Category Archives: Altruïsme

Twee vectoren van het universum

Laitman_168Vraag: Hoe kunnen we egoïsme en altruïsme definiëren?

Antwoord: Baal HaSulam definieert egoïsme als eigenliefde, wanneer een mens, ten koste van anderen, alleen maar aan zijn eigenbelang denkt, zonder ook maar met iemand rekening te houden.

Altruïsme is een verlangen om aan het belang van de ander te denken, om alles weg te geven wat maar mogelijk is, zonder rekening te houden met jezelf, zonder er zelf beter van te willen worden, maar alleen om het verlangen van een vriend te vervullen.

Er zijn niet meer dan twee vectoren in het universum: een kracht die ofwel naar jezelf gericht is, of naar anderen. De combinatie van deze twee krachten brengt alles voort wat er in de natuur bestaat, op alle niveaus: het minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveau.

Vraag: Waarom is er een systeem gecreëerd met zoveel niveaus?

Antwoord: De vier niveaus van de natuur staan voor de vier nivaus van de ontwikkeling van het Directe Licht. De minerale, vegetatieve, animale en menselijke natuur corresponderen met het eerste, tweede, derde en vierde niveau van het verlangen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/4/18

Vrije Zelfontplooiing Door Altruïsme

Dr. Michael LaitmanOmdat de gehele natuur – uitgezonderd de mens die tegengesteld aan de natuur geschapen is – haar bestemming vervult, is aan de mens op één gebied een vrije wil gegeven: een ieder heeft vrije zelfontplooiing ter beschikking door altruïstische daden te verrichten.

In de Wijsheid van Kabbalah spreekt men over een altruïstische daad als het gaat over de Masach (scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht), in het dagelijks leven betekent altruïsme eenvoudigweg dat we geven aan anderen. De keuzevrijheid van de mens bestaat eruit dat hij vervuld wordt door aan iedereen te geven.

De gehele natuur is gebaseerd op geven, alleen de mens is hieraan tegengesteld omdat hij een egoïst is die altijd wil ontvangen en alleen op eigenbelang uit is. Daarom is aan hem deze ene keuzevrijheid gegeven: ontvangen transformeren tot geven. Geven is grenzeloos en iedereen is ertoe in staat. In ontvangen is een mens beperkt, geven is echter oneindig.

Ontvangen en geven zijn de enige twee handelingen waartoe een mens in staat is. Ofwel hij ontvangt – dit is zijn aard – en gehoorzaamt zo aan zijn zelfzuchtige instincten, of hij stijgt boven zijn egoïsme uit en wordt er onafhankelijk van, dan neemt hij zelf in overweging wat hij zal kiezen. Dan is er sprake van vrije wil, vrije handelingen en een vrij bestaan.

Een “vrij volk” worden betekent: een groep mensen worden die, door aan elkaar te geven, innerlijk met elkaar verbonden zijn. Dit is de enige manier om allerlei problemen te vermijden en dichterbij goede, altruïstische handelingen te komen door de Kracht van eenheid te gebruiken en zo correctie te bereiken.

Voor deze moderne wereld is dit absoluut essentieel, want deze wereld drijft af naar een chaos. We zullen binnenkort zien dat er in ieder parlement zoveel haat en ruzie zal uitbreken dat het onmogelijk wordt om landen nog te regeren. Tegen het einde van dit jaar zal de wereld er heel anders uitzien.

Vraag: Volgens de statistieken zijn de acht rijkste mensen op de wereld even rijk als de helft van de wereldbevolking. Moeten deze acht rijke mensen, in de betekenis van het altruïsme van deze wereld, hun rijkdom aan de armen doneren?

Antwoord: Daar gaat het niet over. Rijke mensen hebben hun fortuin verdiend volgens de wetten die de maatschappij heeft vastgesteld. Als de armen in de schoenen van de rijken zouden staan, zou de noodzaak om deze rijkdom te delen niet in hun gedachten opkomen. Maar het is wél noodzakelijk dat de wereld gaat begrijpen, dat we ons alleen door eenwording in de juiste richting begeven en daarvoor hebben we integrale educatie nodig. In zulke integrale groepen ontvangt een mens een goede kracht, vertrouwen en steun.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/19/17, Lesson on the Topic: “Mismah Arosa (Arosa Document)

 

Altruïstische Handelingen

Laitman_632_4Vraag: Hoe kunnen we weten of handelingen wel of niet altruïstisch zijn?

Antwoord: Zodra zich een altruïstische handeling in de mens openbaart, onthult de Schepper zich. Als zich een intentie om te geven in de mens openbaart, ontdekt hij onmiddellijk de Schepper volgens het principe van gelijkvormigheid: de mate van gelijkvormigheid stemt overeen met de intensiteit van de intentie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Waarom Worden De Duitsers Ertoe Verplicht Om Voedsel Op Te Slaan?

laitman_433_01In het Nieuws (Time): “De stemming in Duitsland is onrustig naar aanleiding van een aantal gruwelijke aanvallen die onlangs hebben plaats gevonden. “Duitsland is van plan om haar burgers ertoe te verplichten om voedsel, water en andere benodigdheden op te slaan in het geval van een ramp of een gewapende aanval.

“Volgens een rapport van de Duitse omroep Deutsche Welle (DW), waarbij verwezen werd naar de krant Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, zou deze maatregel de eerste in zijn soort zijn sinds het einde van de Koude Oorlog.

“Het voorstel is, naar verluidt, opgenomen in een concept voor civiele verdediging, waarin staat dat mensen een voedselvoorraad moeten hebben voor 10 dagen en voldoende water, energie, geld en medicijnen, waardoor men lang genoeg ter plekke kan blijven in de periode waarin de overheid maatregelen neemt.

“De stemming in Duitsland is onrustig naar aanleiding van een aantal gruwelijke incidenten die recent hebben plaatsgevonden. Bij het gewelddadige incident op 24 juli jl. raakten er – tijdens een muziekfestival in de centraal gelegen Duitse stad Ansbach – 15 mensen gewond door een Syrische zelfmoordaanslag. Op dezelfde dag doodde een Syrische vluchteling een vrouw en verwondde hij met een machete twee mensen in Reutlingen. Enkele dagen daarvoor werd er een ISIS aanhanger doodgeschoten nadat hij een aantal mensen in een trein in het zuiden van het land had neergestoken.

“De enorme toestroom van vluchtelingen – Duitsland heeft er het afgelopen jaar meer dan een miljoen toegelaten – heeft de angst onder veel Duitsers aangewakkerd, omdat er terroristen het land binnengekomen zijn onder het mom van asielzoeker te zijn.

Mijn Commentaar: Wij kunnen ons op geen enkele wijze beschermen tegen de toekomst. Het enige wat we kunnen doen is: onze egoïstische verhoudingen veranderen in altruïstische verhoudingen. Er zouden opleidingsplannen beschikbaar moeten zijn voor verplichte trainingen voor iedereen die zich in zulke bijzondere omstandigheden bevindt. Deze bijzondere omstandigheden zijn er al!

 

Egoïstische Altruïsten

Laitman_632_3Opmerking: Wetenschappers beweren dat altruïsten de grootste egoïsten zijn, dit is zowel op neurologisch als op economisch niveau bewezen. Er bestaat zelfs een uitdrukking voor: “altruïstische straf”, wanneer we degenen die de maatschappij schaden straffen, degenen waar mensen niet blij van worden, die onze vrijheid schaden, en als we het fijn vinden om dat te doen wordt ons ego nog groter.

Antwoord: Natuurlijk kunnen we iemand ‘kopen’ door hem cadeautjes te geven, iets voor hem te doen en hem liefde te tonen. Op die manier ervaart hij van ons een constant plezier, hij stelt zich in op dergelijke genoegens en we binden hem steeds meer aan ons. In het algemeen gesproken is dit het werk van de vrouw: als een vrouw haar man steunt en voor hem zorgt, voelt hij dat zij een moederlijke figuur is en heeft hij haar nodig.

Ik zie daar niets verkeerds in. Dit is de manier waarop wij egoïsten met elkaar communiceren. Als ik niemand nodig zou hebben, zou ik niet eens zien dat er iemand in mijn aanwezigheid is. Mij valt altijd alleen maar op waar ik behoefte aan heb en waar ik voordeel van kan hebben, of andersom, wat me stoort of bedreigend voor me is. Dit betekent dat we alles waardoor ons verlangen wordt beïnvloed, zowel negatief als positief, opmerken.

Het grootste ego is inderdaad het altruïstische ego. Het is een heel verfijnd en ontwikkeld ego. Ik besef dat ik door elke eenvoudige, goede handeling – zoals een dier helpen of voor een baby zorgen – dat waarvoor ik zorg langzamerhand dresseer of vlei door het verlangen ervan zodanig te vervullen dat het mijn vervulling niet meer kan missen. Op die manier lok ik een bepaalde reactie uit en het voelt dat het dank aan mij verschuldigd is.

Vraag: Waar brengt het ons als wij van nu af aan achter elke handeling alleen maar het ego zien?

Antwoord: Nergens. Het is een geavanceerde fase van het ego waardoor we gaan begrijpen hoe we met andere mensen moeten werken die ook egoïsten zijn en dat je hen – als je altruïstisch met hen omgaat – ‘koopt’ en geen macht over hen moet uitoefenen, maar gewoon vriendelijk met ze moet omgaan.

Het is hetzelfde egoïstische voordeel, maar op een hoger niveau, en zoals wetenschappers dit nu beseffen zal iedereen het gaan voelen: we spreken min of meer over hetzelfde egoïsme. Het is te vergelijken met de relatie tussen moeder en kind: een moeder houdt van haar kinderen op een normale, menselijke manier en geeft hen alles wat ze kan, het resultaat is dat zij hen nodig heeft en zij hebben haar nodig.

Opmerking: Maar mensen zijn er zeker van dat moederlijke liefde oprechte altruïstische liefde is.

Antwoord: We moeten wat serieuzer naar het leven kijken. Ik begroet, respecteer en houd ook van mijn moeder, die nog leeft.

Ik weet hoe ik met haar omga, hoe ik met haar behoor om te gaan en hoe zij met mij omgaat, maar we moeten wel begrijpen dat de Natuur dit gevoel in ons oproept en dat niet de mens het zichzelf oplegt om het zo te doen. Dat is het verschil.

We moeten beseffen dat de mens handelt volgens de wet van de Natuur die dit in hem opwekt en dat dit de oorzaak is van het feit dat hij uit is op voedsel, seks, een gezin en dat hij liefde voor zijn ouders voelt.

Het is anders als een mens dat tegen zijn ego in doet, als hij zichzelf opvoedt tot totaal nieuwe betrekkingen met alles wat zich buiten hem bevindt, om hem heen: de minerale natuur, planten, dieren en mensen. Dan wordt elke verandering die hij bewust ervaart als resultaat van het werken aan zijn oorspronkelijke, instinctieve, egoïstische natuur – een verandering die het resultaat is van inspanningen en kracht – beschouwd als iets dat hij verworven heeft, en daarom iets waarop hij trots mag zijn.

Er ontwikkelen zich egoïstische Reshimot in ons, het zijn data die ons gegeven worden, wij moeten boven onszelf uitstijgen om een hogere egoïstische staat te bereiken. Hoe zou ik de volgende staat kunnen begrijpen als deze niet egoïstisch in mij duidelijk wordt? Ik voel het als: “Ik wil!” Ik wil niet alleen deze wereld, ik wil ook de hogere wereld, de toekomst die zich boven de dood en alles uit bevindt. Ik wil alles zien, besturen, begrijpen en voelen.

Dan ben ik zover dat ik kan luisteren naar de Wijsheid van Kabbalah en kan leren hoe deze Wijsheid mij van nu af aan helpt. Deze hulp wordt mij gegeven zodat ik in staat zal zijn om tegen mijn natuur in te gaan en dan mijzelf innerlijk ‘om te keren’ en anders te gaan denken, niet met de intentie om te ontvangen maar met de intentie om te geven, niet om aan mezelf te denken, maar aan anderen.

In deze staat voel ik vrede, vervulling, en ik verlang niets anders meer. Het verschilt totaal van de liefde van een moeder voor haar kind. Zij voelt een instinctieve liefde waarmee zij zichzelf vervult, maar nu vervul ik anderen en niet mijn eigen kind voor wie ik een vertrouwd, persoonlijk, menselijk gevoel koester, ik vervul mensen die mij volkomen vreemd zijn, die tegengesteld kunnen zijn aan mij en van wie ik een afkeer heb. Hoewel het veel inspanning vereist, zullen we hierin slagen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/4/16

 

Het Programma Van Het Leven

laitman_943Hoe zal de mens van de toekomst eruit zien?

Het doel van de menselijke ontwikkeling is dat wij onze eigenschappen veranderen, zodat onze gesloten, ongevoelige harten zich gaan openen voor anderen.

De Natuur heeft dit doel voor ons bepaald. Als wij dit doel verwezenlijken, ontdekken we nieuwe gevoelens en vervangen we onze egoïstische verlangens door het verlangen om te geven. Door deze nieuwe houding krijgen we de mogelijkheid om een nieuwe wereld te ontdekken.

Vraag: Wat is dat, een verlangen om te geven?

Antwoord: Het is een verlangen om te schenken, te delen en voor anderen te zorgen. Wij willen met ons hele hart verbonden zijn met ‘iets’ buiten ons.

Maar tot nu toe kunnen we met onze buren niet op deze manier omgaan, want mensen om ons heen handelen vanuit egoïsme en het enige wat we zouden bereiken door ons op een altruïstische manier te gedragen, is dat zij misbruik van ons zouden maken. Daarom beginnen we in een kleine groep die ernaar streeft om het egoïsme te annuleren en zich met elkaar te verbinden. We gaan een nieuwe realiteit voelen in ons ene, gemeenschappelijke, liefdevolle verlangen.

Vraag: Zullen mensen in de toekomst zo compleet verschillen van onze tijdgenoten dat het lijkt alsof ze van een andere planeet komen?

Antwoord: Het enige wat anders zal zijn is hun houding naar het minerale, vegetatieve, animale en sprekende niveau. In de toekomst zullen mensen anderen net zo sterk voelen als ze zichzelf voelen.

Dit is echter een geleidelijk proces. Als wij nu met anderen op een altruïstische manier zouden omgaan, zouden ze eenvoudigweg misbruik van ons maken. Daarom openen we ons hart alleen naar degenen die ons op dezelfde wijze beantwoorden.

We moeten ons verenigen tot één mens met één hart. Als we daarin slagen, zullen we door ons verenigde verlangen en ons gezamenlijke hart een nieuwe wereld ervaren.

From KabTV’s “A New Life” 9/8/15

 

Servies voor Pesach

laitman_568_01Vraag: Vanuit spiritueel oogpunt bezien, betekent Pesach: een afscheiding van het kwaad dat het in mij voor het zeggen heeft, van mijn egoïstische motieven ten opzichte van anderen. In veel huizen is er een speciale kast waarin een servies staat dat alleen voor Pesach bestemd is. Wat is de betekenis van het gebruik om voor Pesach een speciaal servies te gebruiken?

Antwoord: Het is een moderne trend om een speciaal servies voor Pesach te gebruiken. Vroeger maakte men nieuwe borden voor Pesach, van klei, hout of van dierenhuiden.

Nieuwe borden symboliseren nieuwe kelim (vaten), een vernieuwing van de verlangens die we vroeger ten bate van onszelf gebruikten. Wij kunnen ze nu niet meer op die manier gebruiken, maar ze alleen gebruiken om te geven. Ik moet de verlangens die ik in relatie tot anderen heb veranderen.

Vraag: Wat betekent ‘een servies voor elke dag’ dat we het hele jaar gebruiken en ‘een servies voor Pesach’?

Antwoord: ‘Een servies voor elke dag’ is een egoïstisch verlangen om ten koste van anderen te genieten, je houdt dit verborgen en je maakt er gebruik van.

‘Een servies voor Pesach’ is hieraan tegengesteld, het staat symbool voor het gebruik van altruïstische verlangens, ten goede van anderen.

Je moet het ene servies vervangen door het andere: je verlangens gebruiken voor liefde voor anderen en geven. Dit worden ‘nieuwe kelim’ genoemd. Nadat je deze nieuwe kelim een week hebt gebruikt, kun je weer terugkeren naar je oude kelim omdat je nu weet hoe je ze kunt corrigeren, namelijk hoe je ze op de juiste manier kunt gebruiken.

From KabTV’s “A New Life” 3/24/14

 

Altruïsme Kan Worden Aangeleerd

laitman_568_01In het Nieuws (van Svit): “Altruïsme is geen aangeboren kwaliteit, maar wordt door de samenleving aangeleerd, evenals egoïsme. Daarom ligt het in de handen van de maatschappij welke waarden een mens worden aangeleerd.”

“Toonaangevende wetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat de aanleg van mensen voor altruïsme wordt gevormd door de interactie tussen mens en samenleving en daarvan het resultaat is.”

“Bereidheid om elkaar te helpen is niet aangeboren. Een kind ontwikkelt zijn gedrag door middel van communicatie en interactie met anderen. De wens om te helpen wordt dus niet veroorzaakt door de genen.”

Mijn commentaar: Natuurlijk wordt hier niet het ware altruïsme bedoeld, maar alleen de egoïstische versie daarvan, de natuurlijke. De eigenschap van het ware altruïsme kan alleen in ons worden onthuld onder de invloed van het Hogere Licht, Ohr Makif, daarin zullen we de Hogere Kracht van geven en liefde, de Schepper genaamd, voelen.