Category Archives: Ego

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

De verbinding tussen mensen neemt de uniekheid van ieder mens niet weg. Integendeel, deze uniekheid wordt juist steeds groter.

Juist doordat de stammen hun verschillen in stand hielden en zich tegelijkertijd met elkaar verbonden, bouwden zij een staat, Shechina genaamd. Het is zoals met de organen in een lichaam, elk orgaan heeft zijn eigen plek en met elkaar bouwen zij het geheel van het lichaam.

De stammen komen voort uit de zonen van Jacob. Het was verboden om stammen met elkaar te vermengen, zo werd de vorm van de spirituele kelim (vaten) in stand gehouden, Ha-Va-Ya-H maal de drie lijnen. Iedere stam heeft zijn eigen soort egoïsme en iedere stam is te vergelijken met een speciaal deeltje van een legpuzzel. Als je de vorm ervan verandert, wordt de afbeelding niet compleet.

Wij weten niet hoe wij de deeltjes van de puzzel moeten neerleggen, daarom vragen we om Hulp van Boven om ons met elkaar te verbinden. Alleen door de uniekheid van ieder individu in stand te houden, kunnen we ons met succes met elkaar verbinden, en een ieder probeert om ieder ander te dienen.

(Noot van de vertaler: Er wordt ook gesproken over het belang van het ego)

From KabTV’s “New Life #796 – Who Are The 12 Tribes,” 12/01/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Een Cumulatief Proces

Opmerking: Veel mensen zijn bang voor spirituele neergang omdat ze denken dat ze geen kracht zullen hebben om er weer uit te komen.

Antwoord: In een groep vallen we niet en hoeven wij er dus ook niet uit te komen, we werken eenvoudigweg in de groep. Hoe meer we in de groep werken, hoe intenser de Ohr Makif (het Omringende Licht) door ons heengaat.

Als wij ons met andere vrienden gaan verbinden en aan verbinding werken door dit voor te bereiden en uit te voeren, vinden er onmiddellijk amplitudes van op- en neergangen plaats. Stel dat ik mij met een vriend wil verbinden en ik alleen maar duisternis zie omdat ik mij niet met hem kan verbinden, dan betekent dit dat ik in egoïsme terecht gekomen ben.

Het gaat hierbij niet over het fysieke ego maar over het ego dat zichtbaar wordt als we de juiste relaties tussen mensen aan het bouwen zijn.

Er is dus niets om bang voor te zijn. Lijk ik op iemand die geen zin meer in het leven heeft?! Integendeel, ik houd van alles aspecten van het leven.

De duisternis waar ik over spreek, komt voort uit de wanhoop die je ervaart als je verbindingen in de groep wilt bouwen en het niet kunt. In principe is deze wanhoop afkomstig van hetzelfde verlangen dat het voor jou onmogelijk maakt om de Schepper waar te nemen.

Het verlangen is echter nog klein, het is nog niet genoeg. Het moet door een cumulatief proces heengaan waarin je zult merken dat je absoluut niets kan bereiken. Als je je realiseert dat dit van de Schepper komt, kom je in grote wanhoop terecht!

In de Torah staat geschreven dat de Schepper tegen Abraham zegt: “Maak je geen zorgen, je kinderen zullen vanuit deze wereld de Hoge Wereld bereiken, omdat Ik hen naar Farao zal brengen,“ namelijk naar een immens groot ego.

Juist de ontdekking van het immens grote ego maakt het voor ons mogelijk om er afstand van te doen, want wij ontdekken Farao (het ego) om in te zien dat het niet verenigbaar is met het bereiken van de Hoge Wereld. Daarom tekent het zijn eigen geldige doodvonnis en moet ik er afstand van nemen. Het achter mij laten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/15/16

 

Het ‘Ik’ Vanuit Kabbalistisch Standpunt

laitman_622_01Vraag: Voelt mijn ‘ik’, namelijk mijn verlangen om te ontvangen, de verlangens van het fysieke lichaam als iets van zichzelf?

Antwoord: Ik ben het ook eens met mijn ‘verlangen om te ontvangen’ omdat mijn fysieke lichaam mijn ‘beest’ is. Soms voel ik mijn verlangens via mijn fysieke lichaam, namelijk verlangens naar voedsel, seks en gezin, en soms voel ik ze via een meer innerlijk lichaam, verlangen naar kennis, respect en rijkdom.

Het eerste soort verlangens (voedsel, seks en gezin) zijn de ‘dierlijke’ verlangens van een mens. Daarop volgen de verlangens op menselijk niveau, de verlangens naar rijkdom, respect en kennis, dit zijn echter nog geen verlangens op spiritueel niveau. Vervolgens worden er spirituele verlangens in een mens onthuld die in hem het verlangen opwekken om op de Schepper te gaan lijken.

Vraag: Wat is het ‘ik’ vanuit Kabbalistisch oogpunt?

Antwoord: Het ‘ik’ is een verlangen naar genot, het verschilt per niveau. Soms wil ik voedsel, seks of gezin, en soms controle, rijkdom of kennis.

Vraag: Als het lichaam alleen gegeven is om de eerste drie verlangens tegen te komen, is het dan alleen mogelijk om spiritualiteit te bereiken zonder lichaam?

Antwoord: Hoe kan ik met anderen gaan werken zonder lichaam? We moeten met elkaar communiceren. Onze gehele wereld is gebouwd vanuit de eerste en de laatste staat van onze weg, niets gebeurt bij toeval.

Het uiteindelijke Doel van de schepping verschijnt het eerst, dit brengt de mens naar de gelijkenis met de Schepper.

Van hieruit is de schepping gecreëerd. Om het Doel van de Schepping te realiseren, moet een mens er gelijktijdig zowel de ‘min’ als de ‘plus’ bij betrekken. Daarom wordt aan het begin het ‘ego’, dat tegengesteld is aan de altruïstische eigenschap van de Schepper, in hem bepaald.

De ‘min’, namelijk de egoïstische staat in een mens, groeit constant. Maar tegelijkertijd moet de mens een ‘plus’ creëren vanuit het ‘Punt in het Hart’. Daarom staat er geschreven: “Het einde van de handeling is in de aanvangsgedachte aanwezig.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Egoïsme En De Plagen Van Egypte

Laitman_049_01Vraag: Hoe kan het ego de plagen van Egypte voelen?

Antwoord: De Egyptische plagen worden gevoeld als het ego eenmaal in de vorm van Egypte en Farao is gebouwd, dit is tegengesteld aan het volk Israël en Mozes, wanneer dit in een mens is gecreëerd. Deze klappen zijn noodzakelijk om ons los te scheuren van het ego en er uit te breken.

Vraag: Ik begrijp niet hoe we boven het ego kunnen uitstijgen en er tegelijkertijd van kunnen houden. We zijn eraan gewend om ons ego te onderdrukken, om het op alle mogelijke manieren uit te bannen, dus wat betekent het dat we erboven uitstijgen?

Antwoord: Het betekent dat je je verlangens erop moet richten om anderen te vervullen en dat je daar genot uit ontvangt.

Vraag: Hoe kan ik leren begrijpen dat het ego de neiging tot het kwaad is als de groepen er niet over praten en proberen om het te verdoezelen door liefde te spelen.

Antwoord: Het is noodzakelijk om erover te praten!

 

New Life 369 – De Helden Van De Bijbel: Mozes

Life 369 – De Helden Van De Bijbel: Mozes

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Waaruit bestaat het heldendom van Mozes? Hoe leidt hij het volk Israël naar de vervulling van verbinding en eenheid en hoe is dit verhaal uit onze geschiedenis verbonden met ons leven in deze tijd?

Mozes werd als een prins opgevoed in het paleis van Farao totdat hij 40 jaar was. Toen hij zag dat een Hebreeuwse man door een Egyptenaar geslagen werd, ontwaakte zijn punt in het hart. De dood van de Egyptenaar symboliseert de weerstand van Mozes om nog langer deel te zijn van de Egyptische cultuur, de waarden en de afgoden.

De periode waarin hij in het huis van Jethro woont, is een tussenfase voordat de volgende 40 jaar beginnen. Mozes heldendom bestaat uit het feit dat hij de opdracht aanvaardt die hem gegeven was en dat hij daaraan niet wilde ontsnappen. Mozes dient Israël: hij leidt het volk uit Egypte en brengt hen de Torah die alleen spreekt over “Heb je vriend lief als jezelf.”

Iedereen krijgt de kans om tijdens zijn leven op Mozes te gaan lijken, maar wij willen eraan ontsnappen. Uit Egypte vertrekken, uit het Huis van Farao, betekent: zich bevrijden uit de overheersing van het ego en komen tot de liefde voor anderen.

Mozes vraagt en krijgt krachten van God. Iedereen die anderen vooruit wil helpen ontvangt krachten om dat te doen. Egypte is de egoïstische kracht, Jethro is de wijsheid waardoor hij het ego begrijpt. De gift van de Torah is het ontvangen van de methode om het ego te corrigeren. De helden van vandaag zijn degenen die onze maatschappij kunnen leiden naar bevrijding uit de slavernij van ons egoïsme.

Het zou erg zijn als we in deze tijd eerst nog de 10 plagen gaan afwachten. We kunnen ons beter ontwikkelen naar verbinding, naar broederlijke liefde.

From KabTV’s “New Life #369 – The Heroes Of The Bible: Moses,” 5/13/14

 

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Pesach

Dr. Michael LaitmanPesach betekent: de overgang van het voelen van onze wereld, wat iedereen kan in deze wereld, naar het voelen van de Hoge Wereld. Alleen een Kabbalist is hierin bekwaam.

Pesach is, net als alle andere joodse feestdagen, een puur Kabbalistisch feest. Pesach vertelt over de sprong van de mens vanuit de staat waarin hij zich niet met anderen kan verenigen, naar de staat waarin zijn ego hem toestaat dat te doen. De uittocht van de mens uit de controle van het ego naar de eenheid met gelijkgestemde mensen, wordt ‘Pesach’ genoemd.

Vraag: Wat maakt het hem mogelijk om een ​​dergelijke sprong te ondergaan?

Antwoord: Verlangen. Want van de aankomst in Egypte tot aan de uittocht uit Egypte, groeit het enorm grote egoïstische verlangen steeds meer, het staat ​​het volk Israël niet toe om zich te verenigen.

Het volk Israël moet zich verenigen om de Schepper, de kwaliteit van liefde en geven, in de onderlinge verbinding te onthullen. En als zij zien dat er geen mogelijkheid is om dat te doen, voelen ze dat ze zich in de duisternis van Egypte bevinden. Dan zijn ze tot alles bereid om eruit te breken! Dit wordt ‘de vlucht’ genoemd, de uittocht uit Egypte.

Als we het bekijken in het licht van wat er met een mens gebeurt, omdat Kabbalah meestal juist daarover spreekt, hebben we het over een bepaalde kwaliteit van de mens. Een mens is bereid om alles te doen, zelfs de zee inspringen, om zich te bevrijden van zijn ego, om er bovenuit te stijgen en de eigenschap van de Schepper te bereiken: liefde en geven.

Hij stort zich in zee en de zee opent zich voor hem. Hij trekt door de zee, snijdt zich op die manier af van het ego en zo – door zich boven het ego te bevinden – krijgt hij de bereidheid om ermee te gaan werken, om het ego te transformeren naar altruïsme.

Dit is de uittocht uit Egypte die we tijdens Pesach vieren.

 

New Life 714 – De Gebruiken Op Sederavond

New Life 714 – De Gebruiken Op Sederavond

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi and Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Wat is de betekenis van de gebruiken en de symbolen van Sederavond? Welke relatie is er tussen deze gebruiken en het ontwikkelingsproces dat wij als volk moeten meemaken? Wat is de uittocht uit de slavernij naar de bevrijding die we moeten bereiken?

Seder symboliseert een kort overzicht van de slavernij in Egypte, de slavernij in het ego, in kapitalisme, de eindeloze jacht naar meer. Mensen willen niet trouwen en geen kinderen meer hebben, dit geeft aan dat de mensheid op een doodlopende weg is aangekomen en dat we een nieuwe manier van leven nodig hebben.

Wat betekenen de symbolen van Seder?

De Sederschotel bevat symbolen van de staten die we in Egypte hebben doorgemaakt en die we meegemaakt hebben op de dag waarop we zijn bevrijd. De vier bekers wijn symboliseren het ego dat zich in vier fasen ontwikkelt, de wijn symboliseert daarbij het Licht van Hochma. De beker voor Elia symboliseert de Kracht die ons naar liefde en verbinding leidt, het hoogste punt van onze ontwikkeling.

Het volgende vers dat we in de Haggadah lezen: “Giet Uw boosheid uit over de volkeren die U niet erkennen,” verwijst naar de egoïstische krachten in ons, naar het feit dat de mens een kleine wereld is. De Afikoman die vóór middernacht gegeten moet worden, symboliseert de Hoge Kracht die ons corrigeert en in het donkerste moment verschijnt.

Zolang we denken dat onze bevrijding bestaat uit het verbeteren van onze bankrekening, zijn we zeker niet op weg in de juiste richting, dan zijn we nog steeds in slavernij. We zullen bevrijd worden als we voelen dat het ons ontbreekt aan liefde en verbinding en dat we moeten werken om dit te bereiken. In plaats van elkaar te bekritiseren, moeten we onszelf bekritiseren en onderzoeken waar we staan met betrekking tot het gebod: Heb je vriend lief als jezelf.

Tijdens Sederavond moeten we dus denken aan de uittocht uit ongegronde haat en minachting ten opzichte van anderen, naar verbinding en broederlijke liefde.

From KabTV’s “New Life #714 – The Seder Customs,” 4/12/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

De Selfie Als Symbool Van Een Tijdperk

Dr. Michael LaitmanVraag: Een ‘selfie’ is een concept dat zelfs psychologen niet goed kunnen verklaren. Zij denken dat het narcisme is. Mensen genieten van het nemen van foto’s van zichzelf met een videocamera, voordat ze sterven, als ze in een afgrond vallen, boven een rijdende trein staan. Daarna plaatsen ze de foto’s op het internet. Dit is de meest populaire bezigheid vandaag de dag en iedereen houdt ervan om ze te bekijken. Het is een soort virus van onze tijd.

Antwoord: Waarom kunnen ze het niet uitleggen? Als je dit op het internet plaatst, zegt dit dat ze eeuwigheidswaarde hebben. Het internet is onze ontmoeting met de eeuwigheid, want in theorie blijft alles wat daar geüpload wordt voor altijd ​​in het systeem van onderlinge menselijke relaties aanwezig. Dit is de manier om er toegang tot te krijgen.

Vraag: Waarom is een zelfportret uitgegroeid tot een vorm van communicatie?

Antwoord: Omdat een mens die zichzelf fotografeert, zich uitdrukt. Mensen kijken naar hem, begrijpen wie hij is, wat hij weergeeft door de uitdrukking op zijn gezicht, wat hij wil zeggen en op welke achtergrond hij zichzelf wil vastleggen. Het is een overdracht van heel concrete en goede informatie.

Vraag: Psychologen hanteren de theorie van sociale vergelijking. De theoretische denker Leon Festinger heeft gezegd dat de mens een aangeboren eigenschap heeft om zichzelf voortdurend te evalueren in vergelijking met anderen.

Antwoord: Jazeker, dit komt omdat ons ego geen andere manier heeft om zichzelf te beoordelen. Hoe zou het zich wel of niet kunnen meten anders dan met betrekking tot anderen: ik ben slechter, beter, waar, hoe. Het belangrijkste is om mensen te laten zien waar ik ben, met wie en met welke achtergrond. Kijk eens, wees maar jaloers en onder de indruk.

Vraag: Waarom heeft een mens voortdurend behoefte om alleen zichzelf te fotograferen? Fotografeer dan je dierbaren, je familieleden en je vrienden.

Antwoord: Mijn favorieten bestaan niet langer. Alleen ‘Ik’ besta. Zelfs als ik van iemand houd, komt dat alleen omdat hij me plezier geeft. Dit is hetzelfde als mijn liefde voor een goede steak. Dus de selfie geeft onze eigenliefde op een heel nauwkeurige manier weer, het verlangen om in het middelpunt van de belangstelling te staan. “Kijk eens naar het centrum van de wereld. Zet alles maar aan de kant. Ziet u mij? Dat ben ik.”

Vraag: Raken we hierdoor in een impasse?

Antwoord: Ja, in deze tijd evolueren we heel snel naar de erkenning dat het ego iets slechts is.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 4/4/16

 

De Toekomst Van De Europese Unie

laitman_426Vraag: In Groot-Brittannië hebben er scherpe debatten plaats gevonden over de vraag of het de moeite waard is om uit de Europese Unie te stappen. De beroemde natuurkundige Stephen Hawking maakte – met nog 150 wetenschappers – groot bezwaar tegen het verlaten van de Europese Unie. Zij denken dat dankzij hun lidmaatschap van de Europese Unie de subsidies voor wetenschap in Groot-Brittannië zijn toegenomen, evenals het aantal deskundigen. Denkt u dat het voor Engeland noodzakelijk is om de Europese Unie te verlaten?

Antwoord: De Unie verlaten is niet langer van belang omdat de Europese Unie in de nabije toekomst in ieder geval uiteen zal vallen.

Dit zijn kunstmatige internationale bijeenkomsten die niets bepalen. Er bestaat geen onderlinge verbinding, de grenzen worden gesloten en conflicten, onenigheid en insinuaties nemen toe. De beweging naar een verenigd Europa die voorheen bestond, is verdwenen, ook al ging het in het verleden alleen over de Europese gemeenschappelijke markt, of beter gezegd: over de ‘markt’ die hen verenigde.

Dus ik denk dat het niet uitmaakt wat ze doen, deze formatie zal toch ineenstorten. Deze Unie is niet gebaseerd op interne eenheid en educatie van mensen om dichter bij elkaar te komen, maar bestaat alleen op basis van het verlangen van mensen die er rijk van wilden worden, en bovendien ten koste van anderen.

Dus wat voor soort Unie is dit? Wat voor soort gemeenschappelijke markt is dit als vijf landen, laten we zeggen nog 25 andere landen accepteren, om ten koste van hen nog meer kapitaal voor zichzelf te verzamelen? Dit is alleen maar uitbuiting van anderen en dan wel op een heel grove manier.

Een dergelijk systeem is gedoemd om te mislukken. De Natuur heeft hen opzettelijk in deze situatie gebracht, zodat ze zich konden realiseren dat een dergelijke Unie niet kan voortbestaan ​​in onze wereld, dit in tegenstelling tot de tijd waarin voorgaande generaties leefden, toen was het nog mogelijk om volkeren te overwinnen. Zelfs de Sovjet-Unie kon een soortgelijke Unie van socialistische republieken niet bij elkaar houden zoals de Europese Unie dat probeert te doen. Dus alles zal uiteen vallen, want dit is precies hetzelfde systeem, het is op het ego gebouwd.

Een unie kan alleen slagen als mensen ernaar verlangen. Zonder eenheid aan de basis, storten alle andere structuren ineen. Een gevoel van noodzaak, een gevoel van voordeel van de unie moet van onderaf komen. Dan zal er een hoger niveau worden bereikt, een spiritueel niveau, en zal onze vereniging meer Licht in de wereld brengen.

Mensen zouden eerst educatie moeten krijgen! Maar hiervoor is het noodzakelijk om de Wijsheid van Kabbalah te ontdekken, dan kunnen mensen een en ander gaan leren en een basisniveau van educatie krijgen, in ieder geval een beetje, want anders is alles gedoemd om te mislukken.

Dus Engeland kan rustig in de Europese Unie blijven, want er zal spoedig een einde aan deze Unie komen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/11/16

 

Er was Eens … Op Cyprus …

laitman_272Vraag: Een werknemer bij de overheid op Cyprus, Marios Droushiotis, heeft een brief geschreven naar de president van Cyprus waarin hij schrijft dat hij ontevreden is over zijn hoge salaris omdat hij daarvoor te weinig hoeft te doen. Hij schreef: “Ik zit maar niets te doen en daarvoor krijg ik € 5.000. De staat zou meer geld kunnen besparen door mij te vertellen dat ik thuis kan blijven met dat salaris. Ik zou dan in ieder geval niets kosten omdat ik dan geen verwarming, licht en water nodig heb op kantoor!”

Antwoord: Het lijkt erop dat hij Eerste Minister wil worden.

Vraag: Betekent dit dat u denkt dat hij dit vanuit zijn geweten schrijft?

Antwoord: Het doet me eraan denken hoe iemand kan blozen als hij steelt. We hebben hier met verborgen motieven te maken. Als het om een gewetensvraag ging, zou hij rustig en op vriendelijke wijze geschreven hebben: ”Verminder mijn salaris maar met de helft.” We hebben in principe te maken met het feit dat we de ontwikkeling van het egoïsme niet begrijpen. Het ego ontwikkelt zich niet kwantitatief door alleen maar te groeien, het wordt ook kwalitatief groter. Het ontwikkelt zich in de richting van ‘verfijning’, het krijgt nieuwere, meer subtiele en uitgekiende vormen. Het kan dan niet langer meer tevreden gesteld worden met geld. Mensen streven niet langer naar eer, roem en macht. Dit alles geeft hen geen voldoening meer.

Vraag: Waar zal dit toe leiden?

Antwoord: Het zal ertoe leiden dat mensen niet meer verlangen naar zo’n grote keuze aan voedsel en seks. Ze zullen geen gezin meer willen hebben en kinderen willen krijgen. Dit verlangen zal gewoonweg verdwijnen en mensen zullen geen enkele binding meer voelen met deze gedachten. Daarna volgt er een depressie, er worden antidepressiva gebruikt, we krijgen te maken met drugsmisbruik en zelfdoding. De vraag is: wat geeft er nog voldoening?

Vraag: Als het eerdere scala aan egoïstische waarden verdwijnt, wat zal dan het resultaat daarvan zijn?

Antwoord: We zullen allemaal tot één grote, universele roep om hulp komen, zoals een wolf die huilt naar de maan. Zo zal de mensheid ook naar buiten gaan en huilen naar Boven toe, het uitschreeuwen naar de Schepper: “Waarvoor hebt u ons geschapen, in de naam van wat, waarom? Wat wilt u van ons?” Er zal over de gehele aarde een dergelijk intens huilen te horen zijn, gericht tot de Bron van ons bestaan, zelfs onbewust. Het zal ons leiden naar het besluit dat we de betekenis van het leven moeten vinden. De natuur kan niet zo perfect geschapen zijn als er begin en geen einde is, als er geen doel zou zijn. We zijn er blind voor.

Wat wij in deze tijd zien, geeft aan dat wanneer er een verlangen in ons naar boven komt, dit betekent dat de Bron van de vervulling van dat verlangen – die voor ons verborgen is – dit verlangen in ons beschijnt en stimuleert. Dit betekent dat wij de vervulling ervan kunnen bereiken. De Natuur creëert niet zomaar iets. Er komt een staat van ongenoegen die in wezen egoïstisch is, hierdoor worden we echter geleid naar onze zoektocht naar de Hoge Kracht, de Hoge Bron.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/4/16

 

Page 1 of 512345