Daily Archives: July 18, 2018

Wat voor verschil is er tussen een Kabbalist en een wetenschapper?

laitman_250Vraag: Wat is het verschil tussen een wetenschapper in onze wereld en een Kabbalist?

Antwoord: Een Kabbalist is een onderzoeker, net zoals een wetenschapper in onze wereld, een Kabbalist heeft echter meer universele instrumenten voor zijn kennis ter beschikking. Hij stijgt boven zijn animale natuur uit en onderzoekt de zogenoemde “spirituele natuur”.

De wetenschappers van onze wereld bestuderen wat zij al vanaf hun geboorte ter beschikking hebben, daarom nemen zij alles binnen het kader van onze wereld waar. Het verschil tussen een Kabbalist en een wetenschapper van onze wereld, bevindt zich uitsluitend op het terrein van het bevattingsvermogen. Daarom is een Kabbalist ook een wetenschapper, maar dan alleen op het gebied van de volgende wereld, de Hoge Wereld.

In onze wereld moet een wetenschapper zijn gangbare gevoelens en zijn denken kwalitatief en kwantitatief ontwikkelen, een Kabbalist moet echter compleet nieuwe verlangens ontwikkelen, nieuwe gedachten en een nieuw intellect, dit alles heeft niets te maken met onze fysieke wereld. De Hoge Wereld wordt in deze nieuwe verlangens en gedachten waargenomen en onderzocht, dit is de Wijsheid van Kabbalah.

Vraag: Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om deze wereld te bestuderen, zoals microscopen en telescopen. Wat voor instrumenten heeft een Kabbalist?

Antwoord: Een Kabbalist is zelf het instrument! De expansie van de innerlijke waarneming is zijn of haar enige instrument.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18

Alles alleen door gebed

laitman_293Alleen door gebed kunnen wij alles bereiken. Op alles wat er gebeurt, moeten we als volgt reageren: als er niemand anders is dan de Schepper, moet ik alleen aan Hem vragen stellen en dat met veel nadruk doen. Dit is de enige juiste reactie.

Wij ondernemen daarentegen allerlei onnodige acties. Uiteindelijk brengen ze ons wel tot dezelfde conclusie, dat wij ons namelijk alleen tot de Schepper moeten wenden, maar het is een veel langere weg. Als wij dat niet doen en op zoek gaan naar allerlei trucjes en oplossingen, is er geen andere weg dan dat zich steeds meer problemen voordoen, in allerlei vormen. Een dergelijk proces gaat door totdat een mens het uitschreeuwt: “Alstublieft, red mij!” Dan gaat de groep bidden en voor zo iemand vragen. Dit is de betekenis van: “De vrienden redden hem uit zijn benauwenis”, dan geeft hij hen het vertrouwen om voor hem te bidden.

Wij moeten met ons hart begrijpen dat alles alleen opgelost kan worden door te bidden. Alles wat er in ons leven gebeurt, komt van de Schepper en wij moeten ons onmiddellijk tot Hem wenden. Op die manier werken we steeds: “Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij.” (Hooglied 6:3) Dit is het enige wat er is. Het is heel moeilijk om te doen, want het egoïsme staat het ons niet toe om ons tot de Schepper te wenden. Het egoïsme is “hulp tegen Hem”, dit wordt ons met een bedoeling gegeven, zodat wij dit boven alle vormen van afscheiding kunnen ontdekken. De Schepper is zowel de Bron van correctie als van afscheiding. “Er is geen ander dan Hij.”

Hierdoor bouwen wij een innerlijk systeem, dat eveneens genoemd wordt: “Er is geen ander dan Hij,” hierdoor worden alle gebroken delen met elkaar verbonden en op die manier wordt de verbinding met de Schepper gemaakt. Om dit te kunnen doen, moeten we geen andere dingen ondernemen die bijzaak zijn. Alles wat wij hebben te doen, is boven de afscheiding – die wij steeds weer ontdekken – samen een gemeenschappelijk systeem bouwen en alles, verleden, heden en toekomst, aan de Schepper toeschrijven.1

From the preparation for the Daily Kabbalah Lesson 6/29/18
1 Minute 7.00