Daily Archives: October 12, 2017

De profetie van Mozes

laitman_740.02Op de laatste dag van zijn leven vervolgde Mozes zijn gesprek met de Joden die samengekomen waren. Hij begon met geruststellingen.

“Ik weet dat jullie hevig geschrokken zijn toen jullie 98 vervloekingen van mij hoorden. Ik wil jullie er echter van verzekeren dat het Joodse volk niet zal verdwijnen, ondanks alle tegenwerkingen. Uiteindelijk zullen deze vervloekingen jullie ten goede komen.” (“Commentaar op de Midrash Rabba, Hoofdstuk Nitzavim”).

Mozes zegt dat elke vervloeking bewaarheid zal worden, dat het volk Israël alle verschrikkelijke tegenslagen moet meemaken. De profeet spreekt duidelijk over elke stap die het volk moet maken, over wat het moet meemaken, dat het moet begrijpen wat het probleem is en dat het zichzelf moeten corrigeren.

Dit is een “houd je vast aan geluk” systeem. Zonder zich van het kwaad bewust te zijn, kan een mens niet begrijpen wat hij moet doen.

Vraag: Waarom staat er na de instructies in de tweede helft van de zin altijd: “Als je dit niet doet, zal Ik je vernietigen”?

Antwoord: Dit verwijst naar de egoïstische eigenschappen van een mens die zullen verdwijnen tijdens het proces van correctie. Allereerst wordt men zich ervan bewust, dan volgt de correctie en pas daarna wordt men meester van het correcte verlangen.

Vraag: Dit lijkt op een raket die zijn trappen afstoot en doorvliegt. Maar deze fasen keren terug, is het dan nodig om weer met deze verlangens aan het werk te gaan?

Antwoord: Ja, maar ze komen in een andere vorm terug, in de vorm van het bereiken van spiritualiteit en van onthulling.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/9/17

 

New Life 894 – Moeilijkheden overwinnen

New Life 894 – Moeilijkheden overwinnen

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Waarom plaatst het leven ons voor moeilijkheden? Wat is de juiste manier om ermee om te gaan en hoe kunnen we samen met die moeilijkheden in verbinding komen met de Hoge Kracht?

Er zijn twee factoren: ik met mijn ego en de maatschappij met haar ego. Het gaat erom, om in dit leven de Hoge Kracht te bereiken, daarvan ontvang ik alles, ook alle problemen. Ik doe mijn uiterste best om te beseffen dat alles van Hem komt. Hij is de Enige die voor mij zorgt en van mij wil dat ik op een hoger niveau kom. Met Hem ben ik op pad naar een nieuw leven. Er is geen ander dan Hij die Goed doet. Wij leven hier om dit te ontdekken.

De Hoge Kracht is een kracht die alles omvat wat er bestaat. Ik verander de moeilijkheden in krachtige verbindingen met Hem. Hij onderwijst mij door deze moeilijkheden. De omgeving van een mens en de studie geven hem de kracht hiervoor.

Dan ontdekt een mens in dit fysieke leven het spirituele leven, waar hij in verbinding is met de Natuur, de Hoge Kracht.

De ware verbinding met de Hoge Kracht vereist correctie van het egoïsme en acceptatie van de Kracht van liefde en geven aan anderen. Dit leert Kabbalah ons.

From KabTV’s “New Life #894 – Overcoming Difficulties,” 8/8/17

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

Het gesprek wordt in het Engels vertaald.

De geheimen van een glorieuze wijsheid

Laitman_632.1Baal HaSulam, The Writings of the Last Generation: Dit concept wordt in bijna 2.000 pagina’s verduidelijkt waarin alle geheimen van de Torah, die door het menselijk oog niet waargenomen kunnen worden, worden uitgelegd. Ieder mens zal hierdoor de juistheid ervan ervaren, want men zal ervaren dat het de woorden van de Eeuwige zijn, want de geheimen van een glorieuze wijsheid  worden toegeschreven aan profetie die van deze waarheid getuigt.

De Wijsheid van Kabbalah bevat grote kennis van het systeem van bestuur, van de hoge Kracht, en legt uit hoe we deel kunnen uitmaken van dit bestuur, hoe wij het kunnen beïnvloeden en hoe het ons beïnvloedt. Wanneer een mens opstijgt naar het niveau van de Schepper. Er staat geschreven: “Rijs op naar Mij.”

Ik denk dat de mensheid geen verschrikkelijk lijden hoeft mee te maken om deze wonderbaarlijke mogelijkheid te leren kennen en deze ladder te gaan beklimmen.

Vraag: Als Baal HaSulam spreekt over “de geheimen van de Torah, die door het menselijk oog niet waargenomen kunnen worden”, bedoelt hij dan het Corrigerende Licht “waardoor ieder mens de juistheid ervan zal ervaren”, wordt daardoor het bewustzijn van een mens geleidelijk gewekt? Bedoelt hij ermee dat dit – op welke manier dan ook – de weg is naar het punt in het hart?

Antwoord: Ja. Alleen door gevoelens die geleidelijk waargenomen worden.

From KabTV’s “The Last Generation” 7/10/17