Category Archives: Ego

Wereld Kabbalah Congres in Vilnius

De drie dagen van het Wereld Kabbalah Congres in Vilnius – de hoofdstad van Litouwen – bracht in de harten van honderden Europeanen die beleefden waar de Wijsheid van Kabbalah over gaat, een verandering teweeg.

Het motto van het congres “From Chaos to Harmony” was veelzeggend: tegenover het groeiende ego dat scheiding tussen ons teweeg brengt en een chaotische wereld creëert, is er een methode nodig die ons met elkaar verbindt en ons boven ons ego verheft, om zo een netwerk van positieve verbinding te bouwen en te ontdekken dat er al harmonie tussen ons bestaat.

In onderstaande video zijn er enkele hoogtepunten van het congres te zien:

'From Chaos to Harmony' World Kabbalah Congress

The three days of the World Kabbalah Conference in Vilnius, the capital of Lithuania, brought about a change in the hearts of hundreds of Europeans who came to experience what the wisdom of Kabbalah is about. The slogan of the conference "From Chaos to Harmony" said it all: in the face of the growing ego that separates us and creates a chaotic world, a method is needed to connect us and raise us above our ego, to build a network of positive connections and to discover the harmony that already exists between us. Watch some highlights from the conference:

Posted by Michael Laitman on Wednesday, 8 November 2017

 

De kracht van eenheid

Unity, The Way To A Good FutureVraag: Wat is de kracht van die wonderbaarlijke eigenschap van eenheid?

Antwoord: De kracht van eenheid is afkomstig van mensen die boven hun ego uitstijgen. Het gaat niet om het begrip eenheid zelf. Het gaat over een mens die dit bereikt door boven zijn ego uit te stijgen en – in tegenstelling tot wat zijn ego wil – zijn eigen verlangen met de verlangens van anderen verbindt. Met dit ene, verenigde verlangen dat gecreëerd wordt door de eenheid boven het ego, bereikt een mens de prachtige eigenschap van eenheid.

Er ontstaat echter een heel grote spanning tussen de egoïstische eigenschappen die de onderlinge verbinding willen verbreken en de altruïstische eigenschappen die ons met elkaar verbinden boven het ego. Dit potentiële verschil tussen plus en min creëert een staat die een spirituele Kli genoemd wordt en daarin wordt de Schepper onthuld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/19/17

 

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

De verbinding tussen mensen neemt de uniekheid van ieder mens niet weg. Integendeel, deze uniekheid wordt juist steeds groter.

Juist doordat de stammen hun verschillen in stand hielden en zich tegelijkertijd met elkaar verbonden, bouwden zij een staat, Shechina genaamd. Het is zoals met de organen in een lichaam, elk orgaan heeft zijn eigen plek en met elkaar bouwen zij het geheel van het lichaam.

De stammen komen voort uit de zonen van Jacob. Het was verboden om stammen met elkaar te vermengen, zo werd de vorm van de spirituele kelim (vaten) in stand gehouden, Ha-Va-Ya-H maal de drie lijnen. Iedere stam heeft zijn eigen soort egoïsme en iedere stam is te vergelijken met een speciaal deeltje van een legpuzzel. Als je de vorm ervan verandert, wordt de afbeelding niet compleet.

Wij weten niet hoe wij de deeltjes van de puzzel moeten neerleggen, daarom vragen we om Hulp van Boven om ons met elkaar te verbinden. Alleen door de uniekheid van ieder individu in stand te houden, kunnen we ons met succes met elkaar verbinden, en een ieder probeert om ieder ander te dienen.

(Noot van de vertaler: Er wordt ook gesproken over het belang van het ego)

From KabTV’s “New Life #796 – Who Are The 12 Tribes,” 12/01/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Een Cumulatief Proces

Opmerking: Veel mensen zijn bang voor spirituele neergang omdat ze denken dat ze geen kracht zullen hebben om er weer uit te komen.

Antwoord: In een groep vallen we niet en hoeven wij er dus ook niet uit te komen, we werken eenvoudigweg in de groep. Hoe meer we in de groep werken, hoe intenser de Ohr Makif (het Omringende Licht) door ons heengaat.

Als wij ons met andere vrienden gaan verbinden en aan verbinding werken door dit voor te bereiden en uit te voeren, vinden er onmiddellijk amplitudes van op- en neergangen plaats. Stel dat ik mij met een vriend wil verbinden en ik alleen maar duisternis zie omdat ik mij niet met hem kan verbinden, dan betekent dit dat ik in egoïsme terecht gekomen ben.

Het gaat hierbij niet over het fysieke ego maar over het ego dat zichtbaar wordt als we de juiste relaties tussen mensen aan het bouwen zijn.

Er is dus niets om bang voor te zijn. Lijk ik op iemand die geen zin meer in het leven heeft?! Integendeel, ik houd van alles aspecten van het leven.

De duisternis waar ik over spreek, komt voort uit de wanhoop die je ervaart als je verbindingen in de groep wilt bouwen en het niet kunt. In principe is deze wanhoop afkomstig van hetzelfde verlangen dat het voor jou onmogelijk maakt om de Schepper waar te nemen.

Het verlangen is echter nog klein, het is nog niet genoeg. Het moet door een cumulatief proces heengaan waarin je zult merken dat je absoluut niets kan bereiken. Als je je realiseert dat dit van de Schepper komt, kom je in grote wanhoop terecht!

In de Torah staat geschreven dat de Schepper tegen Abraham zegt: “Maak je geen zorgen, je kinderen zullen vanuit deze wereld de Hoge Wereld bereiken, omdat Ik hen naar Farao zal brengen,“ namelijk naar een immens groot ego.

Juist de ontdekking van het immens grote ego maakt het voor ons mogelijk om er afstand van te doen, want wij ontdekken Farao (het ego) om in te zien dat het niet verenigbaar is met het bereiken van de Hoge Wereld. Daarom tekent het zijn eigen geldige doodvonnis en moet ik er afstand van nemen. Het achter mij laten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/15/16

 

Het ‘Ik’ Vanuit Kabbalistisch Standpunt

laitman_622_01Vraag: Voelt mijn ‘ik’, namelijk mijn verlangen om te ontvangen, de verlangens van het fysieke lichaam als iets van zichzelf?

Antwoord: Ik ben het ook eens met mijn ‘verlangen om te ontvangen’ omdat mijn fysieke lichaam mijn ‘beest’ is. Soms voel ik mijn verlangens via mijn fysieke lichaam, namelijk verlangens naar voedsel, seks en gezin, en soms voel ik ze via een meer innerlijk lichaam, verlangen naar kennis, respect en rijkdom.

Het eerste soort verlangens (voedsel, seks en gezin) zijn de ‘dierlijke’ verlangens van een mens. Daarop volgen de verlangens op menselijk niveau, de verlangens naar rijkdom, respect en kennis, dit zijn echter nog geen verlangens op spiritueel niveau. Vervolgens worden er spirituele verlangens in een mens onthuld die in hem het verlangen opwekken om op de Schepper te gaan lijken.

Vraag: Wat is het ‘ik’ vanuit Kabbalistisch oogpunt?

Antwoord: Het ‘ik’ is een verlangen naar genot, het verschilt per niveau. Soms wil ik voedsel, seks of gezin, en soms controle, rijkdom of kennis.

Vraag: Als het lichaam alleen gegeven is om de eerste drie verlangens tegen te komen, is het dan alleen mogelijk om spiritualiteit te bereiken zonder lichaam?

Antwoord: Hoe kan ik met anderen gaan werken zonder lichaam? We moeten met elkaar communiceren. Onze gehele wereld is gebouwd vanuit de eerste en de laatste staat van onze weg, niets gebeurt bij toeval.

Het uiteindelijke Doel van de schepping verschijnt het eerst, dit brengt de mens naar de gelijkenis met de Schepper.

Van hieruit is de schepping gecreëerd. Om het Doel van de Schepping te realiseren, moet een mens er gelijktijdig zowel de ‘min’ als de ‘plus’ bij betrekken. Daarom wordt aan het begin het ‘ego’, dat tegengesteld is aan de altruïstische eigenschap van de Schepper, in hem bepaald.

De ‘min’, namelijk de egoïstische staat in een mens, groeit constant. Maar tegelijkertijd moet de mens een ‘plus’ creëren vanuit het ‘Punt in het Hart’. Daarom staat er geschreven: “Het einde van de handeling is in de aanvangsgedachte aanwezig.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Egoïsme En De Plagen Van Egypte

Laitman_049_01Vraag: Hoe kan het ego de plagen van Egypte voelen?

Antwoord: De Egyptische plagen worden gevoeld als het ego eenmaal in de vorm van Egypte en Farao is gebouwd, dit is tegengesteld aan het volk Israël en Mozes, wanneer dit in een mens is gecreëerd. Deze klappen zijn noodzakelijk om ons los te scheuren van het ego en er uit te breken.

Vraag: Ik begrijp niet hoe we boven het ego kunnen uitstijgen en er tegelijkertijd van kunnen houden. We zijn eraan gewend om ons ego te onderdrukken, om het op alle mogelijke manieren uit te bannen, dus wat betekent het dat we erboven uitstijgen?

Antwoord: Het betekent dat je je verlangens erop moet richten om anderen te vervullen en dat je daar genot uit ontvangt.

Vraag: Hoe kan ik leren begrijpen dat het ego de neiging tot het kwaad is als de groepen er niet over praten en proberen om het te verdoezelen door liefde te spelen.

Antwoord: Het is noodzakelijk om erover te praten!

 

New Life 369 – De Helden Van De Bijbel: Mozes

Life 369 – De Helden Van De Bijbel: Mozes

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Waaruit bestaat het heldendom van Mozes? Hoe leidt hij het volk Israël naar de vervulling van verbinding en eenheid en hoe is dit verhaal uit onze geschiedenis verbonden met ons leven in deze tijd?

Mozes werd als een prins opgevoed in het paleis van Farao totdat hij 40 jaar was. Toen hij zag dat een Hebreeuwse man door een Egyptenaar geslagen werd, ontwaakte zijn punt in het hart. De dood van de Egyptenaar symboliseert de weerstand van Mozes om nog langer deel te zijn van de Egyptische cultuur, de waarden en de afgoden.

De periode waarin hij in het huis van Jethro woont, is een tussenfase voordat de volgende 40 jaar beginnen. Mozes heldendom bestaat uit het feit dat hij de opdracht aanvaardt die hem gegeven was en dat hij daaraan niet wilde ontsnappen. Mozes dient Israël: hij leidt het volk uit Egypte en brengt hen de Torah die alleen spreekt over “Heb je vriend lief als jezelf.”

Iedereen krijgt de kans om tijdens zijn leven op Mozes te gaan lijken, maar wij willen eraan ontsnappen. Uit Egypte vertrekken, uit het Huis van Farao, betekent: zich bevrijden uit de overheersing van het ego en komen tot de liefde voor anderen.

Mozes vraagt en krijgt krachten van God. Iedereen die anderen vooruit wil helpen ontvangt krachten om dat te doen. Egypte is de egoïstische kracht, Jethro is de wijsheid waardoor hij het ego begrijpt. De gift van de Torah is het ontvangen van de methode om het ego te corrigeren. De helden van vandaag zijn degenen die onze maatschappij kunnen leiden naar bevrijding uit de slavernij van ons egoïsme.

Het zou erg zijn als we in deze tijd eerst nog de 10 plagen gaan afwachten. We kunnen ons beter ontwikkelen naar verbinding, naar broederlijke liefde.

From KabTV’s “New Life #369 – The Heroes Of The Bible: Moses,” 5/13/14

 

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Pesach

Dr. Michael LaitmanPesach betekent: de overgang van het voelen van onze wereld, wat iedereen kan in deze wereld, naar het voelen van de Hoge Wereld. Alleen een Kabbalist is hierin bekwaam.

Pesach is, net als alle andere joodse feestdagen, een puur Kabbalistisch feest. Pesach vertelt over de sprong van de mens vanuit de staat waarin hij zich niet met anderen kan verenigen, naar de staat waarin zijn ego hem toestaat dat te doen. De uittocht van de mens uit de controle van het ego naar de eenheid met gelijkgestemde mensen, wordt ‘Pesach’ genoemd.

Vraag: Wat maakt het hem mogelijk om een ​​dergelijke sprong te ondergaan?

Antwoord: Verlangen. Want van de aankomst in Egypte tot aan de uittocht uit Egypte, groeit het enorm grote egoïstische verlangen steeds meer, het staat ​​het volk Israël niet toe om zich te verenigen.

Het volk Israël moet zich verenigen om de Schepper, de kwaliteit van liefde en geven, in de onderlinge verbinding te onthullen. En als zij zien dat er geen mogelijkheid is om dat te doen, voelen ze dat ze zich in de duisternis van Egypte bevinden. Dan zijn ze tot alles bereid om eruit te breken! Dit wordt ‘de vlucht’ genoemd, de uittocht uit Egypte.

Als we het bekijken in het licht van wat er met een mens gebeurt, omdat Kabbalah meestal juist daarover spreekt, hebben we het over een bepaalde kwaliteit van de mens. Een mens is bereid om alles te doen, zelfs de zee inspringen, om zich te bevrijden van zijn ego, om er bovenuit te stijgen en de eigenschap van de Schepper te bereiken: liefde en geven.

Hij stort zich in zee en de zee opent zich voor hem. Hij trekt door de zee, snijdt zich op die manier af van het ego en zo – door zich boven het ego te bevinden – krijgt hij de bereidheid om ermee te gaan werken, om het ego te transformeren naar altruïsme.

Dit is de uittocht uit Egypte die we tijdens Pesach vieren.

 

New Life 714 – De Gebruiken Op Sederavond

New Life 714 – De Gebruiken Op Sederavond

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi and Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Wat is de betekenis van de gebruiken en de symbolen van Sederavond? Welke relatie is er tussen deze gebruiken en het ontwikkelingsproces dat wij als volk moeten meemaken? Wat is de uittocht uit de slavernij naar de bevrijding die we moeten bereiken?

Seder symboliseert een kort overzicht van de slavernij in Egypte, de slavernij in het ego, in kapitalisme, de eindeloze jacht naar meer. Mensen willen niet trouwen en geen kinderen meer hebben, dit geeft aan dat de mensheid op een doodlopende weg is aangekomen en dat we een nieuwe manier van leven nodig hebben.

Wat betekenen de symbolen van Seder?

De Sederschotel bevat symbolen van de staten die we in Egypte hebben doorgemaakt en die we meegemaakt hebben op de dag waarop we zijn bevrijd. De vier bekers wijn symboliseren het ego dat zich in vier fasen ontwikkelt, de wijn symboliseert daarbij het Licht van Hochma. De beker voor Elia symboliseert de Kracht die ons naar liefde en verbinding leidt, het hoogste punt van onze ontwikkeling.

Het volgende vers dat we in de Haggadah lezen: “Giet Uw boosheid uit over de volkeren die U niet erkennen,” verwijst naar de egoïstische krachten in ons, naar het feit dat de mens een kleine wereld is. De Afikoman die vóór middernacht gegeten moet worden, symboliseert de Hoge Kracht die ons corrigeert en in het donkerste moment verschijnt.

Zolang we denken dat onze bevrijding bestaat uit het verbeteren van onze bankrekening, zijn we zeker niet op weg in de juiste richting, dan zijn we nog steeds in slavernij. We zullen bevrijd worden als we voelen dat het ons ontbreekt aan liefde en verbinding en dat we moeten werken om dit te bereiken. In plaats van elkaar te bekritiseren, moeten we onszelf bekritiseren en onderzoeken waar we staan met betrekking tot het gebod: Heb je vriend lief als jezelf.

Tijdens Sederavond moeten we dus denken aan de uittocht uit ongegronde haat en minachting ten opzichte van anderen, naar verbinding en broederlijke liefde.

From KabTV’s “New Life #714 – The Seder Customs,” 4/12/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

De Selfie Als Symbool Van Een Tijdperk

Dr. Michael LaitmanVraag: Een ‘selfie’ is een concept dat zelfs psychologen niet goed kunnen verklaren. Zij denken dat het narcisme is. Mensen genieten van het nemen van foto’s van zichzelf met een videocamera, voordat ze sterven, als ze in een afgrond vallen, boven een rijdende trein staan. Daarna plaatsen ze de foto’s op het internet. Dit is de meest populaire bezigheid vandaag de dag en iedereen houdt ervan om ze te bekijken. Het is een soort virus van onze tijd.

Antwoord: Waarom kunnen ze het niet uitleggen? Als je dit op het internet plaatst, zegt dit dat ze eeuwigheidswaarde hebben. Het internet is onze ontmoeting met de eeuwigheid, want in theorie blijft alles wat daar geüpload wordt voor altijd ​​in het systeem van onderlinge menselijke relaties aanwezig. Dit is de manier om er toegang tot te krijgen.

Vraag: Waarom is een zelfportret uitgegroeid tot een vorm van communicatie?

Antwoord: Omdat een mens die zichzelf fotografeert, zich uitdrukt. Mensen kijken naar hem, begrijpen wie hij is, wat hij weergeeft door de uitdrukking op zijn gezicht, wat hij wil zeggen en op welke achtergrond hij zichzelf wil vastleggen. Het is een overdracht van heel concrete en goede informatie.

Vraag: Psychologen hanteren de theorie van sociale vergelijking. De theoretische denker Leon Festinger heeft gezegd dat de mens een aangeboren eigenschap heeft om zichzelf voortdurend te evalueren in vergelijking met anderen.

Antwoord: Jazeker, dit komt omdat ons ego geen andere manier heeft om zichzelf te beoordelen. Hoe zou het zich wel of niet kunnen meten anders dan met betrekking tot anderen: ik ben slechter, beter, waar, hoe. Het belangrijkste is om mensen te laten zien waar ik ben, met wie en met welke achtergrond. Kijk eens, wees maar jaloers en onder de indruk.

Vraag: Waarom heeft een mens voortdurend behoefte om alleen zichzelf te fotograferen? Fotografeer dan je dierbaren, je familieleden en je vrienden.

Antwoord: Mijn favorieten bestaan niet langer. Alleen ‘Ik’ besta. Zelfs als ik van iemand houd, komt dat alleen omdat hij me plezier geeft. Dit is hetzelfde als mijn liefde voor een goede steak. Dus de selfie geeft onze eigenliefde op een heel nauwkeurige manier weer, het verlangen om in het middelpunt van de belangstelling te staan. “Kijk eens naar het centrum van de wereld. Zet alles maar aan de kant. Ziet u mij? Dat ben ik.”

Vraag: Raken we hierdoor in een impasse?

Antwoord: Ja, in deze tijd evolueren we heel snel naar de erkenning dat het ego iets slechts is.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 4/4/16

 

Page 1 of 512345