Daily Archives: January 7, 2018

Laat de Schepper niet los

624.02Vraag: Hoe analyseert een Kabbalist wat er door hem heengaat?

Antwoord: Een Kabbalist moet alles wat hij in de jaren van zijn leven meemaakt, rechtvaardigen. Alles wordt door de Schepper veroorzaakt, er is geen ander dan Hij en Hij is alleen goed en doet goed.

Hier vanuit moet hij proberen om bij alles wat hij doet met de Schepper verbonden te zijn, bij alles wat er met hem gebeurt – het beste, het ergste, ongeacht wat het is – .hij laat de Schepper absoluut niet los.

Niet verbonden zijn met de Schepper is de grootste straf die een mens in de wereld kan ervaren!

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/3/17

Antwoorden op je vragen – Deel 200

Laitman_511.01Vraag: Ik heb veel video’s van u gezien en ik ben nu bezig met het analyseren van de Torah. Ik ben u heel dankbaar omdat u mensen helpt bij hun zoektocht naar de waarheid. Ik heb nu een persoonlijke vraag, ik ben 38 jaar jaar oud en ik ben een vrouw.

Alleen kan ik niet op het hoogste spirituele niveau komen en in mijn omgeving zijn er geen mannen die de Wijsheid van Kabbalah studeren, er is dus niemand met wie ik een relatie kan aangaan zodat wij elkaar kunnen helpen en samen de Torah kunnen studeren. Ik kan mij een huwelijk namelijk niet anders voorstellen.

Hebt u mogelijkheden in deze richting?

Antwoord: Binnen onze organisatie, die in vele landen over de hele wereld verspreid is en via internet, kan je je partner vinden!

Een Kabbalist is een gewoon mens

laitman_961Vraag: Zijn Kabbalisten wel eens overspannen of emotioneel te zwaar belast? En hoe gaan zij er dan mee om?

Antwoord: Eerlijk gezegd, een Kabbalist is een gewoon mens die zijn bestaan in tweeën verdeelt: het animale en het spirituele deel.

Wat het animale deel van hem betreft, moet een Kabbalist alles doen wat voor zijn lichaam noodzakelijk is. Geef het voedsel, seks, een gezin, kennis, macht, afgunst, jaloezie, dit betekent: alles wat het lichaam nodig heeft om normaal te kunnen functioneren, dan kan hij zich ontwikkelen in de Hoge Wereld.

Een Kabbalist moet niet alleen zijn animale verlangens (voedsel, seks en gezin) tevreden stellen, maar ook andere wetenschappen bestuderen en financieel voor zichzelf zorgen, zodat hij de maatschappij niet belast. In het dagelijks leven is hij een heel gewoon mens. Kabbalisten zijn geen naïeve mensen.

Het enige wat je over hen kunt zeggen als je op hen let, is dat zij hun hele leven uitsluitend wijden aan het uitvoeren van hun spirituele opdrachten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/3/17