Monthly Archives: July 2018

Korte Kabbalah Tips – 21-1-2018, Deel 1

laitman_627.1Vraag: In de Hebreeuwse taal zijn er verschillende benamingen voor de Schepper, wat betekent het meest gangbare woord voor de Schepper: “Bore” volgens de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Bore” is de Schepper. De betekenis van het woord “Schepper” is “generator”. Het concept “Schepper” heeft betrekking op de gehele schepping en het woord “generator” wordt in relatie tot iets speciaals gebruikt.

Vraag: Volgens u hebben de woorden “Schepper” en “Natuur” dezelfde betekenis. Kunnen we zeggen dat het woord “Schepper” en het woord “waarheid” hetzelfde betekenen, dat de ziel door de waarheid gecorrigeerd wordt en de waarheid een mens helpt om een partner te worden van de generator?

Antwoord: Dat klopt.

Vraag: Waarom gaat het voelen van de Schepper samen met een toename van seksuele energie? Is die energie in alles aanwezig?

Antwoord: Ja. Als een mens dichterbij de Schepper komt, dichterbij geven door middel van de Kabbalistische nabijheid van de vrienden, doet zich tegelijkertijd een toename van seksueel verlangen voor, het is het basisverlangen van de mens. Er wordt in Kabbalistische boeken over geschreven.

Vraag: Er staat geschreven dat de Schepper ons “naar Zijn beeld en gelijkenis” heeft geschapen. Wat betekenen “beeld” en “gelijkenis”?

Antwoord: De Schepper heeft een verlangen om te ontvangen geschapen met een neiging naar geven en liefde. Later “viel” dit verlangen uit deze staat naar de tegengestelde staat, naar ontvangen en haat.

Vraag: Is de mensheid onbewust in hechting met de Schepper?

Antwoord: De mensheid is in een complete hechting met de Schepper, maar voelt het niet. Het is onze opdracht om tot het ware voelen van de Schepper te komen en om zover te komen, moeten we de Wijsheid van Kabbalah gebruiken.

Vraag: Wat is een “Minyan”?

Antwoord: Een “Minyan” is een systeem dat zorgt voor de eenwording van mensen, ze zijn verdeeld in groepjes van tien. Dit komt uit de Wijsheid van Kabbalah.

Vraag: Bestaat er iets wat de Schepper niet kan doen?

Antwoord: Op die manier kunnen we onmogelijk over de Schepper spreken, want Hij is een constante Kracht. De Schepper is de permanente eigenschap van goedheid en absoluut geven.

Vraag: Kunnen we zeggen dat alle emoties van de mens de Schepper zijn, maar dan in een verborgen vorm?

Antwoord: Ja.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/21/18

Hoe weten wij dat de Schepper aan het werk is?

laitman_568.01Vraag: Wat voor eigenschappen en manifestaties van de Schepper worden er in Kabbalah beschreven? Hoe kan ik herkennen dat Hij handelt, met mij speelt?

Antwoord: Begin ermee om gevoeliger te worden in het luisteren, kijken en denken over wat er met je gebeurt, dan zal je de Schepper geleidelijk ontdekken..

De Schepper verbergt zich. Dit is echter geen spel! Het is alleen de manier waarop wij het beschrijven.

Vraag: Wat betekent: hechting aan de Schepper? Wat zijn de tekenen daarvan? Er zijn in het leven momenten van absoluut geluk, als we bijvoorbeeld naar de schoonheid van de natuur kijken. Is dat hechting aan de Schepper?

Antwoord: Nee. Dat is hechting aan het eigen egoïsme dat geniet van allerlei psychologische gevoelens en ervaringen.

Vraag: Wat betekent: “Kijken en luisteren naar wat er gebeurt?”

Antwoord: Het betekent dat je probeert om de Ene Kracht waardoor je bestuurd wordt, te onthullen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/18/18

Het doel van het spel dat “leven” heet

Laitman_138Vraag: Als ons hele leven een spel is, moeten er ook spelregels zijn. Geef ons alstublieft een lijst van die regels.

Antwoord: Het doel van het spel dat “leven” heet, is dat je je met elkaar verbindt en het maximum aantal punten behaalt. Dit is de belangrijkste “zet”, maar er zijn nog veel meer specifieke dingen die je moet doen.

Vraag: Wat is er zo bijzonder aan verbinding?

Antwoord: In verbinding stijg je naar het volgende niveau van waarneming van de wereld. Iedere keer als dit gebeurt, wordt het denken van de mens vele malen groter.

Vraag: Hoe kan je alle oneindige staten van de Schepper onthullen in deze wereld, zonder je verstand te verliezen?

Antwoord: Maak je geen zorgen, voordat je zintuiglijke organen en je mentale vermogens uitgebreid zijn, kan je niets waarnemen. Daarom zullen je zintuigen er altijd geschikt voor zijn om iets waar te nemen. Ze zullen nooit meer waarnemen dan wat jij aankunt en waar je klaar voor bent. Op deze manier is er geen enkele kans om je verstand te verliezen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18

 

De Schepper maakte het zo en jij corrigeert het

laitman_567.04Vraag: Is het gedrag van een mens niet het directe resultaat van hoe de Schepper hem gemaakt heeft, afhankelijk van zijn genen en de omgeving waarin hij is opgegroeid?

Antwoord: Natuurlijk. Daarom staat er geschreven: “Ga naar de Schepper die je gemaakt heeft.”

Vraag: Betekent het al geen vooruitgang als je dit begrijpt?

Antwoord: Het betekent misschien wel vooruitgang, maar dat is nog geen correctie. Het probleem is dat wij onze natuur moeten corrigeren. Je kunt altijd zeggen: “De Schepper heeft het zo geregeld,” en dan? De Schepper heeft het zo geregeld, en jij moet het corrigeren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/25/18

Iedereen kan een groot wijs mens worden

laitman_570Baal HaSulam: “The Teaching of Kabbalah and its Essence” (De Leer van Kabbalah en de Essentie daarvan)Het moet ons echter duidelijk zijn met welk doel de Schepper al deze moeilijkheden heeft geschapen. Om hem namelijk naar een hoger, belangrijker niveau te verheffen, zodat hij zijn Schepper net zo kan voelen als hij met zijn menselijke zintuigen, die hem al gegeven zijn, kan voelen. En zoals hij de wensen van zijn vriend kent en voelt, zal hij de woorden van de Schepper leren verstaan, zoals er geschreven staat over Mozes : “En de Eeuwige sprak van aangezicht tot aangezicht tot Mozes, zoals een mens met zijn vriend spreekt .”

Iedereen kan een groot wijs mens worden. Door ons met elkaar te verbinden, kunnen wij spirituele informatie en de kracht om samen te werken, aan elkaar doorgeven, wij kunnen iedereen in dit proces op een hoger plan brengen. Dit is de mens eigen.

Vraag: Is het dan zo dat iedereen als Mozes zou kunnen worden, een grote wijze?

Antwoord: Het is niet alleen zo dat iedereen een groot wijs mens zou kunnen worden, maar iedereen moet dat niveau bereiken!

Er bestaat geen hoger spiritueel niveau dan dat van Mozes. Het is het hoogste niveau dat een mens kan bereiken. Het is niet gemakkelijk om zover te komen. Het is moeilijk, maar voor iedereen mogelijk. Wij zullen dit niveau in ieder geval allemaal bereiken, maar dan in de periode van het allerlaatste gedeelte van het einde van de correctie.

Vraag: Mozes verscheen in de periode van Pesach. Waarom niet eerder?

Antwoord: Dat is onbelangrijk. Iedereen wordt op een bepaald moment geboren, in omstandigheden en een omgeving die nodig zijn voor zijn correctie. Iedereen gaat in de loop van zijn leven door allerlei veranderingen heen om bepaalde correcties in zichzelf aan te brengen

Daarom moet een mens nooit opstandig zijn over het feit dat hij later geboren is, of in een ander land dan hij zou willen, of dat hij als een zwak of klein mens in deze wereld is gekomen, etc. Waar en hoe, het maakt niet uit! Wij bepalen niet waar wij leven, wat ons geslacht is, wat onze innerlijke eigenschappen zijn en hoe onze relatie tot de buitenwereld is. Dit alles is door een innerlijk systeem bepaald, een innerlijk web van krachten. Het is aan ons om van daaruit te handelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18

Wereld Kabbalah Congres in Rome

In verband met bovenstaand Congres dat op 27, 28 en 29 juli plaatsvindt, verschijnt het volgende blog zondagavond, 29 juli.

Volgens het hoogste plan

laitman_942Rabash, The Social Writings: “Concerning Love of Friends” (De Geschriften over Groepswerk: “Over Liefde voor de Vrienden”) : Waarom heb ik nu juist deze vrienden uitgekozen en waarom hebben de vrienden mij uitgekozen?

Enerzijds zijn we bij toeval bij elkaar gekomen omdat wij op zoek waren naar de zin van het leven, naar de mogelijkheid om het bestaan te begrijpen, en ons gemeenschappelijke doel heeft ons de weg gewezen.

Anderzijds gebeurt alles door Boven. Later zullen we begrijpen dat het hoge plan ons bij elkaar gebracht heeft. Het brengt ons samen en dichter bij elkaar, ondanks het feit dat we egoïsten zijn, vooral degenen die Kabbalah gaan studeren. Het zijn mensen die zich nooit tot elkaar aangetrokken voelen en ook niet tot anderen, eenieder voelt zichzelf een eenling.

Daarom hebben zij een speciale taak als ze bij elkaar komen: liefde tonen naar elkaar, maaltijden en allerlei activiteiten organiseren, etc. In het algemeen is dit niets voor hen, want een dergelijke levenswijze is tegengesteld aan hun aard. Maar zij moeten dit wel doen om dichter bij elkaar te komen.

From KabTV’s “The Last Generation” 1/18/18

Mijn gedachten op Twitter 20-07-18

Dr Michael Laitman Twitter

Alleen door te vragen kan een mens hulp van Boven ontvangen: de kracht om het verlangen naar egoïstisch genot te weerstaan, dan kan een mens daar bovenuit blijven in “geloof boven de rede”. Het gehele werk bestaat dus alleen uit vragen! Dit is het enige kanaal dat ons met de Schepper verbindt.

Het liberalisme is dood

Met de eigenschappen die wij hebben, kunnen wij de wereld niet ten goede veranderen. Mensen zullen zich echter gaan realiseren dat wij boven de neiging tot het kwaad moeten gaan leven. Dit moet de eerste wijziging van de grondwet worden. Wij moeten onze harten gaan openen. Een dergelijke grondwet zal ons naar het goede leiden.

Ontsnapping uit #facebook

Wij hebben een echt sociaal netwerk nodig, waarvan de belangrijkste boodschap zal zijn: verbinden boven alle verschillen uit. Mensen zullen hun conflicten nooit kunnen oplossen, maar we kunnen wel gemeenschappelijke belangen vinden op een hoger niveau, daar waar wij collectief boven onszelf uitstijgen.

#sociale media

Korte Kabbalah Tips – 28-1-2018

281.01Vraag: Als een vrouw haar eigen wereldbeeld heeft, is de zin van het leven voor haar dan ook enigszins anders?

Antwoord: Een vrouw wil een gezin hebben en voor zichzelf en haar kinderen dingen vormgeven. Op die manier voelt zij dat ze tot ontplooiing komt.

Vraag: Is er in de Wijsheid van Kabbalah verschil tussen de zin van het leven en het doel van het leven?

Antwoord: De zin van het leven is dat we hechting aan de Schepper bereiken, het doel van het leven is dat wij de gehele mensheid hier naartoe leiden.

Vraag: Waarom zijn er op het niveau van onze wereld tegenstellingen die niet opgelost kunnen worden? Zijn dit obstakels die de Schepper ons op elk niveau in de wereld geeft?

Antwoord: Zeker. Het is onmogelijk om problemen op te lossen op het niveau waarop ze zich in onze wereld voordoen. Om problemen op te lossen, is het noodzakelijk om naar het volgende niveau op te stijgen, daar komt namelijk alles vandaan. Daarom ontdekt deze wereld altijd alleen het eigen falen.

Vraag: Waarom heeft de Schepper aan mensen de mogelijkheid gegeven om elkaar aan te voelen en te helpen als daarachter geen hogere bedoeling aanwezig is?

Antwoord: Dit heeft zeker een hogere bedoeling! Door deze problemen – gebrek aan begrip, verdeeldheid en steeds meer afhankelijkheid van elkaar in onze globale wereld – worden wij er geleidelijk toe genoodzaakt om ons tot één geheel met elkaar te verbinden. Dan zullen wij, in dit geheel, de ene Hoge Kracht ontdekken die ons als één enkel systeem geschapen heeft, als één enkele persoon.

Vraag: Werd er een paar duizend jaar geleden meer geleden of waren mensen toen minder gevoelig?

Antwoord: Het is mogelijk dat grote groepen mensen toen meer hebben geleden, maar er minder gevoelig voor waren.

Vraag: Was in het verleden een primitief mens gelukkiger?

Antwoord: Ja, alles wat hij bezat kwam uit de natuur en dat was goed voor hem.

Vraag: Is het proces waardoor wij de zin van het leven bereiken afhankelijk van het kennen van de wetten waarmee de Schepper de wereld heeft geschapen?

Antwoord: Jazeker. In principe leren wij al die wetten door de eenheid tussen ons. Dus we hoeven niet te verlangen naar unieke kennis. Alles wat nodig is, zien en leren we door ervaring.

Vraag: In de loop van het leven lijdt een mens. Betekent dit dat de zin van het leven samengevat kan worden als hechting aan de Schepper, betekent dit bevrijding uit het lijden?

Antwoord: Ook bevrijding uit het lijden maakt deel uit van de zin van het leven, hoewel dit niet de ware zin is. De Schepper bereiken gaat namelijk samen met een gevoel van vreugde en een enorm groot geluk, een gevoel van eeuwigheid en heelheid. Dit zijn echter allemaal bijkomende gevoelens.

From a Kabbalah lesson in Russian 1/28/18

Het onbekende onthullen

laitman_253Vraag: Wetenschappers in onze wereld discussiëren altijd met elkaar en zijn het voortdurend oneens. Iedereen promoot zijn eigen theorie. Hoe werkt dat tussen wetenschappers in Kabbalah?

Antwoord: Als een wetenschapper in Kabbalah precies weet op welk niveau hij leeft en alleen vanuit het niveau van de spiritualiteit die hij bereikt heeft spreekt, zonder zich bezig te houden met iets wat hij nog niet heeft onthuld, is hij een ware wetenschapper en kan men op zijn conclusies vertrouwen.

Als een Kabbalist niet in staat is om helder te formuleren op welk niveau hij leeft en hij gemakkelijk over zijn eigen grens kan “heenstappen”, is dat wat hij op dat gebied in spiritualiteit bereikt denkt te hebben, niet betrouwbaar. Dan houdt hij zich bezig met allerlei gissingen, aannames en soms ook onjuistheden. Kabbalisten schrijven hier zelf over.

Baal HaSulam heeft in dit verband een boek geschreven over een groot Kabbalist van de 17e eeuw, die op onjuiste wijze een volledige fase op weg naar het bereiken van de Hoge Natuur heeft beschreven. In Kabbalah gebeurt dit ook, zoals in iedere andere wetenschap.

Kabbalisten kunnen, net zoals andere wetenschappers, diverse meningsverschillen hebben met elkaar en elkaar bekritiseren. Dit kan tot uitdrukking komen in hun kennis, hun aannames, tekeningen en vele andere dingen.

Met andere woorden: Kabbalah lijkt op een gewone wetenschap wanneer iemand in aanraking komt met de onthulling van iets onbekends.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18

Page 1 of 41234