Category Archives: Gebed

Een Gebed Tot Mezelf

laitman_534Vraag: In de Wijsheid van Kabbalah bestaat het concept “gebed”, evenals in andere religies. Wat is een gebed volgens Kabbalah?

Antwoord: In Kabbalah komt in een gebed een nauwkeurig onderzoek naar de handelingen, de gedachten, het gedrag en de correctie daarvan tot uitdrukking.

Vraag: Wat betekent “iets aan de Schepper vragen”?

Antwoord: Een mens wendt zich niet tot de Schepper, hij wendt zich tot zichzelf, tot de kracht die altijd in hem aanwezig is en waarmee een mens in contact wil zijn. Dit wordt een beroep op de Schepper genoemd.

Vraag: Wat betekent: “Er is geen ander dan Hij”? Is er niets anders behalve ik of behalve mijn eigen kracht?

Antwoord: Dit betekent dat er niets anders is dan de Kracht die de gehele schepping vult, inclusief mijzelf. Ik ben immers een geschapen wezen. Buiten mij bestaat er niets. Zelfs de kosmos is in mij aanwezig. Ik ben de gehele mensheid, want alles bevindt zich in mij. Dit leren we van de perceptie van de werkelijkheid volgens de Wijsheid van Kabbalah.

Een mens wendt zich altijd tot de Kracht die hem innerlijk in stand houdt en de hele schepping vult. Geleidelijk begint een mens te begrijpen dat er een systeem bestaat. Tegelijkertijd moet een mens niet denken dat hij zich tot zijn eigen egoïsme wendt, dat is namelijk zinloos, want de wereld wordt niet door egoïsme bestuurd.

De uitdrukking “het geloof in de Wijzen” bestaat om de mens te helpen bij zijn ontwikkeling. Eerst moet hij instinctmatig geloven in zijn vader en moeder die hem altijd helpen en hem nooit bedriegen, als zijn jeugd voorbij is en zijn vader en moeder niet meer voldoende voor hem zijn, moet hij geloven wat de Wijzen hem zeggen: niet de religieuzen, maar de Wijzen die al spiritualiteit bereikt hebben. Een mens neemt hun raad als aannames aan, als een eerste voorwaarde, later zal hij deze aannames niet meer nodig hebben omdat hij ze zelf innerlijk bereikt.

Baal HaSulam schrijft in The Introduction to The Study of the Ten Sefirot dat er een Omringend Licht is als een mens het door zijn verlangen oproept en er dringend om vraagt, als hij teksten leest, het is een Licht waardoor hij verandert. Dan bereikt een mens het en gaat hij zien dat het geen Omringend Licht is, maar zijn Innerlijke Licht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

New Life 812 – Het Joodse Gebed

New Life 812 – Het Joodse Gebed

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

Mensen hebben altijd een gevoel van onveiligheid gehad, daardoor wendden zij zich met allerlei vragen tot natuurkrachten. De neiging van een mens om zich tot de Hoge Kracht  te richten is iets natuurlijks, je kunt het al bij kleine kinderen zien. Een mens heeft kennelijk iets nodig dat boven hem staat. In de loop van de ontwikkeling van de mensheid heeft men hiervoor allerlei rituelen ontwikkeld.

Het Jodendom komt voort uit de relatie met de Hoge Kracht, 6000 jaar geleden, deze relatie is onthuld door Adam HaRishon (de Eerste Mens). Hij ontdekte het Systeem van de Natuur, Elokim (God) genaamd.

De mens is deel van dit Systeem, het Systeem van de Ziel. Hij moet weten wat de Hoge Kracht is en hoe je je tot Hem moet wenden. Dit Systeem werkt altijd ten gunste van mij. De Wijsheid van Kabbalah leert mij hoe ik me tot deze Hoge Kracht moet wenden. Dat wordt een gebed genoemd.

Het Systeem bestaat uit 10 Sefirot, ook wel HaVaYaH genaamd, het heeft een structuur en drie stadia: avond, ochtend en middag genaamd.

Als we ons op de juiste wijze tot het Systeem van de Natuur wenden, noemen we dat een gebed. Het woord tefilla (gebed) komt van “jezelf beoordelen”. Een gebed houdt zelfonderzoek in met betrekking tot het Plan van de Schepping, een mens onderzoekt hoe hij zijn verlangen gebruikt ten opzichte van de Natuur. In plaats van iedereen voor zijn eigen voordeel te gebruiken, moet hij zichzelf ten dienste stellen van anderen, van de Schepper.

De drie dagelijkse gebeden – sjachariet, mincha en ma’ariew – hangen samen met drie spirituele fasen, zij beginnen als er een nieuw egoïstisch verlangen in het Systeem komt en daarin werkzaam wordt. Het ontwaken van een nieuw verlangen in de mens, een corrupt verlangen, wordt avond genoemd.

Vanuit spiritueel perspectief begint elke dag ‘s avonds, erev (avond) betekent: onbekend met dingen, ik ben gedesoriënteerd, ik wil het verlangen niet veranderen, maar ervan leren. De duisternis komt en ik leer hoe tegengesteld ik me nu voel in vergelijking met wat ik gisteren over mijn leven dacht. Ik ga nadenken over hoe ik met deze staat moet omgaan. Ik moet mezelf wegcijferen t.a.v. dit nieuwe verlangen. Ik ben als een klein kind, alleen zo kan ik opgenomen worden in het Systeem. Ik gebruik dit nieuwe verlangen niet. Zo ga ik het Systeem leren kennen. Ik bid en vraag hoe ik kan werken met dit nieuwe verlangen in het Systeem. Dat wordt morgen genoemd.

Als een mens ervan afziet om het nieuwe verlangen dat in hem is ontwaakt, te gebruiken, komt de morgen. Dit betekent dat er dingen duidelijk worden, dat er begrip komt over de manier waarop er met dit verlangen gewerkt kan worden.

De fase van het werken met dit verlangen en de opname in het Systeem wordt middag genoemd. Een fase kan maanden duren.

Er is een staat in het Systeem van de Natuur die “Het einde van de Correctie”, Gmar Tikun, genoemd wordt. Naar deze staat zijn we op weg. In Gmar Tikun moeten we een staat bereiken waarin wij in één Systeem met elkaar verbonden zijn, “absolute liefde” genaamd.

From KabTV’s “New Life #812 – The Jewish Prayer,” 1/17/17

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Vraag Alleen Maar Vaker Aan De Schepper

laitman_528_02Vraag: Wat betekent het in de praktijk om met de vriend en de leraar net zo om te gaan als met de Schepper? Moet ik hen impliciet evenzeer rechtvaardigen als de Schepper die we niet kunnen ervaren of begrijpen?

Antwoord: De student moet absorberen wat de leraar zegt en hem leert, en zich op dezelfde manier gedragen naar de vrienden toe om zo een verbinding te vormen waarin de Schepper wordt onthuld. Alles is van de aard van het onderlinge contact afhankelijk. Je moet samensmelten met de vrienden en een embryo worden, een zaaddruppel in de baarmoeder, om de eerste spirituele eigenschap tussen elkaar te bereiken, het niveau van Nefesh, dat is de kleinste hoeveelheid Licht.

Een ieder moet dit doen naar de anderen in de Ten groep, dit creëert de eerste voorwaarde voor de onthulling van de Schepper.

Het is echter onmogelijk om dit alleen te doen, dan heeft het geen zin om hiernaar te verlangen, dan is het alsof je wilt vliegen zonder vleugels.

Zo moeten we ons Werk niet doen, het is een probleem als mensen dit willen bereiken door middel van fysieke handelingen. Het heeft geen zin om elkaar onder druk te zetten of aan te dringen op fysieke handelingen: elkaar meer hugs geven, meer samen lezen, enz.

Het enige wat we moeten doen is steeds vaker vragen of de Schepper het voor ons wil doen, want wat we verder vragen en verwachten is grotendeels egoïstisch. Als je je tot de Schepper wendt, is het absoluut zeker dat het altruïstische element wordt geactiveerd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Houd Je Vast Aan De Schepper!

laitman_284_05Vraag: Moet ik, als er lijden is in het leven, elke situatie zien als afkomstig van de Schepper (en zien dat het voor mijn bestwil is), zal ik dan de situatie niet meer als slecht ervaren?

Hoe kan een mens zich constant vasthouden aan de intentie dat er “geen Ander is dan Hij” (Dewariem 4:35 – Deuteronomium)

Antwoord: Laat de gedachte dat alles van Hem komt niet los. Houd je hieraan voortdurend vast! En vraag Hem om Hulp als je het niet kan.

 

Een Mens Die Op De Schepper Lijkt

laitman_236_02Vraag: Ik heb nog niemand ontmoet die op de Schepper lijkt. Wat betekent de uitspraak: “Een mens die op de Schepper lijkt?” Waarin lijkt hij op de Schepper? Zou ik ooit zo iemand kunnen ontmoeten?

Antwoord: Een mens die ernaar verlangt om op de Schepper te lijken, probeert om boven zijn eigen natuur uit te stijgen, hij wil op de Schepper lijken door aan anderen te geven en hen lief te hebben.

Door deel uit te maken van een Ten, ga ik oefenen om buiten mijn ik te treden. Ik heb het gevoel dat ik – door voor de vrienden te zorgen – hen vervulling geef, door mijn verlangen om te midden van hen te zijn, hen te helpen voorwaarts te gaan, hen te vervullen, voor hen te zorgen zoals voor mijn kleine kinderen. Zo ga ik op de Schepper lijken.

En ik vraag aan de Schepper: “Geef mij begrip, geef mij kracht, laat mij voor hen zorgen, want dan lijk ik op U. Ik heb eerbied voor U, ik heb deze eigenschap van U lief en ik wil worden zoals U. Geef mij de mogelijkheid om voor hen te zorgen, dan zal ik dicht bij U zijn.” Dit is daadwerkelijk het waarachtige gebed van een mens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/26/16

 

Bidden Voor De Schepper

laitman_534Vraag: Wat is “een gebed voor de Schepper?”

Antwoord: Bidden voor de Schepper betekent dat ik alles doe met als Doel om Hem de mogelijkheid te geven om in zijn schepselen onthuld te worden. Dit is wat Hij wenst en daarom heeft Hij één enkel verlangen geschapen: het gehele universum.

From the Convention In Moscow, Day One 5/2/16, Lesson 3

 

De Schepper Wacht Op Jouw Roep

laitman_239Vraag: Is de Wijsheid van Kabbalah voor iedereen bestemd of alleen voor een speciaal deel van de mensheid? Waarom zou een ‘gewoon mens’ zich willen bezighouden met het Werk van de Schepper?

Antwoord: De Schepper trekt speciaal aan ons, schudt ons door elkaar en stuurt ons allerlei verstoringen en crises. Hij doet dat zodat wij onze lotsbestemming willen corrigeren en ons tot Hem wenden voor hulp. Met dit doel stuurt Hij ons alle moeilijkheden.

Als wij ons niet tot Hem wenden, maar proberen om zelf iets te doen binnen het raamwerk van ons leven, voelen we ons zelfs nog slechter, want als we ons dan tot Hem wenden, dwingen wij Hem ertoe om ons weer een portie lijden te sturen, zodat we ons uiteindelijk tot Hem zullen wenden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/20/16

 

Verlangen Waardoor Een Mens Tot Leven Wordt Gewekt

Dr. Michael LaitmanVraag: Blijft dat wat we op spiritueel gebied meemaken op ons pad in ons aanwezig?

Antwoord: Zonder enige twijfel blijft alle spirituele informatie van alles wat we door de geschiedenis heen meegemaakt hebben in ons opgeslagen. Nu moeten we er geleidelijk aan voor zorgen dat dit bewust wordt in ons en dat we het gaan implementeren.

Daarom moet de verspreiding van de Kabbalistische kennis eerst gericht worden op degenen die zich er zeer betrokken bij voelen.

Vraag: Denkt u nu aan de tien verloren stammen waarvan we tot nu toe niet weten waar zij wonen?

Antwoord: Nee, daar houd ik me helemaal niet mee bezig. Het is mijn taak om te werken met degenen die zich verder willen ontwikkelen. Langzamerhand verspreiden wij de zaden van kennis aan alle mensen die een verlangen hebben om over de spirituele wereld te leren, om het Doel van het leven te bereiken, om “het land Israël binnen te gaan” en dit nu, in dit leven willen realiseren.

Vraag: Kunnen we zeggen dat uw niet-Joodse studenten op de een of andere manier te maken hebben met de verloren stammen?

Antwoord: Voor nu is dit niet belangrijk. Als een mens een verlangen heeft, is hij zo ver dat hij de spirituele wereld kan bereiken.

Van over de hele wereld komen er mensen naar onze congressen, ze besteden geld en tijd om niet meer dan een paar dagen bij ons te zijn. Wat een groot en verheven verlangen! We moeten respect voor hen hebben, hen liefhebben en hoogschatten, niet hun buitenkant maar het verlangen naar de Schepper dat Hij in hen wekt.

Vraag: Als u zegt dat u van een mens houdt, betekent dit dan dat u juist van dit punt in hem houdt?

Antwoord: Ja, precies dit! Van niets anders! De rest is een dier dat vandaag leeft en morgen sterft.

Vraag: Heeft u een gebed zodat dit verlangen in een mens blijft leven, zodat het hem lukt om zich erin vast te blijven bijten?

Antwoord: Ik bid voortdurend voor alle studenten, voor zover dit in mijn vermogen ligt. De rest hangt van hen af. Aan ieder mens is vrijheid van keuze gegeven en een ieder moet dat zelf realiseren. Wij hopen dat dit met de hele wereld zal gebeuren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/17/16

 

New Life 530 – Welke Gebeden Worden Beantwoord?

New Life 530 – Welke Gebeden Worden Beantwoord?

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Hoewel wij voortdurend proberen om onze situatie te verbeteren, heeft het leven tegenwoordig geen enkele waarde. Het voelt grotendeels doelloos en zonder betekenis.

Samenvatting

We moeten druk ervaren in het leven, anders zouden wij ons door de geschiedenis heen niet ontwikkeld hebben. Nu zijn we in een algemene crisissituatie terecht gekomen waartoe ook de wijze waarop we het leven ervaren behoort. Wij hebben alles ter beschikking, maar toch is niemand tevreden. Deze situatie leidt ertoe dat mensen vragen naar de betekenis van het leven, men raakt ook wel in de ban van fundamentalisme, zoals o.a. Daesh.

In onze natuurlijke omgeving verloopt alles volgens absolute wetten en zo moeten we ook leven. Het is aan ons om te herkennen naar welke eindsituatie de Natuur ons leidt. Dan weten we of er plaats voor gebed is.

De wijzen van Kabbalah hebben ontdekt dat in de absolute natuurwetten de component van vrijheid van keuze aanwezig is

De mogelijkheid om te kiezen, verandert het eindresultaat niet, maar wel de weg erheen. Er is een weg van lijden en stress en er is een pad van zelfbewustzijn. De overgang daartussen bereiken we met behulp van ‘gebed’.

Eigenlijk bidt iedereen. Een gebed is dat waar het hart van een mens naar verlangt. Alleen het “gebed van de velen” wordt echter beantwoord. Het “gebed van de velen” is een gebed voor de velen, dat dingen voor iedereen goed zullen zijn. Als wij samen bidden voor de genezing van iemand, beïnvloedt onze verbinding het Hoge Systeem. Bovendien krijgt de zieke daardoor kracht en moed, zijn geest wordt versterkt en dit geeft aan zijn lichaam en geest de kracht om te genezen.

Tenslotte, de Hoge Kracht is goed en goedgunstig, alle problemen in ons leven komen voort uit de neiging tot het kwaad in ons, het ego, het verlangen om voor onszelf te ontvangen. Als wij ons met elkaar verbinden om de neiging tot het kwaad in ons te corrigeren en ons te richten op liefde voor anderen, zullen we van alle moeilijkheden bevrijd worden.

From KabTV “New Life #530 – Which Prayers Are Answered?” 2/26/15

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Hoe Moet Je Kabbalistische Teksten Lezen?

laitman_216_01Vraag: Hoe werken teksten zoals The Book of Zohar en Shamati en hoe beïnvloeden ze me als ik ze alleen lees? Wat heeft de voorkeur?

Antwoord: In beide gevallen wordt de Ohr Makif (Omringende Licht) opgewekt, we moeten teksten zowel alleen als met elkaar lezen, het is echter effectiever om ze met elkaar te lezen.

Vraag: Welke gebeden in het bijzonder zijn voor mij geschikt om voor het slapen gaan te lezen zodat de slaap mij spiritueel zal openen?

Antwoord: Elk gedeelte van een artikel van Baal HaSulam of Rabash dat je geschikt lijkt.

* In de maand december zal er niet elke dag een blog verschijnen.

 

Page 1 of 1412345...10...Last »