Category Archives: Gelijkvormigheid met de Schepper

Een Mens Die Op De Schepper Lijkt

laitman_236_02Vraag: Ik heb nog niemand ontmoet die op de Schepper lijkt. Wat betekent de uitspraak: “Een mens die op de Schepper lijkt?” Waarin lijkt hij op de Schepper? Zou ik ooit zo iemand kunnen ontmoeten?

Antwoord: Een mens die ernaar verlangt om op de Schepper te lijken, probeert om boven zijn eigen natuur uit te stijgen, hij wil op de Schepper lijken door aan anderen te geven en hen lief te hebben.

Door deel uit te maken van een Ten, ga ik oefenen om buiten mijn ik te treden. Ik heb het gevoel dat ik – door voor de vrienden te zorgen – hen vervulling geef, door mijn verlangen om te midden van hen te zijn, hen te helpen voorwaarts te gaan, hen te vervullen, voor hen te zorgen zoals voor mijn kleine kinderen. Zo ga ik op de Schepper lijken.

En ik vraag aan de Schepper: “Geef mij begrip, geef mij kracht, laat mij voor hen zorgen, want dan lijk ik op U. Ik heb eerbied voor U, ik heb deze eigenschap van U lief en ik wil worden zoals U. Geef mij de mogelijkheid om voor hen te zorgen, dan zal ik dicht bij U zijn.” Dit is daadwerkelijk het waarachtige gebed van een mens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Waar Kunnen Wij De Schepper Onthullen?

laitman_276_01Vraag: De Wijsheid van Kabbalah gaat over de onthulling van de Schepper, maar waar is Hij? Is Hij voorbij het universum, voorbij de begrenzing daarvan, of in een andere dimensie, ik bedoel daarmee: in het universum maar in een ruimte die daaraan parallel is?

Antwoord: De Schepper is een veld waarin wij leven. Hij roept verschillende gevoelens in ons op zodat wij Hem gaan voelen.

De grootste straf is daarom het verdwijnen van de Schepper, als Hij voor ons verborgen is. Wij voelen dan wel de verbinding tussen ons, maar we voelen het veld, de Schepper, niet.

De Wijsheid van Kabbalah is in twee gedeelten verdeeld, één deel daarvan is bedoeld om een mens te leiden naar het voelen van het veld. Het andere deel gaat over het onderzoeken van het veld door eraan gelijkvormig te worden. Als wij veranderen, voelen wij het veld, de Schepper, door wat er in ons verandert. De Schepper blijft constant, alleen wij veranderen totdat wij hem ten volle bereiken.

 

Het ‘Ik’ Vanuit Kabbalistisch Standpunt

laitman_622_01Vraag: Voelt mijn ‘ik’, namelijk mijn verlangen om te ontvangen, de verlangens van het fysieke lichaam als iets van zichzelf?

Antwoord: Ik ben het ook eens met mijn ‘verlangen om te ontvangen’ omdat mijn fysieke lichaam mijn ‘beest’ is. Soms voel ik mijn verlangens via mijn fysieke lichaam, namelijk verlangens naar voedsel, seks en gezin, en soms voel ik ze via een meer innerlijk lichaam, verlangen naar kennis, respect en rijkdom.

Het eerste soort verlangens (voedsel, seks en gezin) zijn de ‘dierlijke’ verlangens van een mens. Daarop volgen de verlangens op menselijk niveau, de verlangens naar rijkdom, respect en kennis, dit zijn echter nog geen verlangens op spiritueel niveau. Vervolgens worden er spirituele verlangens in een mens onthuld die in hem het verlangen opwekken om op de Schepper te gaan lijken.

Vraag: Wat is het ‘ik’ vanuit Kabbalistisch oogpunt?

Antwoord: Het ‘ik’ is een verlangen naar genot, het verschilt per niveau. Soms wil ik voedsel, seks of gezin, en soms controle, rijkdom of kennis.

Vraag: Als het lichaam alleen gegeven is om de eerste drie verlangens tegen te komen, is het dan alleen mogelijk om spiritualiteit te bereiken zonder lichaam?

Antwoord: Hoe kan ik met anderen gaan werken zonder lichaam? We moeten met elkaar communiceren. Onze gehele wereld is gebouwd vanuit de eerste en de laatste staat van onze weg, niets gebeurt bij toeval.

Het uiteindelijke Doel van de schepping verschijnt het eerst, dit brengt de mens naar de gelijkenis met de Schepper.

Van hieruit is de schepping gecreëerd. Om het Doel van de Schepping te realiseren, moet een mens er gelijktijdig zowel de ‘min’ als de ‘plus’ bij betrekken. Daarom wordt aan het begin het ‘ego’, dat tegengesteld is aan de altruïstische eigenschap van de Schepper, in hem bepaald.

De ‘min’, namelijk de egoïstische staat in een mens, groeit constant. Maar tegelijkertijd moet de mens een ‘plus’ creëren vanuit het ‘Punt in het Hart’. Daarom staat er geschreven: “Het einde van de handeling is in de aanvangsgedachte aanwezig.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

In De Armen Van De Schepper

laitman_527_03Vraag: Wat is het juiste om te doen als we klappen krijgen? Iedere staat is anders, hoe kan ik in die staten begrijpen wat de Schepper van mij wil?

Antwoord: De Schepper wil maar één ding van je: dat je steeds dichter bij Hem komt, ofwel individueel, als er op dat moment geen andere keuze is, of samen met de groep. De Schepper heeft met een bedoeling Zijn armen voor je geopend, hij heeft je klappen gestuurd zodat je in je angst naar Hem toe rent.

Maar op het moment dat je gehechtheid aan Hem zwakker wordt, zoals een kind dat eerst heel dicht bij zijn moeder is en zich later van haar wil losmaken, komen er onmiddellijk nieuwe verstoringen en geven ze je de mogelijkheid om je aan de Schepper te hechten.

Hier moeten we ons levenlang naar uitzien! Als je probeert om dichter bij de Schepper te komen door je natuur te veranderen voordat de klappen komen, zal je geen pijn of narigheid voelen, je zult alleen maar voelen dat je baadt in het Hoge Licht! Al het lijden komt voort uit het gebrek aan verbinding tussen ons en het gebrek aan het voelen van de Schepper.

Op het moment dat we Hem voelen in de juiste verbinding tussen ons, zal al het lijden verdwijnen en zal de hele wereld vervuld zijn met goedheid.

Vraag: Wat betekent dat: dichter bij de Schepper komen?

Antwoord: Dichter bij de Schepper komen betekent dat Zijn eigenschappen jouw eigenschappen worden, eigenschappen van geven en onvoorwaardelijke liefde.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

Hoe De Mensheid Nieuwe Eigenschappen Kan Krijgen

laitman_229Vraag: Hoe kan een gewoon mens op de Schepper gaan lijken?

Antwoord: Door Zijn eigenschappen te krijgen. Alle eigenschappen van de mens staan lijnrecht tegenover de Hoge Kracht. Deze eigenschappen moet hij gaan veranderen.

Alles wat ik in me heb moet ik langzamerhand leren veranderen in het tegenovergestelde, alsof je in een spiegel kijkt. Dat is niet zo moeilijk.

Dan blijkt dat ik niet diep in mezelf hoef te graven en ook niets hoef te leren! Het is namelijk zo dat ik de Schepper niet ken en evenmin Zijn eigenschappen. Daarom moet ik naar een groep mensen toe die dezelfde karakteristieken hebben als Hij – het liefst niet meer dan tien mensen – en een steeds dieper contact met hen gaan krijgen volgens de methode die door de Wijsheid van Kabbalah aan ons wordt uitgelegd.

Dieper met hen in contact komen vindt plaats ondanks onze weerstand, ons wantrouwen en onze vijandigheid, wij veranderen en gaan op de Schepper lijken.

We hoeven onszelf niet te veranderen. De toenadering zal ons vanzelf veranderen. We hoeven alleen maar op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke taal. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe gemakkelijk dit werkt. Door de toenadering tot elkaar veranderen we langzamerhand, totdat we volledig op de Schepper lijken.

Vraag: Hoe bereiken we de eigenschappen van de Schepper?

Antwoord: De mensen die de Wijsheid van Kabbalah studeren bereiken dit door hun onderlinge verbinding.

Opmerking: Groepswerk is algemeen bekend bij mensen, bijvoorbeeld door de Anonieme Alcoholisten en de Anonieme Drugsgebruikers.

Antwoord: In veel gevallen heeft groepswerk een positieve invloed en is het een belangrijk middel om uit een moeilijke situatie te komen. In de groepen van degenen die Kabbalah studeren, bestaat de intentie uit het verkrijgen van een unieke eigenschap: worden zoals de Hoge Kracht volgens de studie methode van de Kabbalisten.

Vraag: Is het noodzakelijk dat een mens van het begin af aan een verlangen heeft om op de Schepper te lijken?

Antwoord: Ja, het is nodig om dat verlangen meteen te hebben – juist nu we in deze wereld leven – om de Hoge Kracht, eeuwigheid, heelheid en de volgende staat te onthullen

Vraag: Wat moeten we doen als een mens dit verlangen niet heeft?

Antwoord: Dit verlangen is in iedereen aanwezig, maar dan vaag, afgesloten door een egoïstische laag. Het wordt door de mens verworpen, hij wil er liever niet over nadenken. Waarom zou hij over iets nadenken dat misschien in de toekomst zal gebeuren, wanneer en hoe is ook nog de vraag, bovendien heeft hij nu allerlei andere behoeften. Zo brengt hij zichzelf in verwarring totdat plotseling zijn leven ten einde is en hij overlijdt.

De prachtige gelegenheid om zichzelf aan te pakken is voorbij. Vlak voor zijn dood voelt zo’n mens zich verbitterd over het feit dat hij op deze manier heeft geleefd.

Als we echter volgens de Kabbalistische methode in een groep van tien mensen werken, begint een mens de egoïstische laag schoon te maken, zoals bij een archeologische opgraving. De verbinding die we vroeger hadden in wat we een groep noemden, of in de wereld, bestond uit een gemeenschappelijk egoïsme, maar nu verandert die verbinding in een altruïstische verbinding en liefde voor elkaar. Deze nieuwe eigenschap noemen we de Schepper. Als we deel zijn van zo’n studiegroep is het alsof we omhoog vliegen, op weg naar het volgende niveau van ontwikkeling.

Mensen die studeren hebben niet meer het gevoel dat ze in een lichaam zitten, ze gaan het volgende systeem van het bestaan ervaren, zien en ontdekken. De gehele mensheid moet deze ontwikkeling doormaken omdat we al generaties lang voor dit Doel op deze aarde rondlopen.

From KabTV’s “The Wisdom of Kabbalah and Science” 1/25/16

 

Man En Vrouw, Eenheid Uit Tegenstellingen

laitman_571_01Vraag: De uitdrukking ‘schepsel’ heeft geen geslacht, noch mannelijk, noch vrouwelijk, is het schepsel een man of een vrouw?

Antwoord: In feite is het schepsel vrouwelijk, want de Schepper schiep een verlangen. De Kracht – het Licht – waardoor dit verlangen geschapen is, is mannelijk.

De Schepper is het mannelijke deel en het schepsel is het vrouwelijke deel. Eén deel kan niets verrichten zonder het andere. Het resultaat daarvan is dat er een mannelijk en een vrouwelijk deel is. Het is onmogelijk voor het Licht om zonder Kli (vat) te bestaan en onmogelijk voor de Kli om zonder het Licht te bestaan, er kan geen plus bestaan zonder min en geen min zonder plus. Daarom is alles op de eenheid van tegenstellingen gebaseerd, daar gaat de Schepping over.

Het schepsel bestond aanvankelijk uit een mannelijk deel dat daarna het vrouwelijke deel heeft geschapen, dit betekent dat het Licht het verlangen heeft geschapen, daarna verandert het verlangen zichzelf om op het Licht te gaan lijken. Het is de essentie van een man en een vrouw in onze wereld om hun spirituele wortel te bereiken en op die plek volgens spirituele wetten te verblijven, in hun onderlinge verbinding. Dan bereiken zij een volmaakte, eeuwige staat van spirituele opgang. Dit is hun doel in deze wereld.

Vraag: Wat is het fundamentele verschil tussen hen?

Antwoord: Er is een onmiskenbaar verschil tussen hen. In onze wereld voelen we niet hoe verschillend ze van elkaar zijn. In wezen bestaat er niets zo verschillend en contrasterend als een man en een vrouw in hun spirituele oorsprong.

Juist dankzij het verschil moeten zij zich daar bovenuit tot één geheel verbinden. In beiden is niets aanwezig wat de ander op spiritueel niveau niet kan complementeren, want spiritualiteit kan alleen bestaan door elkaar aan te vullen.

Ik spreek vanuit het perspectief van de Natuur, vanuit Kabbalistisch perspectief. Ik heb geen belangstelling voor feministische standpunten. Het gaat niet over psychologie, filosofie of een of ander fatsoenlijk of onfatsoenlijk idee of gezichtspunt. Dit is van geen enkel belang en het heeft niets te maken met het kader van waaruit wij werken.

Ik erken de Wijsheid van Kabbalah die ons vertelt over het schepsel, hoe het werd geschapen, hoe het zich heeft ontwikkeld, hoe het in twee tegengestelde delen werd gescheiden en hoe de twee delen die één oorsprong hebben zich eerst van elkaar verwijderen en zich daarna weer verbinden en elkaar aanvullen. Dit zijn de mannelijke en de vrouwelijke delen.

Wij kunnen heel weinig van wat de Wijsheid van Kabbalah ons vertelt aan een man en een vrouw in deze wereld toeschrijven, omdat we heel ver verwijderd zijn van onze gelijkenis met spirituele eigenschappen en onderwerpen. Dit betekent dat wij in spirituele zin noch man noch vrouw zijn, maar iets in het midden daarvan, onbepaald en onvoltooid. We moeten eerst door het gehele evolutionaire proces heengaan, dan zullen we ons realiseren hoe we elkaar kunnen aanvullen en één volmaakt geheel worden. Dit is de betekenis van: gelijkvormig worden aan de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/6/15

 

Mijn Gelijkvormigheid Aan De Schepper

Dr. Michael LaitmanMalchut wil gelijkvormig aan Bina worden en bereikt dit door middel van Zeir Anpin (ZA). ZA is een model voor haar. Aangezien zij in staat is om gelijkvormig aan ZA te worden, is zij in staat om gelijkvormig aan Bina te worden.

Dit geldt eveneens voor ons. Als ik aan de Schepper gelijkvormig wil worden, moet ik deel worden van een groep, een integraal deel ervan worden, met iedereen samenwerken, in ruil daarvoor ontvang ik hun invloed. Door zo’n vermenging – in onze onderlinge verbinding – verkrijg ik een nieuwe vorm van eenwording met anderen. De vorm die mij dan kleedt, lijkt op de Schepper.

Met andere woorden: als ik mij kleed met de groep alsof het een kledingstuk is, ben ik op deze manier gelijkvormig aan de Schepper.

From the 2rd part of the Daily Kabbalah Lesson 9/7/10, The Zohar

 

De Wereld Die We Hier En Nu Verwachten!

Dr. Michael LaitmanVraag: In welk opzicht verschilt de wereld, die ik nu tijdens mijn leven zie, van de komende wereld waarover geschreven staat: “Je zult de wereld tijdens je leven zien.”(Berachot 17a)?

Nu ik leef zie ik wat iedereen ziet: een wereld vol haat. Wat voor voordeel heb ik van die ‘immens grote computer’, waarover u sprak, die het hele systeem in een staat van afscheiding brengt, van haat en wantrouwen in onze onderlinge verhoudingen?

Antwoord: Ik zie dat hele gigantische, hogere mechanisme en hoe Hij met ons speelt om ons tot ontwikkeling te brengen, zodat wij zullen worden zoals Hij door naar Zijn niveau op te stijgen. Er staat geschreven: “En de kinderen zullen terugkeren naar hun Vader in de hemel (de Schepper),” (Vayikra Rabbah 1:3). Dan ga ik Hem rechtvaardigen en Hem begrijpen. Ik ga zien op wat voor manier ik me nu moet gedragen om in alle omstandigheden op dat niveau te leven, zonder te hoeven wachten!

Als ik de wijsheid van Kabbalah ga bestuderen, heb ik de mogelijkheid om omhoog te stijgen naar het niveau van de Kracht die dit bestuurt.

From Israeli Radio Program 103FM, 4/12/15

 

Alles Bevindt Zich Binnen Eén Cirkel

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is de eenheid van de vrienden waar Rabash het over heeft?

Antwoord: We spreken over eenheid als wij het advies van de leraar met elkaar verhelderen en bestuderen aan de hand van de Bronnen, om zo sterker te worden en vanuit de verbinding die wij als een eenheid maken met elkaar,volgens deze Bronnen handelen. Wij proberen door onze verbinding één krachtenveld te vormen waarin iedereen in gelijke mate met elkaar verbonden is en zich focust op de juiste richting als iedereen elkaar vanuit Arvut (vanuit verantwoordelijkheid voor elkaar) helpt om zo de eigenschap van wederzijds geven te onthullen, de Kracht van geven die de hele werkelijkheid bestuurt en zich buiten ons bevindt.

Wij rijzen van beneden af omhoog en wij willen deze eigenschap creëren door onze verlangens, onze Kelim (vaten). Wij willen dat deze eigenschap zich in ons kleedt en in de Kli onthuld zal worden in de mate waarin wij ons daarmee in gelijkheid van vorm bevinden. Dit vindt allemaal tussen ons plaats. Op deze manier willen wij alle niveaus van de alomvattende ziel bereiken die wij nu tussen ons bouwen.

Vervolgens moeten wij de gehele mensheid met deze eenheid verbinden, zodat onze kleine cirkel steeds groter zal worden, van binnen naar buiten. Wij zullen daarin alle niveaus van het verlangen ontdekken: 0, 1, 2, 3, 4 – en alle Lichten: Nefesh, Ruach, Haya, Yechida, alle 125 niveaus die de intensiteit van de verbinding tussen bepalen als wij alle andere gebroken delen met elkaar verbinden.

Het is een heel duidelijk beeld, alles is gevat in één kleine cirkel, in het middelpunt daarvan.

Opmerking: Het beeld is duidelijk, maar ik kan deze verbinding met de vrienden niet maken.

Antwoord: Natuurlijk kan je dat niet, want je moet de Schepper aan de verbinding toevoegen. Hij is degene die je in de weg staat en ervoor zorgt dat je je niet kunt verbinden. Je bent eraan gewend dat je alles alleen kunt doen in deze wereld. Je bent afhankelijk van je gedachten en je gevoel, je energie en je kracht, maar in spiritualiteit kan je niets anders doen dan ontdekken waar het je aan ontbreekt en dat richten tot de Ene die alle handelingen uitvoert, de Kracht die al het werk doet.

Vergeet dit niet! Heb je ooit bedacht dat je je met een groep egoïsten zou verbinden en dat je dan alles zou bereiken? Hierover staat geschreven: “de kring van schampere spotters”, dit is zeker niet de manier om iets te bereiken.

Je zit en je schreeuwt het uit dat niets helpt, dit betekent dat je ontdekt dat jij het werk niet kunt doen en dat je iemand naast je nodig hebt. Via de groep en de leraar voel je de behoefte aan iemand naast je die je moet helpen. Dan zal het probleem opgelost worden door je gebed.

Het enige wat je nodig hebt is: tot de juiste vraag te komen. Het moet een gebed zijn met en voor velen, waarin een ieder zich met hetzelfde Doel verbindt en begrijpt dat alleen de Schepper het kan vervullen, alleen het Licht corrigeert de Kelim, dat betekent dat alleen het Licht ze met elkaar verbindt. Als we de juiste vraag stellen (min of meer), wordt het gebed vervuld.

De factor tijd speelt hier ook een rol want veel penningen voegen zich samen tot een groot bedrag. Intussen moeten we door steeds weer nieuwe fasen van onderzoek heen en verschillende concepten verhelderen, dan zal het gebeuren.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 3/26/14

 

Drie Stappen Bij Het Doorgeven Van Het Licht

laitman_219_01Vraag: Als het Joodse volk nog niet gereed is om zich te verenigen, hoe zal er dan bevrijding in de wereld komen?

Antwoord: We beginnen bij onszelf. Het Hoge Licht werkt via Bnei Baruch, dat behoort tot het volk Israël, en het volk Israël vinden we te midden van de naties van de wereld. Het Licht voert alle correcties uit. Het Licht kan alleen werken op voorwaarde dat et iets is dat ermee resoneert.

Dus als we eenheid bereiken, vinden we het Licht in ons. Het komt zelfs niet van Boven, we vinden het eenvoudigweg overal en het wordt in ons onthuld dankzij onze gelijkvormigheid ermee.

Door onze daden worden we met het volk Israël verbonden en zo geven we het Licht aan hen door. Daarna gaat het Hoge Licht via hen ook naar de volkeren op de wereld, omdat het volk Israël met alle volkeren verbonden is, dan gaat het Licht ook naar hen toe.

Bnei Baruch moet dus allereerst verenigd zijn. Dan maakt de gelijkvormigheid met het Hoge Licht het voor ons mogelijk om er contact mee te hebben.

Een dergelijke eenheid hoeft er niet tussen ons en het volk Israël te zijn omdat wij hen al beïnvloeden vanuit onze Kelim en via onze Kelim ontvangen zij het Licht. Alleen tussen ons moet er een bijzonder niveau van verbinding zijn, van overeenstemming en integratie.

Tussen het volk Israël en de volkeren van de wereld moet er een soort begrip ontstaan dat we ons in één wereld bevinden, in één systeem. Hieruit is het antisemitisme ontstaan, een unieke houding naar het volk Israël en eveneens naar het correctie systeem. Als mensen een algemeen idee van dit systeem krijgen en zich enigszins met ons verbinden, is dat voldoende voor het Hoge Licht om door hen heen te stromen.

 

Elke keer wanneer deze spirituele niveaus neerdalen, ontstaat er een correlatie tussen de Kelim en de overvloed die zich verspreidt in de relatie tussen de hogere naar de lagere en van de lagere naar de hogere. Dit is – in het algemeen gesproken – waar wij het in onze disseminatie over hebben.

Voor ons is met name onze eenheid met het Hoge Licht het belangrijkste. Dan zal het zich verspreiden, een reactie doen ontwaken in mensen en mensen zullen gaan spreken met onze woorden, zij zullen het met ons eens zijn en zullen bereid zijn om met ons samen op pad te gaan. Al het werk wordt door het Hoge Licht gedaan. Laat het Licht het werk doen en het zal stromen als water dat in de aarde doordringt, het zal elke plek bereiken om alles wat een mens in de aarde laat groeien van water te voorzien. Op onze weg zal het ons ook vervullen, het zal ons tot één geheel verbinden. Op wat voor manier doet het Licht dit? Dat is onze zaak niet, dat is het werk van de Schepper. Wij moeten alleen aan verbinding werken.

Vraag: Als dat zo is, moeten we dan naar buiten toe dissemineren?

Antwoord: Als wij de behoeften van mensen niet krijgen, hun verlangens, hun problemen, als wij dat niet meenemen en laten oprijzen naar onszelf, hebben wij de verbinding met de Schepper niet nodig. Dan kunnen we de Kabbalistische bronnen duizend jaar gaan zitten bestuderen en het zal alleen theorie blijven. Zolang wij niet geïntegreerd zijn met mensen, zal het verlangen om ons met elkaar te verbinden niet in ons gewekt worden. Het verlangen om te verbinden ontwaakt alleen door de behoeften die wij van mensen krijgen en vanuit deze behoeften kunnen wij MAN laten oprijzen: het verzoek om correctie.

Als je dus denkt dat je nu eenheid wilt, is dat niet waar, dit is niet de juiste eenheid. De ware eenheid is alleen mogelijk als je naar mensen toegaat en met hen zweet en werkt aan hun verbinding, Alleen van daaruit zul je de ware noodzaak ontvangen om te verbinden.

Vraag: Betekent dit, dat als wij ons werkelijk met elkaar verbinden, de hele mensheid vanzelf zal veranderen en wij niets hoeven te doen?

Antwoord: Ja. Als alleen de Bnei Baruch groep verandert, zal het volk Israël veranderen. En als het volk Israël tot een zeker niveau veranderd is, zal de hele werkelijkheid veranderd worden, alle volkeren, de gehele mensheid. Zo werken deze drie cirkels. Maar elk daarvan is zowel afhankelijk van de hogere als van de lagere. Zonder de behoefte van de lagere kun je de hogere niet bereiken.

Wij moeten dus met het volk Israël werken, zodat we de noodzaak zullen voelen om ons met elkaar te verbinden en te worden zoals de Schepper. Via het volk Israël moeten we naar de hele mensheid gaan, zodat er voor ons vanuit de mensheid een behoefte zal komen om zich tot het volk Israël te wenden, dan van het volk Israël naar ons, en dan van ons naar de Schepper.

Alle drie niveaus moeten als een eenheid samenwerken. Daarom werken we aan ‘drie fronten’.

From the Talk on the Subject of “Unity of the Nation” 7/10/14

 

Page 1 of 1012345...10...Last »