Daily Archives: April 6, 2018

Waarom het leven steeds moeilijker wordt

627.2In het Nieuws: Wetenschappers van de Berkeley en de Bar-Ilan universiteit hebben – nadat zij ruim duizend mensen geënquêteerd hadden – ontdekt dat vrouwen de oorzaak zijn van alle problemen die de mensheid kent.

Het bleek dat vooral echtgenoten, zussen en dochters het alledaagse leven moeilijk maken. Zij hebben het vermogen om “van een mug een olifant te maken”, volgens de respondenten beheersen zij dit tot in perfectie. (Study Finds)

Mijn Commentaar: Inderdaad, soms hebben mannen deze indruk, zij maken daarin een grove fout.

Het is namelijk zo dat mannen en vrouwen volkomen anders in het leven staan. Een man lijkt op een jongen die steeds ander speelgoed wil hebben. Een vrouw is daarentegen een volwassen wezen dat op een heel realistische wijze en met een gevoel van verantwoordelijkheid naar de wereld kijkt. Zij is door de natuur geschapen om kinderen te baren, op te voeden, te zorgen en het leven door te geven.

Het is voor mannen heel moeilijk om de plaats van vrouwen in de wereld te begrijpen en te waarderen. Wat kunnen we daaraan doen? Wij kunnen niet in de schoenen van iemand anders gaan staan en begrijpen en voelen dat hun behoeften uit een andere en “meer nabije” waarneming van de werkelijkheid afkomstig zijn.

Wat voor een man zo ingewikkeld lijkt, is in feite een oproep voor hem om volwassen te worden en te luisteren naar een geliefde die het leven beter begrijpt. “Luister naar wat Sarah tegen je zegt”, zegt de Schepper tegen Abraham. Voor alles wat een realistische benadering van het leven betreft, moeten mannen advies aan vrouwen vragen. Juist zij ontrafelen de knoop van tegenstellingen die door mannen alleen maar verstevigd wordt.

Als vrouwen de wereld zouden besturen, zou het er ongetwijfeld veel beter uitzien. Wij zouden geen oorlogje spelen en niet concurreren over de vraag wie er van wie gewonnen heeft. Anderzijds gaat het er niet over dat vrouwen alle macht in handen zouden moeten krijgen.

Wij behoren samen één familie te zijn waarin we elkaar begrijpen en de verantwoordelijkheden en mogelijkheden zorgvuldig verdeeld zijn, waar beide delen van onze natuur zich harmonieus met elkaar verbinden. Op een dag zullen we leren hoe wij dit kunnen doen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/30/18

De spirituele oorsprong van het aardse geloof

167Vraag: Elk verschijnsel heeft zijn eigen spirituele oorsprong. Wat is de spirituele oorsprong van het gewone aardse geloof waar de rede niet bij betrokken is?

Antwoord: De spirituele oorsprong van het gewone aardse geloof is de angst voor de dood, de angst om te verdwijnen.

Vraag: Als de dood niet bestond, zouden er dan geen verschillende overtuigingen bestaan?

Antwoord: Dat klopt. Waar komen ze vandaan? Als wij het geloof alleen zouden baseren op een goed of een slecht gevoel in dit leven, zouden de overtuigingen een andere inhoud hebben. Het grootste verlies is het verlies van dit leven. Kleine verliezen in het leven zouden overtuigingen en religies hebben gecreëerd die maar weinig van elkaar zouden verschillen.

Vraag: Als de mens zo bang is voor de dood, betekent dit dan dat hij bereid zou zijn om voor altijd te leven?

Antwoord: Als het mogelijk zou zijn om iemand voor altijd te laten leven en we hem zouden kunnen volgen, zouden we zien dat hij zich na een paar honderd jaar in een verschrikkelijke staat zou bevinden, erger dan de dood, elke dag zou hetzelfde zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/17/17