie op zich zal je niets opleveren: je kunt je hele leven studeren en niets bereiken.

From the Prelimenary Lesson, the Prague Convention 9/9/2016

 

Het Juweel In Het Halssnoer Van De Gemeenschappelijke Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Er staat geschreven dat ieder mens die naar een groep komt, door een pincet als een edelsteen is uitgekozen en in een gezamenlijk halssnoer wordt ingelegd.

Antwoord: Ieder mens die zich aangetrokken voelt tot Kabbalah, moet zich goed realiseren dat hij werkelijk  door een pincet is geselecteerd uit de mensenmassa, en als een edelsteen in de halsketting is gelegd.

Hij kwam niet zomaar met deze mensen op een bepaald moment in deze groep terecht. Er zijn speciale redenen voor alles, volgens de oorsprong van zijn ziel. Hij zal dit later ontdekken.

From the Prague Congress, Preparatory Lesson, 9/9/16

 

Het Begin Van De Overgangsfase

laitman_592_04Vraag: Hoeveel generaties zal het kosten voordat mensen georganiseerd zullen zijn in Kabbalistischc groepen die contact hebben met elkaar en zo de kern van de wereld gemeenschap creëren?

Antwoord: Het gaat niet om het aantal generaties. Als een mens de ‘noodzaak’ ervan voelt, zal het niet al te lang duren.

Het punt is dat de menselijke samenleving nu een verandering moet ondergaan, een verandering in onze onderlinge betrekkingen, in de zoektocht naar de ware betekenis van het leven waarvan we nu alleen nog maar het begin zien. De mensheid bevindt zich in een fase die verscheidene jaren in beslag kan nemen. Te oordelen naar wat er vandaag de dag gebeurt, denk ik dat het heel snel zal gebeuren.

We moeten op zijn minst onze kinderen voorbereiden, zodat zij de eeuwig terugkerende vragen over de zin van het leven – met enige hulp van ons – correct zullen kunnen beantwoorden. Dan zullen zij voor zichzelf de juiste veilige omgeving kunnen organiseren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

Het Minimum Van Velen Is Twee

laitman_255Vraag: Het lijkt niet mogelijk om in één leven ook maar een millimeter dichter bij de Schepper te komen. Het werk is zo moeilijk dat je soms het gevoel hebt dat je te zwak bent. Wat kunnen we daaraan doen?

Antwoord: Zulke staten kan je alleen met de hulp van de juiste omgeving overwinnen. Er bestaat geen enkele andere manier! Iemand die alleen zit en met niemand samen studeert, wacht tevergeefs op succes.

Als iemand de Wijsheid van Kabbalah studeert, is de studie natuurlijk vruchtbaar. Als je zo snel mogelijk en op de juiste manier verder wilt komen, moet je dat met de juiste groep doen en de groep en de studie op de correcte manier combineren. Je moet minimaal één partner vinden, eventueel virtueel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 129

laitman_604_04Vraag: Hoe kunnen we ons gelukkig voelen als de Schepper ons verstoringen stuurt?

Antwoord: Dat is uitsluitend afhankelijk van het niveau waarop je boven je ego kunt uitstijgen, als je intenties werkelijk gericht zijn op geven en niet op ontvangen, dat wil zeggen: alleen na de invloed van het Omringende Licht en het verkrijgen van de Masach (scherm).

Vraag: Hoe kan iemand uw student zijn en op een succesvolle manier deel uitmaken van het systeem zonder zichzelf te kwellen door vroeg op te staan voor het volgen van de Ochtendlessen?

Antwoord: Je kunt ze op een andere tijd overdag volgen en je best doen om samen met een groep in je omgeving deel te nemen aan onze activiteiten.
 

Wie Is ‘De Ander’?

laitman_622_01Vraag: Wat bedoelen Kabbalisten met het concept ‘de ander’? Wordt hiermee iedereen bedoeld of is het een speciale groep mensen? U zegt dat liefde de vervulling is van de verlangens van anderen, maar zijn er eigenlijk niet heel verschillende verlangens?

Antwoord: Als een mens het Hoge Systeem gaat voelen, gaat hij begrijpen hoezeer hij ervoor verantwoordelijk is om de juiste verhouding met mensen te hebben. Als ik tegen je zou zeggen dat ‘de ander’ iedereen is, zou je me vragen: “Betekent dit dat ik de vijand moet omarmen, degene die mij haat?” Het is heel moeilijk om dit volgens de gangbare waarneming uit te leggen.

De Wijsheid van Kabbalah brengt een mens in de eerste plaats naar de studie, de ontdekking van het Hoge Systeem. Van hieruit wordt het hem duidelijk wie ‘de ander’ is, wie nabij is en wie op een afstand, wat liefde en wat haat is. Anders zou hij helemaal niets kunnen begrijpen.

Dus al mijn uitleg is er uitsluitend op gericht om het een mens mogelijk te maken om zich op de juiste manier te verhouden tot de Wijsheid van Kabbalah en systematisch in de juiste groep te gaan leren. Op deze manier nodigt de mens het Hoge Licht voor zichzelf uit, stimuleert hij dat en zal dat Licht hem corrigeren en zijn ogen openen. Zo zal hij een Kabbalist worden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/27/15

 

De Groep Niet Beschadigen

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen we bereiken dat we zo sterk voelen dat de groep belangrijk is dat er in ons een gevoel van oprechte angst ontstaat voor het beschadigen van de groep? Hoe kan ik dit gevoel zodanig ontwikkelen dat ik het niet meer kwijt raak? Of kan dat alleen “boven de rede”?

Antwoord: Het angstige gevoel dat we de groep geen schade willen toebrengen, ontstaat langzamerhand onder de invloed van het Omringende Licht  (Ohr Makif), alleen hierdoor.

De angst of de groep in staat zal zijn om overeind te blijven en voor de Schepper te werken, de toenadering tot de Schepper, het gevoel van de verantwoordelijkheid die ik heb, dit alles ontstaat onder de invloed van het Hoge Licht.

Ik kan dit niet op een kunstmatige manier in mezelf bouwen. Ik kan proberen om handelingen te verrichten die deze richting opgaan, dat is het enige.

Onze inspanningen zullen ons er langzamerhand dichterbij brengen, een mens moet echter voortdurend in zichzelf op zoek gaan en zich daarbij afvragen of deze staat al in hem ontwaakt is.

From the Daily Kabbalah Lesson 2/17/14

 

Heeft Een Vrouw Een Groep Nodig?

laitman_599_02Vraag: U heeft gezegd dat er van nature geen ware vriendschap tussen vrouwen kan bestaan, waarom kan dat niet?

Antwoord: Tussen mannen kan er ook geen ware vriendschap bestaan. De vriendschap die zij hebben is niets anders dan kinderlijke vriendschap. Vrouwen weten niet hoe zij bevriend kunnen zijn omdat zij individualistisch zijn, dat zien we in het dagelijks leven.

In de spirituele wereld komen zowel de mannen als de vrouwen dezelfde problemen tegen, het maakt geen verschil dat vrouwen verder afstaan van verbinding met elkaar dan mannen die zich gemakkelijker met elkaar lijken te verbinden, zo lijkt het echter op het eerste gezicht. Als vrouwen echter innerlijke verbindingen met elkaar gaan bouwen, merken zij dat het helemaal niet zo gemakkelijk is, evenmin als voor mannen. Daarom raad ik jullie aan om niet te denken dat het voor mannen gemakkelijker is om spirituele correcties te maken.

Vraag: Hebben vrouwen een groep nodig?

Antwoord: Vrouwen hebben – net zoals mannen – een groep nodig. In spiritualiteit moeten vrouwen dezelfde handelingen verrichten als de mannen: het gaat over dezelfde nabijheid en dezelfde Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar). In de spirituele wereld maakt het absoluut geen verschil in wat voor lichaam je zit: stel je maar voor dat je geen lichaam hebt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/6/15

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 123

laitman_622_01Vraag: Hoe kan ik fouten maken als ik me afzijdig houd van het kwaad en van andere mensen?

Antwoord: Dit werkt aan twee kanten. Als je je afzijdig houdt van mensen, houd je je ook afzijdig van het kwaad, dan ontbreekt echter ook het perspectief dat je dichter bij goedheid kunt komen!

Vraag: Ik voel dat ik een hekel heb aan mensen die zich niet bezig houden met de Wijsheid van Kabbalah. Ik maak gebruik van het openbaar vervoer en als ik dan naar mensen kijk, heb ik een grote hekel aan hen, ik heb het gevoel dat ze geen enkele waarde hebben en dat ze te beklagen zijn, bovendien vind ik mezelf op een hoog niveau staan en veel belangrijker.

Ik begrijp dat mijn ego op hol slaat. Hoe moet ik met dit gevoel omgaan?

Antwoord: We krijgen allemaal met zulke staten te maken, daarom begrijpen we elkaar. Je moet proberen om je meer op jezelf te richten, op jouw goede houding naar je vrienden, dan wordt al het overige gecorrigeerd.

 

Page 1 of 712345...Last »