Daily Archives: August 4, 2017

Een heilig volk worden

laitman_232.03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 28:09: De Eeuwige zal u tot een heilig volk maken zoals hij het u onder ede beloofd heeft, als u de geboden van de Eeuwige, uw God, vervult en Zijn wegen gaat.

De eigenschappen van geven en liefde worden heilig genoemd, want heiligheid behoort de Schepper toe.

De Schepper is Kadosh (De Heilige) want in Hem is de eigenschap van geven. Daarom wordt een mens heilig genoemd als hij een speciale invloed van de Schepper ontvangt die hem tot een gevend en liefhebbend mens maakt, dit heeft invloed op iedereen in zijn omgeving.

Als je hiernaar verlangt, zal je een dergelijk antwoord van de Schepper ontvangen en zal je heilig worden, namelijk iemand die gezegend wordt, aan iedereen geeft en iedereen liefheeft.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/5/16

 

Antwoorden op je vragen, deel 177

Laitman_093Vraag: In het verleden hebt u gezegd dat de intentie van het concept “je lotsbestemming veranderen” gaat over de spirituele bestemming, niet de materiële bestemming.

Als een mens op spiritueel niveau zijn materiële lot (gezondheid, welzijn, zijn sterfdag, etc.) niet kan veranderen, betekent dit dan dat de fysieke wereld sterker is dan de spirituele wereld?

Antwoord: Als een mens de spirituele wereld binnentreedt, verandert alles!

Vraag: Hoe kan de volmaakte Schepper kwaad voortbrengen?

Antwoord: Het kwaad ontdek je in je ego, in plaats van het goede dat door de Schepper gegeven wordt.