Daily Archives: September 7, 2017

Een duizendste verlangen van onschatbare waarde

laitman_239Vraag: Kabbalisten schrijven dat uiteindelijk iedereen de onthulling van de Hoge Kracht moet bereiken, maar tegelijkertijd is het zo dat de Wijsheid van Kabbalah veel mensen bang maakt en weerstand oproept. Wat is de oorzaak van deze barrière die al duizenden jaren het pad van Kabbalah vergezelt?

Antwoord: Deze barrière zit in de aard van de mens, zijn egoïsme verdraagt de Wijsheid van Kabalah niet, want dat egoïsme zal erdoor sterven. Een mens moet vanuit wanhoop en de onmogelijkheid om de vraag “Wat is het doel van mijn leven?” te beantwoorden, tot Kabbalah komen. Dan voelt hij dat hij deze vraag moet oplossen, zonder het antwoord is er geen leven.

Vraag: Betekent dit dat een mens de Hoge Kracht nooit zal bereiken en zijn egoïstische aard niet achter zich kan laten als hij Kabbalah niet probleemloos en met vreugde accepteert? Bestaat er daarom een negatieve houding naar Kabbalah?

Antwoord: Als de studie van Kabbalah in het voordeel van het menselijk egoïsme zou zijn, zou hij er uiteraard niet tegen protesteren. Alles wat wij in deze wereld najagen, zoals wetenschap, educatie, cultuur en religie, is gericht op het vervullen van ons egoïsme.

Al deze gebieden worden op basis van ons egoïsme ontwikkeld, daarom veroorzaken zij geen enkele weerstand. Sommigen verdiepen zich in het ene gebied, anderen in het andere, en eenieder begrijpt dat er voor alles een plek is.

De Wijsheid van Kabbalah is echter in elk opzicht daaraan tegengesteld, want zij is tegengesteld aan de menselijke aard! Er wordt wel gezegd dat wij de mens die we in de spiegel zien, moeten uitwissen, namelijk ons ik, en dat wij daarvoor in de plaats het volslagen tegengestelde moeten bouwen.

Vraag: Maar men weet dit alles niet. Mensen komen met allerlei andere argumenten als zij Kabbalah bekritiseren. Waar komt die haat vandaan?

Antwoord: De haat dient zich onbewust aan. Het maakt geen verschil of een mens het niet begrijpt, hij voelt onbewust weerstand, net zoals het door de generaties heen onbewust met antisemitisme gesteld is.

Een mens voelt onbewust dat er in het alomvattende systeem sprake is van een confrontatie tussen ons egoïsme en Kabbalah. Zodra hij over Kabbalah hoort spreken, wordt het innerlijke beschermingsmechanisme actief, dit dwingt hem ertoe om Kabbalah uit de weg te gaan, want zijn egoïsme wordt erdoor bedreigd.

Vraag: Waarom zijn er dan mensen die een verlangen hebben naar Kabbalah en het willen studeren?

Antwoord: Omdat zij door het alomvattende systeem gewekt zijn. In ieder mens is er naast het grote egoïsme, ook één procent – of slechts een fractie van één procent – dat naar het Hoge Systeem dat ons leven bestuurt, verlangt. Dit systeem wordt de Schepper genoemd, de Hoge Natuur.

Als er een duizendste van dit verlangen begint te schijnen, als de spirituele vonk in een mens wordt ontstoken, is hij bereid om alles op te geven om die vonk groter te maken en door die vonk de wereld te zien. Dan ziet hij in dat de overblijvende 99% egoïsme hem zal bedelven, met andere woorden: dan zou hij zijn leven net zo beëindigen als het aan het begin was.

De ene generatie na de andere, de ene reïncarnatie na de andere, gaan voorbij zonder dat er ook maar iets bereikt wordt. Langzamerhand komt er een vraag in de mens op, dan gaan steeds meer mensen de vraag naar de zin van het leven stellen.

From KabTV’s “The reasons for the negative attitude towards Kabbalah” 7/19/17

 

“Dan zullen alle volkeren op aarde zien”

Laitman_049.04Torah, Dewariem (Deuteronomium) 28:10: Dan zullen alle volkeren op aarde zien dat de Naam van de Eeuwige over je is uitgeroepen en ze zullen ontzag voor je hebben. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Dan zullen alle volkeren op aarde zien” betekent dat al je innerlijke kwaliteiten, alle elementen van je ziel, al je verlangens en intenties, de invloed van het Hoge Licht op zich zullen voelen, gecorrigeerd zullen worden en zich zullen voegen bij je oorspronkelijke intentie van geven en liefde voor alle schepselen.

Hierin zal je gelijkvormigheid met de Schepper bereiken. In de mate waarin je iedereen gaat benaderen vanuit geven en liefde, zal je onthullen dat de Schepper exact op deze manier met alle schepselen omgaat. Daarin zullen jullie elkaar ontmoeten.

Vraag: Waarom staat er geschreven: “En zij zullen ontzag voor je hebben”?

Antwoord: Alle eigenschappen die nog niet gecorrigeerd zijn, zullen ontzag voor je hebben. Zij zullen beven omdat ze tegengesteld zijn aan jou. Je zult het zelf kunnen voelen.

Daarbij zullen de eigenschappen die gecorrigeerd worden ook in angst en beven verkeren, maar van een andere aard, of ik namelijk in staat zal zijn om weerstand te bieden, om op te stijgen, om nog verder omhoog te rijzen in mijn hunkering naar geven en liefde.

Met andere woorden: angst en beven komen zowel uit de negatieve als de positieve gevoelens voort.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/5/16