Category Archives: Gelijkvormigheid met de Schepper

Waarom heeft de Schepper de wereld in deze vorm geschapen ?

laitman_760.1Vraag: Waarom heeft de Schepper een wereld geschapen waarin de wet van gelijkvormigheid bestaat? Kon Hij geen wereld creëren met andere eigenschappen en wetten?

Antwoord: Nee, want Hij wil dat een mens, volgens de wet van gelijkvormigheid, op Hem gaat lijken en gelijkvormig aan Hem wordt. Het is onze taak om deze staat in de 6.000 jaar van ons bestaan te bereiken. Er rest ons nog ongeveer 220 jaar.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

Rijs omhoog naar het niveau van de Schepper

laitman_744Vraag: De Schepper wil vreugde ervaren doordat wij ons corrigeren, wij ten behoeve van Hem ontvangen en wij dit tegen elke prijs zullen bereiken. Daarom is de Schepper de grootste egoïst. Is dit het niveau van altruïsme dat wij moeten bereiken?

Antwoord: De Schepper is de eigenschap van absolute goedheid. Er kan van Hem gezegd worden dat Hij de grootste altruïst of de grootste egoïst is, er is echter maar één onveranderlijke eigenschap. De Schepper is de Natuur waarin wij ons bevinden.

Wij zijn ondergedompeld in een “zwarte bubbel” waarvan de eigenschap absoluut egoïsme is, en daar moeten wij geleidelijk uitkomen.

De Schepper heeft het verlangen om te geven. Wij kunnen ons niet afvragen of Hij een egoïst is of niet, want in Hem is niets anders aanwezig dan het verlangen om te geven. De Schepper is uitsluitend een verlangen om te geven en al Zijn schepselen bestaan uitsluitend uit een verlangen om te ontvangen. Wij zijn met een bedoeling zo geschapen, want zo zijn wij tegengesteld aan Hem, anders zouden wij geen schepselen genoemd kunnen worden, namelijk: afgescheiden van de Schepper.

Om als de Schepper te worden, om hetzelfde niveau te bereiken en met evenzoveel blijheid te dienen, met een gevoel van vervulling, moet ons verlangen om te ontvangen alleen ontvangen met de intentie om te geven; dan zal het gelijkvormig zijn aan het niveau van de Schepper, al heeft het schepsel een eigenschap die tegengesteld is aan Hem, de aard van ontvangen en niet van geven.

Daarom bestaat ons werk uit het verkrijgen van een intentie. Naarmate het onze intentie is om te geven, kunnen wij het verlangen om te ontvangen zoveel gebruiken als wij willen, want onze handelingen zullen op geven gericht zijn en wij zullen als de Schepper worden, gelijkvormig aan Hem, wij zullen Hem begrijpen en vervuld worden zoals Hij.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

Een geschenk, geen straf

Laitman_154Vraag: Als de Schepper het ego heeft geschapen en Hij degene is die alles overziet en bestuurt, is Hij dan ook verantwoordelijk voor de manifestatie van het ego?

Antwoord: Jazeker. De Schepper is de schuld van al onze problemen. Hij geeft ons deze problemen zodat wij er inzicht in kunnen krijgen en op die manier zullen wij voor onszelf de hoge wereld bereiken. Alleen dan zullen wij zien dat Hij ons dit geeft als een geschenk en niet als straf.

Vraag: Als de Schepper het kwaad heeft geschapen, moeten wij dan leren begrijpen wie Hij is? Wat voor middelen hebben wij om dit alles te begrijpen? Soms zegt u dat de Schepper een soort eigenschap is, een kracht. Hoe kan een eigenschap zoiets creëren?

Antwoord: Wat je van de Schepper kunt bereiken is afhankelijk van het niveau waarop je je bevindt, we kunnen het ook zo zeggen, dat jij de eigenschap van geven en liefde in jezelf creëert. Dankzij het feit dat je alleen uit slechte eigenschappen bent gevormd en dat er nu ook goede eigenschappen in je aanwezig zijn, kan je in de afgrond tussen deze twee eigenschappen (de rechter- en de linkerlijn), ontdekken wie de Schepper is, namelijk de middellijn

Vraag: Betekent dit dat de Schepper die alles leidt een immens grote kracht is en dat ik alleen maar een klein stukje van Hem bereik, en dat dit ook de mate is waarin ik op hem lijk?

Antwoord: Je bereikt Hem gedeeltelijk, in de mate waarop je op Hem lijkt, maar het is aan jou om dit alles te doen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

Een Mens Die Op De Schepper Lijkt

laitman_236_02Vraag: Ik heb nog niemand ontmoet die op de Schepper lijkt. Wat betekent de uitspraak: “Een mens die op de Schepper lijkt?” Waarin lijkt hij op de Schepper? Zou ik ooit zo iemand kunnen ontmoeten?

Antwoord: Een mens die ernaar verlangt om op de Schepper te lijken, probeert om boven zijn eigen natuur uit te stijgen, hij wil op de Schepper lijken door aan anderen te geven en hen lief te hebben.

Door deel uit te maken van een Ten, ga ik oefenen om buiten mijn ik te treden. Ik heb het gevoel dat ik – door voor de vrienden te zorgen – hen vervulling geef, door mijn verlangen om te midden van hen te zijn, hen te helpen voorwaarts te gaan, hen te vervullen, voor hen te zorgen zoals voor mijn kleine kinderen. Zo ga ik op de Schepper lijken.

En ik vraag aan de Schepper: “Geef mij begrip, geef mij kracht, laat mij voor hen zorgen, want dan lijk ik op U. Ik heb eerbied voor U, ik heb deze eigenschap van U lief en ik wil worden zoals U. Geef mij de mogelijkheid om voor hen te zorgen, dan zal ik dicht bij U zijn.” Dit is daadwerkelijk het waarachtige gebed van een mens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Waar Kunnen Wij De Schepper Onthullen?

laitman_276_01Vraag: De Wijsheid van Kabbalah gaat over de onthulling van de Schepper, maar waar is Hij? Is Hij voorbij het universum, voorbij de begrenzing daarvan, of in een andere dimensie, ik bedoel daarmee: in het universum maar in een ruimte die daaraan parallel is?

Antwoord: De Schepper is een veld waarin wij leven. Hij roept verschillende gevoelens in ons op zodat wij Hem gaan voelen.

De grootste straf is daarom het verdwijnen van de Schepper, als Hij voor ons verborgen is. Wij voelen dan wel de verbinding tussen ons, maar we voelen het veld, de Schepper, niet.

De Wijsheid van Kabbalah is in twee gedeelten verdeeld, één deel daarvan is bedoeld om een mens te leiden naar het voelen van het veld. Het andere deel gaat over het onderzoeken van het veld door eraan gelijkvormig te worden. Als wij veranderen, voelen wij het veld, de Schepper, door wat er in ons verandert. De Schepper blijft constant, alleen wij veranderen totdat wij hem ten volle bereiken.

 

Het ‘Ik’ Vanuit Kabbalistisch Standpunt

laitman_622_01Vraag: Voelt mijn ‘ik’, namelijk mijn verlangen om te ontvangen, de verlangens van het fysieke lichaam als iets van zichzelf?

Antwoord: Ik ben het ook eens met mijn ‘verlangen om te ontvangen’ omdat mijn fysieke lichaam mijn ‘beest’ is. Soms voel ik mijn verlangens via mijn fysieke lichaam, namelijk verlangens naar voedsel, seks en gezin, en soms voel ik ze via een meer innerlijk lichaam, verlangen naar kennis, respect en rijkdom.

Het eerste soort verlangens (voedsel, seks en gezin) zijn de ‘dierlijke’ verlangens van een mens. Daarop volgen de verlangens op menselijk niveau, de verlangens naar rijkdom, respect en kennis, dit zijn echter nog geen verlangens op spiritueel niveau. Vervolgens worden er spirituele verlangens in een mens onthuld die in hem het verlangen opwekken om op de Schepper te gaan lijken.

Vraag: Wat is het ‘ik’ vanuit Kabbalistisch oogpunt?

Antwoord: Het ‘ik’ is een verlangen naar genot, het verschilt per niveau. Soms wil ik voedsel, seks of gezin, en soms controle, rijkdom of kennis.

Vraag: Als het lichaam alleen gegeven is om de eerste drie verlangens tegen te komen, is het dan alleen mogelijk om spiritualiteit te bereiken zonder lichaam?

Antwoord: Hoe kan ik met anderen gaan werken zonder lichaam? We moeten met elkaar communiceren. Onze gehele wereld is gebouwd vanuit de eerste en de laatste staat van onze weg, niets gebeurt bij toeval.

Het uiteindelijke Doel van de schepping verschijnt het eerst, dit brengt de mens naar de gelijkenis met de Schepper.

Van hieruit is de schepping gecreëerd. Om het Doel van de Schepping te realiseren, moet een mens er gelijktijdig zowel de ‘min’ als de ‘plus’ bij betrekken. Daarom wordt aan het begin het ‘ego’, dat tegengesteld is aan de altruïstische eigenschap van de Schepper, in hem bepaald.

De ‘min’, namelijk de egoïstische staat in een mens, groeit constant. Maar tegelijkertijd moet de mens een ‘plus’ creëren vanuit het ‘Punt in het Hart’. Daarom staat er geschreven: “Het einde van de handeling is in de aanvangsgedachte aanwezig.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

In De Armen Van De Schepper

laitman_527_03Vraag: Wat is het juiste om te doen als we klappen krijgen? Iedere staat is anders, hoe kan ik in die staten begrijpen wat de Schepper van mij wil?

Antwoord: De Schepper wil maar één ding van je: dat je steeds dichter bij Hem komt, ofwel individueel, als er op dat moment geen andere keuze is, of samen met de groep. De Schepper heeft met een bedoeling Zijn armen voor je geopend, hij heeft je klappen gestuurd zodat je in je angst naar Hem toe rent.

Maar op het moment dat je gehechtheid aan Hem zwakker wordt, zoals een kind dat eerst heel dicht bij zijn moeder is en zich later van haar wil losmaken, komen er onmiddellijk nieuwe verstoringen en geven ze je de mogelijkheid om je aan de Schepper te hechten.

Hier moeten we ons levenlang naar uitzien! Als je probeert om dichter bij de Schepper te komen door je natuur te veranderen voordat de klappen komen, zal je geen pijn of narigheid voelen, je zult alleen maar voelen dat je baadt in het Hoge Licht! Al het lijden komt voort uit het gebrek aan verbinding tussen ons en het gebrek aan het voelen van de Schepper.

Op het moment dat we Hem voelen in de juiste verbinding tussen ons, zal al het lijden verdwijnen en zal de hele wereld vervuld zijn met goedheid.

Vraag: Wat betekent dat: dichter bij de Schepper komen?

Antwoord: Dichter bij de Schepper komen betekent dat Zijn eigenschappen jouw eigenschappen worden, eigenschappen van geven en onvoorwaardelijke liefde.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

Hoe De Mensheid Nieuwe Eigenschappen Kan Krijgen

laitman_229Vraag: Hoe kan een gewoon mens op de Schepper gaan lijken?

Antwoord: Door Zijn eigenschappen te krijgen. Alle eigenschappen van de mens staan lijnrecht tegenover de Hoge Kracht. Deze eigenschappen moet hij gaan veranderen.

Alles wat ik in me heb moet ik langzamerhand leren veranderen in het tegenovergestelde, alsof je in een spiegel kijkt. Dat is niet zo moeilijk.

Dan blijkt dat ik niet diep in mezelf hoef te graven en ook niets hoef te leren! Het is namelijk zo dat ik de Schepper niet ken en evenmin Zijn eigenschappen. Daarom moet ik naar een groep mensen toe die dezelfde karakteristieken hebben als Hij – het liefst niet meer dan tien mensen – en een steeds dieper contact met hen gaan krijgen volgens de methode die door de Wijsheid van Kabbalah aan ons wordt uitgelegd.

Dieper met hen in contact komen vindt plaats ondanks onze weerstand, ons wantrouwen en onze vijandigheid, wij veranderen en gaan op de Schepper lijken.

We hoeven onszelf niet te veranderen. De toenadering zal ons vanzelf veranderen. We hoeven alleen maar op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke taal. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe gemakkelijk dit werkt. Door de toenadering tot elkaar veranderen we langzamerhand, totdat we volledig op de Schepper lijken.

Vraag: Hoe bereiken we de eigenschappen van de Schepper?

Antwoord: De mensen die de Wijsheid van Kabbalah studeren bereiken dit door hun onderlinge verbinding.

Opmerking: Groepswerk is algemeen bekend bij mensen, bijvoorbeeld door de Anonieme Alcoholisten en de Anonieme Drugsgebruikers.

Antwoord: In veel gevallen heeft groepswerk een positieve invloed en is het een belangrijk middel om uit een moeilijke situatie te komen. In de groepen van degenen die Kabbalah studeren, bestaat de intentie uit het verkrijgen van een unieke eigenschap: worden zoals de Hoge Kracht volgens de studie methode van de Kabbalisten.

Vraag: Is het noodzakelijk dat een mens van het begin af aan een verlangen heeft om op de Schepper te lijken?

Antwoord: Ja, het is nodig om dat verlangen meteen te hebben – juist nu we in deze wereld leven – om de Hoge Kracht, eeuwigheid, heelheid en de volgende staat te onthullen

Vraag: Wat moeten we doen als een mens dit verlangen niet heeft?

Antwoord: Dit verlangen is in iedereen aanwezig, maar dan vaag, afgesloten door een egoïstische laag. Het wordt door de mens verworpen, hij wil er liever niet over nadenken. Waarom zou hij over iets nadenken dat misschien in de toekomst zal gebeuren, wanneer en hoe is ook nog de vraag, bovendien heeft hij nu allerlei andere behoeften. Zo brengt hij zichzelf in verwarring totdat plotseling zijn leven ten einde is en hij overlijdt.

De prachtige gelegenheid om zichzelf aan te pakken is voorbij. Vlak voor zijn dood voelt zo’n mens zich verbitterd over het feit dat hij op deze manier heeft geleefd.

Als we echter volgens de Kabbalistische methode in een groep van tien mensen werken, begint een mens de egoïstische laag schoon te maken, zoals bij een archeologische opgraving. De verbinding die we vroeger hadden in wat we een groep noemden, of in de wereld, bestond uit een gemeenschappelijk egoïsme, maar nu verandert die verbinding in een altruïstische verbinding en liefde voor elkaar. Deze nieuwe eigenschap noemen we de Schepper. Als we deel zijn van zo’n studiegroep is het alsof we omhoog vliegen, op weg naar het volgende niveau van ontwikkeling.

Mensen die studeren hebben niet meer het gevoel dat ze in een lichaam zitten, ze gaan het volgende systeem van het bestaan ervaren, zien en ontdekken. De gehele mensheid moet deze ontwikkeling doormaken omdat we al generaties lang voor dit Doel op deze aarde rondlopen.

From KabTV’s “The Wisdom of Kabbalah and Science” 1/25/16

 

Man En Vrouw, Eenheid Uit Tegenstellingen

laitman_571_01Vraag: De uitdrukking ‘schepsel’ heeft geen geslacht, noch mannelijk, noch vrouwelijk, is het schepsel een man of een vrouw?

Antwoord: In feite is het schepsel vrouwelijk, want de Schepper schiep een verlangen. De Kracht – het Licht – waardoor dit verlangen geschapen is, is mannelijk.

De Schepper is het mannelijke deel en het schepsel is het vrouwelijke deel. Eén deel kan niets verrichten zonder het andere. Het resultaat daarvan is dat er een mannelijk en een vrouwelijk deel is. Het is onmogelijk voor het Licht om zonder Kli (vat) te bestaan en onmogelijk voor de Kli om zonder het Licht te bestaan, er kan geen plus bestaan zonder min en geen min zonder plus. Daarom is alles op de eenheid van tegenstellingen gebaseerd, daar gaat de Schepping over.

Het schepsel bestond aanvankelijk uit een mannelijk deel dat daarna het vrouwelijke deel heeft geschapen, dit betekent dat het Licht het verlangen heeft geschapen, daarna verandert het verlangen zichzelf om op het Licht te gaan lijken. Het is de essentie van een man en een vrouw in onze wereld om hun spirituele wortel te bereiken en op die plek volgens spirituele wetten te verblijven, in hun onderlinge verbinding. Dan bereiken zij een volmaakte, eeuwige staat van spirituele opgang. Dit is hun doel in deze wereld.

Vraag: Wat is het fundamentele verschil tussen hen?

Antwoord: Er is een onmiskenbaar verschil tussen hen. In onze wereld voelen we niet hoe verschillend ze van elkaar zijn. In wezen bestaat er niets zo verschillend en contrasterend als een man en een vrouw in hun spirituele oorsprong.

Juist dankzij het verschil moeten zij zich daar bovenuit tot één geheel verbinden. In beiden is niets aanwezig wat de ander op spiritueel niveau niet kan complementeren, want spiritualiteit kan alleen bestaan door elkaar aan te vullen.

Ik spreek vanuit het perspectief van de Natuur, vanuit Kabbalistisch perspectief. Ik heb geen belangstelling voor feministische standpunten. Het gaat niet over psychologie, filosofie of een of ander fatsoenlijk of onfatsoenlijk idee of gezichtspunt. Dit is van geen enkel belang en het heeft niets te maken met het kader van waaruit wij werken.

Ik erken de Wijsheid van Kabbalah die ons vertelt over het schepsel, hoe het werd geschapen, hoe het zich heeft ontwikkeld, hoe het in twee tegengestelde delen werd gescheiden en hoe de twee delen die één oorsprong hebben zich eerst van elkaar verwijderen en zich daarna weer verbinden en elkaar aanvullen. Dit zijn de mannelijke en de vrouwelijke delen.

Wij kunnen heel weinig van wat de Wijsheid van Kabbalah ons vertelt aan een man en een vrouw in deze wereld toeschrijven, omdat we heel ver verwijderd zijn van onze gelijkenis met spirituele eigenschappen en onderwerpen. Dit betekent dat wij in spirituele zin noch man noch vrouw zijn, maar iets in het midden daarvan, onbepaald en onvoltooid. We moeten eerst door het gehele evolutionaire proces heengaan, dan zullen we ons realiseren hoe we elkaar kunnen aanvullen en één volmaakt geheel worden. Dit is de betekenis van: gelijkvormig worden aan de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/6/15

 

Mijn Gelijkvormigheid Aan De Schepper

Dr. Michael LaitmanMalchut wil gelijkvormig aan Bina worden en bereikt dit door middel van Zeir Anpin (ZA). ZA is een model voor haar. Aangezien zij in staat is om gelijkvormig aan ZA te worden, is zij in staat om gelijkvormig aan Bina te worden.

Dit geldt eveneens voor ons. Als ik aan de Schepper gelijkvormig wil worden, moet ik deel worden van een groep, een integraal deel ervan worden, met iedereen samenwerken, in ruil daarvoor ontvang ik hun invloed. Door zo’n vermenging – in onze onderlinge verbinding – verkrijg ik een nieuwe vorm van eenwording met anderen. De vorm die mij dan kleedt, lijkt op de Schepper.

Met andere woorden: als ik mij kleed met de groep alsof het een kledingstuk is, ben ik op deze manier gelijkvormig aan de Schepper.

From the 2rd part of the Daily Kabbalah Lesson 9/7/10, The Zohar

 

Page 1 of 1112345...10...Last »