Category Archives: Groei

Op weg naar een nieuw jaar, een nieuwe wereld!

laitman_293.1Beste Vrienden!

We staan op de drempel van het nieuwe jaar: Yom Kippur, Sukkot en Simchat Torah, grote, belangrijke feestdagen. Deze feestdagen symboliseren heel hoge, heel diepe en heel omvangrijke Kabbalistische concepten. Ze openen voor ons de toegang tot de Hoge Wereld.

Ik nodig jullie uit om deze bijzondere tijd van het jaar en deze feestdagen te benutten als een kans voor een nieuw niveau van de ontwikkeling van de mens en om de wereld die ons omringt te gaan voelen, te bereiken en binnen te treden in het systeem dat ons bestuurt – waar de wetenschap van Kabbalah over spreekt – en in dit nieuwe jaar werkelijk in een nieuwe wereld te ontwaken.

Ik nodig jullie uit!

 

Opstijgen Naar Een Nieuw Niveau

laitman_233De Torah, Dewariem (Deuteronomium) 12:26: Maar de door jou voor het heiligdom bestemde gaven, die je in je bezit zou hebben en je gelofte-offers moet je meenemen als je komt naar de plaats die de Eeuwige zal uitkiezen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De “voor het heiligdom bestemde gaven” betekent: al het kostbare dat ik in mij heb, Reshimot (spirituele informatie, dat wat in de mens opgeslagen ligt), eigenschappen, krachten en verlangens. Ik moet ze onthullen, ze naar een nieuw contact met de Schepper brengen en door dat te doen, stijg ik geleidelijk op naar een nieuw niveau.

Ik moet voortdurend mijn hoogste staten analyseren en ze tot eenwording met de Schepper brengen. Dit alles heeft als enig doel: ontdekken dat wat ik heb, plotseling getransformeerd is van verheven staten naar lage staten. Wat op het voorgaande niveau een verworvenheid was, wordt een overtreding op het volgende niveau.

Als ik in contact kom met het volgende niveau, met de volgende onthulling van de Schepper, worden al mijn beste, wondermooie neigingen naar eenheid, naar liefde voor anderen, naar werkelijk alles, onverwacht aan mij onthuld als slecht. Dit is constant: de heiligheid op het lagere niveau wordt het kwade op een hoger niveau.

Alles waarvan ik dacht dat het onwankelbaar in mij aanwezig was, wordt afval. Ik zie hoe mijn vastgeroeste ideeën, relaties, definities, regels en mijn huidige waarneming van de wereld, verdwijnen. Ze zijn van geen enkele waarde meer, ze bevatten totaal geen waarheid, hebben geen betekenis en geen spiritualiteit in zich. Ik heb ineens ontdekt dat alles waarvan ik dacht dat het mijn contact met spiritualiteit was, absoluut niets meer betekent.

Tegelijkertijd wordt er een nieuw niveau voor mij geopend omdat ik verder gekomen ben in geloof boven de rede; ik ben bereid om alles waarvan ik altijd dacht, dat ”ik” dat was, weg te doen en er bovenuit te stijgen.

Geloof boven de rede is een staat waarin ik de eigenschappen van de Schepper – Geven en Liefde – accepteer boven wat nu in mij aanwezig is. Ik ben bereid om waarden, die volkomen tegengesteld zijn aan de verlangens en intenties die ik nu heb, te accepteren en ermee te werken. Het volgende niveau is namelijk volslagen tegengesteld aan het voorgaande niveau.

Er bestaat slechts één wet: rijzen in geven, boven de wil om te ontvangen uit. Alles uit het verleden is volledig uitgewist en ik bouw een nieuw niveau!

From KabTV’s, “Secrets of the Eternal Book,” 7/6/16

 

Schrijf Mijn Programma Op Je Hart

Tlaitman_527_02orah, Dewariem (Deuteronomium) 11:18 – Nemen jullie Mijn woorden op in jullie hart en in jullie ziel … (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Een mens moet alles veranderingen die hij meemaakt beseffen en ze nauwkeurig volgen, wetend dat elke verandering van de Schepper komt als een noodzaak voor zijn vooruitgang.

Met deze staten, die als het ware de “woorden” van de Schepper zijn, moet hij zijn hart en zijn verstand formatteren. Met andere woorden: ze transformeren tot een compleet andere format.

Net zoals het noodzakelijk is om een oud programma van de computer te verwijderen voordat je een nieuw programma kunt installeren, moeten wij – terwijl we ons voorwaarts bewegen – geleidelijk aan elk niveau in ons verwijderen en een nieuw niveau opnemen, zodat we het oude kunnen vervangen. Langzamerhand moeten wij onze hele egoïstisch houding naar de wereld, het leven en elkaar, herschrijven naar een altruïstische houding. Het is noodzakelijk om dit onafhankelijk te doen.

Daarom staat er geschreven: “Nemen jullie Mijn woorden op in jullie hart en in jullie ziel,” dit betekent: Schrijf Mijn programma, het programma van geven en liefde, op je egoïstische hart.

Maar het hart wil dit eigenlijk niet accepteren, dus dit programma kan het hart niet meteen bereiken! Het is verre van gemakkelijk.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/15/16

 

Op De Spirituele Kaart Van De Wereld

laitman_254_03Vraag: Misschien missen wij voor het juiste gebed de verlangens van degenen die ‘lager’ zijn.

Antwoord: Dat is zeker zo. Ik heb contact met alle groepen in de wereld. Dat beslaat een groot gebied, praktisch het hele gebied van Zuid- en Noord-Amerika, Rusland, Australië, Nieuw Zeeland, Japan, Europese groepen en groepen in Afrika.

We moeten contact hebben met elkaar, omdat het gemis van het verlangen buiten iedere Ten hen beperkt en zij niet weten hoe zij verder moeten.

Ik probeer bewust met iedereen enig contact te hebben, voor zover de tijd het mij toestaat. Ik heb uiteindelijk niet meer tijd beschikbaar dan anderen, maar ik probeer verlangens, lijden en twijfels van de groepen te absorberen.

Ik doe geen pogingen om mij in te laten met het privéleven van iemand. Dat is niet zinvol. In spiritualiteit kan je alleen de gemeenschappelijke staat van de groep voelen, de gemeenschappelijke opinie en de aspiraties van de groep. Dit wordt op de spirituele kaart gezet!

Maar als het geen groep is, geen groep van tenminste een paar mensen, heb ik geen belangstelling voor hen, zelfs niet als er enkelingen zijn die groot zijn. Ik word geen deel van hen omdat hun verlangens in de spirituele wereld niet bestaan.

From the Convention in Moscow, Day One, Lesson 3, 5/2/16

 

De Weg Naar De Hof Van Eden

laitman_747_01Torah, Dewarim 8:7 – 8:8 en 8:10 (Deuteronomium): Want de Eeuwige, je God, brengt je naar een goed land, een land van stromend water, bronnen en ondergrondse wateraders, die in berg en dal ontspringen. Een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgen en granaat-appels, een land van oliehoudende olijven en van honing.

En als je dan genoeg gegeten hebt, dank dan de Eeuwige, je God, voor het goede land dat Hij je gegeven heeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: De Torah geeft ons een doel en zegt dat je er geen spijt van zult hebben als je het bereikt.

Antwoord: Het hangt er helemaal vanaf of je daar zult komen. Maar als je het bereikt, treed je verlangens binnen die zo gecorrigeerd zijn, dat zij werkelijk gevuld zijn met het Hoge Licht en elk daarvan geeft je wijn, olijven, zon en honing. Kortom, dit is het paradijs.

Alles heb je immers al gecorrigeerd in wat je daarvoor gedaan hebt. Egypte verandert in een woestijn omdat je nu de Egyptische egoïstische verlangens, waarin alles tot je beschikking stond, verwerpt. Je wilt in deze verlangens niets meer voor jezelf ontvangen. Je stemt in met de woestijn, met de manna die je eet – net genoeg om jezelf enigszins op de been te houden – en het water dat je drinkt.

Dan bereid je je erop voor om een nieuw niveau binnen te gaan: de eigenschap van geven en liefde, buiten jezelf.

Dit betekent dat dezelfde enorm grote verlangens die in je innerlijke spirituele staat, Egypte genaamd, werden onthuld, geleidelijk verschuiven naar de staat van woestijn, je rijst boven deze verlangens uit omdat dit noodzakelijk is. Vervolgens bouw je uit deze verlangens de eigenschap van geven en liefde. En daar, als je boven jezelf uitstijgt in geven aan anderen, verheug je je over het feit dat je iedereen met goedheid vervult.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/27/16

 

Tussen Hamer En Aambeeld

laitman_232_04Vraag: In de huidige tijd is er dorst naar kennis en naar spiritualiteit. Komt de kracht die tegen kennis en spiritualiteit is tegelijkertijd naar boven?

Antwoord: Ja, zo moet het ook zijn! Aan een mens wordt zowel de voortgaande kracht als de tegenwerkende kracht gegeven, zodat hij zichzelf gaat ontdekken door middel van deze twee krachten.

Als een mens zich alleen maar door middel van de kracht van de natuur ontwikkelt, is dat het resultaat van de instinctieve evolutionaire kracht die al miljoenen jaren de mensheid tot ontwikkeling brengt. De mensheid heeft zich niet vanzelf ontwikkeld, maar ontwikkelde zich door middel van deze krachten.

Als een mens zich wil ontwikkelen onder de druk van één kracht buiten hem en er tegelijkertijd nog een kracht buiten hem is – de kracht van de weerstand – heeft een mens het gevoel dat hij zich tussen hamer en aambeeld bevindt. Dit is het punt van waaruit een mens zich kan ontwikkelen, zichzelf kan ontdekken, en door deze tegengestelde krachten kan groeien. Een mens wordt een spiritueel schepsel door het juiste conflict tussen deze twee krachten.

De Hoge Kracht leidt een mens naar de situatie waarin hij tussen deze twee krachten in dingen kan verhelderen en zo de derde kracht kan vormen, de middellijn genaamd.

Vraag: Kunnen we zeggen dat er verschillende spirituele gebieden zijn of bestaat er slechts één gebied?

Antwoord: De aard van onze wereld is het ego, de aard van de Hoge Wereld is de eigenschap van geven, dit komt tot uitdrukking in altruïsme.

Boven het conflict tussen deze twee krachten uit lijken we op de Schepper. Een andere weg is er niet. Daarom weten alle methoden die gebruik maken van verschillende krachten, handelingen en manipulaties, eenvoudigweg niets van deze twee belangrijke parameters in de natuur: de kracht van ontvangen en de kracht van geven, de ene tegenover de andere.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/10/16

 

New Life 676 – “Want Is De Boom Van Het Veld Soms Een Mens (…)”

 New Life 676  – “Want Is De Boom Van Het Veld Soms Een Mens (…)”

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Er staat geschreven: “Want is de boom van het veld soms een mens (…)” (Dewariem 20:19), er moet echter precies verstaan worden van welk veld een mens afkomstig is. De menselijke maatschappij is gebouwd op onze natuurlijke impulsen, niet op onze kennis die afkomstig is van het niveau Adam (Mens). De Adam in ons is geboren vanuit een drang naar innerlijke ontwikkeling in ons. Het succes daarvan is afhankelijk van de mogelijkheid om gebruik te maken van wat nuttig is, wat schadelijk is te vermijden en deze definities met zorg toe te passen.

Een mens wil zich niet beperkt voelen. Hij voelt dat hij alles heeft, maar in werkelijkheid heeft hij niets. Deze wereld is te klein geworden voor hem, hij wil ontsnappen naar de eeuwigheid en de ware werkelijkheid zien. Als hij de oorzaak wil weten van alles wat gebeurt en de alomvattende natuurwet wil begrijpen, is hij met een hoger, eeuwig veld van kennis verbonden, hij groeit daar als een boom van het veld. Hij haalt voeding uit zijn hoge wortels en ontdekt de volmaakte wet van verbinding die tussen iedereen aanwezig is.

Onze wortels bevinden zich op een hoger niveau dan wij, wij moeten ze tijdens onze ontwikkeling bereiken.

From KabTV’s “New Life #676 – For Is The Tree Of The Field Man,” 1/18/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

Stem Je Af Op De Hoogste Frequenties

Laitman_013_03Vraag: Soms is het me volkomen duidelijk dat ik totaal afhankelijk ben van mijn goede of slechte gevoelens. Dit is eigenlijk het enige waar ik me zorgen over maak, maar ik luister naar het advies dat ik daar bovenuit moet gaan en dat ik – ondanks alles wat ik voel – moet proberen de Schepper te rechtvaardigen. Waar bestaat mijn werk uit als ik bemerk dat ik me alleen met mijn gevoelens bezig houd? Hoe moet ik daarmee oefenen?

Antwoord: Je moet een grondige hekel krijgen aan je reacties op wat er gaande is.

Vraag: Maar ik zeg tegen mezelf dat dit nu eenmaal mijn natuur is en dat ik er daardoor geen controle over heb.

Antwoord: Dat excuus is waar en simpel, maar ik moet me ervoor inzetten om me onder de invloed van een andere natuur te plaatsen die in de werkelijkheid bestaat: de invloed van de Schepper, de invloed van het Licht dat in de groep aanwezig is. Dan ga ik voelen hoezeer mijn natuur, namelijk om te willen ontvangen, tegengesteld is aan de natuur van geven, dan ga ik de natuur van geven leren kennen.

Vraag: Hoe kan ik die tweede natuur wakker maken?

Antwoord: Door de groep. Ik wek de krachten op die het me mogelijk maken om de natuur van geven te ontdekken door middel van de juiste houding naar de groep, in de verhoudingen tussen de vrienden die in wederzijdse liefde met elkaar verbonden zijn en die over een bepaalde vooruitgang spreken die ik niet begrijp. Ik kijk naar ze en ik begrijp niet waar ze mee bezig zijn. Ik blijf naar iedereen luisteren die het over de groep heeft en over structuren die we moeten bouwen.

Ik begrijp niet waar dat allemaal voor nodig is. Kabbalisten vertellen ons daar inderdaad over, maar niet expliciet. Zo is het voldoende. We hebben erover gelezen en nu kunnen we met iets anders verder. Ik onderscheid de innerlijke veranderingen nog niet en de informatie met de wetenschappelijke uitleg van de onderwerpen is ruim voldoende voor mij. Waarom moet ik mezelf veranderen in relatie tot de groep?

Vraag: Hoe kan ik mijn houding naar de groep scherper krijgen om zo sterker door hen beïnvloed te worden?

Antwoord: Daarvoor leven we in deze wereld, want hier kunnen we in ons fysieke bestaan handelen en niet alleen in ons verlangen. We kunnen fysieke schaamte ervaren en geen spirituele schaamte.

Ik kom in een groep, ik wil erin opgenomen worden en in die groep blijven. Dan wordt er tegen mij gezegd dat ik verschillende taken op me moet nemen om in de groep te kunnen blijven, dat ik dagelijks de ochtendlessen moet volgen, enz. Als je dat niet wilt, moet je de groep verlaten. Er zijn regels en je moet met alle anderen meedoen in de groep. Hierdoor word ik verplicht om me te laten opnemen in de groep, om samen met de vrienden te zijn.

En dan, of ik het nu leuk vind of niet, zit ik in een workshop waarin iedereen erover praat dat ik mezelf moet zien als klein en de anderen als groot. Dat wordt in onze groep geaccepteerd, en ik volg de anderen en spreek op dezelfde manier: “Mensen, jullie weten dat iedereen zijn hoofd moet buigen voor de vrienden want dat is iets prachtigs,“ en ze zeggen dan ook tegen mij dat het iets heel moois is!

Verder doe niemand iets, maar het Licht dat Hervormt werkt aan ons en verandert ons. Langzamerhand krijg ik een nieuw inzicht dat als ik mezelf werkelijk als klein zie, ik daar heel veel aan zal hebben. Juist door mezelf te annuleren (weg te cijferen) zal ik de Schepper bereiken. Daarom is het zoveel waard.

Dit is een stimulans om spiritueel te ontwikkelen. Misschien is het een egoïstische stimulans voor mezelf, maar het werkt. Dan gaan de omgeving, de leraar, de studie en de workshops me op een nieuwe manier beïnvloeden. De Schepper stuurt me steeds meer staten en situaties die van een hoger niveau afkomstig zijn, verfijnder, meer innerlijk en ik moet ze steeds weer opnieuw uitzoeken om ze correct te kunnen gebruiken voor mijn ontwikkeling. Op die manier blijkt dat de egoïstische natuur geen obstakel is. Dit is voor ons allemaal het beginpunt.

Vraag: Vinden die veranderingen in mij automatisch plaats?

Antwoord: Mijn inspanningen bepalen de veranderingen die plaats vinden. Als ik mij niet inspan, voel ik geen veranderingen. Eigenlijk zijn er voortdurend veranderingen, maar ik merk er maar heel weinig van (1 miljoenste deel) en ik reageer maar op 1 miljoenste van wat ik waarneem. Als we ons in onze wereld ontwikkelen, worden we gevoeliger, gevoelig voor veranderingen.

De gehele spirituele wereld bevindt zich in een gebied van hoge spirituele frequenties die we niet kunnen waarnemen. Als we naar het Licht opstijgen, maken we de overgang naar heel hoge frequenties die zich boven de eigenschappen van onze wereld bevinden. Daarom moeten we op snelle veranderingen van kwalitatieve staten voorbereid zijn.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 2/16/14, Writings of Baal HaSulam

 

Een Tegengestelde Volgorde Die Wanorde Lijkt Te Zijn

laitman_243_05Baal HaSulam, Voorwoord voor de Wijsheid van Kabbalah, item 25: Dus zolang niet alle vijf Kelim KHB TM in een Partzuf zijn ontwikkeld, bevinden de Lichten zich niet op de hun aangewezen plaats. Bovendien is er een omgekeerde relatie: wanneer de Kli Malchut afwezig is, is het Licht Yechida eveneens afwezig en als de beide Kelim TM ontbreken, zijn Yechida en Haya daar ook afwezig, etc. De oorzaak hiervan is dat de Hogere Kelim eerst verschijnen en wat de Lichten betreft komen de laatste het eerst in de Kelim.

De tegengestelde volgorde tussen de Lichten en de Kelim is heel verwarrend. Volgens deze rangschikking is het zo dat wij een steeds grotere duisternis binnengaan als wij meer vorderingen maken. Wij hebben namelijk dikkere Kelim nodig om grotere, sterkere Lichten te kunnen ontdekken. Daarom heb ik dan meer steun van de groep nodig en ik moet de lessen regelmatig volgen, zodat ik  grotere krachten dan daarvoor beschikbaar heb om mezelf te handhaven.

Gewoonlijk begrijp, voel en ontdek ik meer als ik verder kom, tegelijkertijd bevind ik mij echter in een grotere duisternis, zo is het namelijk altijd: grotere Lichten hebben dikkere Kelim nodig.

Je zult eveneens ontdekken dat elk nieuw Licht dat binnenkomt zich alleen in de Kli Keter kleedt, want de ontvanger moet in de zuiverste Kli ontvangen: de Kli Keter.

Daarom moeten de Lichten die zich al in de Partzuf gekleed hebben bij het ontvangen van elk nieuw Licht vanaf hun plaats één niveau neerdalen. Wanneer het Licht Ruach komt, moet het Licht Nefesh van de Kli Keter neerdalen naar de Kli Hochma …

Door de duisternis die we ontdekken en de correctie daarvoor, moeten we ons extra inspannen in de Kli. De Kli Hochma wordt aan de Kli Keter toegevoegd, het Licht Nefesh dat in de Kli Keter aanwezig was, daalt neer naar de Kli Hochma en het Licht Ruach gaat de Kli Keter binnen. Het verschil tussen het Licht Nefesh en het Licht Ruach is heel groot. Het is een nieuwe wereld, een nieuwe spirituele verwerving, een nieuw gevoel dat nooit eerder waargenomen was.

Elke keer wordt de waarneming van de werkelijkheid op een hoger niveau gebracht. Er wordt meer onthuld van de Hoge Kracht in een nieuwe vorm, en de wereld – de algemene Kli – lijkt zich vernieuwd te hebben. Elke lichte schokbeweging in de spirituele wereld roept een verandering op in het hele integrale systeem en daarom is het heel betekenisvol of we ons in Nefesh van Keter of in Ruach van Keter bevinden.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/23/14, Writing of Baal HaSulam

 

Een Motor Die Functioneert In Een Gebroken Machine

laitman_934Vraag: Hoe moet ik de groep zien als ik bedenk dat alles in de wereld een verlangen om te ontvangen is?

Antwoord: De groep bestaat uit de verlangens die bij jou horen en jij kunt er gebruik van maken, met behulp van de kracht daarvan kan je sterker te worden. Het is nodig om met deze verlangens buiten je, om te gaan alsof ze van jou zijn, gecorrigeerd zijn en met jou verbonden.

Je moet je verhouden tot de groep als tot een gereedschap dat in het einde van de correctie is, met liefde, een gevoel van gemeenschappelijkheid, vreugde en grote waardering, met het besef dat je daarmee een enorme energiebron ontvangt. Aan jouw algemene verlangen voegen zij één gecorrigeerd deel toe. De hele wereld is een gigantisch systeem waarin alles ‘uitgeput’ is. Alles is onecht en plotseling ontdek je, in dat beschadigde systeem, één deel dat gecorrigeerd en heel is, verbonden met de Schepper. Het functioneert op een ideale manier en met behulp daarvan kan je – zoals in een machine – alle overige delen corrigeren.

Bovendien ontdek je dat dit het belangrijkste deel is in het systeem. Dit is de motor en na dit deel ontdek je nog meer gecorrigeerde delen: Kabbalisten uit het verleden die al gecorrigeerd zijn in jouw spirituele systeem. Met andere woorden: je hebt een anker.

Als je in het gecorrigeerde systeem komt, een ‘groep’ genaamd, en je daarin opgenomen bent, corrigeer je jezelf en stem je jezelf af op de overige delen in het systeem. Met de hulp hiervan bouw je jezelf. De groep wordt je thuis waarin je ontsnapt aan de hele wereld. Je krijgt kracht uit de groep en dan ga je de wereld in om de hele wereld te corrigeren. Dit redt je leven, je kunt niet zonder de groep. Je kunt nagaan of je op weg bent naar correctie of naar vernietiging. Op een andere manier kun je dat niet weten. Zou je het met je intellect kunnen afmeten?

Je kunt niets alleen doen. In de groep kan je je echter afstemmen. Als je dit in de groep niet zou doen, zou je geen enkele mogelijkheid hebben om iets goeds te doen en zelf niet eens weten of je iets niet goed doet, in welke vorm en wat je moet corrigeren. Zelf begrijp je niets.

De groep die aan je gegeven is, is een correct systeem en dit is afhankelijk van de mate waarin je jezelf wegcijfert voor de groep. Je krijgt een kant en klaar gereedschap dat klaar is voor correctie op voorwaarde dat jij ook klaar bent voor correctie. Hoe meer je investeert in de groep, hoe meer geschikte kansen je krijgt om de overige gebroken verlangens te corrigeren. De groep is het gecorrigeerde deel in je verlangen en dan ga je voelen dat de hele wereld gecorrigeerd is, behalve jij.

Vraag: Wat is dan mijn werk in dat gecorrigeerde gebied?

Antwoord: Als je je ego wegcijfert naar je vrienden toe, stem je jezelf af ‘ten behoeve van geven’. Met de krachten, de waarneming en de veranderingen die in jou ontstaan, ga je op pad en je implementeert handelingen ‘om te geven.’ Zonder de groep kan je niet eens in beweging komen. Het is onmogelijk, maar nu ben je de hele dag met de groep verbonden en je stemt je af op een correcte waarneming van de wereld, op de juiste houding naar alle delen en naar jezelf, dan heb je tijdens de dag geen tijd verspild.

Als je één of twee keer per week naar de groep komt, krijg je daarmee de gelegenheid om jezelf te corrigeren. Het begin van elke dag is: via de groep naar de hele wereld kijken. Anders zul je nooit in staat zijn om op de juiste wijze naar de werkelijkheid te kijken. Dan zou je niet weten wat je nog meer kunt toevoegen, waarnaar je moet verlangen en wat je wilt veranderen.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/31/14, The Zohar

 

Page 1 of 3123