Daily Archives: August 2, 2018

Mijn Gedachten op Twitter – 8-1-2018

Dr Michael Laitman Twitter

Een mens die vorderingen wil maken in spiritualiteit, moet zijn egoïstische aard verwijderen. Hij beseft echter dat hij niet tegen zijn natuur in kan gaan. Maar omdat de Schepper hem zijn egoïstische aard heeft gegeven, zal Hij deze aard ook vervangen, op voorwaarde dat een mens uit de grond van zijn hart hierom vraagt.

Om een mens los te maken van een spirituele stijging, laat de Schepper hem vallen met gedachten over zichzelf in plaats van gedachten over HEM. De mens denkt dat hij de enige is die gevallen is, spirituele groei is niet voor hem bestemd en hij is slechter dan ieder ander. Maar juist vanuit die staat helpt de Schepper hem en brengt Hij hem dichterbij Zich als de mens vragen stelt aan de Schepper.

Verlies aan energie en een gevoel van leegheid – na een congres – komen van Boven, zodat wij ons afvragen: Wat wil de Schepper van mij? Waarom heeft Hij al mijn kracht en mijn verlangens van mij weggenomen? Dat is gebeurd zodat ik mij alleen van Hem afhankelijk voel en alleen van Hem verlangens en kracht kan ontvangen om op weg te gaan naar het doel!

Na een opgang – tijdens een congres – vallen wij! Het is echter geen neergang, maar een mogelijkheid om het doel opnieuw naar waarde te schatten. Wat wil ik van de Schepper en wat wil Hij van mij? Tijdens een opgang maak ik mij niet druk over spiritualiteit, want dan voel ik me sterk en in dat gevoel zou ik dan mijn leven lang willen blijven.

Baal HaSulam in “Peace in the World”: Vrede in een bepaalde samenleving is afhankelijk van wereldvrede, want wij hebben een situatie bereikt waarin de gehele wereld één enkele samenleving vormt. Daarom moet eenieder zorg dragen voor het welzijn van de gehele wereld en dienstbaar zijn aan de wereld, dit is noodzakelijk om zijn eigen bestaan te waarborgen.”

From Twitter, 8/1/18

New Life #1018 – Zelfvertrouwen

New Life 1018 – Zelfvertrouwen
Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

Onze natuur is de wil om te ontvangen, daarom willen wij niet falen, wij willen ons niet vernederd voelen.

Om zelfvertrouwen te ontwikkelen is van jongs af aan de omgeving belangrijk, maar een mens moet geen dromen najagen die niet te realiseren zijn, dat veroorzaakt  depressie. Het belangrijkste is dat een mens gelukkig is.

Het verschil tussen mensen is hoe men zich de toekomst voorstelt. Je trekt de toekomst aan die je jezelf voorstelt, je beïnvloedt de toekomst. Het verlangen is een gebed. Ik beïnvloed door mijn verlangen het hoge Systeem, door de manier waarop ik met de Hoge Kracht omga. Onze gedachten beïnvloeden het Systeem dat ons bestuurt.

Het hele universum is een verlangen. Dit verlangen ontwikkelt zich. Mijn verlangen gaat door het alomvattende Systeem heen, daardoor veranderen voor mij de omstandigheden voor succes. Het gaat niet om mijn woorden, maar om mijn verlangen. Door met mijn verlangen te investeren in het alomvattende verlangen, word ik geholpen in de richting waarvoor ik bid.

Daarbij is het belangrijk dat mijn verlangen overeenstemt met het doel van de schepping.

From KabTV’s “New Life 1018 – Personal Capability,” 6/5/18

Video is in het Engels

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download