Category Archives: Congressen

Ynet: 75 Landen Op Het Kabbalah Congres Voor Iedereen

Het grootste news portal in Israël “Ynet” heeft een artikel (klik hier voor het artikel in het Hebreeuws en een videoclip!) gepubliceerd over het  Wereld Kabbalah Congres “All as One” dat van 21 t/m 23 februari in Tel Aviv heeft plaatsgevonden.

2017-02-27_ynet

Mijn Zegen Voordat Het Congres Gaat Beginnen

laitman_938_03De Wijsheid van Kabbalah bestuderen en ervaren betekent: je met elkaar verbinden, want als wij ons met elkaar verbinden door middel van onze eigenschappen, onze verlangens en onze innerlijke hunkering, voelt een ieder van ons enorm grote nieuwe capaciteiten. Deze kracht is niet alleen in ons denken en ons hart aanwezig, maar ook in onze ervaring van een innerlijk bereiken, een innerlijk voelen.

Probeer daarom vrij te zijn, zodat je in staat zult zijn om de behoefte te voelen om je met iedereen te verbinden die ons pad gaat. Het maakt niet uit hoe je de vrienden waarneemt, zolang er maar een groot verlangen van je uitgaat naar hen. Dan zal je het volgende niveau van je spirituele ontwikkeling door middel van hen gaan voelen.

Laten we ons op deze manier voorbereiden voor het congres, dan zullen wij succes hebben. Ik werk er zelf voortdurend aan, voor een congres ben ik innerlijk altijd enigszins in de war. Tijdens het congres verbind ik me met iedereen. Dan heb ik op die manier de mogelijkheid om ons nieuwe niveau door middel van jullie te zien, en dan kunnen jullie het samen met mij zien.

Een onthulling is een verbazingwekkend en wonderbaarlijk gebeuren!

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/4/16

 

De Basisprincipes Voor Succes Op Het Spirituele Pad

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan ik geholpen worden door een leraar die Kabbalist is? Kunt u een paar basisprincipes geven voor de manier waarop wij gebruik kunnen maken van zo’n geschenk van de Hoge Kracht?

Antwoord: Als een leraar iets adviseert, moet je proberen om dat op te volgen. Mijn belangrijkste advies is: bij de ochtendlessen zijn die ik dagelijks geef.

Mijn tweede advies is: sluit je aan bij een Ten-groep, het liefst bij een fysieke groep, geen virtuele groep, en probeer ermee in contact te zijn, samen te studeren en alles te doen wat we in een Ten-groep doen.

Doe bovendien alles wat in je vermogen ligt om naar een congres te gaan in de omgeving waar je woont en gebruik de tijd die je beschikbaar hebt zoveel mogelijk voor disseminatie.

Kort gezegd: de ochtendles is het belangrijkste, dan werken in de Ten-groep, disseminatie en naar congressen gaan. Meer hoef je niet te doen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

De Resultaten Van De Conventie Zijn Nog Niet Volledig Onthuld

laitman_214Vraag: Waar ontbreekt het ons nog meer aan om het spirituele embryo te bouwen na de reeks krachtige Conventies die we hebben meegemaakt en het werk dat we hebben gedaan om ons ego te annuleren.

Antwoord: We zijn nog niet als een embryo met elkaar verbonden en evenmin zodanig dat we een baarmoeder vormen waarin het embryo zich kan ontwikkelen. Het enige wat we te doen hebben, is ons met elkaar verbinden. We moeten ons verbinden als één lichaam en als één mens met één hart zijn. Maar jullie willen dat nog niet. Jullie bestuderen het alleen maar.

Vraag: Hoe kan ik iets willen waarvan ik niet wil dat het plotseling gebeurt?

Antwoord: Zo’n behoefte krijgen we indirect door de dingen die we doen. Wij kunnen niets doen wat regelrecht tegen ons ego ingaat, maar indirect kunnen we het Licht dat Hervormt aansporen, dat Licht verandert onze aard.

Vraag: Kan het zo zijn dat een kleine groep in onze grotere groep zich met elkaar verbindt en dan een embryo vormt of moet iedereen zich met elkaar verbinden om dat te bereiken?

Antwoord: Op het ogenblik is het onmogelijk om met zekerheid te zeggen hoe het zal gebeuren, want deze situatie heeft zich nooit eerder voorgedaan. We moeten dit principe diepgaand onderzoeken. We moeten er niet vanuit gaan dat iets zomaar zal gebeuren als het nog niet volledig uitgediept is.

Er zijn oneindig veel mogelijkheden in spiritualiteit. Daarom weet ik niet hoe de interne groep zou moeten zijn om een embryo te worden die in de baarmoeder aanwezig is, de externe groep.

Wij komen geleidelijk dichterbij deze staat en tegelijkertijd ook heel snel. Ik ben elke keer weer verbaasd over de onverwachte nieuwe sprongen die we maken. Maar er zijn geen uitzonderingen. Wij moeten allemaal een embryo worden wat onze houding ten opzichte van het verlangen om te ontvangen betreft, en we moeten allemaal een baarmoeder worden in onze houding naar het verlangen om te geven. Dit alles bouwen we zelf.

Wij moeten eerst de baarmoeder vormen, het niveau van geven en dit naar hemelse hoogten verheffen. Dan kunnen wij daaronder het niveau van ontvangen bouwen, namelijk de grond onder onze voeten. Er is altijd eerst een rechterlijn, geven, daarna de linkerlijn, ontvangen. Dit staat beschreven in het boek de Shulchan Aruch, waarin de geboden beschreven zijn. Dit boek geeft ons veel praktische instructies voor ons innerlijk werk als wij ze interpreteren als spirituele instructies.

Vraag: Waar moeten we op dit moment aan werken?

Antwoord: We moeten werken aan de grootheid van de eigenschap van geven en aan het bouwen aan de verbinding tussen ons in de vorm van een embryo. Wij moeten de verbinding tussen ons bouwen in de vorm van de Schepper, en de verbinding in de vorm van het schepsel. Dan zullen we zien dat het twee zijden van dezelfde munt zijn.

Vraag: Kunnen we deze twee tegenstellingen wel met elkaar verbinden?

Antwoord: De Schepper zal deze tegenstellingen bij elkaar brengen in de vorm van de middellijn. Maak je daarover geen zorgen. Er rest ons niet veel tijd. We hebben een grote sprong gemaakt en we zullen het spoedig voelen. We zien de resultaten van de conventie nog niet, maar we zullen het in de toekomst zien, we zijn er constant naar op weg.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 12/12/14 Writings of Baal HaSulam

 

Word Een Voorbeeld Van Goedheid En Liefde

laitman_938_02Congres in Guadalajara “One Heart for All”

Vraag: Wat moeten we eerst corrigeren: onszelf of de omgeving?

Antwoord: Dat is een heel ingewikkelde vraag. Ik kan mezelf niet corrigeren zonder de omgeving en ik kan de omgeving niet corrigeren zonder dat ik mezelf corrigeer. In de mate waarin ik mezelf corrigeer zie ik dat de omgeving al gecorrigeerd is en dat ik alleen mezelf moet corrigeren, dit voelt een ieder van ons.

In feite bevinden we ons in een volmaakte werkelijkheid zonder enig gebrek. Maar in ons is er een besef aanwezig dat wij ons slecht voelen, we voelen dat we gebrekkig zijn en verdeeld. Als we echter de ware werkelijkheid onthullen, die omgeving en die wereld, onthullen we in de plaats van deze wereld een Hogere Wereld. Dan zien we dat er niets anders gecorrigeerd hoeft te worden dan onze waarneming van de werkelijkheid.

Dan blijkt dat ik al die tijd in een perfecte werkelijkheid heb geleefd en dat deze werkelijkheid alleen door mijn ongecorrigeerde waarneming gebroken leek te zijn, want ik was zelf gebroken. Mijn eigenschappen waren corrupt en daardoor beoordeelde ik iedereen vanuit mijn eigen gebreken.

Daarom is het heel belangrijk dat een mens begrijpt dat alleen hij corrupt is en dat alle anderen gecorrigeerd zijn. Maar hij kan zichzelf alleen corrigeren als hij zich op de juiste manier met iedereen verbindt en daardoor aan anderen leert hoe je je op de correcte manier moet verbinden.

Alle mensen buiten hem zijn gebroken delen van zijn eigen ziel. Daarom vindt het werk van onze correctie in twee richtingen plaats: vanuit de mens naar buiten toen en weer terug.

Feitelijk is er in niemand én in de mensheid als geheel geen enkele slechtheid aanwezig. Alleen de onderlinge verbindingen zijn corrupt en alleen daar moeten we onze inspanningen op richten: niet op de correctie van de mens, maar op de correctie van de relatie tot anderen. Als we in een groep een goede verbinding bereiken, ontdekken we door middel van die groep een Hogere Wereld en zien we alles in de correcte vorm.

Een mens moet zijn houding naar de vrienden corrigeren en hen daarmee een voorbeeld laten zien van liefde voor hen. Dit voorbeeld is genoeg, verder is er niets nodig. Als je daarin slaagt, zul je zien hoeveel vorderingen je maakt.

From the Convention In Guadalajara “One Heart For All,” “Day One” 7/17/15, “Preparatory Lesson”

 

Een Conventie Volgens De Methode Van Abraham

Dr. Michael LaitmanVraag: Zal een ieder die naar het Congres komt zijn ziel vinden en aan een spiritueel leven beginnen?

Antwoord: Het zal een poging zijn. Misschien zal het niet meteen lukken, maar een mens zal zeker in de goede richting komen.

Daarom nodigen Kabbalisten veel mensen van over de hele wereld uit naar hun congres, om zich met elkaar te verbinden. We zingen, dansen, luisteren naar gesprekken en lessen, we doen workshops in kringen en komen als vrienden bij elkaar (Yeshivat Haverim). Duizenden mensen van over de hele wereld komen bijeen, uit de meest afgelegen gebieden zoals Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Amerika, Japan en China.

Kabbalisten brengen al deze mensen bijeen en leren hen hoe zij zich met elkaar kunnen verbinden volgens de methode die onze aartsvader Abraham heeft ontwikkeld.

Op die manier vergroten wij met elke Conventie de kracht van onze verbinding. Geleidelijk komen we tot een zodanige verbinding dat deze voldoende zal zijn voor onze volgende staat, het hogere niveau, de spirituele wereld. Dit is het doel van Kabbalistische Conventies.

From KabTV’s “A New Life” 2/8/15

 

Tekenen Van Kwalitatief Hoogstaand Werk

Dr. Michael LaitmanVraag: Moeten we het aantal vrienden dat actief meedoet in dit systeem vergroten als wij op weg zijn om naar een kwalitatief nieuw niveau van onderlinge verbinding te komen?

Antwoord: Nee. Het belangrijkste is dat we werkelijk de kwaliteit van ons werk verbeteren tot maximale samensmelting, eenheid en begrip voor elkaar, en de kwaliteit van het maximale vermogen om na te gaan hoe sterk wij met de anderen verbonden zijn.

Ik moet van alle aanwezigen de innerlijke signalen voelen om er zeker van te zijn dat zij succes zullen hebben en dat hun fysieke welzijn verzekerd is. Ik moet me op alle niveaus bezorgd maken over hen en voelen in welke mate wij één lichaam zijn. Het belangrijkste is dat ik mij in hen laat opnemen. Als ik mij over deze dingen druk maak, wil dat zeggen dat er al positieve veranderingen in mij gaande zijn.

http://laitman.com/2014/10/daily-kabbalah-lesson-10-08-14

 

Streven Naar De Ideale Verbinding

laitman_943Vraag: In mijn spirituele werk kan ik de Schepper en de groep onmogelijk met elkaar verbinden. Wat moet ik doen?

Antwoord: Wie heeft me deze groep gegeven? Wie heeft mij er naartoe gebracht en alles georganiseerd? Wie bestuurt al die mensen die tegenover mij zitten?

In de groep van tien zitten er negen mensen naast mij en zij zijn allemaal bereid om zich met mij te verbinden. Wie leidt al die mensen, wie selecteert ze, bereidt ze voor en spoort ze aan tot verbinding met elkaar? Welke Kracht zou dit anders kunnen zijn dan de Schepper? Er is geen andere Kracht. Ik moet alleen nog onthullen hoe Hij dit doet hoe Hij als een poppenspeler de touwtjes van iedereen in handen heeft en op welke manier Hij ons bij elkaar brengt.

En waar ben ik? Wie van ons heeft een vrije wil, waarin komt dit tot uitdrukking, in welke precieze innerlijke beweging?

Dan ga ik nadenken, ik kijk naar de anderen en ik realiseer me dat de Schepper alles heeft gedaan en dat Hij ons de gelegenheid heeft gegeven om het verlangen naar gezamenlijke verbinding te vergroten met het Doel om Hem te gaan ontdekken, zodat Hij van een verborgen poppenspeler zichtbaar wordt als Degene die alle lege plekken tussen ons vult. Plotseling gaan we elkaar zodanig aanvullen dat er een perfect systeem ontstaat waarin iedereen op een volmaakte manier past, dit komt tot stand door al onze krachten, onze eigenschappen en intenties, door onze verlangens en gedachten.

Afgezien van de mogelijkheid om ons perfect met elkaar te verbinden en te streven naar eenheid, wordt al het overige door de Schepper gedaan. Wij hoeven alleen te laten zien dat wij een beweging maken naar de ideale verbinding. En ook dit wordt door Hem gedaan, maar wij moeten ernaar blijven streven.

Wij weten verder niets, begrijpen het niet en voelen het niet. Wij willen alleen dat het gebeurt, met Zijn Hulp.

http://laitman.com/2014/09/convention-in-st-petersburg-day-one-09-19-14/

 

Jezelf Verliezen In De Vrienden

Dr. Michael LaitmanWe zijn al een paar maanden geleden begonnen met de voorbereiding voor het congres. Nu moeten we proberen om voorop te stellen dat we het doel van het congres recht voor ogen hebben.

Het doel is eenvoudig. Er bestaat niets anders in de wereld dan onze verlangens tot één geheel samen te voegen. We moeten het volgende voor ons zien: wij doen dit of wij dwingen het Hogere Licht om dit te doen.

Als wij ernaar op zoek zijn om deze staat te ervaren zodat dit gerealiseerd zal worden tussen ons, zal het ook werkelijk gebeuren. Het hangt uitsluitend van ons verlangen af. Dan zal het in de hele wereld te voelen zijn, het zal zich van ons uit in golven verspreiden.

Een ieder weet al dat alles alleen van hem zelf afhankelijk is. Wij hebben herhaaldelijk tijdens onze lessen bestudeerd dat onze waarneming van de wereld, de manier waarop wij de wereld ervaren, het resultaat is van onze innerlijke kijk op de wereld. Baal HaSulam noemt dit: innerlijke waarneming.

Daarom moeten wij onze innerlijke waarneming en ons streven zo richten dat wij ons allen als één geheel zien en dit is van iedereen afhankelijk.

We weten dat ieder van ons een universum op zich is. Als wij onszelf op deze manier zien en elkaar hierin steunen, ontstaat er op een natuurlijke wijze een correcte opeenstapeling van de één op de ander, dan zullen we met elkaar de noodzakelijke kracht van het verlangen bundelen en daaruit zal een duidelijke manifestatie van deze staat ontstaan. Dit wens ik jullie allen toe.

Er zijn hier veel vrienden uit verschillende landen en streken bijeen. Dat is een heel goede zaak, want hierdoor ontstaat er een gevarieerde Kli. Dit geeft kracht aan onze gezamenlijke inspanning.

Helemaal opgaan in de omgeving is waarachtig geluk. Als een mens daarnaar streeft, voelt hij dat hij zichzelf verliest en begint te dansen in de vreugde van de verbinding met de vrienden, zoals Rabash het in zijn brief beschrijft. Hij was zozeer in hen opgegaan, dat hij niets anders meer voelde dan zijn vrienden. Als wij onszelf verliezen in onze gemeenschappelijke omgeving, zullen wij daardoor de staat gaan voelen waarnaar wij zo verlangen: deze eenheid, deze Malchut.

Ik denk dat wij dit kunnen. Ik zie geen hindernissen. Wij moeten nu juist wat in ons leeft met elkaar verbinden.

From the Congress in St. Petersburg, Preparatory Lesson 1

 

Komende Bnei Baruch Evenementen In Israel

World-Zohar-Convention-2014-banner-425x300

Arava Congres voor Mannen/Spiegel Congres voor Vrouwen in Petach Tikva
January 31 – February 1, 2014
Integrale EducatieTraining
February 2 – 3, 2014
Wereld Kabbalah Conventie
February 5 – 7, 2014
Registratie is open. Click here voor congres details en om je te registreren.
Talen: Engels, Frans, Duits, e.a.
Geen Nederlands

 

Page 1 of 2012345...1020...Last »