Daily Archives: May 22, 2018

In de aanvangs-gedachte

laitman_252Wij kunnen onze verlangens en onze intenties nooit werkelijk met elkaar verbinden. Wij kunnen ons alleen in de Schepper verbinden. Daar verbinden wij ons met elkaar en worden wij een Ten. Daarom is het noodzakelijk om voortdurend over de grootheid van de Schepper te spreken, zonder Hem kunnen wij de constructie van onze Ten niet voltooien. We kunnen eindeloos over eenheid praten, maar er zal niets gebeuren.

Het einde van de handeling moet al in de aanvangs-gedachte neergelegd zijn, namelijk in gehechtheid aan de Schepper, daarom moet deze gedachte aan het begin van elke handeling aanwezig zijn.1

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 5/10/18, Talmud Eser Sefirot, Part 4,Chapter 1, Item5
1 Minute 35:20

Verbinding met de Schepper heft stress op

Laitman_107Vraag: De buitenwereld brengt een mens naar een staat van constante stress. Hoe moet een mens daarmee omgaan?

Antwoord: Ik kan me niet voorstellen wat constante stress is, want ik verbind alles wat er gebeurt met de Schepper. Wat voor stress kan er zijn als wij onder Zijn gezag staan, als Hij ons constant beïnvloedt? Wij hoeven niets anders te doen dan ons te ontspannen en mee te gaan met de stroom van Zijn handelen met ons.

Ik raad je aan om regelmatig de artikelen van Baal HaSulam en Rabash te lezen. Daardoor zal alle stress die je voelt snel verdwijnen. Dan ga je begrijpen dat de wereld door één liefdevolle Kracht wordt geregeerd en dat alles wat wij nodig hebben een constante verbinding met die Kracht is, dat wij alles naar de Schepper moeten brengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/7/18