Daily Archives: June 4, 2018

Wat is ons “ik”?

laitman_537Vraag: Wat is het “ik” van de mens? Het “ik” dat zich van zijn/haar bestaan bewust is?

Antwoord: Het is niet meer dan wat egoïsme. Door dat te veranderen, zullen we niet alleen de eigenschap van ontvangen daarin voelen, maar ook de eigenschap van geven. In het egoïsme dat gecorrigeerd is naar geven, gaan we voelen wat zich werkelijk buiten ons bevindt.

Nu voelen en analyseren we alleen wat door middel van onze zintuigen bij ons binnenkomt: zien, horen, proeven, ruiken en aanraken. Als we extra zintuigen zouden hebben, zouden we veel meer voelen, niet zoals het bij ons binnenkomt en het zich innerlijk aan ons aanpast, maar zoals het buiten ons, objectief, bestaat. Dit noemen we: spirituele waarneming.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/10/17

Zijn we verantwoordelijk voor onze gedachten?

Laitman_143Vraag: Is een mens verantwoordelijk voor zijn gedachten?

Antwoord: Als het gaat over hem en de Schepper: ja. Als het over de rest van de mensheid gaat niet, want als gedachten niet omgezet worden in handelingen, hebben we geen problemen met andere mensen. Maar in principe zijn onze gedachten onze handelingen.

Vraag: En als een mens zijn gedachten verafschuwt?

Antwoord: Dat is niet belangrijk, dat zijn dan zijn gedachten, hij moet ze corrigeren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/7/18