Category Archives: Doel

De klappen van het noodlot voor zijn

Laitman_703.04Vraag: Als wij de indruk hebben dat wij onze lotsbestemming zelf kiezen, maar deze bestemming in feite al van tevoren bepaald is, hoe bestuurt dit programma mijn leven dan, hoe leidt het me door alle gebeurtenissen heen?

Antwoord: Je bevindt je als een passief element in dit programma. Het hoeft zelfs geen controle over je uit te oefenen omdat je er deel van bent als één van de transistors in een processor. Er gaan diverse signalen door deze transistor heen en deze transistor heeft de indruk dat hij een onafhankelijk leven leidt. Op die manier voel je je persoonlijke leven, als een fragment van het geheel.

Vraag: Hoe moet ik dan in deze situatie op de juiste manier omgaan met allerlei droevige en blije gebeurtenissen in mijn leven?

Antwoord: Dieren reageren instinctief op alles, in overeenstemming met de intrinsieke eigenschappen die in het programma aanwezig zijn. Daardoor kunnen zij op geen enkele manier onafhankelijk reageren. Mensen hebben zich echter hoger ontwikkeld dan dieren, daardoor deden zij ervaringen op die met complexe geheugensystemen verbonden zijn, van daaruit ontwikkelden zij antwoorden op dingen die in hun leven plaatsvonden.

Een dier reageert uitsluitend op de omstandigheden van het moment, zoals regen, sneeuw of een gevaarlijk roofdier. Mensen kwamen echter al zo ver dat zij hun lot met verschillende natuurkrachten gingen verbinden, daardoor gingen zij de zon, de maan, etc. aanbidden. Zij gingen offers brengen aan deze krachten en probeerden hen gunstig te stemmen. Zo kwamen de religies tot stand.

Onze voorvader Abraham maakte ook afgodsbeelden, totdat aan hem werd onthuld dat hij op die manier zijn lot niet kon beïnvloeden. Religie biedt alleen psychologische hulp, uiteraard is dat ook heel belangrijk, maar de hoge krachten worden hier op geen enkele manier door beïnvloed.

Vraag: Waardoor kunnen wij de hoge krachten van de natuur beïnvloeden?

Antwoord: Een mens leeft te midden van de krachten van de natuur, hij wordt erdoor beïnvloed. Als hij echter ontdekt naar welk doel zij hem leiden, kan hij deze krachten voor zijn. Als hij zelf handelt, zelfs voordat deze krachten hem aansporen, is hij in staat om vrijwillig voort te gaan naar het doel dat voor hem bestemd is.

De krachten van de natuur sporen hem aan door lijden, zij stuwen hem voort; of hij gaat voorwaarts door zijn eigen handelingen en streeft naar vooruitgang.

Vraag: Hoe kan ik ontdekken naar welk doel de krachten van de natuur mij aansporen?

Antwoord: Hier gaat de Wijsheid van Kabbalah over. Door deze Wijsheid te studeren, leert een mens op welke manier hij voorwaarts gaat naar het doel. Hij krijgt al een beeld van de staat waarin hij zou moeten zijn.

From KabTV’s “New Life #887” 7/25/17

 

Het ‘Ik’ Vanuit Kabbalistisch Standpunt

laitman_622_01Vraag: Voelt mijn ‘ik’, namelijk mijn verlangen om te ontvangen, de verlangens van het fysieke lichaam als iets van zichzelf?

Antwoord: Ik ben het ook eens met mijn ‘verlangen om te ontvangen’ omdat mijn fysieke lichaam mijn ‘beest’ is. Soms voel ik mijn verlangens via mijn fysieke lichaam, namelijk verlangens naar voedsel, seks en gezin, en soms voel ik ze via een meer innerlijk lichaam, verlangen naar kennis, respect en rijkdom.

Het eerste soort verlangens (voedsel, seks en gezin) zijn de ‘dierlijke’ verlangens van een mens. Daarop volgen de verlangens op menselijk niveau, de verlangens naar rijkdom, respect en kennis, dit zijn echter nog geen verlangens op spiritueel niveau. Vervolgens worden er spirituele verlangens in een mens onthuld die in hem het verlangen opwekken om op de Schepper te gaan lijken.

Vraag: Wat is het ‘ik’ vanuit Kabbalistisch oogpunt?

Antwoord: Het ‘ik’ is een verlangen naar genot, het verschilt per niveau. Soms wil ik voedsel, seks of gezin, en soms controle, rijkdom of kennis.

Vraag: Als het lichaam alleen gegeven is om de eerste drie verlangens tegen te komen, is het dan alleen mogelijk om spiritualiteit te bereiken zonder lichaam?

Antwoord: Hoe kan ik met anderen gaan werken zonder lichaam? We moeten met elkaar communiceren. Onze gehele wereld is gebouwd vanuit de eerste en de laatste staat van onze weg, niets gebeurt bij toeval.

Het uiteindelijke Doel van de schepping verschijnt het eerst, dit brengt de mens naar de gelijkenis met de Schepper.

Van hieruit is de schepping gecreëerd. Om het Doel van de Schepping te realiseren, moet een mens er gelijktijdig zowel de ‘min’ als de ‘plus’ bij betrekken. Daarom wordt aan het begin het ‘ego’, dat tegengesteld is aan de altruïstische eigenschap van de Schepper, in hem bepaald.

De ‘min’, namelijk de egoïstische staat in een mens, groeit constant. Maar tegelijkertijd moet de mens een ‘plus’ creëren vanuit het ‘Punt in het Hart’. Daarom staat er geschreven: “Het einde van de handeling is in de aanvangsgedachte aanwezig.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Het Doel Van Het Leven Begrijpen

Laitman_712_03Vraag: Er zijn tegenwoordig wetenschappers die zeggen dat wij onbewust bestaan. Kunnen we zeggen dat het verschil tussen de spirituele wereld en de fysieke wereld eruit bestaat dat we ofwel bewust ofwel onbewust leven?

Antwoord: Wij bestaan automatisch op een totaal onbewuste manier en we begrijpen niets van wie we zijn. We begrijpen niet wie we zijn en waarom we leven. Alle organen en de cellen in ons lichaam en alles om ons heen, het speelt met ons en we voelen alleen het moment waarin we leven.

Daardoor hebben we geen mogelijkheid om iets te veranderen. Er bestaat geen vrije wil. Alles is vastgelegd en wij worden in verschillende situaties gebracht, zodat we op een bepaald punt in onze ontwikkeling teleurgesteld raken over het bestaan zoals het is en erkennen dat het zo geen waarde heeft, doelloos en leeg is. Dan gaan we ernaar verlangen om de betekenis van het leven te vinden.

De bedoeling van onze wereld is dat het voor ons mogelijk wordt om bewust boven deze wereld uit te stijgen naar de spirituele dimensie.

Vraag: Wat betekent ‘bewust’? Er komen verschillende verlangens in mij op en ik ben er op uit om ze zo snel mogelijk met genot te vervullen. Moet ik deze verlangens herzien in spiritualiteit?

Antwoord: Er komt een punt waarop een mens genoeg heeft van de vervulling van zijn verlangens, hij valt er niet meer mee samen. Hij is zich ervan bewust dat zijn intenties over zijn verlangens gaan en dat hij ze constant moet vervullen. Hoewel hij daar plezier aan beleeft, wil hij niet meer dat ze hem in zijn macht hebben, hij wil onafhankelijk worden en niet verslaafd blijven aan deze aangename gevoelens.

Dan gaat hij nadenken: Hoe kan ik hier bovenuit stijgen? Waarom moet is steeds allerlei genoegens najagen Waarom verkoop ik mezelf steeds aan deze genoegens? Is dit voldoende om voor te leven? Is het bevredigend om zo te leven? Moet ik er eens over nadenken waar ik dit allemaal voor nodig heb? Het zijn vluchtige genoegens die elke seconde weer veranderen, op deze manier komt mijn hele leven erop neer dat ik genoegens najaag om zo pijn te verminderen.

Vraag: Wat voor alternatief is hiervoor in de spirituele wereld?

Antwoord: In spiritualiteit komt de mens bij de betekenis van zijn bestaan en doordat hij dit bereikt wordt hij vervuld door een onverklaarbaar gevoel, een onbeschrijfelijk gevoel, hij bereikt harmonie, het hoge bestaan, de waarheid, het werkelijke doel, alles wat in deze fysieke wereld niet bestaat.

Als een mens zich ongelukkig voelt in deze wereld, moet hij dit meteen veranderen in een goed gevoel en dit steeds weer herhalen, dit wordt het doel in zijn leven. In de spirituele wereld creëert een mens die de bedoeling bereikt van alles wat er gebeurt en van wat boven hem uitgaat, een gevoel van heelheid en harmonie, evenwicht en eeuwigheid in zichzelf.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/21/16

 

1,7 Biljoen Dollar Om Oorlog Te Voeren

Laitman_025_02Vraag: In 2015 zijn de militaire uitgaven in de wereld toegenomen met 1,7 biljoen dollar. De top vijf bestaat uit de Verenigde Staten, China, Saoedi-Arabië, Rusland en Groot-Brittannië.

De buurlanden van Rusland, de Oekraïne, Estland, Letland, Polen en Roemenië, vrezen een militair conflict, zij hebben hun militaire macht sterk vergroot. Volgens het rapport zullen de militaire uitgaven alleen maar blijven toenemen.

Waarom wordt dit geld niet besteed aan behoeften op sociaal gebied?

Antwoord: Dit is onmogelijk omdat gierigheid en hebzucht de wereld in de greep heeft. Landen zijn niet bezorgd over hun veiligheid, maar trots, grootheid, gewichtigdoenerij en verwaandheid zijn kenmerkend voor elke natie.

In principe hebben we het over een onvermoeibaar egoïsme. Helaas zien we dit heel duidelijk in wat de Verenigde Staten en Rusland ons willen laten zien: “Wij zijn de eersten in alles! Wij zijn de beste van allemaal …. ”

Vraag: Zou dit geld voor iets anders gebruikt kunnen worden?

Antwoord: Dit zou in de eerste plaats aan educatie  besteed kunnen worden, niet in de richting van de ontwikkeling van militaire technologieën, maar in de richting van de ontwikkeling van de mensheid. Dan zouden we snel een situatie te bereiken waarin de vraag over het doel van het leven en de mogelijkheid om dit te bereiken in mensen naar boven komt.

Dan zouden we helemaal geen wapens meer nodig hebben! We zouden naar een niveau stijgen waar alle krachten van de Natuur zonder al deze mechanische ‘prullaria’ onthuld zouden worden. Maar tegenwoordig komen we steeds dieper in dit moeras terecht en vernietigen we elkaar.

De mensheid weigert te luisteren naar wat de Wijsheid van Kabbalah zegt. Er zijn veel tegenstanders en de vooringenomen media proberen op alle mogelijke manieren deze Wijsheid te verguizen. Dus helaas is het een groot probleem om de boodschap van het ware doel van de menselijke ontwikkeling naar mensen over te brengen.

Er zal niets goeds ontstaan als we de ogen van de wereld niet openen voor het feit dat de richting van onze ontwikkeling moet veranderen en dat mensen hierover een besluit moeten nemen. Als we dit niet met ons gezonde verstand oplossen en er niet naar verlangen om het Doel van de Natuur te bereiken, zal de Natuur ons in de richting van het uiteindelijke Doel duwen door het lijden dat verschrikkelijke wereldoorlogen teweeg zullen brengen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 4/6/16

 

De Formule Van Het Leven

laitman_214Vraag: Waarom moet ik de Wijsheid van Kabbalah bestuderen? Wat zal dit mij uiteindelijk opleveren?

Antwoord: Kabbalah studeren helpt ons om te begrijpen waar we zijn. We leven ​in een bepaald programma van de Natuur, zoals in een matrix, dat ons bestuurt. En door middel van onderlinge verbinding kunnen wij het ook besturen.

Maar dit is alleen het geval als we begrijpen hoe we het programma kunnen beïnvloeden, het gaat niet om het verbeteren van ons fysieke lot, maar om het ontdekken van de betekenis van het leven. Er werd vanaf het allereerste begin een nauwkeurig en permanent existentieel programma in ieder van ons aangebracht. Als we kijken naar de geschiedenis van de mensheid, zien we dat alles zich volgens een bepaald programma heeft ontwikkeld, niemand van ons heeft dat vanaf het begin gepland. Onze bestemming werd vanaf het begin vastgelegd, een mens weet echter niet wat er morgen zal gebeuren.

Vraag: Bestaat er een manier om dat te weten te komen?

Antwoord: Die bestaat zeker. De Wijsheid van Kabbalah is speciaal aan ons gegeven om onze bestemming te ontdekken. Mensen komen niet alleen tot de Wijsheid van Kabbalah om hun bestemming te ontdekken, maar ook om deze te corrigeren. De Wijsheid van Kabbalah is de Wijsheid over het leven, het leven is voor iedereen voorbereid en in die Wijsheid bestaat er een persoonlijke weg voor elk individu.

Vraag: Met andere woorden, de Wijsheid van Kabbalah is een formule waarmee de bestemming van ieder mens bepaald kan worden?

Antwoord: Zeker, mijn studenten en ik bestuderen dat. Deze Wijsheid is min of meer universeel voor iedereen, maar lijkt voor iedereen anders bij de toepassing ervan.

From the Webinar on zahav.ru 2/10/16

 

Het Verschil Tussen Een Groep Kabbalah Studenten En Een Sekte

laitman_934Vraag: Wat is het verschil tussen een groep Kabbalah studenten van tien mensen en een sekte die als doel heeft om haar leden uit te buiten.

Antwoord: Een groep Kabbalah studenten heeft zuivere liefde als basis, in een dergelijke groep gehoorzaam je niet aan mensen die leiding hebben, maar uitsluitend aan het spirituele Doel. Daarom is een mens vrij om er wel of niet bij te horen.

In een sekte daarentegen moet men aan veel voorwaarden voldoen: een sekte is afgebakend, gesloten en heeft een duidelijke ideologie. Hoe dichter men bij de kern van de sekte komt, hoe geheimer zij wordt. Een sekte heeft ook typerende rituelen, zoals gebeden, meditaties, enz. Dergelijke zaken maken geen deel uit van de Wijsheid van Kabbalah.

Een groep Kabbalisten is geen besloten groep. De groep is gebaseerd op het principe van liefde voor elkaar, eerlijkheid, elkaar een warm hart toedragen, wederzijdse betrokkenheid en hulp volgens de principes van Kabbalisten en de Bronnen die bestudeerd worden. Het enige ritueel dat van belang is, is een gezamenlijke maaltijd.

Er zijn geen voorwaarden op het gebied van religie, ras of nationaliteit. Iemand die zich bij de groep wil voegen is welkom en als hij weg wil gaan, is hij daar eveneens vrij in. Alles is open en vrij, al het studiemateriaal staat ter beschikking op internet, in iedere taal. Er is geen enkele belemmering of afscheiding.

De Wijsheid van Kabbalah moedigt de eenheid van de gehele mensheid aan door wederzijdse liefde en goede wederzijdse relaties zonder enige dwang, voor iedereen gelijk en samen met iedereen

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/29/15

 

Chirurgische Ingreep, Uitgevoerd Door Een Robot

laitman_565_02Vraag: In het Belinson ziekenhuis in Petach Tikva is er een operatie uitgevoerd waarbij er bij iemand een ​​tumor bij het hart verwijderd is. Het verbazingwekkende is dat een robot de operatie heeft uitgevoerd. Toen de patiënt na de operatie wakker werd, stond hij op en ging hij zelfs lopen. De volgende dag werd hij uit het ziekenhuis ontslagen, hij had zelfs geen pijnstillers nodig. Deze procedure lijkt een nieuw tijdperk in te luiden, maar zou de patiënt ermee ingestemd hebben om de robot vertrouwen?

Antwoord: Hoe paradoxaal het ook moge klinken, deze vorm van chirurgie is veel veiliger. Ik vloog eens mee in een privévliegtuig en de piloot vertelde me dat hij, als het mistig is of wanneer er een landingsprobleem bestaat, op de automatische piloot overschakelt zodat het vliegtuig zonder de hulp van de piloot kan opstijgen of landen. Het blijkt dat de technologie die alles voor ons kan doen al tot onze beschikking staat.

Vraag: Zal ​​het gebruik van deze technologie verschillende beroepen overbodig maken?

Antwoord: Natuurlijk, dat is ook beter voor beroepen die verband houden met het menselijk lichaam, zoals chirurgen, tandtechnici enzovoort, want mensen maken veel fouten en daarbij komt er veel corruptie en omkoping voor op dit gebied, terwijl een robot geen geld nodig heeft. Daarom zijn er veel gebieden waarin robots de mens kunnen vervangen.

Vraag: Wat zullen mensen gaan doen als ze door robots worden vervangen?

Antwoord: Iemand zal werkloos worden en liggen na te denken over het goede leven, maar daarover heeft hij geen zekerheid. Totdat hij het goede leven heeft ontdekt, zal hij een slecht gevoel hebben, met of zonder robots, want robots zullen mensen niet gelukkig maken. Het probleem is dat we in een verlangen evolueren en dat drijft ons naar de vraag: wat is de zin van het leven, het zou veel beter zijn als we ons los konden maken van dit verlangen, nergens over zouden hoeven nadenken en niets zouden hoeven overwegen.

Er komen steeds meer vragen over de zin van het leven naar boven als onze verlangens groeien, dan verliest een mens belangstelling voor de vraag of hij gezond, sterk, voldaan of tevreden is, evenals voor vragen over de manier waarop hij van een vakantie op een bepaald eiland zou kunnen genieten of van een show in een nachtclub. Alles wordt betekenisloos, onaangenaam en zelfs weerzinwekkend en we kunnen er niets aan doen.

Het probleem ontstaat wanneer een mens een nieuw soort verlangen voelt, naar iets dat boven zijn lichamelijke leven bestaat. Dus zelfs als wij ons lichaam van een maximum aan comfort voorzien, zal dat geen betekenis hebben.

Zelfs als we een infrastructuur creëren die ons van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat – zoals in Disneyland – bezighoudt en we ons als kleine kinderen zouden uitleven, zouden we ons niet van de werkelijkheid kunnen losmaken, omdat de Hoge Leiding de weg heeft geplaveid waarlangs we ons moeten ontwikkelen en waarop we de betekenis van het leven zullen onthullen.

Daarom zullen wij deze gedachten geen halt kunnen toeroepen of kunnen uitbannen. Het lijkt erop dat we ergens naar op zoek zijn, maar in feite zijn we voortdurend op zoek naar antwoorden op de vragen over de zin van het leven. We moeten al deze ervaringen meemaken en ontdekken dat ze ons geen voldoening geven. Het allerbelangrijkste moet nog komen: dat het juiste antwoord op de vraag naar de zin van het leven aan ons wordt gegeven.

Daarom zullen robots ons niet helpen en is het beter om er geen gebruik van te maken. We moeten ons echter afvragen waarom we een hart nodig hebben als we altijd het gevoel hebben dat het ons beklemt met vreselijke pijn en leegte.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/5/16

 

Hoe Kom Je Achter Je Bestemming?

Laitman_083Vraag: Hoe kom je achter je bestemming?

Antwoord: Dit is inderdaad een probleem. De natuur pusht ons en spoort ons aan om duidelijkheid te krijgen over onze bestemming, wij moeten hier echter ook wat voor doen.

Hoe vinden we de betekenis van het leven? Een mens moet op een heel subtiele manier naar zichzelf luisteren en wat het belangrijkste is: er vooral niet bang voor zijn om het comfort waaraan hij gewend is achter zich te laten.

Als we een aangenaam plekje hebben gevonden, zijn we gewend om daar lang te blijven. Maar om iets te vinden moet je opstaan, ergens naartoe gaan, iets leren, je voor iets inzetten, dingen laten gaan, enz.

Nu echter de wijsheid van Kabbalah is onthuld, wordt een mens daardoor op een hoger niveau gebracht, het niveau van zelfbewustijn, zelfverwerkelijking en zelfonderzoek, waardoor het nu eenvoudiger voor ons is om in onszelf te graven en dan de vragen te beantwoorden die in ons naar boven komen. Zo komen we snel tot het begrijpen van de betekenis van het leven en de realisatie ervan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/25/15

 

Praktische Resultaten Van De Wijsheid Van Kabbalah

laitman_214Vraag: Welke praktische resultaten brengt de wijsheid van Kabbalah ons?

Antwoord: Wij zijn verrast waarom in deze wereld alles “op de een of andere manier niet gebeurt zoals wij het willen”, we begrijpen niet waarom wat wij doen constant negatieve resultaten en reacties ten gevolge heeft.

De wijsheid van Kabbalah legt uit dat de oorzaak van al ons falen is dat wij geen rekening houden met de voorwaarden, dat alles wat wij doen door een ‘Blok’ heengaat, het ‘Doel van de Schepping’ genaamd.

Wij zenden daar door onze handelingen – of beter gezegd: door onze intenties – signalen heen. In de mate waarin deze signalen overeenstemmen met het Scheppings programma hebben zij een positieve invloed op ons. En in de mate waarin zij niet in overeenstemming zijn met het Scheppingsdoel, hebben zij een negatieve invloed (er is hier sprake van een tegengestelde negatieve correlatie).

Zolang wij dit systeem van het Bestuur van de Schepping, waardoor de Schepping naar het Doel gebracht wordt, nog niet in ons opgenomen en begrepen hebben, hebben we te maken met onverwachte en onaangename gebeurtenissen en begrijpen we niet dat dit een reactie is op wat wij doen.

De wijsheid van Kabbalah onthult het Orgaan dat dit bij ons veroorzaakt en door ermee te werken leren wij om volgens dit programma onze handelingen te corrigeren en alle onaangename verrassingen te elimineren.

 

Waar Leven Wij Voor?

laitman_202_0

Vraag: U legt uit dat de wijsheid van Kabbalah het antwoord geeft op de vraag: “Waar leeft een mens voor?” Ik begrijp nog niet wat het antwoord op deze vraag is. Waar leven wij voor?

Antwoord: Wij leven, dus wij kunnen de vraag waar wij voor leven beantwoorden. Als wij deze vraag beantwoorden, bereiken wij het doel van het leven, de betekenis ervan.

Vraag: Wat is het doel van het leven?

Antwoord: Het doel van het leven is: de oorsprong bereiken, de Hoge Kracht. Zodra je dit bereikt, ontdek je het nieuwe pad van ontwikkeling. Je gaat meer op deze Hoge Kracht lijken. Dan bereik je jezelf en de omringende werkelijkheid op een volkomen andere manier. Je bereikt dit alles door middel van nieuwe zintuigen. Je onthult een hogere wereld.

Onze fysieke wereld wordt dan alleen maar een middel voor je. De Hoge Kracht in al Zijn Volheid bereiken is dan het allerbelangrijkste voor jou, op deze Kracht te gaan lijken om eraan gelijkvormig te worden. Dit is het doel van het leven.

From the Israeli Radio Program 103FM, 6.21.15

 

Page 1 of 212