Daily Archives: October 3, 2017

Intentie is het belangrijkste

laitman_224Vraag: Welke rol speelt intentie in het opbouwen van relaties met anderen?

Antwoord: Intentie is absoluut alles. Er bestaat niets anders dan intentie.

Verlangens worden aan ons gegeven, ze zijn gebroken, gegroepeerd, versnipperd, en volgens een speciaal programma komen ze in ons op. Daarom is intentie het belangrijkste: waarvoor, in de naam van wat, voor wie ga ik iets doen of ergens aan denken? Het belangrijkste is: waarheen richt ik mijn gedachten, mijn gevoelens en mijn aspiraties.

 

From the Kabbalah Lesson in Russian 06/11/17 (Engelse vertaling)

 

Wat kan Kabbalah mij geven?

226Vraag: Wat kan Kabbalah mij geven?

Antwoord: Door middel van Kabbalah kan je de onthulling van de Schepper ontvangen en hiermee is alles gezegd. De onthulling van de Schepper is de onthulling van de alomvattende, ene Kracht waardoor het gehele universum bestuurd wordt: het minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveau van de natuur van onze wereld en alle vijf werelden die opgenomen zijn in de wereld van Ein Sof (Oneindigheid).

Vanuit ons gezien wordt deze ene, alomvattende Kracht, de Schepper genoemd. In deze Kracht is alles wat een mens verlangt besloten, alle vormen van genot, alle geluk. Door Kabbalah wordt deze Kracht onthuld. En alles wat hieruit voortkomt.

 

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/25/17  (Engelse vertaling)