Category Archives: Gebed

Het gebed dat op de juiste wijze geadresseerd is

232.1Het gebed is mijn laatste handeling in relatie tot de Schepper. In antwoord op het gebed zal Hij een correctie aanbrengen. Daarom eindigt alles met een gebed. Van tevoren moeten wij ons voorbereiden om precies te weten waar we om vragen, op welke manier en voor wie.

Het gebed bevat alle verzoeken die het schepsel naar de Schepper brengt. Natuurlijk gebeurt dat niet ineens. Het gaat niet over woorden of zinnen, maar het is gebaseerd op verhelderingen – de een na de ander – en verzoeken om hulp, totdat wij tot het perfecte gebed komen.

De Schepper is de complete HaVaYaH die in de Wereld van Ein Sof (Oneindigheid) is en absoluut alles bevat. Dus als wij van daaruit iets willen ontvangen, moet ons verzoek precies zijn, net zoals met een computer alles heel moet precies zijn: het adres waar de boodschap naartoe moet, het wachtwoord, de opdracht die ik geef, etc.

Dan gaat dit verzoek door alle niveaus heen en komt het in Malchut van de wereld van Ein Sof, daar zijn er oneindig veel mogelijkheden. Alle Kelim en alle Lichten zijn daar vanaf het begin aanwezig, zoals er geschreven staat: “Het einde van de handeling is in de oorspronkelijke gedachte aanwezig.” Dit betekent dat de volkomen gecorrigeerde staat daar al in al zijn luister bestaat.

Als wij op de juiste manier te werk gaan, verbinden wij ons met dit systeem. Gebaseerd op ons verzoek vinden wij de juiste plek en onttrekken wij aan dit alomvattende “geheugen” waar wij behoefte aan hebben, daar zijn verlangens en Licht al in eenheid met elkaar verbonden. Dit heeft invloed op ons en helpt ons op weg naar de staat waar wij in ons gebed om vroegen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/25/18Writings of Baal HaSulam, “Letter 56”

De ware vraag aan de Schepper

laitman_239Wij denken dat een vraag aan de Schepper een middel is om de Kli, het vat van de ziel, te corrigeren, wij gaan echter als resultaat van ons werk voelen, dat de vraag aan de Schepper de Kli is en geen middel om de Kli te corrigeren.

Als mijn roep tot de Schepper, het verlangen dat ik naar Hem laat opstijgen, waarachtig is, constant, en deze vraag sterker wordt in een niet aflatende hunkering naar Hem, zal ik de vraag zelf als een complete correctie voelen.

Welke correcties zijn dat? Het is het laten opstijgen van het verlangen, niet het antwoord op de vraag die ik in het gebed stelde. Het verlangen tot de Schepper richten is al het besluit van het werk. Zo druk ik mijn houding naar Hem uit. Ontvang ik iets van Hem? Misschien ontvang ik wel niets. Wat zou ik moeten ontvangen als ik mij tot hem wend? Mijn roep tot de Schepper is op zich al alles. Meer hoef ik niet.

Ik blijf niet in de Kli die voor zichzelf ontvangt, dan is het enige wat ik verlang dat ik een vraag heb aan de Schepper, En als ik als antwoord krijg dat ik niets hoor, niets begrijp, niets voel en niets zie, ben ik welkom, het is zelfs beter! Dan voel ik in mijn streven, in de kracht van geven, hoe gelijkvormig ik met de Schepper ben.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/5/17, “Work with Disturbances,”

In de woestijn

Torah, Dewariem {Deuteronomium} 32:10: Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste wereld vol gehuil van de wildernis. Koesterend omringde Hij hem en schonk hem Zijn bijzondere aandacht, beschermde hem als Zijn oogappel. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Op deze manier ontdekken wij dat we constant voortgang maakten, hoewel we het niet voelden.

Als een mens de eigenschap van Malchut  bezit, wil hij een soort steun vinden in de eigenschap van Bina die volkomen tegengesteld is aan Malchut, dan bevindt hij zich werkelijk in een woestijngebied waarin alleen maar slangen en schorpioenen rondkruipen. Dat begrijpt een mens niet en hij weet niet wat hij moet doen, hij is volkomen in de war.

Zulke innerlijke staten worden belichaamd door de woestijn, als alles verbrandt, als je helemaal niets meer bezit. Alleen vanuit zulke gecompliceerde staten kan je je tot de Schepper wenden, je egoÏsme zou het je namelijk niet toestaan.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/30/17

Een absolute natuurwet in de ogen zien

624.02Vraag: Moeten we goede dingen en plezier op materieel gebied ook ervaren vanuit de intentie om de Schepper te verblijden of heeft dit alleen betrekking op spiritueel gebied?

Antwoord: In principe is het zo, dat we bij voorkeur alles wat er in ons leven gebeurt, elke seconde, en alle gevoelens daarbij, volledig met de Schepper moeten verbinden.

Vraag: Hoe kunnen we de handelingen van de Schepper rechtvaardigen?

Antwoord: We hoeven Hem niet te rechtvaardigen! Ik moet eenvoudigweg begrijpen dat ik met een absolute natuurwet te maken heb. Als ik aan deze wet naar vermogen gehoorzaam, krijg ik een bestaan waar ik mij goed bij voel en noem ik dat een beloning, hoewel niemand mij een beloning geeft. Ik creëer deze ervaring zelf. Als ik mij echter niet verbind met de omstandigheden waarin ik leef, creëer ik straf voor mezelf. Er is niemand anders die mij straft.

Vraag: Hoe is de mensheid aan deze houding ten opzichte van de Schepper gekomen?

Antwoord: Dit hebben mensen allemaal zelf bedacht, omdat zij de Schepper als een koning wilden zien, als een soort goddelijke beeltenis.

Vraag: Maar komt dit dan ook niet van de Schepper? Betekent dit dan niet dat dit ook nodig is voor onze ontwikkeling?

Antwoord: Het is nodig voor onze ontwikkeling totdat we op een punt komen waarop we gaan begrijpen dat dit alles niet werkt. Kijk eens naar wat er op het ogenblik in de wereld gebeurt, wat voor soort opleving er op het gebied van religie plaatsvindt! Dit is de laatste opflakkering, we zien al dat hij dooft, als een vuur dat nog even oplaait voordat het uitgaat.

Vraag: Betekent dit dat er niemand is om tot te bidden? Is er een wet waar we maar gewoon aan moeten gehoorzamen?

Antwoord: Als je bidt, bid je tegen jezelf. Misschien helpt het je. Maar als je tot de Schepper bidt, moet je nadenken over waar je om vraagt en aan wie je het vraagt.

Het gebed wordt de manifestatie van een verlangen genoemd. Als je besluit dat je je verlangen wilt realiseren, betekent dit dat je je gebed vorm moet geven. Als je je verlangen op een bepaald doel wilt richten, betekent dit dat je gebed over een bepaalde situatie gaat. Anders heb je niets om voor te bidden. Om je verlangen uit te drukken, moet je je gedachten verzamelen, formuleren en je verlangen ordenen, dan pas kan je ermee werken. Dan zal het Hoge Licht op een krachtige wijze invloed kunnen uitoefenen op het gebed.

From the Lesson in Russian, 5/21/2017

 

Wat vragen we aan de Schepper en hoe doen we dat?

laitman_236_01Vraag: Wat moet ik aan de Schepper voor een vriend vragen en hoe moet ik dat doen?

Antwoord: Ik voel de speciale behoeften van een vriend niet, ik voel niet wat dringend noodzakelijk is voor hem, want wij hebben allemaal één behoefte: wij willen ons verbinden met elkaar en in deze eenheid de Schepper ontdekken. Dit is de vraag die ik aan Hem moet stellen voor mezelf, voor de vrienden en voor de hele groep. Dit is alomvattend, zo wenden we ons samen en niet aflatend tot de Schepper.

From the talk at a videoconference with the Learning Center students, 5/21/17

Zoals vermeld op 16-07:

Wegens vakantie en een Kabbalah Congres in Rome, verschijnen de blogs tot donderdag 10 augustus niet dagelijks.

Het Kabbalah Congres vindt plaats op 28, 29 en 30 juli (zie het bericht van 16 juli jl. voor verdere informatie).

 

Een Gebed Tot Mezelf

laitman_534Vraag: In de Wijsheid van Kabbalah bestaat het concept “gebed”, evenals in andere religies. Wat is een gebed volgens Kabbalah?

Antwoord: In Kabbalah komt in een gebed een nauwkeurig onderzoek naar de handelingen, de gedachten, het gedrag en de correctie daarvan tot uitdrukking.

Vraag: Wat betekent “iets aan de Schepper vragen”?

Antwoord: Een mens wendt zich niet tot de Schepper, hij wendt zich tot zichzelf, tot de kracht die altijd in hem aanwezig is en waarmee een mens in contact wil zijn. Dit wordt een beroep op de Schepper genoemd.

Vraag: Wat betekent: “Er is geen ander dan Hij”? Is er niets anders behalve ik of behalve mijn eigen kracht?

Antwoord: Dit betekent dat er niets anders is dan de Kracht die de gehele schepping vult, inclusief mijzelf. Ik ben immers een geschapen wezen. Buiten mij bestaat er niets. Zelfs de kosmos is in mij aanwezig. Ik ben de gehele mensheid, want alles bevindt zich in mij. Dit leren we van de perceptie van de werkelijkheid volgens de Wijsheid van Kabbalah.

Een mens wendt zich altijd tot de Kracht die hem innerlijk in stand houdt en de hele schepping vult. Geleidelijk begint een mens te begrijpen dat er een systeem bestaat. Tegelijkertijd moet een mens niet denken dat hij zich tot zijn eigen egoïsme wendt, dat is namelijk zinloos, want de wereld wordt niet door egoïsme bestuurd.

De uitdrukking “het geloof in de Wijzen” bestaat om de mens te helpen bij zijn ontwikkeling. Eerst moet hij instinctmatig geloven in zijn vader en moeder die hem altijd helpen en hem nooit bedriegen, als zijn jeugd voorbij is en zijn vader en moeder niet meer voldoende voor hem zijn, moet hij geloven wat de Wijzen hem zeggen: niet de religieuzen, maar de Wijzen die al spiritualiteit bereikt hebben. Een mens neemt hun raad als aannames aan, als een eerste voorwaarde, later zal hij deze aannames niet meer nodig hebben omdat hij ze zelf innerlijk bereikt.

Baal HaSulam schrijft in The Introduction to The Study of the Ten Sefirot dat er een Omringend Licht is als een mens het door zijn verlangen oproept en er dringend om vraagt, als hij teksten leest, het is een Licht waardoor hij verandert. Dan bereikt een mens het en gaat hij zien dat het geen Omringend Licht is, maar zijn Innerlijke Licht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

New Life 812 – Het Joodse Gebed

New Life 812 – Het Joodse Gebed

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

Mensen hebben altijd een gevoel van onveiligheid gehad, daardoor wendden zij zich met allerlei vragen tot natuurkrachten. De neiging van een mens om zich tot de Hoge Kracht  te richten is iets natuurlijks, je kunt het al bij kleine kinderen zien. Een mens heeft kennelijk iets nodig dat boven hem staat. In de loop van de ontwikkeling van de mensheid heeft men hiervoor allerlei rituelen ontwikkeld.

Het Jodendom komt voort uit de relatie met de Hoge Kracht, 6000 jaar geleden, deze relatie is onthuld door Adam HaRishon (de Eerste Mens). Hij ontdekte het Systeem van de Natuur, Elokim (God) genaamd.

De mens is deel van dit Systeem, het Systeem van de Ziel. Hij moet weten wat de Hoge Kracht is en hoe je je tot Hem moet wenden. Dit Systeem werkt altijd ten gunste van mij. De Wijsheid van Kabbalah leert mij hoe ik me tot deze Hoge Kracht moet wenden. Dat wordt een gebed genoemd.

Het Systeem bestaat uit 10 Sefirot, ook wel HaVaYaH genaamd, het heeft een structuur en drie stadia: avond, ochtend en middag genaamd.

Als we ons op de juiste wijze tot het Systeem van de Natuur wenden, noemen we dat een gebed. Het woord tefilla (gebed) komt van “jezelf beoordelen”. Een gebed houdt zelfonderzoek in met betrekking tot het Plan van de Schepping, een mens onderzoekt hoe hij zijn verlangen gebruikt ten opzichte van de Natuur. In plaats van iedereen voor zijn eigen voordeel te gebruiken, moet hij zichzelf ten dienste stellen van anderen, van de Schepper.

De drie dagelijkse gebeden – sjachariet, mincha en ma’ariew – hangen samen met drie spirituele fasen, zij beginnen als er een nieuw egoïstisch verlangen in het Systeem komt en daarin werkzaam wordt. Het ontwaken van een nieuw verlangen in de mens, een corrupt verlangen, wordt avond genoemd.

Vanuit spiritueel perspectief begint elke dag ‘s avonds, erev (avond) betekent: onbekend met dingen, ik ben gedesoriënteerd, ik wil het verlangen niet veranderen, maar ervan leren. De duisternis komt en ik leer hoe tegengesteld ik me nu voel in vergelijking met wat ik gisteren over mijn leven dacht. Ik ga nadenken over hoe ik met deze staat moet omgaan. Ik moet mezelf wegcijferen t.a.v. dit nieuwe verlangen. Ik ben als een klein kind, alleen zo kan ik opgenomen worden in het Systeem. Ik gebruik dit nieuwe verlangen niet. Zo ga ik het Systeem leren kennen. Ik bid en vraag hoe ik kan werken met dit nieuwe verlangen in het Systeem. Dat wordt morgen genoemd.

Als een mens ervan afziet om het nieuwe verlangen dat in hem is ontwaakt, te gebruiken, komt de morgen. Dit betekent dat er dingen duidelijk worden, dat er begrip komt over de manier waarop er met dit verlangen gewerkt kan worden.

De fase van het werken met dit verlangen en de opname in het Systeem wordt middag genoemd. Een fase kan maanden duren.

Er is een staat in het Systeem van de Natuur die “Het einde van de Correctie”, Gmar Tikun, genoemd wordt. Naar deze staat zijn we op weg. In Gmar Tikun moeten we een staat bereiken waarin wij in één Systeem met elkaar verbonden zijn, “absolute liefde” genaamd.

From KabTV’s “New Life #812 – The Jewish Prayer,” 1/17/17

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Vraag Alleen Maar Vaker Aan De Schepper

laitman_528_02Vraag: Wat betekent het in de praktijk om met de vriend en de leraar net zo om te gaan als met de Schepper? Moet ik hen impliciet evenzeer rechtvaardigen als de Schepper die we niet kunnen ervaren of begrijpen?

Antwoord: De student moet absorberen wat de leraar zegt en hem leert, en zich op dezelfde manier gedragen naar de vrienden toe om zo een verbinding te vormen waarin de Schepper wordt onthuld. Alles is van de aard van het onderlinge contact afhankelijk. Je moet samensmelten met de vrienden en een embryo worden, een zaaddruppel in de baarmoeder, om de eerste spirituele eigenschap tussen elkaar te bereiken, het niveau van Nefesh, dat is de kleinste hoeveelheid Licht.

Een ieder moet dit doen naar de anderen in de Ten groep, dit creëert de eerste voorwaarde voor de onthulling van de Schepper.

Het is echter onmogelijk om dit alleen te doen, dan heeft het geen zin om hiernaar te verlangen, dan is het alsof je wilt vliegen zonder vleugels.

Zo moeten we ons Werk niet doen, het is een probleem als mensen dit willen bereiken door middel van fysieke handelingen. Het heeft geen zin om elkaar onder druk te zetten of aan te dringen op fysieke handelingen: elkaar meer hugs geven, meer samen lezen, enz.

Het enige wat we moeten doen is steeds vaker vragen of de Schepper het voor ons wil doen, want wat we verder vragen en verwachten is grotendeels egoïstisch. Als je je tot de Schepper wendt, is het absoluut zeker dat het altruïstische element wordt geactiveerd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Houd Je Vast Aan De Schepper!

laitman_284_05Vraag: Moet ik, als er lijden is in het leven, elke situatie zien als afkomstig van de Schepper (en zien dat het voor mijn bestwil is), zal ik dan de situatie niet meer als slecht ervaren?

Hoe kan een mens zich constant vasthouden aan de intentie dat er “geen Ander is dan Hij” (Dewariem 4:35 – Deuteronomium)

Antwoord: Laat de gedachte dat alles van Hem komt niet los. Houd je hieraan voortdurend vast! En vraag Hem om Hulp als je het niet kan.

 

Een Mens Die Op De Schepper Lijkt

laitman_236_02Vraag: Ik heb nog niemand ontmoet die op de Schepper lijkt. Wat betekent de uitspraak: “Een mens die op de Schepper lijkt?” Waarin lijkt hij op de Schepper? Zou ik ooit zo iemand kunnen ontmoeten?

Antwoord: Een mens die ernaar verlangt om op de Schepper te lijken, probeert om boven zijn eigen natuur uit te stijgen, hij wil op de Schepper lijken door aan anderen te geven en hen lief te hebben.

Door deel uit te maken van een Ten, ga ik oefenen om buiten mijn ik te treden. Ik heb het gevoel dat ik – door voor de vrienden te zorgen – hen vervulling geef, door mijn verlangen om te midden van hen te zijn, hen te helpen voorwaarts te gaan, hen te vervullen, voor hen te zorgen zoals voor mijn kleine kinderen. Zo ga ik op de Schepper lijken.

En ik vraag aan de Schepper: “Geef mij begrip, geef mij kracht, laat mij voor hen zorgen, want dan lijk ik op U. Ik heb eerbied voor U, ik heb deze eigenschap van U lief en ik wil worden zoals U. Geef mij de mogelijkheid om voor hen te zorgen, dan zal ik dicht bij U zijn.” Dit is daadwerkelijk het waarachtige gebed van een mens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Page 1 of 1412345...10...Last »