Category Archives: Denken

Hoe kunnen emoties samengaan met de rede?

laitman_543.01Vraag van facebook: Hoe kunnen wij emoties met ons denken verenigen, want onze emoties komen als een reactie op gebeurtenissen in ons leven die ver verwijderd zijn van de rationele manier waarop de wereld in elkaar zit?

Antwoord: Onze emoties hebben niets te maken met onze gedachten. Ze komen naar boven omdat ze plotseling uit het verlangen tevoorschijn komen. En verlangen is onze aangeboren aard.

De rede is een systeem dat daaraan toegevoegd is om emoties te verzamelen, te sorteren, te vergelijken, bij te stellen, etc. In het algemeen is het denken echter zwak met betrekking tot emoties; ten opzichte van verlangens is het denken secondair.

Vraag: Is het mogelijk om emoties af te zwakken?

Antwoord: Dat heeft geen zin. Je moet een staat bereiken waarin je emoties in evenwicht zijn. Negatieve emoties kunnen in evenwicht gebracht worden door positieve emoties en dan kan je je er prettig bij voelen, want dan zullen zowel de negatieve als de positieve emoties met elkaar samenwerken op weg naar een verheven doel.

En je weet dat je dit allemaal nodig hebt. Je gaat niet vechten met je eigen aard of met de mensen om je heen. Integendeel, je komt in een staat waarin je in harmonie bent met elkaar. De plus van de ene mens wordt gecompenseerd door de min van de ander. We zijn zo geschapen dat wij een ideaal systeem zouden vormen als we ons allemaal op de juiste manier met elkaar zouden verbinden, al onze plussen en minnen zouden dan perfect bij elkaar passen.

Vraag: Dus de plussen en de minnen zijn over de hele wereld verspreid met de bedoeling om ze weer met elkaar te verbinden?

Antwoord: Dat is nu juist het probleem. We hebben geen andere keus. We proberen met elkaar iets te bereiken, maar we raken ontmoedigd omdat we zien dat niets helpt en uiteindelijk sterven we.

Maar we moeten gaan inzien dat wij zelf in feite niets kunnen beginnen en dat wij de Schepper om hulp moeten vragen. Dan zal Hij ons beschijnen met het Hoge Licht en onder de invloed van dat Licht zullen wij snel één passend mozaïek gaan vormen waarin we elkaar zullen aanvullen.

Dan zullen wij met elkaar een perfecte combinatie vormen. Alle negatieve en positieve emoties zullen elkaar aanvullen en ieder mens zal nodig zijn voor een ander mens. Zo zullen wij tot perfectie komen.

From KabTV’s, “News with Michael Laitman” 4/24/18

Denken en gevoelens

laitman_610.3Vraag: Kan je Kabbalah niet via het denken begrijpen, maar alleen via gevoelens?

Antwoord: Ons denken komt voort uit onze waarnemingen. Je kunt de spirituele wereld niet via het denken begrijpen, want de Schepper schiep het verlangen, namelijk gevoelens, als wij onze verlangens gaan veranderen, verandert tevens ons denken. Daarom richten we ons op onze gevoelens, zij moeten veranderen, dan zal het denken eveneens veranderen.

Het denken is dienstbaar aan onze egoïstische verlangens. Met andere woorden: het is egoïstisch.

Vraag: Wat gebeurt er met het denken als de intenties veranderen? Wordt het dan anders?

Antwoord: Als de gevoelens veranderen in liefde en geven, verandert het denken ook. Het is zo duidelijk dienstbaar aan de verlangens.

Vraag: Wetenschappers hebben vastgesteld dat de mens 3 à 5% van zijn hersencapaciteit gebruikt, zou hij de resterende 97% gebruiken als hij werkt vanuit geven?

Antwoord: Ja. Maar hiervoor is het eerst noodzakelijk om de eigenschap van geven te verwerven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/7/18

Waarom Is Aan De Mens Het Denken Gegeven?

laitman_610_3Vraag: Als het verlangen primordiaal is en controle over ons heeft, hoe kan dan het denken onze verlangens beoordelen, ermee aan het werk gaan en ze onder controle houden?

Antwoord: Een mens heeft het denken met name gekregen om zijn verlangens waar te nemen, zodat hij ze kan corrigeren en erover kan nadenken hoe hij ze gelijkvormig kan maken aan de verlangens van de Schepper, dan kan hij vragen om Kracht van Boven, om het Omringende Licht (Ohr Makif) dat zijn verlangens zal corrigeren.

Een mens vraagt dus of zijn verlangens in overeenstemming gebracht worden met de Schepper, hij vraagt of hij de Krachten mag ontvangen waardoor deze verlangens gecorrigeerd kunnen worden en hij begint aan de Schepper te vragen of Hij voor hem de juiste handelingen wil uitvoeren, zelfs voordat hij dat zelf kan doen. Dan loopt een mens voortdurend voor de Schepper uit.

Vraag: Kan een mens controle uitoefenen over zijn verlangens?

Antwoord: In theorie: ja.

Vraag: Kan een Kabbalist zijn gedachten richten?

Antwoord: Een Kabbalist kan zijn gedachten richten in de mate waarin zij verbonden zijn met de Schepper. Dit betekent dat hij zijn verlangens aanhoudend moet laten opstijgen naar hechting met de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17

 

Het Belangrijkste Is Het Verlangen

laitman_622_02Vraag: Als mijn verlangens en mijn gedachten van de Schepper komen, is het dan mijn werk in het leven om alleen maar daar achteraan te gaan en Zijn orders uit te voeren?

Antwoord: Wat is er nog meer in de schepping dan de verlangens en de gedachten van de Schepper? Wij zwemmen in de Scheppingsgedachte die ons omgeeft en we voelen er een klein beetje van in de vorm van ons onafhankelijke bestaan. We kunnen echter het hele multidimensionale beeld voelen en hier gaat onze ontwikkeling over.

Het belangrijkste is het verlangen, we moeten ons erop focussen om in overeenstemming met de verlangens te denken. Als de verlangens handelend optreden, kan een mens gemakkelijk denken, of hij nu jong of oud is. Het belangrijkste is iets te willen, het is het belangrijkste om in onze verlangens te leven!

Ons denken kan heel lui zijn. Maar zelfs een luie gedachte is goed, want dan verstoort hij je verlangens niet, hij helpt ze juist. Het denken is altijd van ondergeschikt belang, het verlangen staat op de eerste plaats.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17

 

Gedachten En Gevoelens

laitman_610_3Vraag: Waar kunnen we de Schepper voelen, in het verstand, in de gedachten, in de gevoelens of in de verlangens.

Antwoord: In de gevoelens.

Vraag: Waar is het punt waarin ik voel dat ik besta? Is dat punt een gedachte?

Antwoord: Nee. Denken bevindt zich op een veel lager niveau dan voelen. Voelen is het meest innerlijke punt dat karakteristiek is voor een bepaald verlangen. Het verlangen om boven mijn ik uit te stijgen en mij met de Schepper te verbinden, brengt de mens ertoe dat hij de Scheppingsgedachte van de Schepper gaat voelen in relatie tot zichzelf, en dat hij zich met Hem verbindt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17

 

Spelen Met Gevoelens

laitman_567_04Vraag: U zegt vaak dat de Wijsheid van Kabbalah een wetenschap is die door de zintuigen wordt ervaren. Maar een wetenschap kan toch niet zonder het intellect bestudeerd worden, zonder na te denken?

Antwoord: Natuurlijk niet, dat is onmogelijk. De Wijsheid van Kabbalah wordt niet door de zintuigen begrepen, we ervaren echter in de vorm van gevoelens. Dan gaan we deze gevoelens na: we maken een verdeling, we vergelijken ze met elkaar, we maken een rangorde, alsof we ze wegen.

In feite speelt Kabbalah met gevoelens. Maar ze worden systematisch geordend en we gaan de interactie van de verlangens zien, welke gevoelens er bij elk verlangen omhoog komen.

In Kabbalah meten we alle gevoelens heel nauwkeurig en we geven ze een numerieke naam, we stellen de kracht, de richting en de eigenschappen ervan vast, enz. Daarom hebben we een wetenschap die gaat over gevoelens, want de enige substantie die onze wereld heeft is verlangen.

De Wijsheid van Kabbalah beschrijven we als de wetenschap van de emoties omdat de enige substantie in onze wereld het verlangen is, wat we voelen in het verlangen noemen we een waarneming die we voelen als het Licht dat aan het verlangen werkt en het beïnvloedt. Dit betekent dat wij – als wij de veranderingen in het verlangen meten – het Licht meten dat aan het verlangen werkt en het beïnvloedt.

Vraag: Wat komt eerst in een mens, het denken of het verlangen?

Antwoord: Het verlangen komt eerst en het denken volgt, op deze manier ontwikkelen wij ons. Waar komt het denken van een kind vandaan? Het is uitsluitend het resultaat van de ontwikkeling van het verlangen.

Hoe groter het verlangen van een mens is, hoe meer hij het denken nodig heeft om al zijn verlangens te leren kennen en er controle over te hebben.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/17/16

 

Alles Is Met Een Bedoeling Geschapen

laitman_627_2Vraag: Is kritisch nadenken helpend voor een mens om de spirituele ladder te beklimmen, of staat dit juist in de weg? Moet hij dit opzij zetten?

Antwoord: Alles in een mens is met een bedoeling geschapen. Het is niet nodig om ook maar iets te vernietigen, op iets neer te kijken, iets te deleten, achter slot en grendel te zetten of te verbergen. Integendeel, open alles, maar alleen op een zodanige manier dat het je zal helpen om spiritueel verder te komen.

Uiteindelijk zul je zien dat het een wonderbaarlijke en buitengewone mogelijkheid is om gebruik te maken van alle meest weerzinwekkende, vreselijke, natuurlijke of verkregen impulsen, waarover je alleen maar met een gevoel van schaamte zou kunnen spreken. Je zult gaan voelen hoe juist en noodzakelijk deze dingen zijn. Plotseling zal je ze kunnen vervullen op een sublieme, spirituele wijze.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/10/16

 

Mentale Oefening Vervangt Fysieke Oefening

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (DailyMail): “Uit een nieuw studieonderzoek blijkt dat alleen denken aan oefeningen hetzelfde effect kan hebben als naar een sportschool gaan, zeggen de kenners.”

“Een recente studie, gepubliceerd in de Journal of Neurophysiology, heeft uitgewezen dat uitsluitend door het verbeelden van een oefening de prestaties van de spieren kunnen verbeteren, atrofie vertraagd kan worden en de spieren zelfs versterkt kunnen worden.”

“Onderzoekers aan de Universiteit van Ohio hebben volgens het Breitbart News Network, een experiment gedaan met twee groepen ‘gezonde mensen’.”

“De onderzoekers bonden de polsen vast van een van de paren en gaven hen instructies om 11 minuten stil te zitten, vijf dagen per week, vier weken lang en zich mentaal ‘krachtige spiercontracties’ voor te stellen of trainings oefeningen.”

“De andere paren kregen geen instructies.”

“Uit de resultaten bleek dat lichaam en geest meer met elkaar verweven zijn dan wij dachten.”

“Aan het einde van de vier weken waren de deelnemers die de ‘mentale oefening’ hadden gedaan tweemaal zo sterk als degenen die dat niet hadden gedaan,” zo bericht Breitbart.

“Bovendien hadden deze deelnemers sterkere hersenen omdat de oefeningen sterkere neuronmusculaire trajecten creëerden.”

“Wetenschappers waren al lang bekend met de verbindingen tussen de cortex van de hersenen en het vermogen daarvan om de spierbeweging te controleren en te coördineren, volgens Ohio University’s Heritage College of Osteopathic Medicine.”

“De Studie van deze Universiteit is het eerste bewijs dat verbeeldingskracht spieratrofie kan vertragen of stoppen.”

Mijn commentaar: Geleidelijk aan ontdekken we de toenemende invloed  van het denken op de wereld, van de verbeelding en de intentie, totdat we beseffen dat alleen gedachten de wereld beïnvloeden en dat handelingen alleen maar dienen als aanvulling daarop.

 

Leven Volgens Het Verstand Of Volgens De liefde

Dr. Michael LaitmanVraag: Het Chanoeka feest begint (17 t/m 24 december in 2014), het herinnert ons aan de overwinning van de Makkabeeën in de oorlog met de Grieken. Wat betekent hun oppositie in diepere zin?

Antwoord: ‘De Grieken’ is mijn verlangen om te genieten, mijn egoïsme zegt tegen mij: “Luister, je moet je op je logica en je instinct vertrouwen. We moeten leven volgens het verstand en dat heb je. Je kunt op een rationele manier leven en alles wat zich voordoet evalueren en afwegen. Wees zoals iedereen.”

Dit is de Griekse benadering. Deze is correct en goed, iedereen vindt dit prima en er is niets tegen in te brengen. Het is wel zo dat de wereld dit niet kan realiseren, want ons leven is verre van een paradijs. We hebben echter geen andere hulpmiddelen die duidelijk, waar en logisch zijn, onderbouwd door de wetenschap en de psychologie, op een solide basis gefundeerd, begrepen door gevoel en verstand.

Er is echter nog een andere benadering: die van de ‘Makkabeeën’.

“Nee,” zeggen de Makkabeeën, “op die manier willen wij niet leven. We willen leven volgens de wetten die Abraham als fundament voor het Joodse volk heeft gegeven, het principe van liefde voor de ander als voor mijzelf. En dit moeten we bereiken.”

De Griek in mij antwoordt hierop: “Eerlijk gezegd heb je voor honderd procent gelijk.”

Maar wacht, hoezo? Hij beweerde net het tegenovergestelde. Hebben ze allebei gelijk?

“Ja,” gaat mijn Griek verder, “ik zou natuurlijk volgens de liefde willen leven. Maar dit is een onbereikbare utopie. Heb je een pil die we kunnen innemen zodat daarna alle mensen op aarde zeker van elkaar zullen houden? Kun je eenheid opleggen, elkaar helpen, voor elkaar zorgen, garant staan voor elkaar en overal gelijkwaardig zijn? Ben je in staat om van iedereen je vriend te maken?”

Dus, het probleem van de Makkabeeën is dat ze irrationeel en onrealistisch zijn. Hetzelfde wordt gezegd over de wijsheid van de Kabbalah: “Waar dient het voor? Het is beter om echt succes in het leven te bereiken. Enige belangstelling voor hogere zaken zou nuttig kunnen zijn, maar om er mijn hele leven er aan te wijden, dat is te veel. Dat is niet logisch.”

Daarom zijn de Makkabeeën aanvankelijk klein en zwak. Ze hebben niets dat mij zal overtuigen. Er is een heel kleine Makkabee in mij verborgen en er zit een sterke Griek in mij die zich daar comfortabel voelt. Wat moet ik doen? Wat voor oorlog gaat er tussen hen ontstaan?

Ik krijg echter een antwoord dat me vertelt: “Zelfs als je het uiterlijke beeld opgeeft, begrijp je innerlijk dat er geen andere manier is, we moeten volledige eenheid bereiken en dat is liefde, dan kun je er namelijk aan beginnen om de juiste groep te bouwen. Daarin zal je het Licht aantrekken, dat is een speciale Kracht die inherent is aan de Natuur en die kun je gebruiken. Jij hebt alleen maar een kleine vonk, maar de Natuur heeft een enorm groot Licht en dat kan je naar je toetrekken.”

Dan zul je zien dat de hele wereld niet meer dan een theater van illusie was. Die wereld zal oplossen en vervagen, zoals in Hollywood films, verdwijnen en voorbij zijn. Inderdaad, het hele beeld was fictief.

Dit zal echter gebeuren op voorwaarde dat je je vonk, je kaars, toevoegt aan het grote Licht dat de wereld vult. En om die noodzaak te voelen, moet je inspanningen leveren die in strijd zijn met je verstand.

Vraag: Hoe kan ik dit aan mijn familie uitleggen, zij staan ver van zulke gedachten af als de kaarsen van Chanoeka worden aangestoken? Hoe kan ik ze hier wat van bijbrengen?

Antwoord: De Makkabeeën hebben de oorlog tegen de indringers gewonnen omdat ze zich verenigden. Ze gingen naar de mensen toe en het lukte hen om ze tot eenheid te brengen.

Daarom is het voor ons niet nodig om tijdens een oorlog tot eenheid op te roepen, want dan is het al oorlog. Nee, we moeten ons nu met elkaar verenigen, dan zal er geen oorlog komen. Wij zullen hiermee alle kwade krachten neutraliseren.

Laten we ons dus verenigen. Wat voor kwaad zou dat kunnen veroorzaken? Geen enkel. We moeten ons er alleen een beetje voor inspannen. Dat vertelt Chanoeka ons: door ons te verenigen, zullen we onze grootste overwinning behalen.

Daily Kabbalah Lesson – 12.16.14

 

We Zijn Al In Contact Met De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik weet niet hoe ik drie uren les moet volhouden, want ik voel me moe, zwaar en ik voel een gebrek aan energie, mijn lichaam voelt loodzwaar. Bestaat er de een of andere oplossing om snel de zwaarte van het hart te overwinnen?

Antwoord: We weten dat de oorzaak van zwaarte in het werk bestaat uit het feit dat een mens de Schepper niet voelt. Het is dus eenvoudigweg noodzakelijk voor mij dat ik mij steeds bewust ben van wat er plaats vindt en dat ik probeer om mij te herinneren dat de Schepper alle gevoelens van mijn werkelijkheid tot stand brengt: alles wat ik zie, hoor en waarneem door middel van mijn vijf zintuigen, evenals de waarneming van mijzelf en de wereld. Ik ontvang alles van Hem.

De Schepper geeft mij dit gevoel van zwaarte, want alles wat ik voel komt van Hem. Als ik dat niet vergeet, ga ik kijken naar een manier om met de staat die ik van de Schepper ontvang om te gaan. Het belangrijkste is dat ik niet vergeet dat ik van moment tot moment door het voelen van mijzelf en wereld om mij heen, contact heb met de Schepper.

Ik heb nu contact met de Schepper! Ik moet voortdurend mijn gedachten richten op de vragen: “Hoe geeft Hij aan mij en hoe geef ik aan Hem? Hoe bereik ik gelijkvormigheid met Hem, met Zijn Onthulling en hoe kom ik van dit gevoel van verborgenheid af waardoor ik niet duidelijk kan voelen dat we met elkaar verbonden zijn en bij elkaar horen?”

Zelfs voordat mijn eigenschappen gelijkheid van vorm met de Schepper gaan bereiken, door deze wereld (Olam) te voelen, die verborgenheid (Alama) uitdrukt, onzichtbaarheid. Wanneer ik namelijk mijn lichaam voel en de omgeving, ben ik voortdurend in verbinding met de Schepper. We moeten proberen om in zo’n gevoel te zijn, het gaat door de huid heen, door het lichaam, door de emotie en het intellect, door de gedachten en alles wat bestaat. Alles wat ik voel komt van de Schepper naar mij toe, zowel de gedachten als de verlangens die steeds in mij veranderen.

Dat komt omdat ik nooit het contact met de Schepper verlies. Dan kan ik op zoek gaan naar een mogelijkheid om zelfs nog sterker met Hem verbonden te zijn en naar een manier om wederzijdse verbinding tot stand te brengen, liefde en geven aan elkaar.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/4/14, Writings of Baal HaSulam

 

Page 1 of 212