Category Archives: Feestdagen

Wat Is Sjavoeot?

Vertaling van de tekst van onderstaande video clip

SJAVOEOT

Alle wetten van de Torah leiden naar één enkel doel: anderen liefhebben als jezelf.

Sjavoeot markeert het moment waarop wij de Torah ontvangen, de wet die over geven gaat.

Het is een mijlpaal op weg naar het bereiken van “Heb je Naaste Lief als Jezelf”

(de allesomvattende wet van de Torah)

Sjavoeot symboliseert het moment waarop we deze taak onvoorwaardelijk accepteren.

EEN BLIJDE SJAVOEOT

 

 

Beoordeel Jezelf

Laitman_002Vraag: De Wijsheid van Kabbalah zegt dat er geen zonde bestaat, maar dat het om ervaring gaat. Op Jom Kippoer spreken we echter altijd over verzoening en vergeving van zonden. Als zonde een gebrek aan geloof in de Schepper is, is dan ook de Wijsheid van Kabbalah een religie en geen wetenschap?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah zegt niets over een mens die zich verontschuldigt.

De vergeving waarover op Jom Kippoer gesproken wordt, heeft betrekking op de mens zelf. Een mens moet zichzelf beoordelen: is hij niet vriendelijk genoeg naar anderen, werkt hij niet hard genoeg om iedereen dichter bij elkaar te brengen?

Er ontstaat een opsomming doordat een mens zichzelf beoordeelt, er is niemand die een oordeel over hem uitspreekt. Er is niemand aan wie hij verantwoording hoeft af te leggen. Een mens beoordeelt zichzelf en in overeenstemming daarmee verandert hij zijn gedrag.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

Waarom Eten We Donuts Tijdens Chanoeka?

laitman_627_1Vraag: Waarom eten we donuts (Sufganiyot) tijdens Chanoeka?

Antwoord: Allereerst omdat ze rond zijn. De cirkel is het symbool van compleetheid.

Olie heeft met lucht te maken, het Licht komt eruit voort. Het Licht was in wezen altijd al in de olielamp, Het rees vanuit de aangestoken olie naar het lont.

Tijdens Chanoeka eten we zoete donuts, omdat deze feestdagen het symbool zijn van de bevrijding uit de bitterheid van deze wereld naar de spirituele zoetheid. Dit zijn ‘zoete’ feestdagen.

 

New Life 654 – Chanoeka: Licht En Duisternis In Het Leven

New Life 654 – Chanoeka: Licht En Duisternis In Het Leven

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Het verlangen om te genieten verlangt dat ik degene ben die profiteert, als ik ergens van geniet, noem ik het licht, als ik niet geniet, noem ik het duisternis.

Er bestaat echter meer, er bestaan hoge verlangens die wij niet vanaf onze geboorte bezitten: het verlangen om anderen te vervullen, om te geven, te schenken. Geven op zich brengt geen vreugde, maar het feit dat ik boven mijn ego uitstijg. Op deze manier wordt de mens een bron van Licht.

Dan stemt de mens overeen met de alomvattende Bron van Licht in de natuur, met de Schepper, hij ontdekt Hem en voelt een immens groot genot.

Spiritueel leven betekent dat we ons verbinden met de Bron van Licht en met de invloed die het Licht op anderen heeft; wij zijn genoodzaakt om dit te leren. Als wij de vervulling van onze eigen verlangens najagen, noemen we dat de ‘Grieken’, als wij anderen willen vervullen, noemen we dat de ‘Makkabeeën.’ We kunnen alleen van een ware ontwikkeling van onze persoonlijkheid spreken als we leren om gelijkvormig aan de Schepper te worden, namelijk gevend.

De Grieken verheerlijkten het ego, namelijk zelf genieten zonder rekening te houden met anderen, alleen op eigen voordeel uit zijn. De joodse benadering zegt dat wij op deze manier onszelf en de wereld vernietigen, als een kankergezwel dat alles opslokt. Als je je privé verlangens najaagt, geeft dat je hier en daar een klein vonkje licht, meer niet.

De joodse benadering houdt in dat het mogelijk is om het grote Licht te bereiken, maar alleen als je zelf een bron van Licht wordt. Dan wordt een mens eeuwig en compleet, hij barst uit alle beperkingen van waarneming, hij wordt gelijkvormig aan de Hoge Kracht.

Als je voor anderen een bron van Licht wordt, heb je geen beperkingen meer. Je hoeft het Licht niet zelf te produceren, maar je bent een bron van Licht door het Licht dat door jou heen stroomt, zoals elektriciteit bij een stopcontact. Als je het Licht wilt overbrengen naar iemand anders, ontdek je dat iedereen op een netwerk is aangesloten en met de Levensbron is verbonden. Een oneindige stroom energie vult onze emoties, ons intellect en ons bewustzijn, het is het leven van de ziel.

Nu geven en ontvangen we vanuit het verlangen om iedereen voor ons eigen voordeel te gebruiken. Spiritualiteit betekent dat we elkaar liefhebben. Dit kan je niet zomaar begrijpen, daarvoor is het nodig om serieus te gaan studeren en dit in de praktijk waar te maken.

Chanoeka is het feest van het Licht, wij moeten het Licht leren aansteken door met elkaar verbonden te zijn. Als wij met anderen verbonden zijn, ervaren wij hun gevoelens en gedachten. Wij worden oneindig veel wijzer en gevoeliger. Mijn zegen voor Chanoeka is: dat het Licht te midden van ons komt, ons vervult en ons naar het goede, hogere leven leidt.

From KabTV’’s “New Life #654 – Chanukah: Light And Darkness In Life,” 12/1/15

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Rosh HaShanah Is De Geboortedag Van Adam

laitman_744Alle landen ter wereld vieren Nieuwjaar als een gewone, aardse feestdag. Alleen voor Joden is het een speciale dag. Wij vieren de schepping van Adam. Het is een betekenisvolle datum.

De wereld is vijf dagen voor Rosh HaShanah (het Nieuwe Jaar) geschapen. Adam werd op de dag van het Nieuwe Jaar geschapen, op het vijfde uur van de vrijdag.

De betekenisvolle data van de Joodse kalender geven geen materiële feestdagen aan, maar verschillende spirituele handelingen, met inbegrip van de schepping van de wereld en de schepping van Adam. Dit heeft aan ons volk de algemene richting naar het Doel gegeven.

Adam is de ziel, dat wil zeggen een kracht structuur, een netwerk van krachten dat ergens aanwezig is in de ruimte – zoals men denkt – deze structuur stemt overeen met de Schepper.

Deze structuur is van bovenaf door de Hoge Kracht geschapen, door de Kracht van Goedheid, Liefde en Geven. Daarom is deze structuur in dezelfde staat van Geven, Liefde en Genade naar zichzelf, het was een onafhankelijke, innerlijke cocon die op zichzelf bestond en geen behoefte had aan ontwikkeling.

Om deze structuur naar ontwikkeling te stuwen, was het nodig dat deze enigszins wakker geschud zou worden, er moest een interventie plaats vinden, er waren scherpe, externe invloeden nodig. Dit gebeurde met de hulp van een systeem dat toegevoegd werd, Chavah (Eva) genaamd. Hierdoor kwam het innerlijke evenwicht van Adam in beweging en als resultaat ontstond er een innerlijke breuk.

Een voorbeeld: als er in een atoombom disbalans aanwezig is doordat de twee helften te dicht bij elkaar komen, neemt de kritische massa toe en gaat deze zichzelf vernietigen, dit leidt tot een kernexplosie.

Hetzelfde is hier gebeurd. Wij vieren dus de val. Men zou kunnen zeggen dat wij zouden moeten rouwen, vasten, huilen en ons hoofd met as zouden moeten bedekken.

Dit is geenszins waar, wij vieren dit omdat deze breuk ons in staat stelt om ons tot een geheel te vormen uit de stukjes van Adam en Chavah, zo kunnen wij een staat bereiken die gelijkvormig is aan de Hoge Kracht die hen heeft geschapen en wij kunnen in perfectie en eeuwigheid gelijkvormig worden aan de Hoge Kracht.

Op deze manier corrigeren wij wat de Schepper doelbewust voor ons heeft gebroken, zoals ouders een legpuzzel voor een kind uit elkaar halen, door deze puzzel weer tot een geheel te maken, wordt hij wijzer. Als wij hiermee bezig zijn, is het noodzakelijk dat wij zien dat de Schepper dit voor ons heeft voorbereid en dat hij ons met Liefde behandelt, Hij wil dat wij Zijn perfectie bereiken en aan Hem gelijkvormig worden.

Daarom vieren wij deze mogelijkheid, die ons in de vorm van een feestdag wordt gegeven. Dit is het Nieuwe Jaar.

From KabTV’s “Holidays. Rosh HaShanah” #1, 8/6/15

 

Het Sjavoeot Feest

Dr. Michael LaitmanDierbare vrienden! Deze dagen vieren we het belangrijkste feest dat de ontvangst van de Hoge Kracht in onze wereld symboliseert, de onthulling daarvan en de mogelijkheid om er voor het welzijn van allen gebruik van te maken, voor de spirituele opheffing van de mensheid, zodat een ieder een bewoner wordt van de Hoge Wereld, en eeuwigheid, oneindigheid en perfectie zal voelen.

Contact met de Hoge Wereld is een geschenk van verbinding dat we kunnen gebruiken voor ons eigen welzijn en het welzijn van anderen, maar alleen op voorwaarde dat wij met de Hoge Kracht samenwerken en met Zijn Hulp de gehele wereld naar perfectie leiden. Dit is de opdracht van ons volk en uit naam van die opdracht hebben wij het Hoge Licht ontvangen, de Torah genaamd.

Tijdens een korte historische periode hebben wij de spirituele methode alleen onder onszelf gerealiseerd, maar nu is de tijd gekomen waarin de gehele wereld dit nodig heeft. Daarom staat er in de Wijsheid van Kabbalah geschreven dat wij de staat van de “laatste generatie” hebben bereikt, namelijk van de laatste generatie die alleen maar een beperkte, materiële wereld kan voelen.

Laten we ons met elkaar verenigen om het Hoge Licht in ons te onthullen, in het midden van ons samenzijn, volgens de wet: Heb je naaste lief als jezelf. Dan zal Het gaan stromen, vanuit de diepte van het universum zal Het in ons zichtbaar worden, Het zal de hele wereld en ons veranderen!

Dit alles hangt alleen van ons af. Wij moeten tot de staat komen waarin de gehele geschiedenis van de mensheid voor het ogenblik van de grote correctie komt te staan. Het Licht staat klaar om de wereld te beïnvloeden.

Daarom moeten we bewerkstelligen dat de Torah aan de gehele mensheid gegeven zal worden, zodat men zal gaan voelen dat we in de eigenschappen van liefde, vriendelijkheid en wederzijdse verbinding leven en naar het volgende niveau van het universum zullen stijgen, boven leven en dood, boven de beperkingen van onze wereld en boven alle problemen uit. Dit is de gift van de Torah, namelijk het Hoge Licht, de Hoge Kracht, en dit zijn wij die Het ontvangen.

Ik wens een ieder toe om op deze wijze het Sjavoeot Feest te realiseren, het feest van de gift van de Torah!

 

Pesach

Dr. Michael LaitmanPesach betekent: de overgang van het voelen van onze wereld, wat iedereen kan in deze wereld, naar het voelen van de Hoge Wereld. Alleen een Kabbalist is hierin bekwaam.

Pesach is, net als alle andere joodse feestdagen, een puur Kabbalistisch feest. Pesach vertelt over de sprong van de mens vanuit de staat waarin hij zich niet met anderen kan verenigen, naar de staat waarin zijn ego hem toestaat dat te doen. De uittocht van de mens uit de controle van het ego naar de eenheid met gelijkgestemde mensen, wordt ‘Pesach’ genoemd.

Vraag: Wat maakt het hem mogelijk om een ​​dergelijke sprong te ondergaan?

Antwoord: Verlangen. Want van de aankomst in Egypte tot aan de uittocht uit Egypte, groeit het enorm grote egoïstische verlangen steeds meer, het staat ​​het volk Israël niet toe om zich te verenigen.

Het volk Israël moet zich verenigen om de Schepper, de kwaliteit van liefde en geven, in de onderlinge verbinding te onthullen. En als zij zien dat er geen mogelijkheid is om dat te doen, voelen ze dat ze zich in de duisternis van Egypte bevinden. Dan zijn ze tot alles bereid om eruit te breken! Dit wordt ‘de vlucht’ genoemd, de uittocht uit Egypte.

Als we het bekijken in het licht van wat er met een mens gebeurt, omdat Kabbalah meestal juist daarover spreekt, hebben we het over een bepaalde kwaliteit van de mens. Een mens is bereid om alles te doen, zelfs de zee inspringen, om zich te bevrijden van zijn ego, om er bovenuit te stijgen en de eigenschap van de Schepper te bereiken: liefde en geven.

Hij stort zich in zee en de zee opent zich voor hem. Hij trekt door de zee, snijdt zich op die manier af van het ego en zo – door zich boven het ego te bevinden – krijgt hij de bereidheid om ermee te gaan werken, om het ego te transformeren naar altruïsme.

Dit is de uittocht uit Egypte die we tijdens Pesach vieren.

 

New Life 714 – De Gebruiken Op Sederavond

New Life 714 – De Gebruiken Op Sederavond

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi and Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Wat is de betekenis van de gebruiken en de symbolen van Sederavond? Welke relatie is er tussen deze gebruiken en het ontwikkelingsproces dat wij als volk moeten meemaken? Wat is de uittocht uit de slavernij naar de bevrijding die we moeten bereiken?

Seder symboliseert een kort overzicht van de slavernij in Egypte, de slavernij in het ego, in kapitalisme, de eindeloze jacht naar meer. Mensen willen niet trouwen en geen kinderen meer hebben, dit geeft aan dat de mensheid op een doodlopende weg is aangekomen en dat we een nieuwe manier van leven nodig hebben.

Wat betekenen de symbolen van Seder?

De Sederschotel bevat symbolen van de staten die we in Egypte hebben doorgemaakt en die we meegemaakt hebben op de dag waarop we zijn bevrijd. De vier bekers wijn symboliseren het ego dat zich in vier fasen ontwikkelt, de wijn symboliseert daarbij het Licht van Hochma. De beker voor Elia symboliseert de Kracht die ons naar liefde en verbinding leidt, het hoogste punt van onze ontwikkeling.

Het volgende vers dat we in de Haggadah lezen: “Giet Uw boosheid uit over de volkeren die U niet erkennen,” verwijst naar de egoïstische krachten in ons, naar het feit dat de mens een kleine wereld is. De Afikoman die vóór middernacht gegeten moet worden, symboliseert de Hoge Kracht die ons corrigeert en in het donkerste moment verschijnt.

Zolang we denken dat onze bevrijding bestaat uit het verbeteren van onze bankrekening, zijn we zeker niet op weg in de juiste richting, dan zijn we nog steeds in slavernij. We zullen bevrijd worden als we voelen dat het ons ontbreekt aan liefde en verbinding en dat we moeten werken om dit te bereiken. In plaats van elkaar te bekritiseren, moeten we onszelf bekritiseren en onderzoeken waar we staan met betrekking tot het gebod: Heb je vriend lief als jezelf.

Tijdens Sederavond moeten we dus denken aan de uittocht uit ongegronde haat en minachting ten opzichte van anderen, naar verbinding en broederlijke liefde.

From KabTV’s “New Life #714 – The Seder Customs,” 4/12/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

New Life 528 – Het Poerimfeest

New Life 528 – Het Poerimfeest

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Wat vieren we tijdens het Poerimfeest? Wat is de betekenis van: verkleedpartijen, dronken worden, geschenken geven, en wat symboliseert Haman, hoe komen we van hem af in ons leven?

From the KabTV’s “New Life #528 – The Holiday of Purim,” 2/24/15

Video: Play Now | Download Audio: Play Now | Download

 

Sukkot: Op De Vijftiende Dag Van De Zevende Maand

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Vajikra (Leviticus) 23:39: Let wel, op de vijftiende van de zevende maand, als jullie de oogst van het land binnenhalen, moeten jullie zeven dagen het feest van de Eeuwige vieren; de eerste dag is een rustdag en de achtste dag is een rustdag.

Op de tiende van de zevende maand vieren we Yom Kippur en Sukkot begint vijf dagen later.

Vajikra (Leviticus) 23:40 – 23:42: En jullie zullen op de eerste dag de vrucht van de Hadarboom – een etrog – nemen, een palmtak, een mirtetak en beekwilgen en jullie zullen je zeven dagen verheugen voor de Eeuwige, jullie God. Jullie zullen het vieren als een feest voor de Eeuwige zeven dagen per jaar. Een eeuwigdurende wet tot in jullie verre nageslachten, in de zevende maand moeten jullie dit feest vieren. Jullie zullen zeven dagen in hutten wonen. Alle ingezetenen in Israël moeten in hutten wonen …

Alle planten die in dit vers genoemd worden, symboliseren speciale eigenschappen die een mens moet verkrijgen om zijn spirituele Kli tot een geheel te vormen en zo de Schepper te ontdekken op de laatste dag van het Sukkot feest. De spirituele Kli bestaat uit zeven delen: Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut. Elk deel correspondeert met een bepaald soort plant: Hesed, Gevura en Tifferet zijn de drie takken van de Mirte; Netzach en Hod zijn de twee wilgentakken, Yesod is de Lulav (palmtak) en Malchut is de Etrog. Als we al deze planten samenbrengen, belichamen ze de correcte staat van de zeven delen van onze ziel. Tijdens alle dagen van het feest zijn ze in de Sukkah aanwezig en symboliseren zij de Ohr Makif (het Omringende Licht) dat ons corrigeert,

Met andere woorden: als een mens al deze eigenschappen in zichzelf verzamelt, als hij al kan vragen om de complete correctie daarvan en de zegeningen naar boven kan laten opstijgen, is de Ohr Makif gevend aan hem. Dit is zeker het resultaat van zijn innerlijk werk en niet van zijn fysieke werk. Op deze manier komen er tijdens die zeven dagen zeven zuivere Lichten bij hem binnen die hem corrigeren en hem voorbereiden voor de achtste dag als hij de Sukkah verlaat. Dan volgt Simchat Torah (vreugde der Wet), blijheid en vreugde voor de ziel en met de hulp van het Licht, ‘Torah’ genaamd, ontvangt de ziel uiteindelijk de gecorrigeerde staat.

In het algemeen verrichten mensen tijdens de feestdagen specifieke automatische handelingen. Ze hebben echter allemaal diepe innerlijke betekenissen en we moeten in ieder geval proberen om wat dichter bij deze betekenissen te komen.

Alle uiterlijke tekenen in onze wereld zijn het resultaat van spirituele Krachten. Een ieder kan ze innerlijk uitnodigen en met behulp daarvan van onze wereld opstijgen naar de Hogere Wereld, als met een automatisch omhooggaand podium. Door deze Krachten worden alle eigenschappen die we zien, horen en voelen in deze wereld bestuurd.

We leven in een animaal fysiek lichaam waarmee we alleen de fysieke wereld voelen en zien. De Torah vertelt ons echter hoe we uit deze beperkte staat kunnen komen, op weg naar de beeltenis die Adam (Mens) heet en hoe wij daarin kunnen leven.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/18/15

 

Page 1 of 512345