Daily Archives: April 10, 2018

Werken aan een ontwaken van beneden

laitman_276.05Wij waarderen de staten waarin wij vol kracht zijn, vol kennis, gevoelens, energie, geluk en inspiratie. Maar wij zijn ons er niet van bewust dat dit alles van Boven naar ons toekomt, vanuit het Licht. Als het Licht verdwijnt en de Schepper ons dit alles van Bovenaf niet geeft, maar van ons vraagt om ons eigen werk hier beneden te doen, zodat wij Hem boven ons plaatsen om over ons te regeren en wij zo Zijn volk kunnen worden, dan organiseren wij onszelf als het volk dat door de Schepper is uitgekozen.

En dit werk wordt nu juist gedaan als wij ons in staten bevinden waarin wij ons onbetekenend voelen, leeg, slaperig, met een dof hart, als wij geen kracht hebben om ook maar iets te doen, omdat we zoveel zwaarte voelen in onze ziel en ons hele lichaam. Juist dan hebben wij de mogelijkheid om aan het “ontwaken van beneden” te werken, zonder het “ontwaken van Boven”, zodat wij op deze wijze het volk van de Schepper kunnen worden.*

From the 1st part of Daily Kabbalah Lesson 3/23/18Writings of Rabash, Article No. 40, 1990, “What Is, ‘For You Are the Least of All the Peoples,’ in the Work?”
* (
Minute 54:00)

Kabbalistische en materiële kenmerken

laitman_559Vraag: Waarom droegen Kabbalisten duizenden jaren lang speciale kleding en speciale hoeden? Was dat een kwestie van mode?

Antwoord: Deze traditie is in de oudheid ontstaan, toen mensen die in Mesopotamië leefden, het oude Israël en Egypte, hun hoofden bedekten om zich tegen de zon te beschermen. Ook nu nog bedekken Bedoeïenen hun hoofd als bescherming voor de hitte.

En wat Kabbalisten betreft, zij associëren zichzelf en wat zij op spiritueel gebied bereikt hebben absoluut niet met uiterlijke rituelen. Dit is zinloos, zowel voor henzelf als voor de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/12/17