Category Archives: Eigenschappen

New Life 806 – Goede En Slechte Eigenschappen

New Life 806 – Goede En Slechte Eigenschappen

 Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Zorg niet voor jezelf, zorg voor je relaties met anderen

  • Hoe kunnen we vaststellen welke eigenschappen goed zijn en welke slecht?
  • We worden niet geboren met goede of slechte eigenschappen, we begrijpen alleen niet hoe we onze eigenschappen op de juiste manier kunnen implementeren.
  • Het gaat over de relatie die een mens, met zijn eigenschappen, met zijn omgeving heeft. Werkt hij met zijn eigenschappen in harmonie met zijn omgeving?
  • Iemand is succesvol als hij weet hoe hij op een correcte manier kan integreren met zijn omgeving.
  • Er kunnen maar weinig van onze aangeboren eigenschappen gecorrigeerd worden en we weten niet waarom we bepaalde eigenschappen van de Natuur gekregen hebben, het is onze taak om erachter te komen hoe we ze op de juiste manier in onze omgeving kunnen gebruiken.
  • Wij zijn doelgericht vanaf het begin verschillend geschapen, zodat we elkaar aanvullen in de verbinding met elkaar. Hoe gebruik je wat je al bent.

Heel ons leven hangt af van het correcte gebruik van onze eigenschappen in een bepaalde omgeving, dat betekent: in onze onderlinge relaties.

From KabTV’s “New Life #806 – Good And Bad Qualities,” 12/29/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Er Zijn Vele Wegen Naar De Schepper …

laitman_628_2Vraag: U hebt eens gezegd dat er vele wegen naar de Schepper zijn. Wat bedoelt u daarmee?

Antwoord: In de Torah staat geschreven dat er twaalf stammen zijn en dat iedere stam zijn eigen manier heeft om dichterbij anderen te komen.

Ieder mens, man of vrouw, heeft zijn eigen manier om dichterbij anderen te komen.

Een mens is een kleine wereld, waarin feitelijk alles aanwezig is wat er in de wereld bestaat. Daarom moeten we waardering hebben voor iedere eigenschap die een mens heeft, deze in stand houden, niet stuk maken, niet elimineren en niemand forceren om iets op te geven, maar alleen op zoek gaan naar een manier waarop iedere eigenschap die een mens heeft op de juiste manier gebruikt kan worden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

De Spirituele Wortels Van De Eigenschappen Van Een Mens

laitman_281_02Vraag: Er zijn open, extraverte mensen op de wereld en er zijn gesloten, eenzelvige mensen. Hoe verklaart Kabbalah dit? Welke spirituele wortels liggen hieraan ten grondslag?

Antwoord: Iedereen is verschillend.

Het hangt af van de Sefirot in het individu dat zich in het alomvattende lichaam bevindt. Als de Sefirot Hesed en Netzach in een mens aanwezig zijn en hem onder controle hebben, zijn deze Sefirot verantwoordelijk voor verspreiding en uitbreiding. Anderzijds bevatten de Sefirot Gevura en Hod eigenschappen van introversie, waakzaamheid en verdediging.

De Sefira Yesod bevat de alomvattende eenheid van alle Sefirot. Deze Sefira leidt naar het correcte gebruik van alle eigenschappen, zowel de ‘negatieve’ als de ‘positieve’, want het ene kan niet zonder het andere bestaan. Door wederzijdse aanvulling wordt de perfectie, die we moeten bereiken, geboren.

Vraag: Maakt een stijging naar een hoger niveau het voor ons mogelijk om alle verhoudingen tussen mensen tot een succes te maken, of lukt dat alleen tot op zekere hoogte?

Antwoord: Een stijging naar een hoger niveau maakt het je mogelijk om alle verhoudingen tussen mensen en alle verhoudingen met de Schepper tot een succes te maken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/1/16