Category Archives: Angst

Het verschil tussen angst en ontzag

Laitman_112Vraag: Is het normaal dat iemand Kabbalah studeert omdat hij angstig is?

Antwoord: Alles wat een mens doet, is op angst gebaseerd. Mensen ontwikkelen hun spieren, verdienen geld, organiseren de maffia, versterken hun leger, etc. omdat ze bang zijn.

Opmerking: Religieuze mensen zijn bijvoorbeeld bang dat zij, G.d verhoede, zich misschien niet aan een gebod houden.

Mijn commentaar: Ja, natuurlijk! Alle religies berusten op angst voor straf, ofwel in deze wereld of in het hiernamaals.

Vraag: En wat is dan het verschil met Kabbalah?

Antwoord: Het feit dat je dit allemaal wilt bereiken. Je bereikt spiritualiteit door je egoïsme achter je te laten.

Daardoor ga je angst ontwikkelen die niet met jezelf te maken heeft, maar met de mogelijkheid om aan anderen te geven, om hen te vervullen, hen naar een staat te leiden waarin zij kunnen verwerkelijken wat nodig is. Die staat noemen we niet langer angst, maar ontzag.

Vraag: Dat moet nog erger zijn: angst voor anderen!

Antwoord: Natuurlijk is dat erger. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor zeven miljard mensen in de wereld die “je kinderen” zijn. Eerder was je bang voor jezelf, maar nu ben je dat voor nog zeven miljard mensen erbij. Dat is de staat van de Schepper.

Vraag: Waarheen zijn we dan nu onderweg?

Antwoord: Naar het feit dat wij vreugde zullen voelen over de perfectie van dit systeem

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/21/17

 

De Oorsprong Van Angst

Laitman_002Vraag: Wat is de oorsprong van angst (Pachad) in de mens?

Antwoord: Angst is de belangrijkste egoïstische eigenschap die voortkomt uit een verlangen naar genot, dat verlangen is doodsbang om onvervuld te blijven; dit is de basis van alle vormen van angst.

Vraag: In onze wereld zijn er honderden soorten angst. Ik neem ze waar in mijn egoïsme dat reageert op invloeden van buiten. Waar is een mens bang voor, wat is zijn angst eigenlijk?

Antwoord: Een mens is bang dat zijn ‘ik’ het onderspit delft en hij is bang voor lijden.

Vraag: Wat voor invloed heeft angst op een mens?

Antwoord: Angst beïnvloedt het verlangen naar genot en deprimeert een mens zodanig, dat er een gevoel van angst, vrees, in hem opkomt en hij gedachten krijgt als: “Ik kan nergens meer van genieten, het enige wat er nog voor mij bestaat, is lijden. Het enige wat ik nog zal kunnen voelen, is leegheid en duisternis.”

De oorsprong van angst is een gebrek aan het voelen van de Schepper, aan voelen dat het Licht mijn verlangen zou kunnen vullen, maar om de een of andere reden is dat verlangen nog niet vervuld. Mijn lege verlangen voelt angst. Dit betekent dat angst bestaat uit een gevoel dat ik de vervulling, die ik verdien, mis.

Vraag: Is een Kabbalist die de Schepper ontdekt nergens bang voor?

Antwoord: Nee! Hij heeft juist een absoluut vertrouwen dat alles volkomen vervuld is.

Vraag: Is angst een synoniem voor “ontzag” (Yirah)?

Antwoord:Ontzag” is iets anders. Het is een staat waarin ik de eigenschap van angst naar mij toe wil trekken, ik ontbied deze eigenschap zelf om zo naar een volgend niveau op te kunnen stijgen.

Vraag: Hoe kan ik omgaan met angst? Stel dat de Schepper mij allerlei soorten angst stuurt, wat moet ik dan doen? Een antidepressivum nemen?

Antwoord: Een antidepressivum onderdrukt. Als angst het heft in handen neemt, is het noodzakelijk dat een mens zich allereerst realiseert: “Er is geen ander dan Hij” (Dewariem 4:35 [Deuteronomium]). In het boek Shamati * staat een uitstekend artikel over dit onderwerp: Shamati 138: “Over De Angst Die Een Mens Soms Overvalt”. In dit artikel staat dat een mens zich moet voorstellen dat er geen krachten van Tuma’a (onzuiverheid) in onze wereld bestaan en dat hij alleen moet vragen of de Schepper dit aan hem wil onthullen.

Vraag: Leidt dit niet tot gebrek aan actie?

Antwoord: Dit is juist actie. Wij hebben geen andere actie nodig dan de actie waardoor wij de Schepper zullen ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/1/16

* Shamati is in het Engels vertaald.