Category Archives: Goed en Kwaad

Een geschenk, geen straf

Laitman_154Vraag: Als de Schepper het ego heeft geschapen en Hij degene is die alles overziet en bestuurt, is Hij dan ook verantwoordelijk voor de manifestatie van het ego?

Antwoord: Jazeker. De Schepper is de schuld van al onze problemen. Hij geeft ons deze problemen zodat wij er inzicht in kunnen krijgen en op die manier zullen wij voor onszelf de hoge wereld bereiken. Alleen dan zullen wij zien dat Hij ons dit geeft als een geschenk en niet als straf.

Vraag: Als de Schepper het kwaad heeft geschapen, moeten wij dan leren begrijpen wie Hij is? Wat voor middelen hebben wij om dit alles te begrijpen? Soms zegt u dat de Schepper een soort eigenschap is, een kracht. Hoe kan een eigenschap zoiets creëren?

Antwoord: Wat je van de Schepper kunt bereiken is afhankelijk van het niveau waarop je je bevindt, we kunnen het ook zo zeggen, dat jij de eigenschap van geven en liefde in jezelf creëert. Dankzij het feit dat je alleen uit slechte eigenschappen bent gevormd en dat er nu ook goede eigenschappen in je aanwezig zijn, kan je in de afgrond tussen deze twee eigenschappen (de rechter- en de linkerlijn), ontdekken wie de Schepper is, namelijk de middellijn

Vraag: Betekent dit dat de Schepper die alles leidt een immens grote kracht is en dat ik alleen maar een klein stukje van Hem bereik, en dat dit ook de mate is waarin ik op hem lijk?

Antwoord: Je bereikt Hem gedeeltelijk, in de mate waarop je op Hem lijkt, maar het is aan jou om dit alles te doen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

Waarom Goedheid En Rechtvaardigheid Zwijgen

laitman_263Vraag: Kunt u uitleggen waarom goedheid en rechtvaardigheid zwijgen terwijl het kwaad en de leugen altijd voor zichzelf opkomen en lijken te zegenvieren?

Antwoord: Goedheid en rechtvaardigheid bestaan niet. Ze bevinden zich aan de keerzijde van het egoïsme. Altruïsme komt alleen naar ons toe onder de invloed van het Hoge Licht, op geen enkele andere manier.

WhyGoodnessAndJusticeAreSilent

Op wat voor basis kan iemand claimen dat zijn mening juist is? Of de benadering altruïstisch is? Wij weten allemaal dat “de weg naar de hel geplaveid is met goede intenties.”

Mensen vertrouwen erop dat zij niet kunnen falen, ze zijn bereid om ten behoeve van hun zelfrechtvaardiging misdrijven te begaan.

Door het egoïsme zijn mensen bereid om een revolutie teweeg te brengen, een revolutie verslindt echter haar kinderen. Met uitzondering van enkele Kabbalisten gebruikt de mensheid de altruïstische Kracht die Kabbalisten van het Hoge Licht, de Hoge Kracht ontvangen, niet,

Vraag: Bestaat er – op het niveau van onze wereld – geen waarheid in onze onderlinge relaties?

Antwoord: Niemand heeft de waarheid in handen.

We moeten proberen om een staat te bereiken, waarin we duidelijk en verstaanbaar aan mensen kunnen uitleggen dat wij een methode hebben die de menselijke maatschappij kan beïnvloeden en deze in evenwicht kan brengen. Dit is het allerbelangrijkste. De tegenstander wordt hierdoor niet weggevaagd, want er is geen tegenstander, er is eenvoudigweg een disbalans tussen krachten. Deze krachten moeten in evenwicht gebracht worden, zodat zij over en weer met elkaar zullen kunnen werken, precies zoals het in de natuur gebeurt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/2/16

 

Hoe Kunnen Wij Een Ander Mens Voelen?

laitman_238_01Vraag: Hoe kan ik een ander mens voelen? Innerlijk is een mens vol pijn, vernedering, angsten, ik schrik ervan als ik eraan denk dat iemand mij zou voelen.

Antwoord: Niemand zegt je dat je de pijn, de vernedering en de angsten van andere mensen moet voelen! Maar wel het punt in het hart van een mens, zijn verlangen naar de Schepper! Alleen dit maakt hem tot je vriend. De rest, zijn lichaam, namelijk zijn ego, heeft helemaal geen invloed op je. Schaam je vooral niet over jezelf en pijnig jezelf niet. Je bent vol gebreken en dat geldt voor iedereen in deze wereld.

Wij verbinden ons dus met elkaar door middel van onze punten in het hart, door ons grote verlangen naar de Schepper. En aan de rest besteden we absoluut geen aandacht. Alleen deze punten verheffen wij en we verbinden ze met elkaar.

Wat de rest betreft, zijn we egoïsten, zoals ieder mens op deze planeet, want de Schepper heeft ons met een egoïstisch verlangen geschapen en wij kunnen niet goed zijn. Er staat dan ook geschreven: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen en Ik heb de Torah als een kruid ervoor geschapen, want het Licht van de Torah zal het kwade terugbrengen naar het Goede” (zie Kiddushin 30b).

Voordat wij aan onze correctie beginnen, zijn we nog totaal slecht, volkomen negatief, en wel in een mate die we ons niet eens kunnen voorstellen, dit geldt voor ieder van ons. Dus ontspan je maar, want alles in je is werkelijk slecht. Nu hebben we echter correctie nodig door het Hoge Licht aan te trekken. We zeggen niet dat wij het kwaad in onszelf moeten corrigeren, maar dat het Hoge Licht geleidelijk naar ons toe komt, ons corrigeert en het kwaad in evenwicht brengt door Goedheid.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/8/16

 

Eeuwig Genot

laitman_232_09Vraag: Waarom is er zo weinig plezier in het leven terwijl wij geboren zijn om genot te ontvangen? Waarom worden wij door de Natuur, de Schepper, niet beschermd voor het maken van fouten die alleen maar leiden tot pijn?

Antwoord: Ik wil het graag anders formuleren: al je problemen komen van de Schepper! Hij is de enige die alles bestuurt, regelt en organiseert, dus het lijden komt ook van Hem.

Alles is uitsluitend bedoeld om je te leiden naar je zoektocht naar werkelijk genot en om je op je weg te beschermen voor het ontvangen van kleine, waardeloze vormen van genot. Daarom geeft de Schepper je voortdurend hindernissen op je pad, zodat je zult gaan kiezen tussen goed en kwaad, zodat je op de juiste wijze gaat bepalen wat waarde heeft om in het leven van te genieten, zodat je leven vol genot zal zijn.

Daarom moet je heel serieus omgaan met wat er met je gebeurt. Allereerst moet je je realiseren dat alles van de Schepper komt, uitsluitend van Hem, dat Hij je op elk gegeven moment bestuurt en zowel je denken als je voelen bepaalt. Met andere woorden: je moet je geen enkel moment van Hem losmaken, je moet in een constante, innerlijke dialoog met Hem zijn.

Vervolgens moet je onderzoeken hoe je dichterbij een vorm van genot kunt komen die steeds correcter is. Als het de juiste vorm van genot is, zal het niet verdwijnen! Je zult je er voortdurend in bevinden en het zal steeds groter worden. Je zult een innerlijke explosie van genot ervaren en het zal je vervullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/31/16

 

New Life 687 – De Juiste Zelfkritiek

New Life 687 – De Juiste Zelfkritiek

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

 Samenvatting

“De dwaas zit met zijn handen over elkaar en kwijnt weg door zelfverwijt (Kohelet 4:5 – Prediker); alles wat er gebeurt wordt door Boven aangereikt, dus wij moeten ons erover verheugen. De Wijsheid van Kabbalah leert ons hoe wij de toekomst kunnen beïnvloeden en dingen kunnen veranderen van een slecht pad naar een goed pad. Het verleden maakt ons niet wijzer, dus het is niet nodig om ons daarin te verdiepen. De gehele mensheid raakt in verval, aangezien het echter niet mogelijk is om het moment dat voorbij is te veranderen, is er geen reden om ons daar nog mee bezig te houden.

Een mens kan voor zichzelf niets verbeteren, hij kan alleen de positieve Kracht van de Natuur aantrekken om tegenwicht te bieden aan het negatieve in zichzelf. Als hij de positieve Kracht aantrekt, hoeft hij in de toekomst nergens bang voor te zijn en “zichzelf verwijten te maken” over het verleden. De kwade kracht in ons is het ego dat alles voor zichzelf wil, de goede Kracht is de Kracht van Geven. Vanaf onze tijd begint er een nieuwe periode in de ontwikkeling van het ego, wij verkrijgen de goede Kracht van de Natuur om te overleven.

Dit is geen fanatieke religieuze benadering, het is juist de meest realistische benadering die er bestaat. Er is een Hoge Kracht waardoor wij bestuurd worden en een mens is verantwoordelijk voor de mate waarin hij de Kracht van goedheid in zijn leven aantrekt. Hij moet zichzelf alleen hierop beoordelen. Ons systeem van Bestuur wordt de ‘ziel’ genoemd, waaraan ik kan afmeten en voelen hoeveel goed en hoeveel kwaad er in mij aanwezig is. Het is uitsluitend mijn verantwoordelijkheid om de goede Kracht in mijn leven aan te trekken, verder hoef ik mij nergens mee bezig te houden.

Ik ben verantwoordelijk voor het volgende moment, niet voor het moment dat voorbij is. In de geavanceerde fysica ontdekt men dat er geen tijd bestaat, alles is slechts relatief ten opzichte van ons, wat in het verleden heeft plaats gevonden is niet onze verantwoordelijkheid, dus we oefenen geen kritiek uit op het verleden. Maar morgen is wél in onze handen en de goede Kracht is de Kracht van Geven en Liefde, deze Kracht is van essentieel belang om te overleven in de verbonden wereld waarin we nu leven. De Kracht van Geven en Liefde verbindt ons met iedereen en plotseling zien wij dat ik de hele wereld ben: het is mijn ziel.

From KabTV’s “New Life #687 – Real Self-Criticism,” 2/4/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 123

laitman_622_01Vraag: Hoe kan ik fouten maken als ik me afzijdig houd van het kwaad en van andere mensen?

Antwoord: Dit werkt aan twee kanten. Als je je afzijdig houdt van mensen, houd je je ook afzijdig van het kwaad, dan ontbreekt echter ook het perspectief dat je dichter bij goedheid kunt komen!

Vraag: Ik voel dat ik een hekel heb aan mensen die zich niet bezig houden met de Wijsheid van Kabbalah. Ik maak gebruik van het openbaar vervoer en als ik dan naar mensen kijk, heb ik een grote hekel aan hen, ik heb het gevoel dat ze geen enkele waarde hebben en dat ze te beklagen zijn, bovendien vind ik mezelf op een hoog niveau staan en veel belangrijker.

Ik begrijp dat mijn ego op hol slaat. Hoe moet ik met dit gevoel omgaan?

Antwoord: We krijgen allemaal met zulke staten te maken, daarom begrijpen we elkaar. Je moet proberen om je meer op jezelf te richten, op jouw goede houding naar je vrienden, dan wordt al het overige gecorrigeerd.

 

New Life 666 – 2015: Goed En Kwaad

New Life 666 – 2015: Goed en Kwaad

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting:

We leven in een tijd waarin wij een gunstige invloed kunnen uitoefenen op onszelf en de wereld, we weten echter niet hoe we dat moeten doen. We leven in een ingewikkeld systeem en kennen er slechts een heel klein gedeelte van. We kunnen echter leren hoe we ermee om kunnen gaan. Dit maakt de joden speciaal en dit is tevens de oorzaak van het feit dat de wereld ons haat. Wij hebben de sleutel tot het geluk van de wereld in handen.

Onze slechte onderlinge verhoudingen vernietigen de wereld. We hebben slechte gedachten over elkaar, daarom staan onze vijanden op om ons te vernietigen. In Israël en de wereld zal vrede en goedheid heersen als wij hier in Israël goed willen zijn voor elkaar. Het is een natuurlijk verschijnsel dat wij slechte gedachten hebben over iemand, we moeten echter leren hoe we er bovenuit kunnen stijgen.

Zoals er staat geschreven: “Liefde bedekt alle overtredingen.”  We moeten niet discussiëren over de vraag wie gelijk heeft en wie niet, maar er eenvoudigweg bovenuit stijgen naar verbinding.

From KabTV’s “New Life #666 –2015: Good and Bad” 1/1/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download