Daily Archives: May 16, 2018

Laat de intelligentie het niet winnen van de handelingen

laitman_219.03Vraag: Er staat geschreven: “Zijn wijsheid is groter dan zijn kracht.” Wat betekent dit?

Antwoord: Volgens Kabbalah is het een heel slechte zaak als intelligentie of wijsheid het winnen van ons handelen. Want ik moet allereerst mijn hoofd buigen en hogere kennis ontvangen. En als ik deze kennis in mij opneem, moet ik er in de groep mee aan het werk gaan.

Tijdens dat proces wordt het me duidelijk waar al deze handelingen voor dienen en pas dan begin ik ermee te werken alsof het mijn eigen gedachten en methoden zijn.

Vraag: “Wij zullen doen en wij zullen horen”, heeft dat hier ook betrekking op?

Antwoord: Ja. Allereerst moet de handeling uitgevoerd worden, omdat alleen hierdoor het Hoge Licht wordt aangetrokken, en in dit Licht zullen we alles gaan begrijpen.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 12/3/17

Wat gebeurt er als wij de Machsom overgaan?

laitman_624.04Vraag: Wat gebeurt er met een mens als hij de Machsom overgaat?

Antwoord: Een mens lost in anderen op. Hij blijft in zijn fysieke lichaam, maar hij laat de innerlijke, egoïstische essentie los en begint in de spirituele essentie te groeien .

Vraag: Raakt hij dan zijn angst kwijt?

Antwoord: Er komt angst bij een neergang, die angst verdwijnt als hij een opgang ervaart, want dan hecht een mens zich weer aan de Schepper. Dit gebeurt elke keer opnieuw. De staat van disconnectie van de Schepper wordt neergang genoemd, de staat van hechting aan de Schepper wordt opgang genoemd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

Hoe komen we in dit leven van onze angsten af?

laitman_565.01Vraag: Hoe kunnen we in dit leven van onze angsten afkomen? Ik ben al heel lang op zoek naar de waarheid, ik begrijp veel, maar ik kan niet van mijn angsten afkomen.

Antwoord: Wij hebben angsten nodig. Zij duwen ons altijd voorwaarts. Daarvoor is het nodig dat je je egoïstische angsten in altruïstische angsten omzet, dat je angst voelt om afgescheiden te worden van de Schepper, angst dat je het Doel en een positieve verbinding met mensen niet zult bereiken

Als je je angsten verplaatst naar het gebied van geven en liefde, kom je van de angst af om gekwetst te worden, je bent niet bang meer dat iemand je pijn zal doen. Werk in de positieve richting, naar buiten toe, voor anderen. Dan zal er van anderen niets negatiefs naar je toe komen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/7/18