Category Archives: Angst

Hoe komen we in dit leven van onze angsten af?

laitman_565.01Vraag: Hoe kunnen we in dit leven van onze angsten afkomen? Ik ben al heel lang op zoek naar de waarheid, ik begrijp veel, maar ik kan niet van mijn angsten afkomen.

Antwoord: Wij hebben angsten nodig. Zij duwen ons altijd voorwaarts. Daarvoor is het nodig dat je je egoïstische angsten in altruïstische angsten omzet, dat je angst voelt om afgescheiden te worden van de Schepper, angst dat je het Doel en een positieve verbinding met mensen niet zult bereiken

Als je je angsten verplaatst naar het gebied van geven en liefde, kom je van de angst af om gekwetst te worden, je bent niet bang meer dat iemand je pijn zal doen. Werk in de positieve richting, naar buiten toe, voor anderen. Dan zal er van anderen niets negatiefs naar je toe komen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/7/18

Wat is het verschil tussen vrees en angst?

Laitman_632.1Vraag: Wat is het verschil tussen vrees en angst?

Antwoord: Angst is een animaal (egoïstisch) gevoel. Het begrip “angst” wordt heel zelden gebruikt in Kabbalah. Kabbalah gebruikt het woord “vrees”, een gevoel dat ik misschien niet genoeg doe ten opzichte van wat ik zou moeten doen.

Vraag: Kennen Kabbalisten geen animale angst?

Antwoord: Een Kabbalist is een menselijk wezen, zoals iedereen. Daarom is alles van zijn staat afhankelijk. Als hij valt, kan hij lager vallen dan ieder ander. Als hij stijgt, stijgt hij naar het niveau van de Schepper.

Vraag: Maar is er dan iets waardoor een Kabbalist anders is dan een gewoon mens?

Antwoord: Alleen de verbinding met de Schepper en die heeft hij vrijwel altijd: “Er is geen ander dan Hij.”

De verbinding met de Schepper neutraliseert elke soort angst, alleen de vrees blijft, want een Kabbalist begrijpt dat de Schepper de bron is van alles wat er gebeurt.

Vraag: Kan een Kabbalist kunstmatig een gevoel van angst in zichzelf oproepen om op die manier tot vrees te komen?

Antwoord: Het is volkomen overbodig om in jezelf ook maar enige vorm van angst of negatieve emoties op te roepen, alleen verbinding en liefde. Er is geen sprake van zelfkastijding; dat is anti-spiritueel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/13/17

 

In verbinding met de Schepper

laitman_284.02Vraag: Wat is de angst voor verandering in het leven?

Antwoord: De angst voor verandering komt van een klein egoïstisch “diertje” dat leeft en bang is om uit zijn holletje te kruipen. Alles is goed om hem heen, in ieder geval is alles vertrouwd. Hij wordt al moe van slecht nieuws. Dit is de angst voor verandering.

Voor een Kabbalist is het tegenovergestelde waar. Als ik mijn ogen dichtdoe en zeg dat alles van de Schepper komt, ben ik niet bang voor veranderingen, wat het ook zal zijn. Ik ben met de Schepper verbonden in alles wat er komt en alle negatieve veranderingen zijn voor mijn bestwil. Door er bovenuit te stijgen, word ik zelfs sterker in het contact met Hem. Vanuit deze houding, houd ik van de veranderingen die naar mij toekomen, ik koester ze.

Vraag: Wordt het dan zo, dat ik zelfs naar veranderingen uitkijk?

Antwoord: Natuurlijk. Hoe kan een egoÏst als ik anders met de Schepper verbonden blijven, dat kan niet anders dan door negatieve invloeden. Ik benader Hem alleen als ik van iets negatiefs wegvlucht.

Vraag: Vat een Kabbalist dan alle veranderingen, obstakels en problemen op als een uitdaging van de Schepper?

Antwoord: Omdat ik weet dat dit van Hem komt, hoef ik nergens bang voor te zijn, tenzij ik natuurlijk misplaatste dingen doe. Wij moeten goed begrijpen hoe en waarom het ons toegestaan wordt om op een bepaalde manier te handelen.

Alles komt immers van de Schepper, dus wat voor probleem kan er zijn als iemand constant met Hem verbonden is? Dit is onze redding, ons welzijn en ons goede leven.

Als een mens met Hem verbonden is, voelt hij altijd dat hij zich in een andere wereld bevindt, in een andere staat, in een samensmelting met de Hoge Kracht. Daardoor ga je alles wat voor onze ogen gebeurt, wat we waarnemen met onze oren en onze overige zintuigen in deze wereld, als iets bijkomstig opvatten, als een beeld waar overheen je altijd met Hem verbonden bent

De grootste gevoelens die een mens ervaart, vinden in de verbinding met Hem plaats. Het beeld van onze wereld wordt geleidelijk mistig en onwerkelijk, totdat het helemaal verdwijnt en alleen de verbinding van de mens met de Schepper overblijft. Dit is de eeuwige staat,

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/13/17

Het verschil tussen angst en ontzag

Laitman_112Vraag: Is het normaal dat iemand Kabbalah studeert omdat hij angstig is?

Antwoord: Alles wat een mens doet, is op angst gebaseerd. Mensen ontwikkelen hun spieren, verdienen geld, organiseren de maffia, versterken hun leger, etc. omdat ze bang zijn.

Opmerking: Religieuze mensen zijn bijvoorbeeld bang dat zij, G.d verhoede, zich misschien niet aan een gebod houden.

Mijn commentaar: Ja, natuurlijk! Alle religies berusten op angst voor straf, ofwel in deze wereld of in het hiernamaals.

Vraag: En wat is dan het verschil met Kabbalah?

Antwoord: Het feit dat je dit allemaal wilt bereiken. Je bereikt spiritualiteit door je egoïsme achter je te laten.

Daardoor ga je angst ontwikkelen die niet met jezelf te maken heeft, maar met de mogelijkheid om aan anderen te geven, om hen te vervullen, hen naar een staat te leiden waarin zij kunnen verwerkelijken wat nodig is. Die staat noemen we niet langer angst, maar ontzag.

Vraag: Dat moet nog erger zijn: angst voor anderen!

Antwoord: Natuurlijk is dat erger. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor zeven miljard mensen in de wereld die “je kinderen” zijn. Eerder was je bang voor jezelf, maar nu ben je dat voor nog zeven miljard mensen erbij. Dat is de staat van de Schepper.

Vraag: Waarheen zijn we dan nu onderweg?

Antwoord: Naar het feit dat wij vreugde zullen voelen over de perfectie van dit systeem

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/21/17

 

De Oorsprong Van Angst

Laitman_002Vraag: Wat is de oorsprong van angst (Pachad) in de mens?

Antwoord: Angst is de belangrijkste egoïstische eigenschap die voortkomt uit een verlangen naar genot, dat verlangen is doodsbang om onvervuld te blijven; dit is de basis van alle vormen van angst.

Vraag: In onze wereld zijn er honderden soorten angst. Ik neem ze waar in mijn egoïsme dat reageert op invloeden van buiten. Waar is een mens bang voor, wat is zijn angst eigenlijk?

Antwoord: Een mens is bang dat zijn ‘ik’ het onderspit delft en hij is bang voor lijden.

Vraag: Wat voor invloed heeft angst op een mens?

Antwoord: Angst beïnvloedt het verlangen naar genot en deprimeert een mens zodanig, dat er een gevoel van angst, vrees, in hem opkomt en hij gedachten krijgt als: “Ik kan nergens meer van genieten, het enige wat er nog voor mij bestaat, is lijden. Het enige wat ik nog zal kunnen voelen, is leegheid en duisternis.”

De oorsprong van angst is een gebrek aan het voelen van de Schepper, aan voelen dat het Licht mijn verlangen zou kunnen vullen, maar om de een of andere reden is dat verlangen nog niet vervuld. Mijn lege verlangen voelt angst. Dit betekent dat angst bestaat uit een gevoel dat ik de vervulling, die ik verdien, mis.

Vraag: Is een Kabbalist die de Schepper ontdekt nergens bang voor?

Antwoord: Nee! Hij heeft juist een absoluut vertrouwen dat alles volkomen vervuld is.

Vraag: Is angst een synoniem voor “ontzag” (Yirah)?

Antwoord:Ontzag” is iets anders. Het is een staat waarin ik de eigenschap van angst naar mij toe wil trekken, ik ontbied deze eigenschap zelf om zo naar een volgend niveau op te kunnen stijgen.

Vraag: Hoe kan ik omgaan met angst? Stel dat de Schepper mij allerlei soorten angst stuurt, wat moet ik dan doen? Een antidepressivum nemen?

Antwoord: Een antidepressivum onderdrukt. Als angst het heft in handen neemt, is het noodzakelijk dat een mens zich allereerst realiseert: “Er is geen ander dan Hij” (Dewariem 4:35 [Deuteronomium]). In het boek Shamati * staat een uitstekend artikel over dit onderwerp: Shamati 138: “Over De Angst Die Een Mens Soms Overvalt”. In dit artikel staat dat een mens zich moet voorstellen dat er geen krachten van Tuma’a (onzuiverheid) in onze wereld bestaan en dat hij alleen moet vragen of de Schepper dit aan hem wil onthullen.

Vraag: Leidt dit niet tot gebrek aan actie?

Antwoord: Dit is juist actie. Wij hebben geen andere actie nodig dan de actie waardoor wij de Schepper zullen ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/1/16

* Shamati is in het Engels vertaald.